Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Siyasi Partiler

Siyasi Partiler Kategorisine Ait Konular

Adalet Partisi

Adalet Partisi, Türk siyasal partisi. 27 Mayıs hareketiyle kapatılan Demokrat Parti'nin çizgisini sürdürmek için 1 Şubat 1961'de kurularak başkanlığına orgeneral Ragıp Gümüşpala

Ahrar Fırkası

Ahrar Fırkası, Türk siyasal partisi. 14 Eylül 1908'de İstanbul'da Ahmet Samim, Celalettin Arif, Mahir Sait, Nurettin Reşit, vb. siyaset adamları tarafından kurulan

Anavatan Partisi

Anavatan Partisi, Türk siyasal partisi. Anavatan Partisi (kısaltması ANAP), Mayıs 1983 başında siyasal etkinliklerin serbest bırakılması üstüne

Baas

Baas, Arap ulusunun tek bir sosyalist devlette birleşmesini amaç alan siyasal parti. 1953'te Michel Eflak'ın Arap Diriliş Partisi

Doğru Yol Partisi

Doğru Yol Partisi, Türk siyasal partisi. Adalet Partisi'ne (AP) yakın çevreler tarafından 23 Haziran 1983'te kurulan Doğru Yol Partisi (DYP)

Fianna Fail

Fianna Fail, İrlanda Cumhuriyeti'nde siyasal parti. 1926'da eski Sinn Fein üyelerini biraraya

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Türk siyasal partisi. 21 Kasım 1911'de kurulan, kurucuları arasında Miralay Sadık Bey, Damat Ferit Paşa

Siyasal Partiler

Siyasal Partiler, belirli bir siyasal program üzerinde birleşmiş kişilerin bu programı gerçekleştirmek için siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla bir

İttihat Ve Terakki Cemiyeti

İttihat Ve Terakki Cemiyeti, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanında ve II. Meşrutiyet döneminde (1908-18) Osmanlı Devleti’nin yönetiminde etkin bir rol oy