Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Demosthenes

  • Okunma : 242
Demosthenes Resim

(İÖ 334-322). Eski Yunan hatiplerinin en başarılısı olarak bilinen Demosthenes, aynı zamanda Atina’nın önemli devlet adamlarındandı. Yedi yaşındayken babası ölünce, Demosthenes’e yüklü bir miras kaldı. Ne var ki, onu korumaları altına alan kimseler türlü hilelerle mal varlığının büyük bir bölümüne el koydular. Demosthenes mirasına sahip olacak yaşa geldiğinde kendisine pek bir şey kalmamıştı. Söylentiye göre kekeme ve sağlıksız bir yapıya sahip olduğundan, Atinalı çocukların geleneksel beden eğitimi derslerine katılamadı, ama konuşma güçlüğünü yenmeye çalışarak iyi bir hatip olmak için büyük bir çaba gösterdi. Bunu başarmak için ağzını çakıl taşlarıyla doldurduğu, koşarken şiirler okuduğu ve irade gücüyle kekemeliğini yenmeye çalıştığı söylenir. Hukuk öğrenimi gören Demosthenes 21 yaşındayken kendisini aldatan vasilerinden birine karşı açtığı davayı kazanarak büyük bir başarı elde etti.

    Demosthenes, Yunanistan’ın güçlü kent devletlerinden biri olan Atina’nın siyasal yaşamında belirleyici bir rol oynadı. Yunanistan’daki kent devletlerini ele geçirmek isteyen Makedonya Kralı II. Philippos’un güçlü ordusuna karşı çıkmaları için Atinalılar’ı yüreklendirmeye çalıştı.

    II. Philippos’un Atina’nın bağımsızlığı için büyük bir tehlike oluşturduğunu anlayan Demosthenes Atina halkını, özgürlüklerini savunmak için öteki kent devletleriyle birleşmeye çağırdı. Philippikos adıyla bilinen söylevlerinde, Philippos’un Yunan kent devletlerini birbirine düşürmeyi amaçladığını söyleyerek onu suçladı.

    Sonunda Atinalılar’ı, Philippos’a karşı Thebai kent devletiyle birleşmeleri gerektiğine inandırdı. Ne var ki, birleşik güçler İÖ 338’de Khaironeia’daki çarpışmada Makedonya ordusuna yenildi.

    Demosthenes yaşamının sonuna kadar Philippos’a ve ardılı Büyük İskender’e karşı direnmeyi sürdürdü. Büyük İskender güçlü bir orduyla Thebai’ye saldırarak kenti yerle bir etti. İskender’in ölümünden sonra Demosthenes Atina’da baş gösteren ayaklanmada önemli bir rol oynadı. Ama İskender’in yerine geçen Antipatros’un saldırısı üzerine, tutsak düşmemek için kaçmak zorunda kaldı ve kaleminin ucunda gizlediği zehri içerek intihar etti.

Demosthenes Resimleri