Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Türkologlar

Türkologlar Kategorisine Ait Konular

Nikolay İvanoviç Aşmarin

Nikolay İvanoviç Aşmarin, Rus türkologu (Kazan 1870-ay.y. 1933). Çocukluğunu Çuvaş Türkleri arasında geçiren Nikolay İvanoviç Aşmarin

Gabor Balint

Gabor Balint, Macar dilbilimcisi ve türkologu (Szent-Katolna 1884-Kolozsvar 1913). Viyana ve Peşte üniversitelerinde hukuk ve Doğu dilleri

Johannes Benzing

Johannes Benzing, Alman türkologu (Schwenningen 1913). Özellikle Çuvaşça ve Tunguzca üstüne çalışmalar yapan Johannes Benzing

Thomas Xavier de Bianchi

Thomas Xavier de Bianchi, Fransız türkologu (Paris 1783-ay.y. 1864). Osmanlıca, Farsça ve Arapça öğrenen Thomas Xavier de Bianchi

Carl Brockelmann

Carl Brockelmann, Alman doğu bilimcisi ve türkologu (Rostock 1868-Halle 1956). Breslau Üniversitesi'nde profesörlüğe yükselen

Jean Deny

Jean Deny, Fransız türkologu (Kiev 1879-Gérardmer 1963). Dış işleri bakanlığında çalışıp, Doğu Dilleri Okulu'nda ders veren (1908) Jean Deny

Gerhard Doerfer

Gerhard Doerfer, Alman türkologu (Kaliningrad, Rusya 1920). Mainz Bilimler Akademisi'nde çalışan (1955-1957) Gerhard Doerfer

Herbert Walter Duda

Herbert Walter Duda, Avusturyalı türkolog (Linz 1900-Viyana 1975). Viyana Üniversitesi'nde türkoloji ve İslâm bilimleri profesörlüğü yapan Herbert Walter Duda

Janos Eckmann

Janos Eckmann, Macar türkologu (Keszthely, Macaristan 1905-Kalifor-niya 1971). Türkiye'ye gelip (1936), Orta ve Güney Anadolu ağızlarına

Nadejda Petrovna Direnkova

Nadejda Petrovna Direnkova, Rus kadın türkolog (? 1904-Leningrad 1941). Petersburg Üniversitesi Coğrafya Fakültesi Etnografya

İlya Nikoloyeviç Berezin

İlya Nikoloyeviç Berezin, Rus doğu bilimcisi ve türkologu (Perm 1818-Petersburg 1896). Kazan Üniversitesi Tarih ve Filoloji bölümlerini bitiren

Karl Foy

Karl Foy, Alman türkologu (? 1856-? 1907). Bir süre İstanbul'da yaşayan Karl Foy, Türkçe ve Arnavutça öğrendi.

Annemarie von Gabain

Annemarie von Gabain, Alman türkologu (Mörchingen 1901). Çince, türkoloji ve buddhacılık öğrenimi

Wilhelm Friedrich Karl Giese

Wilhelm Friedrich Karl Giese, Alman türkologu (Staragard [günümüzde Polonya'da] 1870-Eichwalde 1944).

Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy

Vladimir Aleksandroviç Gordlevskiy, Rus türkologu (Sveaborg 1876-Moskova 1956).

Zoltan Gombocz

Zoltan Gombocz, Macar dilbilimcisi ve türkologu (Sopron 1877-Budapeşte 1935).

Mihail Guboğlu

Mihail Guboğlu, Romen türkologu ve tarihçisi (Ceadar Lunga 1911-İstanbul 1989).

İgnacz Kunos

İgnacz Kunos, Macar türkologu (Hajdusamson 1860-Budapeşte 1945). Anadolu ve Rumeli'de incelemeler

Tadeusz Kowalski

Tadeusz Kowalski, Polonyalı türkolog (Châteauroux, Fransa 1889-Krakovv 1948). Viyana Üniversitesi'nde felsefe doktoru olan

Andrey Nikolayeviç Kononov

Andrey Nikolayeviç Kononov, Rus türkologu (Petersburg 1906-ay.y.1986). Leningrad Doğu Enstitüsü'nün sınavını kazanıp

Ziya Gökalp

(1876-1924), Türkçülük düşüncesini sistemli bir ideoloji haline getiren sosyolog ve düşünürdür.    Diyarbakır’da doğan Ziya Gökalp’in asıl