Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Yöneticiler

Yöneticiler Kategorisine Ait Konular

Abaka Han

Abaka Han, İlhanlı hükümdarı Cengiz Han'ın torunu ve İlhanlılar devletinin kurucusu

Abaş Hatun

Abaş Hatun, Son Salgurlu hükümdarı. Salgurlu Fars atabeyi Sad'ın kızı olan Abaş Hatun

Abaza Haşan Paşa

Abaza Haşan Paşa, Türk veziri. Eşkıya Haydaroğlu Mehmet'i ortadan kaldırınca Yeni İl Türkmen ağalığına getirilen Abaza Haşan Paşa

Abaza Mehmet Paşa

Abaza Mehmet Paşa, Türk veziri (öl. İstanbul 1634). Canbulatoğlu Ali Pa-şa'nın yanında yetişen Abaza Mehmet Paşa

1. Abbas

1. Abbas,İran hükümdarı. Safevi sülalesinden Sultan Muhammet Şah'ın oğlu olan Büyük Abbas

Ferhat Abbas

Ferhat Abbas, Cezayirli siyaset adamı. Eczacılık öğrenimi gören Ferhat Abbas...

Abbas Hilmi Paşa

Abbas Hilmi Paşa, Son Mısır hıdivi. Hıdiv (vali) Tevfik Paşa'nın oğlu olan Abbas Hilmi Paşa, 1892'de hıdivliğe getirildi

Abbas Mirza Kaçar

Abbas Mirza Kaçar, İran'da hüküm süren Türk Kaçar sülalesinin veliahtı

Sir John Joseph Caldwell Abbott

Sir John Joseph Caldwell Abbott, Kanadalı siyaset adamı (St. Andrews, Aşağı Kanada 1821-Montréal 1893)

Abdi Paşa

Abdi Paşa, Türk denizcisi. 3.Ahmet'in damadı olan Abdi Paşa, Patrona Halil ayaklanmasının başladığı gün kaptanıderyalığa getirildi

Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa, Türk tarihçisi, şairi ve devlet adamı

1.Abdullah

1.Abdullah, Ürdün kralı (Mekke 1882-Kudüs 1951). Hicaz kralı Şerif Hüseyin'in oğlu olan 1.Abdullah

Şeyh Muhammet Abdullah

Şeyh Muhammet Abdullah, Hintli siyaset adamı (Saura, Keşmir 1905-ay.y. 1982).

Abdullah Bin Muhammed

Abdullah Bin Muhammed, Endülüs Emevi hükümdarı (844-912). Kardeşi Munzir'den sonra tahta...

Abdullah Bin Muhammet et-Teaşi

Abdullah Bin Muhammet et-Teaşi, Sudanlı Mehdi'nin halifesi (Darfur 1850'ye doğru-Kordofan 1899)

Abdullah Bin Sad

Abdullah Bin Sad, Arap komutanı (öl. Şam 657). Mısır seferine katılarak yararlık gösteren Abdullah Bin Sad

Abdullah Bin Yasin

Abdullah Bin Yasin, İslam komutanı (öl. 1059). Sanhaca Berberileri arasında İslam dinini yaymaya çalışan Abdullah Bin Yasin

Abdullah Bin Zübeyr

Abdullah Bin Zübeyr, Arap Komutanı ve devlet adamı (medine 622-ay.y.692). Hz. Muhammed'in baba tarafından akrabası

Abdullah Birri Efendi

Abdullah Birri Efendi,Türk devlet adamı (İstanbul 1743-ay.y. 1798). 1768 seferine katılan Abdullah Birri Efendi

Abdullah Han

Abdullah Han, Türkistan Şeybani (Özbek) sülalesinin en büyük hükümdarı (? 1533-? 1598). İskender Han'ın oğlu olan Abdullah Han

Kölemen Abdullah Paşa

Kölemen Abdullah Paşa,Türk subayı. Abdülmuttalip ayaklanmasını bastırıp, bilgi toplamak için Mısır'a gönderilerek amelelik ve paralı askerlik yaptı

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa,Türk devlet adamı (Kırım 1765-Yerköy 1813).

Tunku Abdurrahman

Tunku Abdurrahman,Malezyalı prens ve siyaset adamı (Sri Menanti 1903 - Kuala Lumpur 1990).

Abdurrahman Bin Avf

Abdurrahman Bin Avf,İslam din büyüğü (öl. 652). İslam dinini ilk kabul edenler arasında yer alan Abdurrahman Bin Avf, bütün savaşlara katıldı.

Abdurrahman Bin Muaviye

Abdurrahman Bin Muaviye, Endülüs Emevileri devletinin kurucusu (? 731-Kurtuba 788).

Abdurrahman II Bin Hakem

Abdurrahman II Bin Hakem, Endülüs Emevi emiri (Tuleytule [günümüzde Toledo] 792-Kurtuba 852).

Abdurrahman III Bin Muhammet

Abdurrahman III Bin Muhammet, Endülüs Emevi emiri. Tahta çıkınca önce Arap soylularına boyun eğdiren Abdurrahman III Bin Muhammet, sonra Bosbastro'yu ele geçirdi

Abdurrahman el-Gafiki

Abdurrahman el-Gafiki, Emevi valisi ve komutanı (öl. Poitiers yakınları 732). İki kez İspanya valiliği yapan (721 ve 730) Abdurrahman el-Gafiki

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi,Türk komutanı.Osmanlı devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Han

Abdurrahman Han, Afganistan emiri (Kabil 1844-ay.y. 1901). Efdal Han'ın oğlu olan Abdurrahman Han

Abdurrahman Hıbri Efendi

Abdurrahman Hıbri Efendi,Türk tarihçisi, bilgini ve şairi (Edirne 1603-Serez 1676). İlköğrenimini Edirne'de gören Abdurrahman Hıbri Efendi

Abdülaziz

32. Türk padişahı (25 Haziran 1861 - 3 Haziran 1876)

Abdülaziz Bin Suud

Abdülaziz Bin Suud, Suudi Arabistan kralı. Necit emiri unvanıyla babası Abdurrahman'ın yerine geçen Abdülaziz Bin Suud

Fraşerili Abdül Bey

Fraşerili Abdül Bey, Arnavut ulusçusu . Şemsettin Sami'nin ağabeyi olan Fraşerili Abdül Bey

1. Abdülhamit

1. Abdülhamit'in hayatı

2.Abdülhamit

2.Abdülhamit'in hayatı

Abdülkadir Geylani

Abdülkadir Geylani, Kadiri tarikatının kurucusu (Ceylan 1078-Bağdat 1166). Bağdat medresesinde okuyan Abdülkadir Geylani

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa, Türk komutanı. Kale yamağı Ahmet Ağa'nın oğlu olan Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa

Abdülkerim Paşa

Abdülkerim Paşa, Türk komutanı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kolordu komutanlığı yapan Abdülkerim Paşa

Abdülmecit

Abdülmecit 31. Türk padişahı (8 Temmuz 1839-25 haziran 1861)

Abdülmecit Efendi

Abdülmecit Efendi,Son halife. Abdülaziz'in oğlu olan Abdülmecit Efendi

Abdülmelik Bin Mervan

Abdülmelik Bin Mervan, Emevi halifesi. Babası halife Mervan'dan sonra halife olan Abdülmelik Bin Mervan

Abdülmümin Bin Ali

Abdülmümin Bin Ali, Muvahhitler devletinin kurucusu. Zanata kabilesinden olan Abdülmümin Bin Ali

Mehmet Ali Abed

Mehmet Ali Abed, Türk asıllı Suriyeli devlet adamı (Şam 1867-Cenova 1939). Osmanlı İmparatorluğu'nun Washington büyükelçiliğinde bulunan Mehmet Ali Abed

Abel

Abel, Danimarka kralı (1218 - 1252). Valdemar II'nin oğlu olan Abel

George Hamilton-Gordon

George Hamilton-Gordon, Dördüncü Kontu, İngiliz siyaset adamı. Meslek yaşamına Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde önemli diplomatik görevlerle başlayan

Ralph David Abernathy

Ralph David Abernathy,ABD'li rahip ve zenci hakları önderi (Linden, Alabama 1926-ay.y. 1990). 1948'de vaftizci tarikatından rahip olan Ralph David Abernathy

Abılay Han

Abılay Han,Ortacüz Kazak-Kırgız hanı (öl. 1781). Veli Han'ın oğlu olan Abılay Han

Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa, Türk komutanı ve devlet adamı. Belgrad'da askerî ataşelik, Balkan savaşında Doğu ordusunda kolordu komutanlığı (1912) yapan Abuk Ahmet Paşa

Dean Acheson

Dean Acheson, ABD'li devlet adamı. 1915'te Yale Üniversitesi'ni, 1918'de Hardvard Hukuk Okulu'nu bitiren Dean Acheson

Mehmet Cevat Açıkalın

Mehmet Cevat Açıkalın, Türk diplomatı ve siyaset adamı. Galatasaray Lisesi'ni ve Cenevre Hukuk Fakültesi'ni bitiren

John Adams

John Adams Okumaya çok düşkün olan anne-babasının etkisiyle küçük yaştan başlayarak sağlam bir öğrenim gören lohn Adams

Adams John Quincy

Adams John Quincy , ABD'li devlet adamı. Başkan John Adams'in oğlu olan Adams John Quincy

Samuel Adams

Samuel Adams, ABD'li devlet adamı (Boston 1722-ay.y. 1803). Harvard'da öğrenim gören Samuel Adams

Henry Addington

Henry Addington, Birinci Sidmouth Vikontu, İngiliz devleet adamı.1784'te Avam Kamarası'na giren ve 1789-1801 arasında başkanlığını yapan Henry Addington

Konrad Adenauer

Konrad Adenauer, Alman siyaset adamı (Köln 1876-Rhöndorf 1967). Hukuk öğrenimi gören Konrad Adenauer

Ebu Muhammet Bin Yusuf el-Adid Lidinillah

Ebu Muhammet Bin Yusuf el-Adid Lidinillah, Mısır Fatımi devletinin son halifesi (? 1151-? 1171). 1160'ta tahta çıkan...

Adil Giray

Adil Giray, Kırım hanı ( 1617-Karinabat, Bulgaristan 1672). Babası Devlet Giray'ın yerine hanlığa getirilen

Renata Adler

Renata Adler, ABD'li kadın yazar (Milano, İtalya 1938). Sorbonne ve Harvard'da öğrenimini tamamlayan Renata Adler

Victor Adler

Victor Adler, Yahudi asıllı Avusturyalı siyaset adamı. Alman sosyalizminin önderleri arasında yer alan Victor Adler

Gustave Ador

Gustave Ador, İsviçreli devlet adamı. Bakanlık, başbakanlık, ulusal konsey üyeliği ve başkanlığı yapan Gustave Ador

1.Adrianus

1.Adrianus, Papa. 772-795 arasında papalık yapan 1.Adrianus, Lombardlar kralı Didier'nin Roma'yı ele geçirme ve bütün İtalya'ya egemen olma tehdidi karşısında

2.Adrianus

2.Adrianus, Papa (Roma 792-ay.y. 872). 867-872 arasında papalık yapan 2.Adrianus

3.Adrianus

3.Adrianus, Papa. İngiliz asıllı tek papa olan, 1154-1159 arasında papalık yapan 3.Adrianus

6. Adrianus

6. Adrianus, Papa (Utrecht 1459-Roma 1523), Kari V'in eğitmenliğini yapan 6. Adrianus, öğrencisi tahta çıkınca bakanlığa getirildi

Fenna Hüsrev Bin Rüknüddevle

Fenna Hüsrev Bin Rüknüddevle,Büveyhi hükümdarı. Amcası İmadüddevle'nin yerine tahta çıkan

Cyrille Adula

Cyrille Adula, Kongolu siyaset adamı. Kongo Ulusal Hareketi'nin kurucuları arasında yer alan Cyrille Adula

Aethelbert

Aethelbert, Kent kralı. 560'ta tahta çıkan İngiltere'deki ilk hıristiyan Anglosakson hükümdar olan Aethelbert

Jane Addams

Jane Addams, Amerikalı toplumsal reformcu, barış yanlısı ve kadın hakları savunucusu...

Aethelflaed

Aethelflaed, Wessex kralı Alfred'in kızı. Anglosakson Mercia Krallığı hükümdarı Aethelred'le evlenen Aethelflaed

2.Aethelred

2.Aethelred, İngiltere kralı. Üvey kardeşi Edward'dan sonra on yaşında tahta çıkan, 2. Aethelred

Aetius

Aetius, Romalı general. Küçük yaşta rehine olarak önce Vizigot kralı Alaric'in yanına, sonra da Attila'nın amcası Rugila'nın yanına verildi.

1.Afonso

1.Afonso, İlk Portekiz kralı (Guimaraes 1109'a d.-Coimbra 1185). Henri de Bourgogne ile Castilla kralı Alfonso VI'nın

2.Afonso

2.Afonso,Portekiz kralı. Sancho l'in oğlu olan 2.Afonso 1211'de tahta çıktı.

3. Afonso

3. Afonso, Portekiz kralı (Coimbra 1210-Lizbon 1279). 2.Afonso'nin oğlu olan 3. Afonso

4.Afonso

4.Afonso, Portekiz kralı (Lizbon 1643-Sintra 1683). Juan IV'ün oğlu olan 4.Afonso

Agah Efendi

Agah Efendi, Türk gazetecisi ve devlet adamı. Paris'te elçilik katipliği yapan Agah Efendi

Agathokles

Agathokles, Syrakusai tiranı. Timoleon döneminde Syrakusai yurttaşı olan Agathokles

Kirkor Agaton Efendi

Kirkor Agaton Efendi, Türk devlet adamı. Paris'te Ziraat Fakültesi'nde öğrenim gören Kirkor Agaton Efendi

2.Agesilaus

2.Agesilaus, Sparta kralı (İ.Ö.444 - deniz kazasında İ.Ö. 360). Lysandros sayesinde üvey ağabeyi Agis ll'den sonra tahta çıkan

Agila

Agila, İspanya Vizigotları kralı (öl. 555). Got soylularının desteğiyle tahta çıkan (549) Agila

Agilulf

Agilulf, Lombard kralı (öl. 616). Torino düküyken kral Authari'nin yerine geçen Agilulf

Agis

Agis, Birçok İsparta kralının adı: 1.Agis,Eurysthenes'in oğlu ve Agislerin ilki. 2.Agis, İ.Ö. 427-398 arasında hükümdarlık yapıp

Agnes De Poitiers

Agnes De Poitiers, Germen imparatoriçesi (öl. 1077). Germen Heinrich lll'le evlenen (Kasım 1043) Agnes De Poitiers

Spiro Agnew

Spiro Agnew,Yunan asıllı ABD'li devlet adamı. Baltimore Üniversitesi'ni bitiren, 1949'da avukatlığa başlayan Spiro Agnew

Cnaeus Julius Agricola

Cnaeus Julius Agricola,Romalı general. Forum Julii'deki yerel soylulardan

1.Agrippa

1.Agrippa,Yahudiye kralı ve Herodes'in torunu. Roma'da büyütülen, Caligula'yla arkadaş olan 1.Agrippa

2.Agrippa

2.Agrippa, 1.Agrippa 'in oğlu (? İ.S. 28'e d.- ? İ.S. 100'e d.). Roma'da büyüyen, 2.Agrippa

Marcus Vipsanius Agrippa

Marcus Vipsanius Agrippa, Romalı general. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak orduya giren Marcus Vipsanius

Büyük Agrippina

Büyük Agrippina, Marcus Vipsanius Agrippa'nın ikinci kızı. Livius'un torunu Germanicus Augustus'la evlenen

Genç Agrippina

Genç Agrippina,Büyük Agrippina'nın kızı. Domitius Ahenobarbus'la evlenen (19) Genç Agrippina'nın, ondan bir oğlu (Neron) oldu

Emilio Aguinaldo

Emilio Aguinaldo, Filipinli bağımsızlık kahramanı ve devlet adamı (İmus 1869-Manila 1964). 1896 ayaklanmasına katılıp

3.Ağa Han

3.Ağa Han Muhammet Şah, İsmaililerin dinsel önderi (Karaçi 1877-Versoix, İsviçre 1957). İlk Ağa Han'ın (1800-1881) torunu olan Muhammet Şah 3.Ağa Han

4.Ağa Han

4.Ağa Han, Kerim, İsmaililerin dinsel önderi (Cenevre 1936). 2.Ağa Han'nin torunu olan Kerim 4.Ağa Han

Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Hüseyin Paşa, Türk veziri. Yeniçeri ocağında yetişip, Osmanlı-Rus savaşında kendini gösterince zağarcıbaşılığa yükseltilen Ağa Hüseyin Paşa

Ağa Muhammet Şah

Ağa Muhammet Şah, İran'da Türk kökenli Kaçar sülalesinin kurucusu (? 1742-Tahran 1797). Muhammet HaSan Han'ın büyük oğlu olan

Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu, Türk düşünce adamı ve siyasetçisi. Azerbaycan ve Paris'te (hukuk) öğrenim gören Ahmet Ağaoğlu

Samet Ağaoğlu

Samet Ağaoğlu, Türk yazarı ve siyaset adamı. Ahmet Ağaoğlu'nun oğlu olan Samet Ağaoğlu

Ahab

Ahab, İsrail kralı. Omri'nin oğlu olan Ahab, yedinci İsrail kralı olarak tahta çıkıp, Fenike prensesi Yezavel'le evlendi.

Ahaz

Ahaz, Yahuda kralı. Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan, İ.Ö. 735-İ.Ö. 720 arasında on ikinci Yahuda kralı olan Ahaz, İşaya peygamberin uyarılarına karşı

Ahmadu Ahico

Ahmadu Ahico, Kamerunlu siyaset adamı (Garua 1922-Dakar, Senegal 1989). Milletvekilliğine seçilip (1947), Fransız Birliği Meclisi'nde danışmanlık (1955-1958) yapan Ahmadu Ahico

1. Ahmet

1. Ahmet Türk padişahı (Manisa 1590-İstanbul 1617). Mehmet III ile Handan Sultan'ın oğlu olan 1.Ahmet

2.Ahmet

2.Ahmet Türk padişahı (İstanbul 1643-Edirne 1695). Sultan İbrahim ile Hatice Muazzez Sultan'ın oğlu. Babası boğdurulduğunda beş buçuk yaşında olan 2.Ahmet

2. Ahmet Şehabettin

2. Ahmet Şehabettin, Mardin Artuklularının son hükümdarı (öl. Musul 1407). Davut ll'nin oğlu olan 2. Ahmet Şehabettin

3. Ahmet

3. Ahmet Türk padişahı (Hacıoğlupazarı 1673-İstanbul 1736). Mehmet IV ile Rabia Cülnuş Emetullah Sultan'nın oğlu olan 3. Ahmet

Ahmet Bedevi

Ahmet Bedevi, Mısır'ın en büyük velisi. 1230'dan sonra kendini dine adayan Ahmet Bedevi

Ahmet Bey

Ahmet Bey, Tunus beyi (öl. 1854). 1837'de bey olan Ahmet Bey, Batı'yı örnek alarak bir ordu kurdu.

