Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Arkeoloji Alanları

Arkeoloji Alanları Kategorisine Ait Konular

Abu Simbel Arkeoloji Alanı

Abu Simbel, Mısır'da arkeoloji alanı. aşağı nübye'de, Asuan'ın 282 km güneyinde, Nil'in batı kıyısında yer alan Abu Simbel

Abydos Arkeoloji Alanı

Abydos, Kahire'nin 521 km kadar güneyinde arkeoloji alanı. Nil'in batı kıyısında ver alan. Abydos

Akmak Arkeoloji Alanı

Akmak Arkeoloji Alanı, Alaska'da arkeoloji alanı. Kobuk ırmağının denize döküldüğü yerden yaklaşık 200 km uzaklıkta yer alan Akmak Arkeoloji Alanında

Alacahöyük

Alacahöyük, Çorum ilinde arkeoloji alanı. Alaca ilçesinin 15 km kuzeybatısında, Ankara'nın 160 km doğusunda yer alan Alacahöyük

Alalah

Alalah, Güneydoğu Anadolu'da höyük. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Amik ovasında yer alan Alalah

Uluğ Bahadır Alkım

Uluğ Bahadır Alkım, Türk arkeologu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Eski Önasya Dilleri ve Kültürleri kürsüsünde profesörlüğe yükselen Uluğ Bahadır Alkım

Kuzey Amerika Arkeoloji

Kuzey Amerika Arkeoloji, Avrupalıların Kuzey Amerika'yı ele geçirmeleri ve yerleşmeleri, XVI. yy. ile XVIII. yy. arasında olmuştur.

Angkor Arkeoloji Alanı

Angkor Arkeoloji Alanı, Kamboçya'nın kuzeybatı kesiminde arkeoloji alanı. Tonle Sap'ın kuzeyinde yer alan

Ban Chiang

Ban Chiang, Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde arkeoloji alanı. Tunç ve Demir devirleri boyunca yerleşildiği anlaşılan Ban Chiang

Ebla

Ebla, Suriye'de arkeoloji alanı. Halep'in 55 km güneybatısında yer alan Ebla'dan (günümüzde Tel Mardih), Sümer ve Akkad yazıtlarında

Hacılar

Hacılar, Burdur'un 25 km batısında arkeoloji alanı. Aynı adlı köyde yer alan Hacılar höyüğü, 1958-1960 arasında İngiliz arkeologu James Mellaart tarafından kazılmıştır

Heliopolis

Heliopolis, Eski Mısır'daki İunu kentine eski Yunanlıların verdikleri ad. Günümüzdeki Kahire'nin 10 km kuzeydoğusunda yeralan Heliopolis

Sparta

Sparta, Eskiçağ'da Yunanistan'da kent. Peloponnesos yarımadasında Eurotas ırmağının suladığı verimli bir vadide yer alan Sparta

ABU SİMBEL

Abu Simbel, yaklaşık 3 .000 yıl önce Mısır Firavunu II. Ramses için yapılan iki tapınağın bulunduğu yerdir. Güneş tanrısı Am on-Ra’ya adanan ana tapma

Çatalhöyük

Konya ilinin 52 km güneydoğusunda bulunan Çatalhöyük yalnız Anadolu’nun değil Batı Asya’nın da Cilalı Taş Devri’ndeki (Neolitik Çağ) en büyük yerleş