Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Gotlar

  • Okunma : 229

Gotlar, yüzyıllar süren saldırılarıyla Roma İmparatorluğu’nu güçsüz düşüren Germen soyundan bir halktır. Tarihçilerin aktardığı bilgilere göre İÖ 1. yüzyılda İskandinavya’nın güneyinde ortaya çıkan Gotlar, Vistül Irmağı kıyılarına yerleştiler. 2. yüzyılda güneye, Karadeniz kıyılarına göç ettiler. Ardından Roma İmparatorluğu’nun sınırı olan Tuna Irmağı kıyılarına dayandılar. Daçya eyaletini ele geçirdikten sonra, Tuna’yı aştılar. O dönemde Roma İmparatorluğu sınır boylarını korumakta güçlük çekiyordu. Roma imparatorlarından Aurelianus (yaklaşık 212-275) ile Constantinus (yaklaşık 288-337) Gotlar’ı Tuna’nın ötesine püskürttüler. Irmağın sol yakasına yerleşen Gotlar sonraları ücretli asker olarak imparatorluğa katıldılar.

    4. yüzyılda Hıristiyan dinini benimseyen Gotlar, Vizigotlar ve Ostrogotlar olarak ikiye bölündüler. Ostrogotlar, Avrupa’nın doğusunda güçlü bir krallık kurdular. Yaklaşık 375’te Hunlar’a boyun eğdiler.

    Hun akınları sırasında Roma İmparatorluğu’na sığınan Vizigotlar, İmparator Theodosius’un (yaklaşık 346-395) izniyle Tuna ile Balkanlar arasındaki bölgeye yerleştikten sonra, Theodosius ölünce ayaklanarak, Roma’yı ele geçirmek istediler. İS 410’da Kral Alarik’in önderliğinde Roma’ya saldırarak kenti yağmaladılar.

    “Ölümsüz Kent” olarak nitelenen Roma’nın uğradığı yıkım imparatorluk topraklarında büyük bir şaşkınlık yarattı.

    Sonraki yıllarda öteki kavimlere boyun eğdiren Vizigotlar İspanya’nın büyük bir bölümünü ve Galya’yı ele geçirdiler. Galya, kısa bir süre sonra Franklar’ın eline geçtiyse de, Vizigotlar 8. yüzyıla kadar İspanya’daki egemenliklerini korudular. 711’de Tarık bin Ziyad komutasında İspanya’yı ele geçiren Magripliler, Vizigot Krallığı’na son verdiler.

    Ostrogotlar, 453’te Attila’nın ölümünden sonra, Hunlar’ın egemenliğinden kurtularak, doğuda kendi krallıklarını kurdular. Attila’nın oğlu Teodorico (yaklaşık 454-526), Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’te (bugün İstanbul) eğitim görmüş ve bir Romalı gibi yetiştirilmişti. Teodorico, Bizans İmparatoru Zenon’un (474-491) isteği üzerine İtalya’ya bir sefer düzenleyerek orada bir Ostrogot Krallığı kurdu. 526’da ölümüne kadar İtalya’yı ve İtalya’ya bağlı öteki ülkeleri bir Romalı gibi yöneten Teodorico, Roma kurumlarmı yeniden oluşturdu. Katolik Kilisesi’nin güçlenmesini sağladı. 555’te Ostrogotlar’ı yenilgiye uğratan Bizans İmparatoru Jüstinyen (483-565), İtalya’yı egemenliği altına aldı.