Kızıl Ahmet Bey

Kızıl Ahmet Bey, Candaroğlu beyi İbrahim Bey'in oğlu olan Kızıl Ahmet Bey, kardeşi İsmail'in bey olmasına karşı çıkıp, Osmanlılara sığındı

Nusrettin Ahmet Bey

Nusrettin Ahmet Bey, Sahipataoğullarının üçüncü beyi (öl. 1327). Şemsettin Mehmet Bey'in oğlu. Nusrettin Ahmet Bey

Şehabettin Ahmet Bey

Şehabettin Ahmet Bey, Ramazanoğlu beyi (1378 - 1416). Ramazan Bey'in oğlu olan Şehabettin Ahmet Bey

Kutbüddevle Ahmet Bin Ali

Kutbüddevle Ahmet Bin Ali, Karahanlı hükümdarı. Tahta çıkınca Abbasi halifesini tanıyıp, Selçuklularla bozuşan Kutbüddevle Ahmet Bin Ali

Ahmet Bin el-Hızır

Ahmet Bin el-Hızır, Batı Karahanlı hükümdarı (öl. 1095). Tahta çıkınca (1081 'e doğru) ulemayla ters düşen Ahmet Bin el-Hızır

Ahmet Bin Tolun

Ahmet Bin Tolun, Tolunoğulları sülalesinin kurucusu. Askerlik ve din bakımından iyi bir eğitim gören Ahmet Bin Tolun

Ahmet el-Mansur

Ahmet el-Mansur, Fas sultanı (Fas 1549-ay.y. 1603). Tahta çıktıktan (1578) sonra el-Mansur ("Muzaffer") unvanını alan Ahmet el-Mansur

Ahmet Fevzi Paşa

Ahmet Fevzi Paşa, Türk denizcisi. Girit Rumlarından olan Ahmet Fevzi, Çengelköy'de (İstanbul) kayıkçılık yapıp

Ahmet Han

Ahmet Han, Altınordu hanlığının son hükümdarı. Küçük Muhammet Han'dan sonra tahta çıkan Ahmet Han

Ahmet Han

Ahmet Han, İlk Afgan hükümdarı. Nadir Şah'ın hizmetinde çalışan Ahmet Han

Ahmet İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa, Türk devlet adamı. Harp Okulu'nda öğretmenlik ve Goltz Paşa'nın yardımcılığını yapan Ahmet İzzet Paşa

Bursalı Ahmet Paşa

Bursalı Ahmet Paşa, Türk şairi (Edirne ?-Bursa 1497). 2. Murat döneminin kazaskerlerinden Esseyyit Veliyüttin Bin İlyas el-Hüsey-ni'nin oğlu olan Bursalı Ahmet Paşa

Ahmet Paşa

Ahmet Paşa, Türk devlet adamı, İbrail nazırlığına getirilen Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa, Türk devlet adamı. Hekimoğlu Ali Paşa'nın adamı olan, Ali Paşa Mısır valiliğine atanınca onunla Mısır'a gidip

Gedik Ahmet Paşa

Gedik Ahmet Paşa, Türk devlet adamı. Tokat beylerbeyliği yapıp, vezirliğe yükseltilerek (1470), Akkoyunluları yenen Gedik Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa

Hafız Ahmet Paşa, Türk devlet adamı ve şairi. Bir müezzinin oğlu olan, sesi güzel olduğundan saraya alınarak eğitilen, padişah nedimliğinden kaptanıderyalığa ve valiliğe yükselen Hafız Ahmet Paşa

Hersekzade Ahmet Paşa

Hersekzade Ahmet Paşa, Türk devlet adamı. Hersek dukası Stephan Vuketic'in oğlu. Hersek'in bir bölümünün kendisine bırakılmasını isteyen babası tarafından

Humbaracıbaşı Ahmet Paşa

Humbaracıbaşı Ahmet Paşa, Fransız asıllı Türk devlet adamı. Fransız donanmasında subaylığa yükselip

Kara Ahmet Paşa

Kara Ahmet Paşa, Türk devlet adamı. Enderun'da yetişip, Rumeli beylerbeyliğine yükselerek, Macaristan seferine katılan Kara Ahmet Paşa

Kayserili Ahmet Paşa

Kayserili Ahmet Paşa, Osmanlı denizcisi (Kayseri 1806-İstanbul 1878). Donanmaya girip, hızla yükselerek

Melek Ahmet Paşa

Melek Ahmet Paşa, Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1662). Sarayda yetişip, silahtarlığa getirildi (şişmanlığından ötürü "Malak" lakabıyla anılıyordu

Tarhuncu Ahmet Paşa

Tarhuncu Ahmet Paşa, Türk devlet adamı (Mat, Arnavutluk ?-İstanbul 1653). Devşirme olarak İstanbul'a getirilip, Enderun'da yetişerek

Ahmet Saffet Ohkay

Ahmet Saffet Ohkay,Türk askeri. Asteğmen rütbesiyle donanmaya katılıp (1895), Muaveneti Milliye muhribi komutanlığına getirilen (1912) Ahmet Saffet Ohkay

Bahadır Ahmet Şah

Bahadır Ahmet Şah, Hint-Türk imparatoru. Muhammet Şah'ın oğlu olan Bahadır Ahmet Şah

Ahmet Şükrü Bey

Ahmet Şükrü Bey, Türk devlet adamı. Vezir Gürcü Mehmet Necip Paşa'nın oğlu olan Ahmet Şükrü Bey

Ahmet Teküdar Han

Ahmet Teküdar Han, İlhanlı hükümdarı. Abaka Han'ın kardeşi olan Abaka Han ölünce (1282) tahta çıkan Ahmet Teküdar Han

Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa, Türk devlet adamı ve yazarı (İstanbul 1823-ay.y. 1891). Babası Ruhittin Efendi'yle birlikte Paris'e gidip

1. Ahmosis

1. Ahmosis, Mısır firavunu (İ.Ö. 1570-İ.Ö. 1546). Eski Mısır tarihinin en parlak sülalelerinden XVIII. sülalenin kurucusu olan 1. Ahmosis

2.Ahmosis

2.Ahmosis, XXVI. sülaleden Mısırfiravunu. İ.Ö. 570-İ.S. 526 arasında Mısır'ı yöneten 2.Ahmosis, paralı askerlerin yardımıyla

Airlangga

Airlangga, Cava kralı. Krallığı XI. yy. başında Srivicaya İmparatorluğu'nun eline geçen Dharmavamsa'nın üvey oğlu olan Airlangga

Aistolf

Aistolf, Lombard kralı (öl. 756). 749'da tahta çıkan Aistolf (ya da Aistulf), Lombard ordusunu yeniden örgütledikten sonra Ravenna'yı alarak

Akamanışlar

Akamanışlar, Pers kralları sülalesi. İ.Ö.549-İ.Ö. 330 arasında, Ege denizinden Hindistan'da İndus ırmağına kadar uzanan bir alana egemen olan Akamanışlar

Akça Koca

Akça Koca, Osmanlı devletinin kuruluşunda rol oynayan kahraman (öl. Kandıra 1328). Bir aşiret beyi olan Akça Koca

Akhelaos

Akhelaos, Makedonya kralı (öl. İ.Ö. 399). İ.Ö. 431 'de tahta çıkan Akhelaos

Akihito

Akihito, Japon imparatoru (Tokyo 1933). 1952'de, resmen tahtın varisi ilan edilen Akihito

Muammer Aksoy

Muammer Aksoy, Türk hukukçusu ve siyaset adamı . Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirip (1939), Zürich'te doktorasını veren Muammer Aksoy

Akuta

Akuta, Çin'deki Cin sülalesinin kurucusu (öl. 1123). Bir Tatar başbuğuydu.Akuta

Akşemsettin

Akşemsettin, Osmanlı bilgini ve hekimi . Hacı Bayram Veli'nin müridi olan

Aksungur

Aksungur, Irak Selçukluları devlet adamı. Batimler tarafından öldürülen babasının yerine geçen (1116) Aksungur

Yıldırım Akbulut

Yıldırım Akbulut, Türk siyaset adamı (Erzincan 1935). Hukuk öğrenimi görüp, Erzincan'da avukatlık yapan Yıldırım Akbulut

Akhenaton

Akhenaton, Mısır firavunu. Tek tanrıya inanan ilk insanlardan biri olan Akhenaton

Muhammet Bin Tugaç Akşit

Muhammet Bin Tugaç Akşit, İhşitoğulları devletinin kurucusu. Suriye genel valisi Tugaç'ın oğlu olan Muhammet Bin Tugaç Akşit

Alaettin Halaci

Alaettin Halaci, Delhi sultanı (öl. 1316). Halac sülalesinin kurucusu Ce-lalettin Firuz Şah'ın damadı ve yeğeni olan Alaettin Halaci

1.Alaettin Keykubat

1.Alaettin Keykubat, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1192-Kayseri 1237). Gıyasettin Keyhüsrev l'in oğlu olan 1.Alaettin Keykubat

2. Alaettin Keykubat

2. Alaettin Keykubat, Anadolu Selçuklu sultanı. Keyhüsrev ll'nin oğlu, 1. Alaettin Keykubat'in torunu olan 2. Alaettin Keykubat

3.Alaettin Keykubat

3.Alaettin Keykubat, Anadolu Selçuklu sultanı (öl. İsfahan 1302). İzzettin Keykavus ll'nin torunu olan, amcası Mesut II Hemedan'da tutuklanınca

Alaettin Tekiş Bin ilarslan

Alaettin Tekiş Bin ilarslan, Harizmşah hükümdarı (?- Nesa yakını 1200). Cend valiliği yaparken, babası ölünce (1172), kardeşi

Alan Francis Brooke

Alan Francis Brooke, Alanbrooke Birinci Vikontu İngiliz mareşali (Bagnères de Bigorre, 1883-Hampshire 1963)

1.Alarik

1.Alarik, Vizigot kralı(Perice370'e doğru-Cosenza 410) İmparator Theodosius l'in hizmetinde çalışan, imparatorun ölümünden

2.Alarik

2.Alarik, Vizigot kralı (öl. 507). Babası Eurik'in yerine tahta çıkan (484) 2.Alarik (ya da Alaric II), Frank kralı Clovis karşısında ağır bir yenilgiye uğradı

Bozkurt Alaüddevle

Bozkurt Alaüddevle, Dulkadıroğulları hükümdarı (? 1425-? 1515). Süleyman Bozkurt'un oğlu olan Bozkurt Alaüddevle

Rüknettin Mirza Alaüddevle

Rüknettin Mirza Alaüddevle, Timurlu emiri (Herat 1417-Rustendar 1460). Timur'un oğlu Şahruh'un torunu, Baysungur'un oğlu olan Rüknettin Mirza Alaüddevle

Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel

Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, İspanyol komutanı ve devlet adamı (Avila ili 1508-Lizon 1582).

Juan Bautista Alberdi

Juan Bautista Alberdi, Arjantinli siyasal düşünür (San Miguel de Tucuman 1810-Paris 1884). 1838-52 arasını diktatör Juan Manuel de Rosas

Julio Alberoni

Julio Alberoni, İtalyan asıllı İspanyol devlet adamı (Piacenza, İtalya 1664-ay.y. 1752).Vendöme dükünün hizmetine giren Julio Alberoni

1.Albert

1.Albert, Belçika kralı. Sachsen-Coburg prensi Wilhelm'in ikinci oğlu, kral Leopold ll'nin küçük kardeşi olan 1.Albert

2.Albert

2.Albert, Belçika kralı (Brüksel 1934). Albert I ile kraliçe Astrid'in küçük oğlu olan 2.Albert

Alboin

Alboin, Lombard kralı (öl. 572). Lombard kralı Alduin'in (ya da Afdoin) oğlu olan Alboin

Albrecht

Albrecht, İsveç kralı (1340'a d.-Kolester-Doberan 1412). Mecklenburg düküyken, 1363'te İsveç tahtına çıkan Albrecht

Albrecht Von Brandenburg

Albrecht Von Brandenburg, İlk Prusya dükü. Friedrich Von Brandenburg-Ansbach'ın oğlu olan Albrecht Von Brandenburg

Afonso de Albuquerque

Afonso de Albuquerque, İspanyol denizcisi ve devlet adamı (Alhandra 1453-Goa 1515). Portekiz Kralı Manuel tarafından Hindistan kıyılarındaki

Albrecht Von Habsburg

Albrecht Von Habsburg, Avusturya dükü ve Germen imparatoru

1.Aleksandr

1.Aleksandr, Rusya imparatoru. Babası Pavel l'in ölümünden (1801) sonra tahta çıkan 1.Aleksandr

1.Aleksandr Karayorgiyeviç

1.Aleksandr Karayorgiyeviç, İlk Yugoslavya kralı. Sırp kralı Petar l'in oğlu olan 1.Aleksandr Karayorgiyeviç

1.Aleksandr Obrenoviç

1.Aleksandr Obrenoviç, Sırbistan kralı (Belgrad 1876-ay.y. 1903). Babası Milan l'in yerine tahta çıkan 1.Aleksandr Obrenoviç

2.Aleksandr

2.Aleksandr, Rusya imparatoru (Moskova 1818-Petersburg 1881). Babası Nikolay l'in ölümünden (1855) sonra tahta çıkan 2.Aleksandr

3.Aleksandr

3.Aleksandr, Rusya imparatoru (Petersburg 1845-Livadia 1894). 2.Aleksandr'ın oğlu olan 3.Aleksandr, ağabeyi Konstantin'in vakitsiz ölümü sayesinde veliaht olup

Aleksandr Nevskiy

Aleksandr Nevskiy, Rus prensi (? 1220-Gorodeks 1263).Novgorod prensliğine seçilen (1236) Aleksandr Nevskiy

Aleksandra Fyodorovna

Aleksandra Fyodorovna, Rusya imparatoriçesi (Darmstadt, 1872-Yekaterinburg 1918). Hessen-Darmstadt büyük dükünün

Aleksandros

Aleksandros, Bizans imparatoru (öl. 913). Basileios l'in üçüncü oğlu olan Aleksandros, kardeşi Leo Vl'yla birlikte tahta çıkıp (886)

1.Aleksandros

1.Aleksandros, Makedonya kralı (ölümü İ.Ö. 454). Babası Amyntas l'in yerine tahta çıkan (İ.Ö. 498) 1.Aleksandros

1.Aleksandros

1.Aleksandros, Yunanistan kralı (Tatoi 1893-Atina 1920). Kral Konstantin'in ikinci oğlu olan 1.Aleksandros

Aleksey Mihayloviç

Aleksey Mihayloviç, Rus çarı (Moskova 1629-ay.y.1676). Mihail II Fyodoroviç'in oğlu olan Aleksey Mihayloviç

1.Aleksios Komnenos

1.Aleksios Komnenos, Bizans imparatoru (İstanbul 1058-ay.y. 1118). Muhafız komutanı İoannes Komnenos'un oğlu, imparator İsaakios l'in yeğeni olan 1.Aleksios Komnenos

2.Aleksios Komnenos

2.Aleksios Komnenos, Bizans imparatoru. Manuel II ile ikinci eşi Antakya prensesi Marie de Poitiers'nin oğlu

3.Aleksios Angelos

3.Aleksios Angelos, Bizans imparatoru (öl. 1210). Ağabeyi İsaakios ll'yi tahttan indirerek yerine geçen (1195) 3.Aleksios Angelos

3.Aleksios Komnenos

3.Aleksios Komnenos, Trabzon imparatoru (Trabzon 1338-ay.y. 1390). Babası Basileios'un yerine geçen (1349) 3.Aleksios Komnenos

4.Aleksios Angelos

4.Aleksios Angelos, Bizans imparatoru (? 1182'ye doğru-İstanbul 1204). İsaakios II Angelos'un oğlu olan 4.Aleksios Angelos

5.Aleksios Dukas Murtzuphlos

5.Aleksios Dukas Murtzuphlos, Bizans imparatoru (?-İstanbul 1204). Aleksios lll'ün damadı olan 5.Aleksios Dukas Murtzuphlos

Miquel Aleman Valdes

Miquel Aleman Valdes,Meksika'nın ikinci sivil başkanı (Gayula 1902-Mexico 1983). Devrimci bir generalin oğlu olan Miquel Aleman Valdes

Alemdar Olayı

Alemdar Olayı, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın öldürülmesiyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanmasına verilen ad.

