Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Gurkhalar

  • Okunma : 225
Gurkhalar Resim

Gurkhalar, Hindistan’ m kuzeyinde, Nepal’in dağlık kesiminde yaşayan gözüpek ve güçlü bir halktır. Nepal hükümdarlarının merkezi olan Gurkha’yı ele geçiren Prithvi Narayan Şah, Gurkha olarak bilinen bir askeri kuvvet oluşturarak çok sayıda küçük krallığı Nepal topraklarına kattı. Gurkha hanedanı 1768’den bu yana Nepal’e egemen oldu.

    Hindistan’ın hem ticaretini, hem de yönetimini elinde tutan İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası, Gurkha askerlerinin cesaretlerine hayran kalarak onları İngiliz ordusuna aldı.

    I. ve II. Dünya savaşlarında Hint ordusuna bağlı Gurkha alayı İngiliz askerleriyle omuz omuza dövüştü. Günümüzde Gurkha alayları geçmişe oranla azalmış olmakla birlikte, bu askerler hâlâ İngiliz ordusunun bir bölümünü oluşturur. Yurtdışında asker olarak görev yapan Gurkhalar’ın ailelerine gönderdikleri paralar Nepal için önemli bir gelir kaynağıdır. Görev sürelerini tamamlamış olanlar çoğunlukla dağlardaki köylerine geri dönerler.

    Gurkhalar savaşlardaki yiğitlikleriyle ünlüdürler. Geleneksel silahları kukri adı verilen geniş ağızlı bir bıçak olan Gurkhalar, aynı zamanda günümüzde modern orduların kullandığı silahlara da yabancı değillerdir.

Gurkhalar Resimleri