Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Ahmet Şuayip

  • Okunma : 2723

Ahmet Şuayip, Türk yazarı ve hukukçusu (İstanbul 1876-ay.y. 1910). Vefa İdadesi'nde okuyup, Hukuk Mektebi'ni bitiren Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun hareketine katılarak (1896), dergide yazmaya başladı. Maarif Meclisi üyeliği, Tedrisat müdürlüğü ve İstanbul Maarif müdürlüğü yapıp, 1908'den sonra Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit ile birlikte Ulûm-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nı çıkardı. Divan-ı Muhasebet müddeiumumiliğinde (Sayıştay savcılığı) bulundu.

Ahmet Şuayip'in Hayatı

Servet-i Fünun'da sürekli olarak yazdığı Hayat ve Kitaplar, Esmar-ı Matbuat başlıklı yazılarıyla Türk düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunan Ahmet Şuayip, Servet-i Fünun hareketinin düşünsel tabanını oluşturmuştur. Gerek çağdaş Batı düşüncesini aktarmak, gerek tarih, iktisat ve toplumbilim alanlarında çalışmakla, yaşadığı çağın önemli düşünce adamları arasında yer almıştır. Özellikle Hayat ve Kitaplar'daki, edebiyat ve toplum olaylarının bilimsel yöntemlerle nasıl incelenmesi gerektiğini açıklayan düşünceleri, çağına göre bir yeniliktir.

Ahmet Şuayip'in Eserleri

Başlıca yapıtları: Hayat ve Kitaplar (edebiyat tarihi üstünde durulmakta, Batı'nın ünlü sanatçıları ve düşünürleri tanıtılmaktadır. Servet-i Fünun'da yayınlandıktan sonra kitap haline getirilmiştir, 1901-1913); Esmar-ı Matbuat (basılmadı; bu ad altında haftada bir Fransız gazete ve dergilerinden özetler yapıyor ya da çeşitli konularda eleştiriler yazıyordu).