Arturo Alessandri

Arturo Alessandri, Şili devlet adamı (Linares 1868-Santiago 1950). Hukuk öğrenimi görüp, 1897'de milletvekili seçilen Arturo Alessandri

Raul Alfonsin

Raul Alfonsin, Arjantinli devlet adamı (Chascomus 1927). Hukuk öğrenimi gören Raul Alfonsin

1.Katolik Alfonso

1.Katolik Alfonso,Asturias kralı (? 693-? 757). Kral Pelayo'nun damadı olan 1.Katolik Alfonso

Kavgacı 1.Alfonso

Kavgacı 1.Alfonso,Aragon ve Navarra kralı (? 1073'e doğru-? 1134). Sancho I Ramirez'in oğlu olan Kavgacı 1.Alfonso

2.Alfonso

2.Alfonso

3.Alfonso

3.Alfonso, Leon kralı (öl. 932). Ordono ll'nin oğlu olan 3.Alfonso, amcası Froila ll'nin yerine tahta çıktı (924); ama 927'de bir manastıra çekildi

5.Alfonso

5.Alfonso, Aragon ve Sicilya kralı (? 1396-Napoli 1458). Fernando l'in oğlu olan 5.Alfonso

6.Alfonso

6.Alfonso, Leon, Galicia ve Castilla kralı (? 1040-? 1109). Fernando l'in oğlu olan 6.Alfonso

7.Alfonso

7.Alfonso, Castilla ve Leon kralı, İspanya İmparatoru (? 1105-Fresneda 1157).Alfonso Vl'nın torunu olan 7.Alfonso

8.Alfonso

8.Alfonso, Castilla kralı (Soria 1155-Avila 1214). Alfonso Vll'nin torunu olan 8.Alfonso

9.Alfonso

9.Alfonso, Leon ve Galicia kralı (Zamora1171-Villanueva de Sarria 1230). Fernando ll'nin oğlu olan 9.Alfonso

10.Alfonso

10.Alfonso, Castilla ve Leon kralı (Toledo 1221-Sevilla 1284). Fernando lll'ün oğlu olan Bilge 10.Alfonso

11.Alfonso

11.Alfonso, İspanya kralı (Madrid 1857- ay. y. 1885). 1868'de annesi İsabel ll'yle birlikte sürgün edilen 11.Alfonso

Büyük Alfred

Büyük Alfred, Wessex ve Anglosaksonlar kralı (Wantage 849-? 899). Kral Aethelwulf'un oğlu olan Büyük Alfred

Alaettin Ali Bey

Alaettin Ali Bey, Karaman beyi. Halil Bey'in oğlu olan Alaettin Ali Bey

Bengi Ali Bey

Bengi Ali Bey, Karaman beyi (XV. yy.). Alaettin Ali Bey'in oğlu olan Bengi Ali Bey

Cin Ali Bey

Cin Ali Bey, Mısır Kölemen beyi. Köle olarak satıldığı Mısır'da İbrahim Kethüda'nın yanında yetişip, cesareti ve yeteneğiyle kişiliğini kanıtlayan Cin Ali Bey

Şehsuvaroğlu Ali Bey

Şehsuvaroğlu Ali Bey, Dulkadiroğulları beyi. Babası Şehsuvar Bey Memluklar tarafından idam edilince Osmanlıların hizmetine giren Şehsuvaroğlu Ali Bey

Ali Bin Hüseyin

Ali Bin Hüseyin, Hicaz kralı. Babası Hüseyin'in yerine Mekke şerifi (1924), ardından da Hicaz kralı olan Ali Bin Hüseyin

Yörük Ali Efe

Yörük Ali Efe, Türk milis albayı. Efelik yaparken, Yunanlılara karşı direnişi başlatarak (1919), Nazilli cephesini açan Yörük Ali Efe

Moralı Ali Efendi

Moralı Ali Efendi, Türk diplomatı ve yöneticisi (öl. 1809). Paris büyükelçiliğine atanan (1797; Fransa'ya atanan ilk sürekli elçidir) Moralı Ali Efendi

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa, Türk sadrazamı (öl.İznik 1406). Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu olan Çandarlı Ali Paşa

Hadım Ali Paşa

Hadım Ali Paşa, Türk devlet adamı. Enderun'da yetişip, Bursa ve Edirne sancak beyliği, Karaman beylerbeyliği (1482) yapan Hadım Ali Paşa

Hekimoğlu Ali Paşa

Hekimoğlu Ali Paşa, Türk devlet adamı.Hekimbaşı Nuh Efendi'nin oğlu olan Hekimoğlu Ali Paşa

Hüsambeyzade Ali Paşa

Hüsambeyzade Ali Paşa, Türk denizcisi (öl. İstendil adası 1661). Rodos sancak beyliği yapan Hüsambeyzade Ali Paşa

Kılıç Ali Paşa

Kılıç Ali Paşa, Türk denizcisi (Liçastelli 1500-İstanbul 1578). Ali Ahmet Reis'in gemisinde forsayken müslüman olup, korsanlık yapan Kılıç Ali Paşa

Mehmet Emin Ali Paşa

Mehmet Emin Ali Paşa, Türk devlet adamı ve diplomatı. Görevle Viyana (1835) ve Petersburg'a (1837) gönderilen Mehmet Emin Ali Paşa

Müezzinzade Ali Paşa

Müezzinzade Ali Paşa, Türk denizcisi (öl.İnebahtı 1571).: Enderun'da yetişen Müezzinzade Ali Paşa

Silahtar Ali Paşa

Silahtar Ali Paşa, Türk devlet adamı. Enderun'da yetişen Silahtar Ali Paşa gizli bilimlere, sihire merak sardı ve bu konuda

Tepedelenli Ali Paşa

Tepedelenli Ali Paşa, Türk devlet adamı.Tepedelen mütesellimi Veli Paşa'nın oğlu olan Tepedelenli Ali Paşa

Ali Reis Şeydi

Ali Reis Şeydi, Türk denizcisi (İstanbul 1468-ay.y. 1562). Rodos seferine katılan (1522) Ali Reis Şeydi

Ali Rıza Paşa

Ali Rıza Paşa, Türk subayı ve devlet adamı (İstanbul 1860-ay.y. 1932). Harbiye'yi bitirip (1886), Almanya'ya gönderilen (1897) Ali Rıza Paşa

Topçu Ali Rıza Paşa

Topçu Ali Rıza Paşa, Topçu teğmeni olarak orduya katılıp (1880), Almanya'da dört yıl öğrenimini sürdürdükten sonra, askerî okullarda öğretmenlik yapan Topçu Ali Rıza Paşa

Kerimettin Ali Şir Bey

Kerimettin Ali Şir Bey, Germiyanoğulları Beyliği'nin kurucusu (öl. 1264). Muzafferettin Alişir Bey'in oğlu olan Kerimettin Ali Şir Bey

Ali Tigin

Ali Tigin, Mavaraünnehir emiri (öl. 1034). İç işlerinde özerk, dış işlerinde büyük hana bağlı olan Ali Tigin

Ramiz Aliya

Ramiz Aliya, Arnavut devlet adamı. İkinci Dünya Savaşı'nda partizanlara katılıp, savaştan sonra milletvekilliğine seçilen (1950) Ramiz Aliya

Haydar Aliyev

Haydar Aliyev, Azerbaycanlı devlet adamı (Nahçıvan 1923). NKVD'de çalışmaya başlayıp (1941), 1967'de Azerbaycan başkanı, 1969'da Azerbaycan Komünist Partisi başkanı oldu.

Alkibiades

Alkibiades, Atinalı siyaset adamı ve general (Atina İ.Ö. 450'ye doğr.-Frigya İ.Ö. 404). Kleinias'ın oğlu olan Alkibiades

Allah Kulu Han

Allah Kulu Han, Özbek hanı. Hive'de hüküm süren Allah Kulu Han, İran'a akınlar düzenleyip, Ruslarla savaştı

Salvador Allende

Salvador Allende, Şilili siyaset adamı. Tıp Fakültesi'ni bitirerek (1932), Şili Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında yer alan (1933) Salvador Allende

Francisco de Almeida

Francisco de Almeida, Portekizli denizci. 1505'te kral Manuel I tarafından Hindistan'a gönderilen ilk kral naibi olan Francisco de Almeida

Almeida Garrett

Almeida Garrett, Vikontu, Portekizli siyaset adamı. Coimbra Üniversitesi'nde öğrenim görüp, liberal düşünceleri benimseyen Almeida Garrett

Alparslan

Alparslan, Büyük Selçuklu hükümdarı (? 1029-Merv 1072). Çağrı Bey'in oğlu olan Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in bazı seferlerine katılıp, başarı kazandı.

Fahrettin Altay

Fahrettin Altay, Türk generali ve siyaset adamı (İşkodra 1880-İstanbul 1974). Harp Akademisi'ni bitiren (1902) Fahrettin Altay

Alp Tigin

Alp Tigin, Gazne devletinin kurucusu. Samaniler ordusunda görev alan Alp Tigin, komuta kademesinin üst basamaklarına kadar tırmandı.

Alphonse de France

Alphonse de France, Toulouse kontu. Fransa kralı Aziz Louis'nin kardeşi olan Alphonse de France

Alp Er Tunga

Alp Er Tunga, Efsanevi Türk hükümdarı ve destan kahramanı. Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanan Alp Er Tunga

Edmund Allenby

Edmund Allenby, Birinci Allenby of Megiddo Vikontu İngiliz mareşali (Nottinghamshire 1861-Londra 1936).

Beşiktaşlı Ali Rıza

Beşiktaşlı Ali Rıza, Türk deniz subayı. Heybeliada Deniz Harp Okulu'nu bitiren (1901) Beşiktaşlı Ali Rıza

Aurelius Antonius​ Alexander Severus

Aurelius Antonius​ Alexander Severus, Roma imparatoru. Maesa'nın torunu, Elagabal'ın kuzeni olan Aurelius Antonius Alexander Severus

Harold George

Harold George, Tunus Kontu, İngiliz mareşali. Birinci Dünya Savaşı'na katılan Harold George Alexander

1.Albrecht Ayı

1.Albrecht Ayı, Brandenburg markgrafı. İmparator Lothar III tarafından büyük Kuzey Marklığı'nın başına getirilen (1134) 1.Albrecht Ayı

Alemdar Mustafa Paşa

Alemdar Mustafa Paşa, Türk devlet adamı (Hotin 1765-İstanbul 1808). Yeniçeri ocağında yetişip, Rusçuk âyanı ve Tırnova voyvodası

Jeffrey Amherst

Jeffrey Amherst, Amherst Baronu, İngiliz mareşali (Sevenoaks, İngiltere 1717-ay.y. 1797). Avusturya Veraset Savaşları

İdi Amin Dada

İdi Amin Dada, Ugandalı devlet adamı (Koboko, Arua yakını 1925). İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizlerin "Kings African Rifles" alayında görev alan İdi Amin Dada

Amribnülas

Amribnülas, Arap komutanı ve yöneticisi (? 573-Mısır 663). Mekke'nin fethinden önce müslüman olan (629) Amribnülas

1. Anastasios

1. Anastasios,Doğu Roma imparatoru (Dıraç 431 -İstanbul 518). Bizans sarayında çalışırken, Zenon'un karısıyla ilişki kuran 1. Anastasios

2.Anastasios

2.Anastasios, Doğu Roma imparatoru (öl. 720). Philippikos Bardames'in yerine tahta çıkan (713) 2.Anastasios

Ancus Martius

Ancus Martius, Roma'nın dördüncü efsanevi kralı. Dinsel ayinlerin kalıplarını oluşturan Ancus Martius

Wladyslaw Anders

Wladyslaw Anders, Polonyalı general (1892-1970). Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda savaşıp, generalliğe yükseltilen (1936) Wladyslaw Anders

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen, DanimarkalI yazar (Odense 1805-Kopenhag 1875). Kopenhag'a yerleşen Hans Christian Andersen

Jose Bonifacio de Andrada e Silva

Jose Bonifacio de Andrada e Silva, Brezilyalı devlet adamı ve yerbilimci (Santos 1763-Ni-teroi 1838). Pedro l'i Brezilya'yı ayrı bir imparatorluk

Gyula Andrassy

Gyula Andrassy, Kont, Macar siyaset adamı (Kosice 1823-Volosca 1890). Macar kurtuluş savaşında görev alan Kont Gyula Andrassy

2.Andraş

2.Andraş, Macaristan kralı (? 1175-? 1235). Babası Beka III sayesinde Halicz (Doğu Galiçya) tahtına çıkan (1205) 2.Andraş

3.Andraş

3.Andraş, Macaristan kralı (Venedik 1250'ye doğr.-? 1301). İştvan l'in oğlu

Giulio Andreotti

Giulio Andreotti, İtalvan sivaset adamı (Roma 1919). Gazetecilik yapıp, 1945'ten sonra Hıristiyan Demokrat Parti'den milletvekilliğine seçilen Giulio Andreotti

1.Andronikos

1.Andronikos, Trabzon imparatoru. Kayınbabası Aleksios I Komnenos ölünce, kayınbiraderi İoannes henüz çocuk olduğundan, tahta çıkarılan 1.Andronikos

1.Andronikos Komnenos

1.Andronikos Komnenos, Bizans imparatoru (İstanbul 1122-ay.y. 1185). İsaakios I Komnenoş'un oğlu, Manuel l'in kuzeni olan 1.Andronikos Komnenos

2.Andronikos Palaiologos

2.Andronikos Palaiologos, Bizans imparatoru (İznik 1256-İstanbul 1332). Mikhael Vlll'in oğlu olan 2.Andronikos Palaiologos

3.Andronikos Palaiologos

3.Andronikos Palaiologos, Bizans imparatoru. Andronikos ll'nin torunu, Mikhael IX'un oğlu olan 3.Andronikos Palaiologos

4.Andronikos Palaiologos

4.Andronikos Palaiologos, Bizans imparatoru (? 1348-? 1385). İoannes V'in oğlu olan 4.Andronikos Palaiologos

Yuri Vladimiroviç Andropov

Yuri Vladimiroviç Andropov, Rus devlet adamı. Bir demiryolu işçisinin oğlu olan Yuri Vladimiroviç Andropov

Nihat Anılmış

Nihat Anılmış, Türk generali ve siyaset adamı (Filibe 1876-İstanbu. 1954). Balkan Savaşı'nda yaralanıp, Bulgarlara tutsak düşen Nihat Anılmış

Joseph Arthur Ankrah

Joseph Arthur Ankrah, Ganalı general ve siyaset adamı (Akkra 1916). Birmanya'da savaşıp, İngiliz ordusunda assubaylık yapan Joseph Arthur Ankrah

Anna İvanovna

Anna İvanovna, Rus imparatoriçesi (Moskova 1693-Petersburg 1740). İvan V'in kızı olan Anna İvanovna

Anna Komnene

Anna Komnene, Bizanslı prenses (1083-1146'dan sonra). Aleksios l'in kızı olan Anna Komnene

Anne d'Autriche

Anne d'Autriche,Fransa kraliçesi (Valladolid 1601-Paris 1666). ispanya kralı Felipe ll'nin kızı olan Anne d'Autriche

Anne de Bretagne

Anne de Bretagne, Son Bretagne düşesi ve Fransa kraliçesi (Nantes 1477-Blois 1514). Bretagne dükü François ll'nin kızı olan Anne de Bretagne

Anne de France

Anne de France, Capette prensesi (Genappe, Belçika 1460-Chantelle 1522). Louis Xl'in büyük kızı olan Anne de France

Anne of Cleves

Anne of Cleves, İngiltere kralı Henry Vlll'in dördüncü eşi (Düsseldorf 1515-Chelsea 1557). Protestan Almanların önderlerinden Kleve dükünün

Anne Stuart

Anne Stuart, İngiltere kraliçesi (Londra 1665-ay.y. 1714). James ll'nin kızı olan Anne Stuart, Danimarka prensi George'la evlenip

Annibal

Annibal, Kartacalı general ve devlet adamı (Kartaca İ.Ö. 247-İz-nik İ.Ö. 183). Hamilkar Barkas'ın oğlu olan Annibal

Antigonos

Antigonos, Yahudiler kralı (öl. İ.Ö. 37).Aistobulos ll'nin oğlu olan Antigonos, Pompeius'un yanında rehine (İ.Ö. 61) olarak tutulup

Antigonos 2.Gonatas

Antigonos 2.Gonatas,Makedonya kralı. Demetrios Poliorketes'in oğlu olan Antigonos 2.Gonatas

Antigonos 1.Monophthalmos

Antigonos 1.Monophthalmos, Büyük İskender'in generali ve Makedonya kralı (? ?-İpsos İ.Ö. 301). Frigya satraplığına getirilen Antigonos 1.Monophthalmos

Antigonos 2. Doson

Antigonos 2. Doson,Makedonya kralı (? İ.Ö. 263-İ.Ö. 221). Demetrios Poliorketes'in torunu olan Antigonos 2. Doson

1.Antiokhos

1.Antiokhos, Selefki kralı (? İ.Ö. 325-? İ.Ö. 261) Seleukos I Nikator'un oğlu olan 1.Antiokhos

1.Antiokhos

1.Antiokhos, Selefki kralı (? İ.Ö. 286-? İ.Ö. 246). 2.Antiokhos'in oğlu olan 1.Antiokhos

3.Antiokhos

3.Antiokhos, Selefki kralı. Seleukos lll'ün kardeşi olan 3.Antiokhos, ağabeyinin yerine geçip

Antiokhos 4.Epiphanes

Antiokhos 4.Epiphanes, Selefki kralı (öl. İ.Ö. 164). Antiokhos lll'ün oğlu olan Antiokhos 4.Epiphanes

Antipatros

Antipatros, Makendonyalı general (? İ.Ö. 397-? İ.Ö. 319'a doğr.). Önce Philippos'un, sonra Büyük İskender'in hizmetinde çalışan Antipatros

İon Antonescu

İon Antonescu, Romanyalı mareşal ve devlet adamı (Piteşti 1882-Jilava cezaevi 1946). Fransa'da askerî öğrenim gören İon Antonescu

Antoninus Pius

Antoninus Pius, Roma imparatoru Lanuvium (İ.S. 86-? İ.Ö. 161), Nimes asıllı soylu bir aileden olan Antoninus Pius

Marcus Antonius

Marcus Antonius ,Romalı general (? İ.Ö. 83-İ.Ö. 30). Mısır'da Gabianus'un komutası altında savaşan Marcus Antonius

1.Apafi Mihaly

1.Apafi Mihaly, Erdel beyi. Avusturya İmparatoru Leopold l'in adayı Kemeny Janos'u kovan OsmanlIlar tarafından beyliğe getirilen (1661) 1.Apafi Mihaly

2.Apafi Mihaly

2.Apafi Mihaly, Son Erdel beyi (? 1677-Viyana 1713). Apafi l'in oğlu olan 2.Apafi Mihaly

Corazon Conjuanco Aquino

Corazon Conjuanco Aquino, Filipinli kadın siyasetçi (Manila 1933). Hukuk öğrenimi görürken Benigno Aquino'yla evlenip, öğrenimini yarım bırakan Corazon Conjuanco Aquino

Ahmet Arabi Paşa

Ahmet Arabi Paşa, Mısırlı subay ve siyaset adamı (Zagazig yakını 1839-Ka-hire 1911). Subaylık yaparken, yolsuzlukla suçlanarak emekliye ayrılan

Tevfik Rüştü Aras

Tevfik Rüştü Aras, Türk siyaset adamı ve diplomatı (Çanakkale 1883-İstanbul 1972). Beyrut Tıbbiyesi'ni bitiren Tevfik Rüştü Aras

Sikyonlu Aratos

Sikyonlu Aratos, Akhaia Birliği'nin başkanı (? İ.Ö. 271-? İ.Ö. 213'e doğr.). Gözü pek bir komutan olduğu için halk tarafından çok tutulan Sikyonlu Aratos

Arcadius

Arcadius, Doğu Roma imparatoru (? 377'ye d.-? 408). Babası Theodosius l'in ölümüyle (395) Roma İmparatorluğu kesin olarak ikiye ayrılınca

Claudius Caecus Appius

Claudius Caecus Appius, Romalı konsül (İ.Ö. IV.-III. yy'lar). İ.Ö. 312'de censorluğa, İ.Ö. 307 ve İ.Ö. 306'da konsüllüğe seçilen Claudius Caecus Appius

Yaser Arafat

Yaser Arafat, Filistinli siyaset adamı (Kudüs 1929).Abdülkadir el-Hüseyni'nin genel sekreterliğini yapıp, ilk İsrail-Arap savaşından sonra

1.Ardaşir

1.Ardaşir, Sasani devletinin kurucusu (öl. 241'e doğr.). Papek'in oğlu olan 1.Ardaşir, Persleri Parthlara karşı ayaklandırmaya çalışıp

Filippo Argenti

Filippo Argenti, İtalyan türkologu ve devlet adamı (XVI.yy 'ın ilk yarısı). Floransa'nın İstanbul balyosluğunda kâtiplik yapan Filippo Argenti

Argun

Argun, Cengiz Han soyundan dördüncü İran kralı (? 1250-? 1291). Abaka Han'nın oğlu olan Argun (ya da Arhun)

Oscar Arias Sanchez

Oscar Arias Sanchez, Kosta Rikaılı siyaset adamı (Heredia 1941). Profesörlük, Planlama bakanlağı yapan Oscar Arias Sanchez

Abdurrahman Arif

Abdurrahman Arif, Iraklı general ve siyaset adamı (Bağdat 1916). Haşimilerin hizmetinde çalışan Abdurrahman Arif

Abdüsselam Muhammet Arif

Abdüsselam Muhammet Arif, Iraklı mareşal ve siyaset adamı. Kasım'ın hükümet darbesine katılan Abdüsselam Muhammet Arif

Mariano Arista

Mariano Arista, Meksikalı general ve devlet adamı (San Luis Potosi 1802-Lizbon açıklarında denizde 1855).

