Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Coğrafi Bölgeler

Coğrafi Bölgeler Kategorisine Ait Konular

Arabistan

Arabistan, Asya'nın güneybatısında yarımada. Batıda Kızıldeniz ve Aden körfeziyle Afrika'dan, doğuda Basra körfezi

Doğu Avrupa

Doğu Avrupa, Genellikle Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan

Doğu Afrika

Doğu Afrika, Afrika kıtasının doğusunda Somali, Kenya, Tanzanya, Uganda, Burundi ve Ruanda'yı kapsayan bölge

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden en küçüğü (yüzölçümü 58 600 km2) olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, batıda Akdeniz

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri. Adının da belirttiği gibi Anadolu yarımadasının iç kesiminde yer alan

Batı Sahra

Batı Sahra, Kuzeybatı Afrika'da bölge, Atlas okyanusu kıyısında, Büyük Sahra'nın Atlas okyanusuna bakan bölümünde 266 000 km²'lik

Tropik Bölgeler

Ekvatorun kuzeyindeki Yengeç dönencesi ile güneyindeki Oğlak dönencesi arasında kalan bölgelere dönencelerarası ya da tropik bölgeler denir.  &nb

Savan

Tropik bölgelerde, özellikle de Afrika’da binlerce kilometre karelik alanlar savan denen çayırlarla kaplıdır. Ekvator ormanlarının çevresinde at nalın

Patagonya

Patagonya, Arjantin ’in güneyinde, çok geniş, ağaçsız, çalılarla kaplı, yarı kurak bir bölgedir. 673.000 km2 yüzölçümüyle Amerika kıtalarındaki en gen

Orta Amerika

Orta Amerika, Meksika’dan güneydoğuya yönelerek Güney Amerika’ya uzanan bir kıstak ya da dar kara parçasıdır. Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Hond

Orta Doğu

Orta Doğu, Akdeniz’in doğu kıyısında, Asya ile Afrika’nın birleştiği yerde bulunan bölgeye verilen addır. Orta doğu ülkeleri Türkiye, Kıbrıs, Suriye,

Ölüm Vadisi

Ölüm Vadisi, California’nın güneydoğusunda uzun ve dar bir havzadır. Kuzey Amerika’nın en kurak bölgesi olan Ölüm Vadisi aynı zamanda batı yarıkürenin

Pampa

Pampa, Arjantin’in önemli bölgelerinden birini oluşturan verimli ve çok geniş bir ovadır. And Dağları eteklerinin doğusunda ve Arjantin’in kuru, çalıl

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Hem Anadolu’da, hem de Trakya’da toprakları olan bölge, ülkemizin kuzeybatısında yer al

Meksika Körfezi

Kuzey Amerika’nın güneydoğusunda yer alan Meksika Körfezi, Atlas Okyanusu’nun büyük bölümü karayla çevrilmiş bir koludur. Körfez yaklaşık 1.300.000 km

Mezopotamya

Mezopotamya, Sümer, Babil ve Asur gibi en eski ve büyük uygarlıkların doğduğu bölgedir. “İki ırmağın arasındaki bölge” anlamına gelen Mezopotamya adı

Çayır

Çoğunlukla düzlük bölgelerde yarı kurak bir ortamda küçük bitkilerden kalın bir örtü oluşur. Bu bitki örtüsüne bağlı olarak var olan canlıları da kaps

Latin Amerika

Latin Amerika, Meksika, Orta Amerika, Batı Hint Adaları ile Güney Amerika kıtasını kapsar. Bu bölgenin Latin Amerika olarak adlandırılmasının nedeni b

Kapadokya

Kapadokya adını taşıyan bölge ilkçağda, günümüzdeki Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Niğde, Malatya, Yozgat, Sivas, Çorum illeri ile Amasya, Tokat, Konya,

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Anadolu’nun kuzey kesiminde yer alan bölge, kıyısında boydan boya yer aldığı denizin