Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Müzik Terimleri

Müzik Terimleri Kategorisine Ait Konular

Bando

Bando, Üflemeli ve vurmalı çalgılardan oluşan tören orkestrası, Rönesans'ın açık hava müzik topluluklarından doğan bandonun

Bariton

Bariton, Bas ile tenor arasındaki erkek sesi. Baritonların sesi genellikle bas portesinin en altındaki sol'den, iki oktav yukardaki sol'e kadar uzanır

Bas

Bas, Erkek seslerinin en pes cinsi. Bas terimi ayrıca, çok sesli bir bestenin en pes partisini

Arpej

Arpej, Müzikte bir akoru oluşturan seslerin, bir defada peşpeşe çalınarak duyurulması. Arpejler genellikle

Arya

Arya, Genellikle operada bulunan, oratoryo ve kantatta da rastlanan, solocuların seslendirdiği ezgi

Bel canto

Bel canto, Sesi kullanma ustalığına dayalı şarkı söyleme üslubu. XVIII.yy'da İtalya'da ortaya çıkan bel canto

Falsetto

Falsetto, Erkek şarkıcıların çıkardıkları ince, tiz "kafa sesi"ne verilen ad. Falsetto sesi, ses tellerinin daha kısa boyda titreşmesini

Koral

Koral, Bir tür dinsel müziği belirtmede kullanılan müzikterimi. Luther, müziği her zaman ön planda tutmuş

Kontralto

Kontralto, En pes kadın sesini ve sesi bu cinsten olan kadın şarkıcıları belirten müzik terimi

Konçerto

Konçerto, Orkestra ile bir ya da birkaç solocu çalgı için yazılmış müzik yapıtı. Konçerto terimi

Armoni

ARMONİ, Müzik, genellikle melodi ve armoni’den oluşur. Melodiyi art arda duyulan tek notalar dizisi olarak düşünebiliriz

Vurmalı Çalgılar

Sesin vurma, sallama ya da sürtme ile elde edildiği müzik aletleri vurmalı çalgılar ailesindendir. Vurmalı çalgılar iki gruba ayrılır: Çan, gong gib

ALMAN SANATI VE MÜZİĞİ

ALMAN SANATI VE MÜZİĞİ dendiğinde genellikle yalnız Alm anlar’ın değil AvusturyalIlar, İsviçreliler gibi Almanca konuşan bütün Avrupa halklarının san

Türkü

Türkü, Türk halk müziğinde, sözlü kırık havaların genel adıdır. Türkülerin sözlerini, yalnızca “türkü” türünden şiirler değil, koşma, semai, güzellem

Şan

Şan, insan sesiyle müzik yapma sanatıdır. Çoğu kimse basit melodileri oldukça güzel bir biçimde söyleyebilir, ama bu o kimsenin şan sanatçısı olduğu a

Şarkı

Şarkı, insan sesiyle oluşturulan bir müzik parçasıdır. Şarkının en önemli özelliği ezgisinin sözcüklerden oluşmasıdır. Bu sözcüklere “güfte” ya da “şa

Senfoni

Senfoni, orkestra için bestelenmiş uzun müzik parçasıdır. Senfoni sözcüğü Yunanca ’da “bir arada uyumlu sesler çıkarmak” anlamına gelen symphonia sözc

BALAD

Balad, konusunu heyecan verici ya da romantik öykülerden alan halk türküsüne ve halk şiirine verilen addır. Günümüzde balad sözcüğü, müziğe dökülüp sö

Solfej

Solfej,bir müzik parçasının notalarını, do , re, mi gibi tek sesli adlarla okuyarak seslendirmeye denir. Bu anlamıyla solfej, bir müzik parçasının not

Sonat

Sonat, bir solo çalgı ya da çalgılar topluluğu için yapılmış, üç ya da daha çok bölümden oluşan bir bestedir. Piyano ve org gibi klavyeli bir çalgı iç

Müzik

Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk günlerde annelerimizin ninnileriyle, bilincine varmadan müzikle tanışmış oluruz. Daha sonra duyduğumuz şarkıları, sö