Aristagoras

Aristagoras, Miletos tiranı (İ.Ö. Vl.yy. sonu). Dara'ya karşı bütün İonia'yı ayaklandırıp

Aristeides

Aristeides, Atinalı siyaset adamı (İ.Ö. 530'ad.-İ.Ö. 467'yed.). Lysimakhos'un oğlu olan Aristeides, dürüstlüğünden ötürü Namuslu Aristeides

Arminius

Arminius, Cermen halklarından Cheruscilerin önderi, (İ.O. 18-İ.S. 19).Bir süre Roma ordularında görev yapan Arminius

Arkhon

Arkhon, Bazı Eski Çağ Yunan site -devletlerinde, yüksek dereceli devlet memuru. Atina'da başlangıçta üç arkhon vardı

Benedict Arnold

Benedict Arnold, ABD'li general (Norwich, Connecticut 1741-Londra 1801). 14 yaşında bir eczacının yanında çıraklık yaparken

Arnulf

Arnulf, Karolenj kralı (? 850-? 899). Charlemagne'ın evlilik dışı oğlu olduğundan Karolenj kanı taşıyan Arnulf

Aron 2. Zalim

Aron 2. Zalim, Boğdan prensi (öl. 1597). Prensliği para karşılığı desteklerini sağladığı yeniçerilerin desteğiyle elde eden (1591) Aron 2. Zalim

Arpad

Arpad, Macaristan'daki Fin-Ugurların önderi (öl. 907). Arpadlar sülalesini kuran Arpad

Arrybas

Arrybas, Epir Molossoilerinin kralı (İ.Ö. IV. yy.). Yeğeni Aleksandros'un çocukluk döneminde kral naipliği yapan Arrybas

Arsinoe

Arsinoe, Dört Mısır kraliçesinin adı. Trakyalı Lysimakhos'un kızı olan 1.Arsinoe, Ptolemaios II Philadelphos'la evlendi (İ.Ö. 281 'e doğr.).

1.Arslanşah

1.Arslanşah, Kirman Selçukluları sultanı (öl. 1145). Kirmanşah'ın oğlu olan 1.Arslanşah, İranşah öldürülünce

2.Arslanşah

2.Arslanşah, Kirman Selçukluları sultanı (öl. 1177). Babası Tuğrulşah ölünce (1169), kardeşi Behramşah'ı yenerek, tahta çıkan 2.Arslanşah

Arslanşah Bin Mesut

Arslanşah Bin Mesut, Gazneli hükümdarı (öl. 1118). Ağabeyi Şirzat'ın yerine tahta çıkan (1115) Arslanşah Bin Mesut

Arslanşah Bin Tuğrul

Arslanşah Bin Tuğrul, Irak Selçuklu hükümdarı (? 1133-Hemedan 1177). Babası öldüğünde (1134) amcası tarafında kapatıldığı Tekrıt kalesinde yirmi yıl yaşayan Arslanşah Bin Tuğrul

3.Artaban

3.Artaban, Arsakilerden Parth kralı (öl. İ.S. 44). Media kralıyken, Vonones l'e karşı patlak veren ayaklanma sonucunda Parth kralı olan (İ.S. 10) 3.Artaban

1.Artakserkses

1.Artakserkses,Akamanış sülalesinden Pers kralı (öl. İ.Ö. 424). Babası Kserkses I ile ağabeyi Dara'nın öldürülmesi üstüne tahta çıkan 1.Artakserkses

2.Artakserkses

2.Artakserkses, Akamanış sülalesinden Pers kralı (İ.Ö. 404-İ.Ö. 359). Dara ll'nin büyük oğlu olan, babası ölünce tahta çıkan 2.Artakserkses

1.Arthur

1.Arthur, Bretagne kontu (Nantes 1187-Rouen 1203). Geoffroi ll'nin oğlu, Yurtsuz lohn'un yeğeni olan 1.Arthur

2.Arthur

2.Arthur, İkinci Bretagne dükü (? 1262-İsle şatosu, La Roche Bernard yakını 1312). John ll'nin oğlu olan 2.Arthur

3.Arthur

3.Arthur, Bretagne dükü (? 1393-? 1458). Dük Yiğit John IV'ün oğlu olan 3.Arthur, Richmond kontuyken

Chester Arthur Alan

Chester Arthur Alan, ABD'nin 21. başkanı (Vermont 1830-New York 1886). Babası vaftizci bir papaz, annesi öğretmen olan Chester Arthur Alan

Artuk Bey

Artuk Bey, Selçuklu emiri (öl. 1091). Babası Eksük Bey ölünce Kayı aşiretinin başına geçen Artuk Bey

Caius Pollio Asinius

Caius Pollio Asinius, Romalı devlet adamı ve yazar (İ.Ö. 76-? İ.S. 5). Siyaset yaşamına ilk triumvirlerin rakibi olarak atılan, ama çok geçmeden Sezar'a bağlanan

Herbert Henry Asquith

Herbert Henry Asquith, Birinci Oxford ve Asquith kontu, İngiliz siyaset adamı (Morley 1852-Londra 1928). Ox-ford'da burslu okuyup, bir süre avukatlık

Lady Astor

Lady Astor, İngiliz kadın siyasetçi (Danville, Virginia [ABD] 1879 Lincoln Shire, İngiltere 1964). İngiliz Parlamentosu'na giren ilk kadın olan Lady Astor

Asurbanipal

Asurbanipal, Asur kralı (İ.Ö. 668'e d.-İ.Ö. 626). Asarhaddon'un oğlu olan Asurbanipal

Aşoka

Aşoka, Hindistan'ın en büyük imparatorlarından biri (İ.Ö. III. yy ) Çandraqupta Maurya'nın torunu, Bindusara nın oğlu olan Aşoka

Tayyarzade Ata Bey

Tayyarzade Ata Bey, Türk devlet adamı ve tarihçisi (İstanbul 1810-Medine 1882). Enderun'da yetişen Tayyarzade Ata Bey

Atahualpa

Atahualpa, Son İnka kralı (? 1500-Cajamarca 1533). Huayna Capac'ın evlilik dışı oğlu olan Atahualpa

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı (29 Ekim 1923-10 Kasım 1938)

Athanaqild

Athanaqild, İspanya Vizigotları kralı . BizanslIların yardımıyla Agila'yı devirerek tahta çıkan (554) Athanaqild

Athaulf

Athaulf, Vizigot kralı (? ?-Barcelona 415). Eniştesi Alaric l'in yerine geçen (410) Athaulf

1.Attalos

1.Attalos, Bergama kralı (? İ.Ö. 269-? İ.Ö. 197). Yaklaşık olarak İ.Ö. 24'te tahta çıkan 1.Attalos, Galatları büyük bir yenilgiye uğrattı

2.Attalos

2.Attalos,Bergama kralı (Bergama ?-ay.y. İ.Ö. 138). 1.Attalos'in oğlu olan 2.Attalos

3.Attalos

3.Attalos, Bergama kralı (öl. İ.Ö. 133).Eumenes ll'nin evlilik dışı oğlu olduğu sanılan 3.Attalos

Attila

Attila, Batı Hun imparatoru (? 400'e doğr.-Macaristan 453). Muncuk'un oğlu olan Attila, amcası Ruga ölünce tahta çıkıp (434)

Clement Attlee

Clement Attlee, Birinci Attlee Kontu, İngiliz devlet adamı. İngiliz ordusunda savaşıp, Oxford'da öğrenim gören Birinci Attlee Kontu Clement Attlee

Pierre d'Aubusson

Pierre d'Aubusson, Rodos şövalyeleri tarikatı başkanı (Monteil-au-Vicomte 1423-Rodos 1503). Türklere karşı Charles Vll'den yardım istemeye gönderilen (1457) Pierre d'Aubusson

1.August

1.August, Saksonya seçici prensi (Freiburg 1526-Dresden 1586). Seçici prens ilan edilince (1533) oldukça kaypak bir siyaset izleyen 1.August

2.August

2.August, Saksonya seçici prensi ve Polonya kralı. Seçici prens ilan edilince (1696), Macaristan'da Osmanlılara karşı savaşan Güçlü 2.August

3.August

3.August, Saksonya seçici prensi ve Polonya kralı 2.August'un oğlu olan 3.August,

Augustus

Augustus, Roma imparatoru (Roma İ.Ö. 63-Nola İ.Ö. 14). Velletrili bir burjuva ile Sezar'ın büyük kız kardeşi Julia'nın kızı Atia'nın oğlu olan Augustus

Aurelianus

Aurelianus, Roma imparatoru (İ.S. 215-275). Claudius II döneminde hızla yükselen Aurelianus, Balkan ordusunun başkomutanlığına getirildi

Ayas Paşa

Ayas Paşa, Türk sadrazam. Enderun'da yetişen Ayas Paşa, Çaldıran Savaşı'na (1514), Sinan Paşa'nın Alaüddevle yi yendiği

Kutbettin Aybeg

Kutbettin Aybeg, Delhi Memlukları devletinin kurucusu (öl. 1210). Köle olarak satılıp, Nişabur kadısı Fahrüttin Abdülaziz'in yanında yetişen Kutbettin Aybeg

Talat Aydemir

Talat Aydemir, Türk subayı. Harbiye'yi (1939), Harp Akademisi'ni (1954) bitiren Talat Aydemir

Aydınoğlu Mehmet Bey

Aydınoğlu Mehmet Bey, Aydınoğulları beyliğinin kurucusu (öl. Birgi 1334). Germiyanoğullarının hizmetinde çalışan Aydınoğlu Mehmet Bey

Aydın Reis

Aydın Reis, Türk denizcisi (XVI. yy.). Akdeniz'de korsanlık yapan Aydın Reis

Ay Han

Ay Han, Oğuzname'ye göre Oğuz Han'ın ikinci oğlu. Oğuz Han'ın gökten inen ışığın

Sergey Mihayloviç Ayzenştayn

Sergey Mihayloviç Ayzenştayn, Rus film yönetmeni (Riga 1898-Moskova 1945). Ressamlık, tiyatro dekorculuğu, tiyatro yönetmenliği yaptıktan sonra

Nnamdi Azikiwe

Nnamdi Azikiwe, Nijeryalı devlet adamı (Zurgeu 1904). ABD'de öğrenim gören Nnamdi Azikiwe, 1937'den

İmadettin Ebulfeth Osman

İmadettin Ebulfeth Osman, Mısır Eyyubilerinin ikinci sultanı (Kahire 1172-1198). Selahattin Eyyubi'nin oğlu olan İmadettin Ebulfeth Osman Aziz

İbrahim Babangida

İbrahim Babangida, Nijeryalı devlet adamı (Minna 1941). Orduda hızla yükselip, Biafra Savaşı'nda çarpışan İbrahim Babangida

Baba Paşa

Baba Paşa, Türk devlet adamı (Yozgat 1766-Karlıeli 1820). Osmanlı-Rus savaşında (1787) yararlık gösteren Baba Paşa

Babür

Babür, Hint-Türk İmparatorluğu'nun kurucusu (Fergana 1483-Agra 1530). Fergana emiri Ömer Şeyh ölünce tahta çıkan (1494) Babür

Sir George Back

Sir George Back, İngiliz denizcisi ve amirali. Buchan'ın (1818) ve Franklin ile Richardson'un (1825-1826) seferlerine katılan Sir George Back

Robert Stephenson

Robert Stephenson, Baden-Powell, Smyth, Birinci Baden-Powell of Gilwell Baronu İngiliz generali

Pietro Badoglio

Pietro Badoglio, İtalyan mareşali ve siyaset adamı. Ordu kurmay başkanlığı (1919-1921), Libya valiliği (1928-1933) yapan Pietro Badoglio

2. Bahadır Şah

2. Bahadır Şah, Son Türk-Hint hükümdarı (? 1775-Rangoon 1862)

James Addisan Baker

James Addisan Baker, ABD'li siyasetçi (Houston, Teksas 1930). 1957'de Teksas Üniversitesi Hukuk bölümünü bitiren James Addisan Baker

Newton Diehl Baker

Newton Diehl Baker, ABD'li siyasetçi (Woodrow, Martinsburg 1871-Cleveland 1937). Hukuk öğrenimi gören Newton Diehl Baker

Valentine Baker

Valentine Baker, Osmanlı devleti hizmetinde çalışmış İngiliz subayı (Enfield, İngiltere 1827 - Mısır 1887).

Balaban Gıyasettin Uluğ Han

Balaban Gıyasettin Uluğ Han, Delhi Memlukları hükümdarı (öl. 1287). Türk kökenli bir köle olarak, Hoca Cemafettin Basri tarafından satın alınan

Joaquín Balaguer

Joaquin Balaguer, Dominikli devlet adamı (Santiago de Los Cabellaras 1907). Hukuk öğrenemi gören, bir süre öğretmenlik yapan Joaquín Balaguer

Balamir

Balamir, Adı bilinen ilk Batı Hun hükümdarı (IV. yy'ın ikinci yarısı). Topraklarını genişleten Balamir, Sarmatları ve İskitleri egemenliğine aldı

İtalo Balbo

İtalo Balbo, İtalyan hava mareşali ve faşist önder (Ferrara 1896-Tobruk yakını 1940). Mussolini'nin görüşlerini benimseyerek "Roma'ya yürüyüş"ü düzenleyen (1922) İtalo Balbo

Stanley Baldwin

Stanley Baldwin, Birinci Bewdley Kontu, İngiliz siyasetçisi (Bewdley, Worcestershire 1867-Stourport, Worcestershire 1947).

Sir Abubakar Tafawa Balewa

Sir Abubakar Tafawa Balewa ,Nijeryalı devlet adamı (Tafawa Balewa 1912-Lagos 1960). Öğretmenlik yapan Sir Abubakar Tafawa Balewa

Arthur Balfour

Arthur Balfour, Birinci Balfour Kontu, İngiliz siyasetçisi (East Lothian 1848-Woking, Surrey 1930).Siyasetle yakından ilgilij bir

Jose Manuel Balmaceda

Jose Manuel Balmaceda, Şilili devlet adamı. Liberal Parti'den siyasete atılarak 1864'te milletvekilliğine'seçilen Jose Manuel Balmaceda

Baltaoğlu Süleyman Bey

Baltaoğlu Süleyman Bey, Türk denizcisi (XV. yy.). Fatih'in İstanbul kuşatmasında

Baltazar

Baltazar, Son Babil kralı. Babil kaynaklarına göre, Kaide sülalesinin veliahtı olan Baltazar, babası kral Nabonidus tarafından

Hastings Kamuzu Banda

Hastings Kamuzu Banda, Malavili devlet adamı (Kasungu 1906). 1923'te ABD'ye giderek tıp öğrenimi gören Hastings Kamuzu Banda

Sirimavo Bandaranaike

Sirimavo Bandaranaike, Sri Lankalı kadın siyasetçi (Ratnapura, Sri Lanka 1916). Siyasete atılıp (1940), kocası Solomon

Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike

Solomon West Ridgeway Dias Bandaranaike, Seylanlı (günümüzde Sri Lanka) siyasetçi (Colombo 1899-ay.y. 1959).

Hugo Banzer Suarez

Hugo Banzer Suarez, Bolivyalı subay ve devlet adamı (Santa Cruz 1926). 1969-1971 arasında La Paz Askerî Okulu komutanlığı yapan general Hugo Banzer Suarez

Bao Dai

Bao Dai, Vietnam imparatoru (Hue 1913). Fransa'da yetişen Bao Dai, babası Khai Dinh ölünce (1925)

Barak Han

Barak Han, Çağatay hanı (öl. 1271). Kubilay Han döneminde Çağatay ülkesine gönderilerek, vali Mübarekşah'la yönetime ortak edilen Barak Han

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa, Türk denizcisi (Midilli 1467-İstanbul 1546). Sipahizade Yakup Ağa'nın oğlu olan Barbaros Hayrettin Paşa

Mihail Bogdanoviç Barclay de Tolly

Mihail Bogdanoviç Barclay de Tolly,İskoç asıllı Rus mareşali (Livonya 1761 -İntersburg [günümüzde Cerniyahovsk] 1815).

