Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Ege Adaları

  • Okunma : 244
Ege Adaları Resim

Ege Denizi’nde irili ufaklı 2.000'den çok ada vardır. Bazıları çok yakınında oldukları Anadolu Yarımadası’nın bir parçası gibi gözüken bu adaların birkaçı dışında hemen hemen hepsi Yunanistan sınırları içindedir. Türkiye sınırları içindeki başlıca adalar ise, Çanakkale Boğazı açıklarındaki Gökçeada ile Bozcaada’dır. Ege Adalarının toplam yüzölçümü 23.000 km2’yi bulur.

    Adalar, Ege Denizi'nin oluşması sırasında çöken kara kütlesinin su yüzeyinde kalan en yüksek kesimleridir. Önemli bir deprem kuşağı üstünde bulunan bu adalarda zaman zaman yersarsıntıları olur.

    Çoğu kıta sahanlıkları üstünde yer alan ve Ege Denizi'ne serpiştirilmiş gibi görünen Ege Adaları coğrafi açıdan kendi aralarında bazı gruplar oluşturur. Bu gruplar ile bunları oluşturan başlıca adalar şunlardır: Trakya Denizi Grubu, Taşoz (Thâsos), Semadirek (Samothrâke) ve Limni (Limnos) adaları; Doğu Ege Grubu, Midilli (Lesbos), Sakız (Khıos), İkaria ve Sisam (Sâmos) adaları; Kuzey Sporatlar, Sköpelos ve Skyros adaları; Kykladlar (Siklatlar), Melos (Milos), Pâros, Naksos (Nâxos), Santorin (Thera) ve Eğriboz (Evvoia) adaları; Saronlar, Salamis, Aiaina, Pöros ve Hydra adaları; Oniki Ada , Leros, Kalimnos, İstanköy (Kos) ve Rodos adaları; Girit. Bu adalardan Eğriboz bir köprüyle Yunanistan’a bağlıdır. Sisam ve İkaria ile birlikte Oniki Ada’ya Güney Sporatlar da denir. Güneyde Reşadiye ve Mora (Peloponnesos) yarımadaları arasında bir yay biçiminde dizilen Rodos, Kerpe (Karpatos), Kasos, Girit, Cerigotto (Andikithira) ve Cerigo (Çuha) adaları Ege Denizi ile Akdeniz arasında sınır oluşturur.

    Adalar, Ege Denizi’nde egemen olan Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Kuzeyden güneye doğru esen sürekli rüzgârlar adaların yüksek kesimlerinde doğal bitki örtüsünün gelişmesini önler. Denizden esen rüzgârların taşıdığı tuz parçacıklarından etkilenen bu kesimler bitkilerin yaşayabileceği elverişli bir ortam değildir. Rodos ile kuzeydeki bazı adalarda ormanlara ve ağaç topluluklarına rastlanırsa da Ege Adaları’nın büyük çoğunluğu kayalık ve kıraçtır. Büyük adaların alçak kesimleri maki ve zeytinliklerle kaplıdır. Güneydeki adaların bazı kesimlerinde turunçgiller yetişir.

    Ege Adaları’nın en büyüğü olan ve Akdeniz ile Ege Denizi arasında yer alan Girit’in yüzölçümü 8.261 km’dir. Ege’deki ilk uygarlıklardan birinin beşiği olduğu bilinen Girit’te ilk yerleşim yerlerinin günümüzden 7-8 bin yıl önce kurulduğu sanılmaktadır. Ege Denizi’nin Kykladlar ile Girit arasındaki güney kesimi Girit Denizi adıyla da anılır.

    Ege Adaları’nda yaşayan halk geçimini tarım, balıkçılık ve turizmden sağlar. Adalardaki tarıma elverişli alanlarda daha çok tahıl, sebze, üzüm, incir ve zeytin üreticiliği yapılır. Daha çok küçükbaş hayvan yetiştirilen adalarda arıcılık da yaygındır. İşletilmekte olan linyit, bakır, demir ve mermer yataklarının yanı sıra bazı küçük sanayi kuruluşları da vardır. Önemli ekonomik etkinliklerden biri de balıkçılıktır. Ege Adaları birbirlerine ve Yunanistan'a, Gökçeada ve Bozcaada ise Türkiye’ye düzenli gemi seferleri ile bağlanmıştır. Bazılarına uçak seferleri de yapılmaktadır.

    Adalarda yaşayan halk, gereksinmesi olan birçok tüketim maddesini dışarıdan getirmek zorundadır. Bu güçlükler yüzünden eskiden halkın bir bölümü Yunanistan’a göç etmişti. Ama turizm gelirlerinin yüksek olması ve ulaşım olanaklarının artması sonucu adalarda yaşayan halk bu gereksinmeleri karşılama konusunda günümüzde pek zorluk çekmemektedir.

    Parlak güneşli ve uzun süren sıcak yaz mevsimiyle, plajları, birçok tarihsel kalıntısı ve gelişmiş ulaşım olanaklarıyla Ege Adaları, özellikle güneş özlemi duyan Kuzey Avrupa ülkelerinden her yıl çok sayıda insanı kendine çeker. Turizme elverişli adalarda otel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinden oluşan çok sayıda dinlenme ve hizmet tesisleri kurulmuştur. Buna bağlı olarak ülkemizin Ege Denizi kıyıları ile Ege Adaları arasında turist gidiş gelişi artmakta ve turistik amaçlı deniz taşımacılığı da gelişmektedir.

    Günümüzde Ege Adalan’nın nüfusu 1 milyonu aşkındır.

Ege Adaları Resimleri