Akos Barcsai

Akos Barcsai, Erdel beyi (? 1619-? 1661). Erdel beyi Rakoczi György I tarafından İstanbul'a elçi gönderilen (1642) Akos Barcsai

William Baffin

William Baffin, İngiliz denizcisi (Londra 1584-Basra körfezi 1622). Hudson, Gibbins, James Hail ve Thomas Button'un keşif seferlerine katılan William Baffin

Tahsin Banguoğlu

Tahsin Banguoğlu, Türk dilcisi ve siyasetçisi (Drama 1904-İstanbul 1989). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Vikont Paul Barras

Vikont Paul Barras, Fransız siyasetçisi (Provence, 1755- Chaillot 1829). Konvansiyon üyeliğine seçilip, İtalya ordusuna

Raymond Barre

Raymond Barre, Fransız iktisatçısı ve siyasetçisi (Réunion adası 1924). iktisat öğrenimi gören Raymond Barre

Justo Rufino Barrios

Justo Rufino Barrios, Guatemalalı devlet adamı (San Lorenzo 1835-Chalchuapa, Salvador 1885). 1871 darbesinin

Bernard Mannes Baruch

Bernard Mannes Baruch, ABD'li siyasetçi (Camden, Güney Carolina 1870-New York 1965). Genç yaşta

Makedonyalı 1.Basileios

Makedonyalı 1.Basileios, Bizans imparatoru ve Makedonya sülalesinin kurucusu (Edirne 812'ye doğr.-? 886). Makedonyalı yoksul bir ailenin oğlu olan Makedonyalı 1.Basileios

Bulgaroktonos 2.Basileios

Bulgaroktonos 2.Basileios, Bizans imparatoru (? 957-? 1025). Romanos II'nin oğlu olan Bulgaroktonos 2.Basileios

Fulgencio Batista y Zaldivar

Fulgencio Batista y Zaldivar, Kübalı asker ve devlet adamı (Küba 1901-İspanya 1973). Orduya girerek çavuşluğa yükselen Fulgencio Batista y Zaldivar

Jose Batlie y Ordonez

Jose Batlie y Ordonez, Uruguaylı devlet adamı (Montevideo 1856-ay.y.1929). Colorado Partisi'ne giren Jose Batlie y Ordonez

Battal Gazi

Battal Gazi, Arap komutanı (öl. Afyonkarahisar yakını 740). Bizans'a yaptığı akınlarla ün yapan Battal Gazi

Batu Han

Batu Han, Altınordu devletinin kurucusu (? 1204-? 1255). Cengiz'in torunu, Cuci'nin oğlu olan Batu Han

1.Baudouin

1.Baudouin, Belçika kralı (Brüksel 1830-Motril, İspanya 1993). Leo pold III ile kraliçe Astrid'in büyük oğulları Baudouin, 16 Temmuz 1951'de babasının çekilmesiyle 1.Baudouin

Porphyrogennetos 2.Baudouin

Porphyrogennetos 2.Baudouin, Bizans Latin imparatoru (? 1217-? 1273). Latin İmparatoru Pierre II de Courtenay'in oğlu olan Porphyrogennetos 2.Baudouin

3.Baudouin

3.Baudouin, Kudüs kralı (? 1131-? 1163). 2.Baudouin'nin torunu olan 3.Baudouin, 1143'te tahta çıkıp

4.Baudouin

4.Baudouin, Kudüs kralı (? 1160-? 1185). Amaury l'in oğlu olan 4.Baudouin

Celal Bayar

Celal Bayar, Türk siyaset adamı (Umurbey, Bursa 1883-İstanbui 1986). Plevne'den göç eden Abdullah Fehmi Efendi'nin oğlu olan Mahmut Celal Bayar

1.Baybars

1.Baybars ,Memluk sultanı (? 1223 -Şam 1277). Küçük yaşta tutsak edilen 1.Baybars (asıl adı el-Malik üz-Zahir Rüknettin el-Salihi’dir)

Yıldırım Bayezit

Yıldırım Bayezit, Türk padişahı (Bursa 1360-Akşehir 1403). Murat I ile Gülçiçek Hatun'un oğlu olan Yıldırım Bayezit

2.Bayezit

2.Bayezit, Türk padişahı (? 1447 ya da 1448-Havsa yakını, Dimetoka 1512). Babası Şehzade Mehmet'in (Fatih Sultan Mehmet)

Deniz Baykal

Deniz Baykal, Türk hukukçusu ve siyasetçisi (Antalya 1938). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren

El-Meliküleşref Barsbay

El-Meliküleşref Barsbay, Mısır Memlukları sultanı (öl. 1438). Sultan Berkuk'un kölesi olan El-Meliküleşref Barsbay

Gıyasettin Baysungur

Gıyasettin Baysungur, Timurlu şehzade (Herat 1397-ay.y. 1433). Timur'un torunu Şahruh'un oğlu olan Gıyasettin Baysungur

Beatrix

Beatrix, Hollanda kraliçesi (Soestdijk sarayı 1938). Kraliçe Juliana ile prens Bernhard'ın kızı olan Beatrix

Bedri Paşa

Bedri Paşa, Türk subayı, tiyatro yazarı ve şairi (Simav 1850-İstanbul 1914). Babası subay olduğu için çocukluğu Şam'da geçen Bedri Paşa

Menahem Begin

Menahem Begin, İsrailli siyasetçi (Brest-Litovsk, Polonya 1913-Tel Aviv 1992). Varşova Hukuk Fakültesi'ni bitiren Menahem Begin

Behanzin

Behanzin, Dahomey kralı (? 1844-Cezayir 1906). Kral Gle-Gle'in oğlu olan Behanzin

6.Behram

6.Behram, Sasani kralı (öl. 591). Hürmüz IV'ün generali olan 6.Behram (ya da 6.Vehram), Kafkasya'da Türkleri yendi

Gazi Yeminüddevle Behram Şah

Gazi Yeminüddevle Behram Şah,Gazne hükümdarı (Gazne 1084-ay.y. 1162.). Babası ölünce (1115), ağabeyi Melik Arslan'dan kaçarak Selçuklu Sultanı

Bekir Sami Bey

Bekir Sami Bey, Türk siyaset adamı (Yıldızeli 1862 - İstanbul 1933). Musa Kunduh Paşa'nın oğlu olan Bekir Sami Bey

4.Bela

4.Bela, Macaristan kralı (? 1206-Budapeşte 1270). Tahta çıkınca (1235) soylulara boyun eğdiren 4.Bela

Fernando Belaunde Terry

Fernando Belaunde Terry, Perulu devlet adamı ve mimar (Lima 1912). Mimarlık öğrenimi gören Fernando Belaunde Terry

Refet Bele

Refet Bele, Türk subayı ve siyasetçisi (İstanbul 1881-ay.y. 1963). Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde (özellikle İkinci Gazze çarpışması) ün salan Refet Bele

Belek

Belek, Artuklu emiri (? ?-Menbic 1124). Suruç emirliğine (1094) getirilen Belek

Manuel Belgrano

Manuel Belgrano, Arjantinli bağımsızlık önderi ve general (Buenas Aires 1770-ay.y. 1820). Askerî eğitim görmemiş olmasına karşın

Belisarios

Belisarios, Bizanslı general (Trakya, İllyria sınırı 500'e doğr.-istanbul 565). İustinianos tarafından imparatorluk ordularının başına getirilen Belisarios

Josef Bem

Josef Bem,Türk tarihinde Murat Paşa adıyla tanınan Polonyalı general (Galiçya, Tarnovv 1794-Halep 1850).

Aziz Benedictus

Aziz Benedictus, Benediktin tarikatının kurucusu (480-547). Yaşamı konusunda pek fazla bilgi bulumayan Aziz Benedictus

Edvard Beneş

Edvard Beneş, Çek devlet adamı (Kozlany 1884-Sezimovo-Usti 1948). Prag ve Paris'te hukuk öğrenimi gören Edvard Beneş

Bennett Vikontu Richard Bedford Bennett

Bennett Vikontu Richard Bedford Bennett, Kanadalı siyasetçi (New Brunswick 1870-Surrey, İngiltere 1947). Hukuk öğrenimi gören Bennett Vikontu Richard Bedford Bennett

2.Berenike

2.Berenike, Ptolemaios sülalesinden Mısır prensesi (öl. İ.Ö. 221). Kyreneli Magas'ın kızı olan 2.Berenike

Lavrentiy Pavloviç Beria

Lavrentiy Pavloviç Beria, Sovyet devlet adamı (Merheyuli 1899-Moskova1953). Lavrentiy Pavloviç Beria

Berkyaruk Bin Melikşah

Berkyaruk Bin Melikşah, Selçuklu sultanı (? 1078-? 1104). Melikşah'ın oğlu olan Berkyaruk Bin Melikşah, babası ölünce

Enrico Berlinguer

Enrico Berlinguer, İtalyan siyasetçisi (Sardinya 1922-Padova 1984). 1943'te Komünist Partisi'ne üye olan Enrico Berlinguer

Bernardo

Bernardo, İtalya kralı (? 794-? 815). İtalya kralı Kısa Pépin'in evlilik dışı oğlu olan Bernardo, Pépin'in ölümünden sonra

Bernhard von Sachsen Weimar

Bernhard von Sachsen Weimar, Alman generali (Weimar 1604-Neuenburg, Baden 1639). Sachsen-Weimar dükü Johann lll'ün oğlu olan Bernhard von Sachsen Weimar

Beşir Şihab

Beşir Şihab, Lübnan emîri (? 1767-İstanbul 1851). Cezzar Ahmet Paşa'yla anlaşıp, amcası Yusuf'un yerine emîr olan Beşir Şihab

Gabor Bethlen

Gabor Bethlen, Erdel beyi (İlla 1580-Gyulafetorvar 1629). Türklerin yardımıyla Gabor Bathory'yi kovarak 1613'te

Kont İştvan Bethlen

Kont İştvan Bethlen, Macar siyaset adamı (Gernyeszeg 1874-SSCB 1947). Milletvekili seçilen (1901) Kont İştvan Bethlen

Theobald von Bethmann-Hollweg

Theobald von Bethmann-Hollweg, Alman devlet adamı (Hohenfinow 1856- ay.y. 1921). Valilik ve İçişleri bakanlığı yapan Theobald von Bethmann-Hollweg

Lord William Henry Beveridge

Lord William Henry Beveridge, İngiliz iktisatçısı ve yöneticisi (Rangpur, Bengal 1879-Oxford 1963)

Benazir Bhutto

Benazir Bhutto, Pakistanlı kadın siyasetçi (Karaçi 1953 ). Zülfikâr Ali Bhutto'nun kızı olan, Harvard (ABD) ve Oxford İngiltere)

Zülfikâr Ali Bhutto

Zülfikâr Ali Bhutto, Pakistanlı siyaset adamı (Lakana, Sind 1928-Ravalpindi 1979). Hukuk öğrenimi gören Zülfikâr Ali Bhutto

Georges Bidault

Georges Bidault, Fransız siyasetçisi (Moulin 1899-Cambotes Bains 1983). İkinci Dünya Savaşı sırasında direniş hareket ne katılan Georges Bidault

Bilge Kağan

Bilge Kağan, Göktürk hakanı (? 683-? 734). Göktürkleri bağımsızlığa kavuşturan Kutluğ İlteriş Kağan'ın oğlu olan Bilge Han

Ahmet Bin Bella

Ahmet Bin Bella, Cezayirli devlet adamı (Magniya, Oran 1916). Fransız sömürgeciliğine karşı kurulan gizli özel örgütün yöneticileri arasında yer alan (1947) Ahmet bin Bella

Otto von Bismarck

Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (Schonhausen 1815-Friedrichs-ruh 1898). Göttingen ve Berlin üniversitelerinde öğrenim görüp

Castillalı Blanche

Castillalı Blanche, Fransa kraliçesi (Palencia 1188-Paris 1252). Castilla kralı Alfonso VIII ile İngiltereli Eleanor'un kızı olan Castillalı Blanche

Werner von Blomberg

Werner von Blomberg, Alman mareşali(Stargard 1878-Nürnberg 1946)

Gebhard Lebercht von Blücher

Gebhard Lebercht von Blücher, Prusyalı mareşal (Rostock 1742-Krieblowitz, Silezya 1819).Yedi Yıl Savaşları'nda Prusya ordusunda savaşan Gebhard Lebercht von Blücher

Barthélemy Boğanda

Barthélemy Boğanda, Orta Afrikalı siyaset adamı (Bobangi, Ubangi-Şari 1910-Bangi yakını 1959). Papaz olan Barthélemy Boğanda

1. Bohémond

1. Bohémond, Antakya prensi (1050'ye doğr.-Canosa di Pugiia 1111. Puglia ve Calabria dükü Roberto Guiscardo'nun oğlu olan 1. Bohémond

Jean Bodel Bokassa

Jean Bodel Bokassa, Orta Afrikalı subay ve devlet adamı (Bobangi 1921). Fransız ordusunda astsubaylık yapan Jean Bodel Bokassa

Simon Bolivar

Simon Bolivar, Güney Amerikalı general ve devlet adamı (Caracas 1783-Santa Marta 1830). Venezuelalı bir albayın oğlu olan Simon Bolivar

Behice Boran

Behice Boran, Türk kadın toplum bilimcisi ve siyasetçisi (Bursa 1910-Brüksel 1987). ABD'de toplumbilim okuyan Behice Boran

Sir Robert Laird Borden

Sir Robert Laird Borden, Kanadalı siyasetçi (Nova Scotia 1854-Ottawa 1937). Bir süre öğretmenlik yapan Sir Robert Laird Borden

Cesare Borgia

Cesare Borgia, Papa Alexander Vl'nın büyük oğlu (Roma 1475'e doğr.-Pamplona, İspanya 1507). Babası Kardinal Borgia'nın

1.Boris

1.Boris, Bulgar hanı (öl. 907). Amcası Malamir in yerine tahta çıkan (852) 1.Boris

3.Boris

3.Boris, Bulgaristan kralı (Sofya 1894-ay.y. 1943). Ferdinand I'in oğlu olan 3.Boris

Boris Godunov

Boris Godunov, Rus çarı (? 1552-Moskova 1605). Moğol asıllı bir ailenin çocuğu olan Boris Godunov

Juan Bosch

Juan Bosch, Dominikli devlet adamı (La Vega 1909). Görüşlerinden ötürü, Rafael Trujillo'nun diktatörlüğü boyunca (1930-61) sürgünde yaşayan Juan Bosch

Subhas Çandra Bose

Subhas Çandra Bose, Hintli siyasetçi (Kattak 1897-Tayvan 1945). Mahatma Gandhi'nin ilk yandaşlarından olan Subhas Çandra Bose

Louis Botha

Louis Botha, Güney Afrikalı devlet ve siyaset adamı (Greytown, Natal 1862-Pretoria 1919). Çiftçilik yaparken Boeder savaşına katılan (1899) Louis Botha

Pieter Willem Botha

Pieter Willem Botha, Güney Afrikalı siyasetçi (Oranj eyaleti 1916). 1958-1978 arasında çeşitli bakanlıklarda bulunan Pieter Willem Botha

Boudicca

Boudicca, Britanya adası halklarından İcenilerin kraliçesi (İ.S. I. yy.) Prasutagas'ın eşi olan Boudicca (ya da Boadicea)

Bozan

Bozan, Büyük Selçuklu emiri (öl. 1094). Tekiş'in isyanının bastırılmasında Melikşah'a yardım eden (1085) Bozan

Ferruh Bozbeyli

Ferruh Bozbeyli, Türk siyaset adamı (Maraş 1927). Avukatlık yapan Ferruh Bozbeyli

Mahmut Esat Bozkurt

Mahmut Esat Bozkurt, Türk siyaset adamı (Kuşadası 1892-İstanbul 1943). Freiburg Üniversitesi'nde hukuk doktorasını

Osman Bölükbaşı

Osman Bölükbaşı, Türk siyaset adamı (Kırşehir 1913). Fransa'da matematik öğrenimi gören Osman Bölükbaşı

Omar Nelson Bradley

Omar Nelson Bradley, ABD'li general (Clark, Missouri 1893-New york 1981).Piyade subayı olarak orduya katılan Omar Nelson Bradley

Hjalmar Branting

Hjalmar Branting, İsveçli siyasetçi (Stockholm 1860-ay.y. 1925). Sosyal Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer alan Hjalmar Branting

Leonid İlyiç Brejnev

Leonid İlyiç Brejnev, Sovyet devlet adamı (Kamenskoye [günümüzde Dnyeprozercinsk] 1906-Moskova 1982). İkinci Dünya Savaşı'nda topçu generalliği yapan Leonid İlyiç Brejnev

Brian Boru

Brian Boru, İrlanda kralı (Thomond 921-Clontarf 1014). Limerich İskandinavlarını yenen Brian Boru

Aristide Briand

Aristide Briand, Fransız siyasetçisi (Nantes 1862-Paris 1932). Avukatlık ve gazetecilik yaptıktan sonra, 1901 'de Jaurès'le birlikte Sosyalist Parti'yi kuran Aristide Briand

Marcus Junius Brutus

Marcus Junius Brutus, Romalı siyasetçi (Roma İ.Ö. 85'e doğr.-? İ.ö. 42). Galya'da ve iç savaş sırasındaki Marsilya kuşatmasında Sezar'ın yardımcılığını yapan Marcus Junius Brutus

Heinrich Brüning

Heinrich Brüning, Alman siyasetçisi (Münster 1885-Vermont, ABD 1970). Reichstag'a milletvekili seçilen (1924) Heinrich Brüning

James Buchanan

James Buchanan, ABD'li siyaset adamı (Stony Halter, Pennsylvania 1791-Wheatland, Pennsylvania 1868). ABD'ye göçmüş İrlandalı bir çiftçi ailesinin oğlu olan James Buchanan

8.Bonifatius

8.Bonifatius, Papa (Anagni 1235-Roma 1303). 24 Aralık 1294'te papalığa seçilen 8.Bonifatius

Bourbon sülalesi

Bourbon sülalesi, Avrupa'nın en büyük kral sülalerinden biri. Çeşitli kolları vardır: Vendôme Bourbonları (Henri IV ile Fransa tahtına çıktılar)

Muhammet Buhari

Muhammet Buhari, Nijeryalı subay (Davra 1942). Yüksek görevli bir devlet memuru olarak 1975'te General Yakubu Govon'a karşı yapılan darbeye katılan Muhammet Buhari

Nikolay İvanoviç Buharin

Nikolay İvanoviç Buharin, Sovyet siyasetçisi (Moskova 1888-ay.y. 1938). Lenin'in sürgün arkadaşı olan Nikolay İvanoviç Buharin

Ferdinand Buisson

Ferdinand Buisson, Fransız siyasetçisi ve insan hakları savunucusu (Paris 1841-Oise 1931). Neuchâtel'de felfese öğrenimi gören (1860-1870) Ferdinand Buisson

Nikolay Aleksandroviç Bulganin

Nikolay Aleksandroviç Bulganin, Sovyet siyasetçisi (Nijni-Novgorod 1895-Moskova 1975). Komünist partisine 1917'de giren Nikolay Aleksandroviç Bulganin

Huari Bumedyen

Huari Bumedyen, Cezayirli devlet adamı (Guelma 1925-Cezayir 1978); Cezayir'in Fas'taki ve Tunus'taki birliklerinin komutanlığını yapan Huari Bumedyen

Bumin Kağan

Bumin Kağan, Göktürk devletinin kurucusu (öl. 552). Çin kaynaklarında adı Tümen diye geçen Bumin Kağan

Ralph Bunche

Ralph Bunche, ABD'li siyah siyasetçi ve toplum bilimci (Detroit 1904-New York 1971). Avrupa, Afrika ve Asya'da araştırma gezileri yapan Ralph Bunche

Burak Reis

Burak Reis, Türk denizcisi (öl. Burakreis adası [Sapienza] 1499). 2.Bayezit döneminde İnebahtı (Lepanto) savaşına katılan Burak Reis

Habib Bin Burgiba

Habib Bin Burgiba, Tunuslu siyaset adamı (Manastır 1903). Destur (Düstür) partisine giren Habib Bin Burgiba

George Bush

George Bush, ABD'nin 41. başkanı (Milton, Massachusetts 1924). Varlıklı bir ailenin oğlu olan George Bush

3. Afonso

3. Afonso, Portekiz kralı (Coimbra 1210-Lizbon 1279). 2.Afonso'nin oğlu olan 3. Afonso

Butros Gali

Butros Gali, Mısırlı diplomat ve siyasetçi (Kahire 1922). Mısır başbakanlarından Butros Paşa nın torunu olan Butros Gali

Rauf Denktaş

Rauf Denktaş, Kıbrıslı Türk siyasetçisi (Baf, Kıbrıs 1924). Londra'da hukuk öğrenimi görüp, Lefkoşe'de avukatlık yapan Rauf Denktaş

Sir John Michael De Robeck

Sir John Michael De Robeck, İngiliz amirali (? 1862-Londra 1928). Birinci Dünya Savaşı başlayınca IX. kruvazör filosu komutanlığına atanan Sir John Michael De Robeck

Derviş İbrahim Paşa

Derviş İbrahim Paşa, Türk subayı(Lofça 1812-İstanbul 1896). Asakiri Mansu-re’ye gönüllü katılıp, binbaşılığa yükselerek Serdarıekrem Ömer Paşa

Derviş Mehmet Paşa

Derviş Mehmet Paşa, Türk devlet adamı (? 1585-İstanbul 1655). Sadrazam Tabanıyassı Mehmet Paşa'nın kethüdalığı

Ahmet Derviş Paşa

Ahmet Derviş Paşa, Türk komutanı (Vardar Yenicesi, Makedonya 1884-is-tanbul 1932). Kurmay yüzbaşı olarak orduya katılıp

Morarci Rançhaci Desai

Morarci Rançhaci Desai, Hintli siyasetçi (Bhadeli, Gucerat 1896). Mahatma Gandhi'nin pasif direniş hareketine katılan (1930) Morarci Rançhaci Desai

Eamon de Valera

Eamon de Valera,İrlandalı devlet adamı New York 1882-Dublin 1975). Matematik öğretmenliği yapıp

Devlet Giray I

Devlet Giray I, Kırım hanı (? 1530-Bahçesaray 1577). Mübarek Giray'ın oğlu olan Devlet Giray I

Devlet Giray II

Devlet Giray II, Kırım hanı? 1654-Vize 1725). Hacı Selim Giray l'in büyük oğlu olan Devlet Giray II

Devlet Giray IV

Devlet Giray IV, Kırım Hanı(? 1729-Vize 1780).Arslan Giray'ın ikinci oğlu olan Devlet Giray IV, babasının birinci hanlığı

Porfirio Diaz

Porfirio Diaz, Meksikalı subay ve devlet adamı (Oaxaca 1830-Paris 1915). Hukuk öğrenimi gören Porfirio Diaz

Dido

Dido, Efsanelere göre, Kartaca'nın kurucusu Surlu prenses. Sur kralı Mattan'ın kızı olan Dido

John George Diefenbaker

John George Diefenbaker, Kanadalı siyasetçi (Newstadt, Ontario 1885-Ottawa 1979). Saskatchewan'da avukatlık yapan John George Diefenbaker

Donskoy Dimitriy

Donskoy Dimitriy, Moskova büyük prensi (Moskova 1350-ay.y. 1389). Babası İvan ll'den sonra tahta çıkan (1359) Donskoy Dimitriy

Düzmece Dimitriy

Düzmece Dimitriy, Rusya tahtına zorla oturan çar (öl. Kaluga 1610). Geçmişi konusunda kesin bilgi bulunmayan Düzmece Dimitriy

Diocletianus

Diocletianus, Roma imparatoru (Salona [günümüzde Split] 245-ay.y. 313). Azatlı bir kölenin oğlu olan Diocletianus

Syrakusaili Dion

Syrakusaili Dion, Syrakusaili siyaset adamı (Syrakusai [günümüzde Siracusa] İ.Ö. 409-İ.Ö. 354). Dionysios l'in kayınbiraderi olan Syrakusaili Dion

Liberal Dionisio

Liberal Dionisio, Portekiz kralı (Lizbon 1261 -Odivelay 1325). Kral Afonşo lll'ün oğlu olan Liberal Dionisio

1.Dionysios

1.Dionysios, Syrakusai tiranı (Syrakusai İ.Ö. 432 -ay.y. İ.Ö. 367). Bir seyisin oğlu olan 1.Dionysios

2.Dionysios

2.Dionysios, Syrakusai tiranı (İ.Ö. IV. yy.). Büyük Dionysios l'in oğlu olan 2.Dionysios

Birinci Beaconsfield Kontu Benjamin Disraeli

Birinci Beaconsfield Kontu Benjamin Disraeli, İngiliz siyasetçisi ve yazarı (Londra 1804-ay.y. 1881).

Milovan Djilas

Milovan Djilas, Karadağ asıllı Yugoslav siyasetçisi (Polja, Karadağ, 1911). Siyasal görüşlerinden ötürü bir süre cezaevinde kalan Milovan Djilas

Roman Dmowski

Roman Dmowski, Polonyalı siyasetçi (Varşova 1864-Drozdovo 1939). Gizli örgüt "Ulusal Birlik"in kurucuları arasında yer alan Roman Dmowski

Engeibert Dollfuss

Engeibert Dollfuss, Avusturyalı devlet adamı (Texing 1892-Viyana 1934). Hukuk öğrenimi gören Engeibert Dollfuss

Titus Flavius Domitianus

Titus Flavius Domitianus, Roma imparatoru (Roma İ.S. 51-ay.y. 96). Vespasianus ile Flavia Domitia'nın oğlu olan Titus Flavius Domitianus

Andréa Doria

Andréa Doria, Cenevizli amiral (Oneglia 1466-Cenova 1560). Cenova'nın ünlü denizci ve devlet adamı ailelerinden Doria ailesinin oğlu olan Andréa Doria

Dost Muhammet Han

Dost Muhammet Han, Afganistan hükümdarı (Herat 1793-ay.y. 1863). Durrani aşiretine bağlı Barakzay boyunun başkanı Payında Han

Sir Alec Douglas-Home

Sir Alec Douglas-Home, İngiliz siyasetçisi (Londra 1903). Eton ve Oxford'da öğrenim gören Sir Alec Douglas-Home

Giulio Douhet

Giulio Douhet, İtalyan generali (Caserta 1889-Roma 1930). İtalya'nın ilk hava filosunun komutanlığına atanan Giulio Douhet

Gaston Doumergue

Gaston Doumergue, Fransız siyasetçisi (Gard 1863-ay.y. 1937). Hukuk öğrenimi gören Gaston Doumergue

Karl Dönitz

Karl Dönitz, Alman amirali (Grünau, Berlin yakını 1891-Schleswig-Holstein 1980). Birinci Dünya Savaşı'nda denizaltı süvariliği yapan Karl Dönitz

Duarte

Duarte, Portekiz kralı (Lizbon 1391-Tomar 1438). Kral Büyük Joao l'in oğlu olan Duarte

Jose Napoleon Duarte

Jose Napoleon Duarte, Salvadorlu devlet adamı (San Salvador 1925-ay.y. 1990). ABD'de mühendislik öğrenimi gören Jose Napoleon Duarte

Alexander Dubçek

Alexander Dubçek, Çekoslovak devlet adamı (Uhroveç, Batı Slovakya 1921-Prag 1992). Çocukluğunun büyük bölümü SSCB'de geçen (1925-1938) Alexander Dubçek

Dukakinzade Ahmet

Dukakinzade Ahmet, Türk devlet adamı (öl. Amasya 1515). İşkodra'da bir dukalık kurmuş Dukakin ailesinden olan Dukakinzade Ahmet

John Foster Dulles

John Foster Dulles, ABD'li avukat ve siyasetçi (Washington 1888-ay.y. 1959). New York'ta avukatlık yapıp, uluslararası hukukta uzmanlaşan John Foster Dulles

Charles Dumouriez

Charles Dumouriez, Fransız generali (Chambrai 1739-Turville Park, İngiltere 1823). 1758'de subay olarak orduya katılan Charles Dumouriez

Dunois Kontu Jean d'Orléans

Dunois Kontu Jean d'Orléans, Capet prensi (Paris 1403-L'Hay 1468). Orléans dükü Louis l'in evlilik dışı oğlu olan Dunois Kontu Jean d'Orléans

Joseph François Dupleix

Joseph François Dupleix, Fransız sömürge yöneticisi (Landrecies 1696-Paris 1763).1721 'de babasının desteğiyle gittiği Hindistan'da

Cevat Dursunoğlu

Cevat Dursunoğlu, Türk siyasetçisi ve eğitimcisi (Erzurum 1892-Ankara 1970). Berlin ve Jena üniversitelerinde felsefe

François Duvalier

François Duvalier, Haitili devlet adamı (Port-au-Prince 1907-ay.y. 1971). Bir süre hekimlik yapan François Duvalier

Jean Claude Duvalier

Jean Claude Duvalier, Haitili devlet adamı (Port-au-Prince 1951). François Duvalier'nin oğlu olan Jean Claude Duvalier

Feleküttin Dündar Bey

Feleküttin Dündar Bey, Antalya ve çevresindeki Hamidoğulları Beyliği'nin kurucusu (öl. 1324).

Benedictus XIII

Benedictus XIII, Avignon'da papa (İllueca 1328'e doğr.-Peniscola, İspanya 1423). 1394'te papa seçilen Benedictus XIII

Thomas Robert Bugeaud

Thomas Robert Bugeaud, Piconnerie markisi, İsly dükü, Fransız mareşali (Limoges 1784-Paris 1849)

Sir John Thomas Duckwort

Sir John Thomas Duckwort, İngiliz amirali (Leatherhead 1748-Plymouth 1817). Amiral yardımcılığına yükseltilen (1800) Sir John Thomas Duckwort

Düzmece Mustafa

Düzmece Mustafa, Türk şehzadesi (? 1383-Edirne 1422 ?). Yıldırım Bavezit'in oğlu olan, babasının mirası üstünde hak

Feliks Edmundoviç Dzerjinskiy

Feliks Edmundoviç Dzerjinskiy, Polonya asıllı Sovyet siyasetçisi (Minsk 1877-Moskova 1926). Litvanya Demokrat Partisi'ne giren (1895)

Antonio dos Santos Ramalho Eanes

Antonio dos Santos Ramalho Eanes, Portekizli subay ve devlet adamı (Castelo Branco 1935). Afrika'da sömürgelerde savaşan

Abba Eban

Abba Eban, İsrailli siyasetçi (Kap 1915). Ortadoğu Arap işleri merkezi müdürlüğü (1944), Birleşmiş Milletler'de İsrail sürekli temsilciliği

Friedrich Ebert

Friedrich Ebert, Alman devlet adamı (Heidelberg 1871-Berlin 1925). Bir terzinin oğlu olan Friedrich Ebert, bir eyercinin yanında

Félix Eboué

Félix Eboué, Fransız sömürge yöneticisi (Cayenne 1884-Kahire 1944 . Fransız sömürgelerinde valiliğe getirilen (1930)

Ebu Abdullah

Ebu Abdullah, Gırnata Emîrliği'nin son hükümdarı ve İspanya'daki Son Mağribli hükümdar (öl. 1527).

Ebubekir

Ebubekir, İlk İslâm halifesi (Mekke 572-Medine 634). Kureyş kabilesinin Teym boyundan Ebu Kuhafe Osman ile Ümmülhayr Bint Sahr'ın oğlu olan Ebubekir

Ebu Müslim el-Horasani

Ebu Müslim el-Horasani, Horasanlı komutan ve devlet adamı (? ?-Medayin, Rumiye 755). Kökeni üstüne kesin bilgi bulunmayan

Ebu Sait Bahadır Han

Ebu Sait Bahadır Han, İlhanlı hükümdarı (? 1305-? 1335). Atabek Sevinç'in gözetiminde Horasan valiliği yapan (1313)

Ebu Sait Mirza Bin Muhammet Bin Miran Şah

Ebu Sait Mirza Bin Muhammet Bin Miran Şah, Timurlular devletinin son hükümdarı (? 1427-Karabağ 1469). Timur'un torunu, Muhammet Mirza'nın oğlu olan

Ebu Zeyyan

Ebu Zeyyan, Merini hükümdarı (öl. 1366). Amcası Ebu Salim'den kaçarak önce Gırnata'ya giden (1349) Ebu Zeyyan

Ebu Zeyyan IV

Ebu Zeyyan IV, Abdülvad emîri (öl. 1550). Babası ölünce Garp ocakları leventlerinin yardımıyla Tlemsen'de tahta çıkan

Ebülabbas

Ebülabbas, İlk Abbasi halifesi (? 724-Anbar 754). Şam'daki Emevi halifelerine karşı önce Horasan'ı, sonra Irak'ı ayaklandıran Ebülabbas

İsmail Bin Ali Bin Mehmet Ebülfida

İsmail Bin Ali Bin Mehmet Ebülfida, Eyyubi emîri, coğrafyacısı ve tarihçisi (Şam 1273-Ha-mat 1333). Moğol istilası nedeniyle ailesiyle Şam'a kaçan imadettin

Ebülgazi Bahadır Han

Ebülgazi Bahadır Han, Özbek hükümdarı ve tarihçisi (Ürgenç 1603-Hive 1663). Cengiz Han soyundan Muhammet Han'ın oğlu olan Ebülgazi Bahadır Han

Ali Bin Ebu Sait Osman Ebülhasan

Ali Bin Ebu Sait Osman Ebülhasan, Merini hükümdarı (öl. 1351). Babası ölünce tahta çıkan (1331) Ali Bin Ebu Sait Osman Ebülhasan

Ebülhayr

Ebülhayr, Özbek hanı (? 1412-? 1468). Tura'da (Sibirya) han ilan edilen (1429) Ebülhayr

Ebüzzehep Mehmet Bey

Ebüzzehep Mehmet Bey, Kölemen beyi (öl 1775). Kölesi olarak yanında yetiştiği şeyhülbelet Ali Bey'in kızıyla evlenen Ebüzzehep Mehmet Bey

Bülent Ecevit

Bülent Ecevit, Türk siyasetçisi (İstanbul 1925). Robert Kolej'i bitirip (1944), Londra basın ataşeliğinde kâtiplik yapan Bülent Ecevit

Luis Echeverría Alvarez

Luis Echeverría Alvarez, Meksikalı devlet adamı (México 1922). Avukatlık yaparken, siyasete atılan Luis Echeverría Alvarez

Sir Anthony Eden

Sir Anthony Eden, İngiliz siyasetçisi (Windlestone Hail, Durham 1897-Al-vediston 1977). Muhafazakâr Parti'den milletvekili seçilen

Philip Mountbatten

Philip Mountbatten, Edinburgh Dükü, Büyük Britanya kraliçesi Elizabeth ll'nin eşi (Korfu 1921). Yunanistan prensi Andreas

1.Edward

1.Edward, İngiltere kralı (Westminster 1239-Burgh by Sands 1307). Babası Henry IH'ten sonra tahta çıkan (1272) 1.Edward

2.Edward

2.Edward, İngiltere kralı (Caernarvon 1284-Gloucestershire 1327). Babası 1.Edward'in yerine tahta çıkan (1307) 2.Edward

3.Edward

3.Edward, İngiltere kralı (Windsor 1312-Sheen, Richmond 1377). 2.Edward'ın oğlu olan 3.Edward, babası öldürülünce tahta çıktıysa

4.Edward

4.Edward, İngiltere kralı (Rouen 1422-Westminster 1483). Henry VI'ya karşı ayaklanmış olan York Dükü Richard'ın oğlu olan 4.Edward

7.Edward

7.Edward, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Londra 184T-ay.y. 1910). Kraliçe Victoria ile Sachsen Coburg prensi Albrecht'in oğlu olan 7.Edward

8.Edward

8.Edward, Büyük Britanya kralı (Richmond Park 1894-Paris 1972). George V'in oğlu olan 8.Edward, tahta çıktığında

Edward of Woodstock

Edward of Woodstock, Galler prensi (Woodstock 1330-Westminster 1376). Edward lll'ün oğlu olan Edward of Woodstock

Güzel Edwy

Güzel Edwy, Anglosakson kralı (öl. 959). Edmund l'in büyük oğlu olan Güzel Edwy (ya da Eadwig), amcasının yerine tahta çıktı

Michel Eflak

Michel Eflak, Suriyeli siyasetçi (Şam 1909-Paris 1989). Ulusçu sosyalist akımın öncülüğünü yapan Michel Eflak

Luigi Einaudi

Luigi Einaudi, İtalyan devlet adamı ve iktisatçısı (Cavru, Piemonte 1874-Roma 1961). 1900'den başlayarak Torino Üniversitesi'nde

Eirene

Eirene, Bizans imparatoriçesi (Atina 752'ye d.-Midilli 803). Leon IV'ün eşi (768), Konstantinos Vl'nın annesi olan Eirene

Dwight David Eisenhower

Dwight David Eisenhower, ABD'li general ve devlet adamı (Denison, Texas 1890-Washington 1969). West Point askerî okulunu bitiren

1.Ekber Şah

1.Ekber Şah, Türk-Hint İmparatorluğu'nun üçüncü hükümdarı (Ömerkut 1542-Fethpur Sirki 1605). Hümayun'un oğlu, Babur'un torunu olan 1.Ekber Şah

Elagabalus

Elagabalus, Roma İmparatoru (? İ.S. 204-Roma 222). Sextus Varius Marcellus ile Julia Soemias'ın oğlu olan Elagabalus

Ebulfeyz Elçibey

Ebulfeyz Elçibey, Azerbaycanlı devlet adamı (Orduabad, Nahçıvan 1938). Azerbaycan Üniversitesinde Arap dili ve edebiyatı öğrenimi gören

Elijah Muhammad

Elijah Muhammad, ABD'li zenci önder (Sanderswille, Georgia 1897-Chi-cago 1975). Vaftizci mezhebinden bir vaizin oğlu olan Elijah Muhammad

Wittelsbachli Elisabeth

Wittelsbachli Elisabeth, Avusturya imparatoriçesi (Possenhofen,iBavyera 1837-Cenevre 1898). Bavyera kralı Maximilian l'in torunu olan Wittelsbachli Elisabeth

1.Elizabeth

1.Elizabeth, İngiltere ve İrlanda kraliçesi (Greenwich 1533-Richmond 1603). Henry VIII ile Anne Boleyn'in kızı olan

2.Elizabeth

2.Elizabeth, Büyük Britanya kraliçesi ve Commonwealth'ün başkanı (Londra 1926).

Elkas Mirza

Elkas Mirza, İran şehzadesi (öl. 1579). Şah İsmail l'in küçük oğlu, Şah Tahmasp'ın kardeşi olan Elkas Mirza

Emin Giray

Emin Giray, Kırım Hanlığı veliahtı (öl. 1551). Babası Sahip Giray İstanbul'a rehin gönderilince, Safa Big'in yanında büyüyen Emin Giray

Emir Gazi

Emir Gazi, Danişmentoğlu beyi (öl. Malatya 1134). Babası Danişment Gazi ölünce beyliğin başına geçen (1105) Emir Gazi

Emirgûneoğlu

Emirgûneoğlu, İranlı komutan (öl. İstanbul 1641). Şah Abbas l'in komutanlarından Emirgüne Han'ın oğlu olan Emirgûneoğlu

Emir Süleyman

Emir Süleyman, Türk şehzadesi (? 1377-Kırklareli yakını 1410). Bavezit l'in en büyük oğlu olan Emir Süleyman (Süleyman Çelebide denir)

İktidarsız Enrique IV

İktidarsız Enrique IV, Castilla ve Leon kralı (Valladolid 1425-Madrid 1474). Jüan ll'nin oğlu olan İktidarsız Enrique IV

Enver Hoca

Enver Hoca, Arnavut siyaset adamı (Ciirokaster 1908-Tiran 1985). Fransa ve Belçika'da öğrenim gören Enver Hoca

Enver Paşa

Enver Paşa, Türk subayı ve siyasetçisi (İstanbul 1881 -? Balcuvan, Tacikistan 1922). Harp Okulu'nu (1899) ve Harp Akademisini (1902) bitiren Enver Paşa

Epaminondas

Epaminondas, Thebaili siyasetçi ve general (Thebai İ.Ö. 418'e doğr.-Mantineia İ.Ö. 362). Soylu ama yoksul bir ailenin oğlu olan Epaminondas

Necmettin Erbakan

Necmettin Erbakan, Türk siyasetçisi (Sinop 1926). İTÜ'nün Makine bölümünü bitirip, aynı bölümde doçentliğe (1954) ve profesörlüğe (1 962) yükselen Necmettin Erbakan

Alaettin Eretna

Alaettin Eretna, Eretnaoğulları devletinin kurucusu (öl. 1352). Uygur Türkle.rinden Çoban Noyan'ın oğlu olan Alaettin Eretna

Ludwig Erhard

Ludwig Erhard, Batı Alman siyaset adamı ve iktisatçısı (Fürth 1897-Bonn 1977). Nürnberg Üniversitesi'nde iktisat profesörlüğü yapan Ludwig Erhard

14.Erik

14.Erik, İsveç kralı (Stockholm 1533-Orbyhus 1577). Gustaf Vasa'nın oğlu olan 14.Erik, tahta çıkınca

Erik Blodöks

Erik Blodöks, Norveç kralı (895-954). Güzel saçlı Harald ile Kraliçe Ragnhild'in oğlu olan Erik Blodöks

Pomeranyalı Erik

Pomeranyalı Erik, Danimarka, İsveç ve Norveç kralı (? 1382-Rügenvalde, Polonya 1459). Norveç kralı(1389-1442)

Nihat Erim

Nihat Erim, Türk siyasetçisi ve hukukçusu (Kandıra, Kocaeli 1912-İstanbul 1980). Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yapan (1936-1939)

Metin Erksan

Metin Erksan, Türk sinema yönetmeni (Çanakkale 1929). Çeşitli gazete ve dergilerde 1947'den başlayarak sinema yazıları yayınlayan Metin Erksan

1.Ernst-August

1.Ernst-August, Hannover kralı (Kewn, Surrey 1771-Hannover 1851). İngiltere kralı George lll'ün beşinci oğlu olan 1.Ernst-August

Hüseyin Muhammet Erşad

Hüseyin Muhammet Erşad, Bangladeşli subay ve devlet adamı (Rangpur 1930). Orduda hızla yükselerek 1978'de Genelkurmay başkanlığına getirilen Hüseyin Muhammet Erşad

Ertaş

Ertaş, Selçuklu şehzadesi (?? -Hasankale 1048). Selçuk Bey'in torunu olan Ertaş, Seistan'ı alıp (1040)

Mübarizettin Ertokuş

Mübarizettin Ertokuş, Selçuklu komutanı (öl. 1231). Has kölelerinden olduğu Gıyasettin Keyhüsrev l'in tahttan

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi, Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası (öl. 1288)ı.Ertuğrul Gazi ve dönemiyle ilgili bilgiler kesin değildir.

Matthias Erzberger

Matthias Erzberger, Alman siyasetçisi (Buttenhausen, Württemberg 1875-Griescbach yakını 1921).

Cabrera Estrada

Cabrera Estrada, Guatemalalı devlet adamı (Quezallenango 1857-Guatemala kenti 1920). Çeşitli devlet görüşlerinden sonra

Tomas Estrada Palma

Tomas Estrada Palma, Kübalı devlet adamı (Bayamo 1835-Santiago de Cuba 1908). Bağımsızlık hareketinde etkili rol oynayan Tomas Estrada Palma

Levi Eşkol

Levi Eşkol, İsrailli siyasetçi (Oratov, Ukrayna 1895-Kudüs 1969). On dokuz yaşında İsrail'e göçen Levi Eşkol

Mustafa Eşref Paşa

Mustafa Eşref Paşa, Türk subayı ve şairi (Bursa 1819-İstanbul 1894). Harbiye'yi bitiren, binbaşıyken (1853) Serdarı ekrem Ömer Paşa'nın

İbrahim Ethem Paşa

İbrahim Ethem Paşa, Türk devlet adamı (Sakız [?] 1818-İstanbul 1893). Yaşamının çocukluk ve gençlik bölümüyle

Mahmut Ethem Paşa

Mahmut Ethem Paşa, Türk devlet adamı ve müzik koleksiyoncusu (İstanbul 1830-ay.y. 1886). Kaptanıderya Mehmet Ali Paşa'nın

Eudes

Eudes, Frank kralı (İ.Ö. 860'a d.-La Fère 898). Güçlü Robert'in oğlu olan Eudes

Eudoksia

Eudoksia, Bizans imparatoriçesi (öl. İstanbul 404). Frank generali Bauto'nun kızı olan Eudoksia

Prens Eugène

Prens Eugène, Savoia prensi (Paris 1663-Viyana 1736). Soissons kontu Eugène Maurice de Savoie-Carignan ile Mazarin'in yeğeni Olympe Mancini'nin oğlu olan Prens Eugène

Eugénie

Eugénie, Teba Fransa imparatoriçesi (Granada 1826-Madrid, 1920). Bir İspanyol soylusunun kızı olan Eugénie

1.Eumenes

1.Eumenes, Bergama kralı (İ.Ö. II. yy.). İ.Ö. 262'ye doğru krallığının bağımsızlığını ilan eden 1.Eumenes

2.Eumenes

2.Eumenes, Bergama kralı (Bergama ?-ay.y. 159). Attalos l'in oğlu olan 2.Eumenes, babasının yerine geçip

Eurich

Eurich, Vizigot kralı, İ.Ö. 420'ye doğr.-? İ.Ö. 480). Theodorich l'in oğlu olan Eurich (ya da Euric, Eurik), kardeşlerini öldürerek tahta çıktı

Kenan Evren

Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. cumhurbaşkanı (7 Kasım 1982-8 Kasım 1989)

Evrengzib

Evrengzib, Türk-Hint imparatoru (Dohad 1618-Ahmetnagar 1707). Şah Cihan ile Ercüment Banu'nın oğlu olan Evrengzib

Evrenos Bey

Evrenos Bey, Türk akıncı beyi (öl. Vardar Yenicesi 1417). Akıncısı olduğu Karesi Beyliği topraklarının büyük bölümü Osmanlı topraklarına katılınca

Muhammet Eyüp Han

Muhammet Eyüp Han, Pakistanlı subay siyasetçi (? 1908-İslamabad 1974). İkinci Dünya Savaşı'nda Birmanya savaşlarına katılan Muhammet Eyüp Han

Fahd Bin Abdülaziz

Fahd Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan kralı (Riyad 1923). Kral Halit Bin Abdülaziz'in üvey kardeşi olan Fahd Bin Abdülaziz, Eğitim (1953-1960)

Louis Léon César Faidherbe

Louis Léon César Faidherbe, Fransız subayı ve sömürge yöneticisi (Lille 1818-Paris 1889). Askerî mühendis olarak orduya katılan Louis Léon César Faidherbe

el-Faiz Bin Nasrullah

el-Faiz Bin Nasrullah, Fatımi halifesi (? 1149-? 1160). Babası Halife el-Zafir'in yerine tahta çıkan

Juan Crisostomo Falcon

Juan Crisostomo Falcon, Venezuelalı subay ve siyasetçi (Falcon 1820-Fort-de-France 1870). Orduya katıldıktan sonra, Liberal partiden siyasete atılan Juan Crisostomo Falcon

Erich von Falkenhayn

Erich von Falkenhayn, Alman generali (Burg Belchau 1861-Lindstedt şatosu, Putsdam yakını 1922). Orduda hızla yükselen Erich von Falkenhayn

Amintore Fanfani

Amintore Fanfani, İtalyan siyasetçisi (Arezzo 1908). İktisat profesörlüğü yaparken Kurucu Meclis'e üye seçilen (1946) Amintore Fanfani

Alessandro Farnese

Alessandro Farnese, Parma dükü (Roma 1545-Aras 1592). İkinci Parma dükü Ottavio Farnese ile Karl V'in evlilik dışı kızı Parmalı Margherita

Elisabetta Farnese

Elisabetta Farnese, İspanya kraliçesi (Parma 1692-Media 1766). Parma dükleri Francesco ve Antonio'nun yeğenleri olan Elisabetta Farnese

Brian Faulkner

Brian Faulkner, İrlandalı siyasetçi (Kuzey İrlanda 1921 -Saintfield yakını 1977). Kuzey İrlanda Parlamentosu'na milletvekili seçilen

1.Faruk

1.Faruk, Mısır kralı (Kahire 1920-Roma 1965). Kral Fuat'ın oğlu olan 1.Faruk, İngiltere'de öğrenim görüp

2.Faysal

2.Faysal, Irak kralı (Bağdat 1935-ay.y. 1958). Gazi l'in oğlu olan 2.Faysal, 1939'da kral ilan edilip

Faysal I Bin Abdülaziz

Faysal I Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan kralı (Riyad 1905 ya da 1907-ay.y 1975). Kral Abdülaziz Bin Suud'un oğlu ve Suud Bin Abdülaziz

1.Faysal

1.Faysal, Irak kralı (Taif, Suudi Arabistan 1883-Bern 1933). Hicaz kralı Hüseyin'in oğlu olan 1.Faysal

2.Federico

2.Federico, Sicilya adası kralı (? 1272-Palermo, 1337). Ağabeyi Aragon ve Sicilya kralı Jaime ll'nin Sicilya'dan vazgeçmesi

1.Güzel Felipe

1.Güzel Felipe, Felemenk ve Castilla kralı (Brugge 1478-Burgos 1506). Avusturya imparatoru Maximilian ile Marie de Bour-gogne'un oğlu olan 1.Güzel Felipe

2.Felipe

2.Felipe, İspanya kralı (Valladolid 1527-El Escorial 1598). 1.Güzel Felipe'nin torunu, Karl V'in oğlu olan 2.Felipe

3.Felipe

3.Felipe, İspanya, Portekiz, Napoli, Sicilya, Sardinya kralı, Milano dükü, Hollanda, Comte ve Charolais hükümdarı

4.Felipe

4.Felipe, İspanya, Napoli, Sicilya, Sardinya kralı (Valladolid 1605-Madrid 1665). 3.Felipe'nin oğlu olan 4.Felipe

5.Felipe

5.Felipe, İspanya kralı (Versailles 1683-Madrid 1746). Louis XIV'ün torunu olan 5.Felipe

Ferdinand

Ferdinand, Saksonya-Coburg-Gotha prensi ve Bulgar çarı (Viyana 1861-Coburg 1948). Prens August'un oğlu olan Ferdinand

1.Ferdinand (Avusturya imparatoru)

1.Ferdinand (Avusturya imparatoru), Avusturya imparatoru (Viyana 1793-Prag. 1875). İmparator Franz l'in oğlu olan 1.Ferdinand

1.Ferdinand (Romanya kralı)

1.Ferdinand (Romanya kralı), Romanya kralı (Sigmaringen 1865-Sinaia 1927). Amcası Carol I tarafından veliaht ilan edilen 1.Ferdinand

1.Ferdinand von Habsburg

1.Ferdinand von Habsburg, Bohemya ve Macaristan kralı, Romalılar kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru (Alcala de Hanares 1503 - Viyana 1564)

2.Ferdinand von Habsburg

2.Ferdinand von Habsburg, Germen imparatoru (Graz 1578-Viyana 1637). 1.Ferdinand'ın torunu olan 2.Ferdinand von Habsburg

3.Ferdinand von Habsburg

3.Ferdinand von Habsburg, Germen imparatoru (Graz 1608-Viyana 1657). 2.Ferdinand'in oğlu olan 3.Ferdinand von Habsburg

1.Ferdinando

1.Ferdinando, Sicilya yarımadası kralı. 1458'de tahta çıkan 1.Ferdinando'nun (Ferrante de denir) krallığı

1.Ferdinando di Borbone

1.Ferdinando di Borbone, İki Sicilya kralı (Napoli 1751-ay.y. 1825). İki Sicilya kralı olan babasının (Carlo VII)

Ferhat Paşa

Ferhat Paşa, Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1595). Arnavutluk'tan devşirilip, Enderun'da kapıcıbaşılığa yükselen Ferhat Paşa

Gonzalo Fernandez de Cordoba

Gonzalo Fernandez de Cordoba, İsyanyol generali (Montilla 1453-Granada 1515). Müslümanların Ispanya'dan çıkarılması için yapılan savaşlara katılan Gonzalo Fernandez de Cordoba

1.Fernando

1.Fernando, Portekiz kralı (Coimbra 1345-Lizbon 1383). Babası kral Pedro l'in yerine

Katolik 2.Fernando

Katolik 2.Fernando, Aragon ve Sicilya adası (Ferdinando II adıyla) kralı (Aragon 1452-Madrigalejo 1516). Aragon kralı Juan ll'nin oğlu olan Katolik 2.Fernando

Geraldine Ferraro

Geraldine Ferraro, ABD'li kadın siyasetçi (Newburgh, New York 1935 ı. ABD'ye göçmüş bir İtalyan ailesinin kızı olan Geraldine Ferraro

Feth Ali Şah

Feth Ali Şah, İran şahı (? 1771-İsfahan 1834). Amcası Muhammet öldürülünce, Şiraz'dan Tahran'a giderek şah ilan edilen Feth Ali Şah (asıl adı Baba Han'dır)

Joao Batista de Oliveira Figueiredo

Joao Batista de Oliveira Figueiredo, Brezilyalı general ve devlet adamı. Bir generalin oğlu olan Joao Batista de Oliveira Figueiredo

2.Halaci Firuz Şah

2.Halaci Firuz Şah, Delhi sultanı (? 1220 ?-Kara 1296). Sultan Balaban döneminde Moğollarla yapılan savaşlarda büyük yararlık gösterip

3.Firuz Şah

3.Firuz Şah, Tuğluk savaşta ölünce hükümdar ilan edilen (1351) Tuğluk (Tarlak da denir) 3.Firuz Şah

Manuel Deodora da Fonseca

Manuel Deodora da Fonseca, Brezilyalı subay ve devlet adamı (Alagous [günümüzde Marechal Deodoro] 1827-Rio de Janeiro 1892).

Gerâld Rudolph Ford

Gerâld Rudolph Ford, ABD'li devlet adamı (Omaha, Nebraska 1913). Michigan Üniversitesi'ni ve Yale Üniversitesi Hukuk bölümünü bitiren Gerâld Rudolph Ford

Joseph Fouche

Joseph Fouche, Fransız devlet adamı (Nantes 1754-Trieste 1820). Bir denizcinin oğlu olan Joseph Fouche

Assisili Aziz Francesco

Assisili Aziz Francesco, İtalyan tarikat kurucusu (Assisi 182-ay.y. 1226). Papalık ordusuna katılan Assisili Aziz Francesco

Francisco Franco Bahamonde

Francisco Franco Bahamonde, İspanyol subayı ve devlet adamı (El Ferrol 1892-Madrid 1975). Piyade subayı olarak Fas'a giden Francisco Franco Bahamonde

1.François

1.François, Fransa kralı (Cognac 1494-Rambouillet 1547). Angouleme Kontu Charles d'Orleans'ın oğlu olan, Louis Xll'nin kızı Claude'la evlenip

2.François

2.François, Fransa kralı (Fontainebleau 1544-Orleans 1560). İs-koçya kraliçesi Mary Stuart'la evlenip

Süleyman Franjiye

Süleyman Franjiye, Lübnanlı devlet adamı (Trablusşam yakını 1910-Beyrut 1992). Bağımsız adaylığını koyarak milletvekili seçilen

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, ABD'li filozof, fizikçi ve devlet adamı (Boston 1706-Philadelphia 1790). Basımcı olan kardeşi James'in yayınladığı liberal gazetede çalışan Benjamin Franklin

Henri Franklin-Bouillon

Henri Franklin-Bouillon, Fransız siyasetçisi (Jersey 1870-Paris 1939). Gazetecilik yaparken milletvekili seçilen, Henri Franklin-Bouillon

Jose Gaspar Rodriguez de Francia

Jose Gaspar Rodriguez de Francia, Paraguaylı devlet adamı (Asucion 1766-ay.y. 1840). Hukuk öğrenimi gören Jose Gaspar Rodriguez de Francia

Louis Felix Marie François Franchet d'Esperey

Louis Felix Marie François Franchet d'Esperey, Fransız mareşali (Mostaganem, Cezayir 1806-Tarn 1942).

Ferdinand Foch

Ferdinand Foch, Fransız mareşali (Tarbes 1851 -Paris 1929). Topçu Okulu'nu, Harp Okulu'nu ve Harp Akademisi'ni bitiren Ferdinand Foch

Millard Fillmore

Millard Fillmore, ABD'li devlet adamı (Locke, New York eyaleti 1800-Buffalo 1874). Yoksul bir ailenin çocuğu olan Millard Fillmore

Ferdinando II di Borbone

Ferdinando II di Borbone, İki Sicilya kralı (Palermo 1810-Caserta 1859). Calabria düküyken, 1830'da İki Sicilya tahtına çıkan Ferdinando II di Borbone

Fernando III

Fernando III, Castilla ve Leon kralı (? 1200'e d.-Sevilla 1252). Leon kralı Alfonso X ile Castilla kraliçesi Berenguela'nın oğlu olan Fernando III

Femando VI

Femando VI, İspanya kralı (Madrid 1713-Villaviciosa de Odon 1759). Kral Felipe V'in oğlu olan Femando VI

Fernando VII

Fernando VII, İspanya kralı (Escorial 1784-Madrid 1833). Asturia prensiyken, taht üstündeki haklarını tehlikede görerek Napolyon'dan yardım isteyen Fernando VII

Süleyman Fethi Bey

Süleyman Fethi Bey, Türk subayı (İstanbul 1879-İzmir 1919). Harbiye'yi kurmay yüzbaşı olarak bitiren (1899) Süleyman Fethi Bey

Fıng Yüşiang

Fıng Yüşiang, Çinli subay (Boltay 1882-denizde 1918). Onbir yaşında orduya girip, kendi kendini yetiştirerek hızla yükselen Fıng Yüşiang (ya da Feng Yuxiang)

Gazi Ethem Paşa

Gazi Ethem Paşa, Türk subayı (İstanbul 1844-Kahire 1909). Harbiye'yi bitirip (1863), Osmanlı-Rus Savaşı'nda paşalığa yükseltilen (1877) Gazi Ethem Paşa

1.Franz

1.Franz, Cermen imparatoru (Nancy 1708-İnnsbruck 1765) Lorraine dükü Leopold'un oğlu olan 1.Franz

2.Franz

2.Franz, Son Kutsal Roma-Germen imparatoru, ilk Avusturya imparatoru (Floransa 1768-Viyana 1835)

Franz Ferdinand von Habsburg

Franz Ferdinand von Habsburg, Avusturya arşidükü (Graz 1863-Saraybosna 1914). Karl Ludwig'in oğlu

Franz-Joseph I

Franz-Joseph I, Avusturta imparatoru ve Macaristan kralı (Schönnbrunn sarayı 1830-Viyana 1916). Arşidük Franz Karl'ın oğlu imparator Ferdinand l

J. Malcolm Fraser

J. Malcolm Fraser, Avustralyalı siyasetçi. İngiltere'de Oxford'da öğrenim gören J. Malcolm Fraser

2.Frederik

2.Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (Haderslev 1534-Antvorskov 1588).

3.Frederik

3.Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (Haderslev 1609-Kopenhag 1670). Babası Christian IV'ten sonra tahta çıkan (1648) 3.Frederik

4.Frederik

4.Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (Kopenhag 1671 - Odensee 1730). Babası Christian V'in yerine tahta çıkan

6.Frederik

6.Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (Kopenhag 1768-ay.y. 1839). İngiltere'nin Danimarka'yı denizden topa tuttuğu sırada

7.Frederik

7.Frederik, Danimarka kralı (Kopenhag 1808-Glücksborg 1863). Christian Vlll'in oğlu olan

Frederik-Henrik

Frederik-Henrik, Orange-Nassau prensi (Delft 1584-ay.y. 1647). Kardeşi Maurits van Nassau

Eduardo Frei Montalva

Eduardo Frei Montalva, Şilili devlet adamı (Santiago 1911-ay. y. 1982). Şili Katolik Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren

Birinci Ypres Kontu John French

Birinci Ypres Kontu John French, İngiliz mareşali (Ripple, Kent 1852-Deal Castle, Kent 1925).

1.Friedrich

1.Friedrich, İlk Prusya kralı (Königsberg 1657-Berlin 1713). Büyük seçici prens Friedrich-Wilhelm'in oğlu olan 1.Friedrich

Barbarossa Friedrich

Barbarossa Friedrich, Kutsal Roma-Germen imparatoru (Waiblingen 1122-Kydnos 1190). İmparator Kondrad III'ün yeğeni olan Barbarossa Friedrich ("Kızılsakal")

2.Friedrich

2.Friedrich, Sicilya kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru (Ancona 1194-Puglia 1250). Heinrich VI von Hohenstaufen

Büyük Friedrich II

Büyük Friedrich II, Prusya kralı (Berlin 1712-Potsdam 1786). Friedrich Wilhelm l'in oğlu olan Büyük Friedrich II

3.Friedrich

3.Friedrich, Alman imparatoru (İnnsbruck 1415-Linz 1498). Amcasının oğlu Albrecht II nin Osmanlılara

Friedrich-Wilhelm

Friedrich-Wilhelm, Brandenburg seçici prensi ve Prusya dükü (Berlin 1620-Potsdam 1688). Seçici prens Georg-Wilhelm'in oğlu olan Friedrich-Wilhelm

Friedrich V

Friedrich V, Pfalz seçici prensi ve Bohemya kralı (Amberg 1596-Mainz 1632).

Friedrich-Wilhelm I

Friedrich-Wilhelm I, Prusya kralı (Berlin 1688-Potsdam 1740). Babası Friedrich l'in yerine tahta çıkan (1713).

Friedrich-Wilhelm II

Friedrich-Wilhelm II, Prusya kralı (Berlin 1744-ay.y. 1797). Büyük Friedrich ll'nin yeğeni olan Friedrich-Wilhelm II

Friedrich-Wilhelm III

Friedrich-Wilhelm III, Prusya kralı (Potsdam 1770-ay.y. 1840). Babası Friedrich-Wilhelm ll'nin yerine tahta çıkan (1797)

Friedrich-Wilhelm IV

Friedrich-Wilhelm IV, Prusya kralı (Berlin 1795-Sans-Souci şatosu 18611) Friedrich-Wilhelm lll'ün oğlu olan Friedrich Wilhelm IV

Werner İvon Fritsch

Werner İvon Fritsch, Alman generali (Benraht 1880-Varşova 1939). Birinci Dünya Savaşı'nda bir kolordunun

Arturo Frondizi

Arturo Frondizi, Arjantinli devlet adamı (Paso de Libres 1908). Siyasete atılarak 1996'da milletvekilliğine

Frontenac ve Palluau kontu Louis de Buade

Frontenac ve Palluau kontu Louis de Buade, Fransız subayı ve sömürge yöneticisi (Saint-Germainen-Laye 1620-Quebec 1698).

Mihail Vasilyeviç Frunze

Mihail Vasilyeviç Frunze, Sovyet askeri komiseri (Frunze [günümüzde Bişkek] 1885-Moskova 1925).

1.Fuat

1.Fuat, Mısır kralı (Kahire 1878-ay.y. 1936). Hıdiv İsmail Paşa'nın oğlu olan 1.Fuat,1917'de ağabeyi

Keçecizade Fuat Paşa

Keçecizade Fuat Paşa, Türk devlet adamı (İstanbul 1815-Nice, Fransa 1869). Şair Keçecizade İzzet Molla'nın büyük oğlu olan Keçecizade Fuat Paşa

Fukuda Takeo

Fukuda Takeo, Japon siyasetçisi (Tokyo 1905). Tokyo İmparatorluk Üniversitesinde öğrenim gören Fukuda Takeo

Sultanzade Gazi Hüsrev Bey

Sultanzade Gazi Hüsrev Bey, Bosna beyi (öl. Bosna 1541). Bayezit ll'nin torunu olan Sultanzade Gazi Hüsrev Bey

Gelon

Gelon, Gela ve Syrakusai tiranı (Gela İ.Ö. 540-Syrakusai İ.Ö. 478). Flippokrates'in hizmetinde süvari generalliği

Gazi Giray I

Gazi Giray I, Kırım hanı (öl. 1524). Babasına karşı ayaklanarak yerine geçen Kasım 1523 Gazi Giray I

Gazi Giray II

Gazi Giray II, Kırım hanı (Kırım 1554-Akmescit 1607). Devlet Giray'ın oğlu olan Gazi Giray II

Gazi Giray III

Gazi Giray III, Kırım hanı (? 1662-Karinabad 1708). Babası Selim Giray han olunca veliahtlığa

Mahmut Gazan

Mahmut Gazan, İlhanlı hükümdarı (? 1217-? 1304). Argun Han'ın oğlu olan Mahmut Gazan

Charles de Gaulle

Charles de Gaulle, Fransız devlet adamı (Lille 1890-Colombey-les-Deux Eglises, Haute-Marne 1970). Saint-Cry Askerî Okulunu bitiren (1912)

Leon Gambetta

Leon Gambetta, Fransız siyasetçisi (Cahors 1838-Ville-d'Avray 1882). İtalyan asıllı bir bakkalın oğlu

Leopoldo Fortunato Galtieri

Leopoldo Fortunato Galtieri, Arjantinli subay ve devlet adamı (1926). Orduda generalliğe yükselen Leopoldo Fortunato Galtieri

Gallus

Gallus, Roma imparatoru (Perugia 207'ye d.-İnteremna 253). Senatörlük ve konsüllük yapan Gallus (tam adı Caius Vibius Trebonianus Gallus'tur)

Gallienus

Gallienus, Roma imparatoru (? 218'e doğr.-Milano 268). İmparator Valerianus'un oğlu olan Gallienus

Romulo Gallegos

Romulo Gallegos, Venezuelalı romancı ve devlet adamı (Caracas 1884-ay.y. 1969).

Galla Placidia

Galla Placidia, Romalı prenses (İ.S. 390'a d.-Roma 450). Theodosius l'in kızı olan Galla Placidia

Galerius

Galerius, Roma imparatoru (İllyria 242-Nikomedeia [günümüzde İzmit] 311). Trakyalı bir çobanın oğlu olan Galerius

Servius Sulpicius Galba

Servius Sulpicius Galba, Roma imparatoru (Terracina İ.Ö. 3'e d.-Roma İ.S. 69). Konsüllüğe getirilen

Hugh Gaitskell

Hugh Gaitskell, İngiliz siyasetçisi (Londra 1906-ay.y. 1963). İşçi Partisi'nden milletvekilliğine seçilen

Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, İtalyan siyasetçisi (Nice 1807-Caprera 1882). Cenovalı bir denizci ailenin oğlu olan Giuseppe Garibaldi

James Abraham Garfield

James Abraham Garfield, ABD'li devlet adamı (Cayatga, Ohio 1831-Elbeon, Newjersey 1881).

Roger Garaudy

Roger Garaudy, Fransız siyasetçisi ve filozofu (Marsilya 1913) Felsefe öğretmenliği yapan Roger Garaudy

Raciv Gandhi

Raciv Gandhi, Hintli siyasetçi (Bombay 1944-Madras 1991). İndira Gandhi'nin oğlu olan Raciv Gandhi

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, Hindistan'ın ulusal ve dinsel önderi (Porbandar 1869-Yeni Delhi 1948). Zengin bir ailenin oğlu olan Mahatma ("Yüce Ruh")

İndira Gandhi

İndira Gandhi, Hintli kadın siyasetçi (Allahabad 1917-Delhi 1984) Cavaharlal Nehru'nun kızı olan İndira Gandhi

Fulbright James William

Fulbright James William, ABD'li siyasetçi (Sumner, Montana 1905). Hukuk öğrenimi görüp

Marcus Furius Camillus

Marcus Furius Camillus, Romalı general (? İ.Ö.V. yy. sonu -İ.Ö. 365). İ.Ö. 401-398 yılları arasında konsül

Georgios II

Georgios II, Yunanistan kralı (Tatoi 1890-Atina 1947). Konstantinos'un ikinci oğlu olan

Georgios I

Georgios I, Yunanistan kralı (Kopenhag 1845-Selanik 1913). Danimarka kralı Christian IX'un oğlu olan Georgios I

George I

George I, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Hannover 1660-a. . 1727).

George II

George II, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Herrenhausen 1683-Kensington, Londra yakını 1760).

Genserich

Genserich, Afrikalı Vandalların ilk kralı (öl. 477). Üvey kardeşi Gunderich ölünce

George III

George III, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Londra 1738-ay.y. 1820).Geotge II'nin torunu

George IV

George IV, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Londra 1762-Windsor 1830).

George V

George V, Büyük Britanya ve İrlanda kralı (Londra 1865-Sardingham 1936).

George VI

George VI, Büyük Britanya ve İngiltere kralı (Sandringham 1895-ay.y. 1952).

Georgi I

Georgi I, Bulgar kralı (XIII. yy). İvan IV Asen lll'ün yerine geçen (1280) Georgi I

Mihail Aleksandroviç Bakunin

Mihail Aleksandroviç Bakunin, Rus anarşisti (Priamukino 1814-Bern, İsviçre 1876).

Edward Gierek

Edward Gierek, Polonyalı siyasetçi (Porabka 1913). Fransa'ya göç edip (1923), maden işçiliği yaparak

Nikolay Karloviç Giers

Nikolay Karloviç Giers, Rus diplomatı ve siyasetçisi (Radzivilov [günümüzde Çervonogarmeysk]

Giovanni Giolitti

Giovanni Giolitti, İtalyan siyasetçisi (Mondovi 1842-Cavour, Torino 1928). Bir köylü ailesinin oğlu olan Giovanni Giolitti

Henri Honore Giraud

Henri Honore Giraud, Fransız generali (Paris 1879-Dijon 1949). Birinci Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde çarpışan Henri Honore Giraud

Sultan Kılıç Girey

Sultan Kılıç Girey, Kafkasyalı bağımsızlık önderi (Vulape, Maykop 1886-Moskova 1945).

Varahagiri Venkata Giri

Varahagiri Venkata Giri, Hintli siyaset adamı (Berhampur 1894-Madras 1980). Dublin'de hukuk öğrenimi

Giritli Aziz Efendi

Giritli Aziz Efendi, Türk devlet adamı ve yazarı (Girit ?-Berlin 1798). Girit deftardarı Mehmet Efendi

Valery Giscard d'Estaing

Valery Giscard d'Estaing, Fransız siyaset adamı (Koblenz 1926). Maliye müfettişliği (1958)

William Ewart Gladstone

William Ewart Gladstone, İngiliz siyasetçisi (Liverpool 1809-Havarden 1898). Liverpoollu zengin bir tüccarın oğlu olan William Ewart Gladstone

Gloucester Dükü Humphrey

Gloucester Dükü Humphrey, İngiltere kralı Henry V'in kardeşi (? 1390-Burry Saint Edmunds 1447)

Sir John Bagot Glubb

Sir John Bagot Glubb, İngiliz subayı. Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa'da çarpışan Sir John Bagot Glubb

Godefroi IV de Bouillon

Godefroi IV de Bouillon, Kudüs kralı (Baisy, Genappe yakını 1061'e d.-Kudüs 1100).

Manuel de Godoy

Manuel de Godoy, İspanyol devlet adamı (Badajoz 1767-Paris 1851). On-yedi yaşında hassa alayına

Joseph Paul Goebbels

Joseph Paul Goebbels, Alman siyasetçisi (Rheydt 1897-Berlin 1945). Heidelberg Edebiyat Fakültesi

Carl Friedrich Goerdeler

Carl Friedrich Goerdeler, Alman siyaset adamı (Schneidemühl 1884-Berlin 1945). Nasyonal-Sosyalist Parti'ye giren Carl Friedrich Goerdeler

Nahum Goldmann

Nahum Goldmann, Polonya kökenli siyonist lider (Wisznnevo, Litvanya 1855-Bad Reichenhall 1982)

Barry Morris Goldwater

Barry Morris Goldwater, ABD'li siyasetçi (Phoenix, Arizona 1909). Cumhuriyetçi Parti'den Arizona senatörlüğüne

Colmar von der Goltz

Colmar von der Goltz, Prusyalı mareşal (Bielkenfeld, Labiau yakını 1843-Bağdat 1916).

Felipe Gonzalez Marquez

Felipe Gonzalez Marquez, İspanyol siyasetçisi (Sevilla 1942). Belçika'da Levren Üniversitesi'nde öğrenim gören Felipe Gonzalez Marquez

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov

Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, Rus siyasetçisi (Privolnoye, Stavropol bölgesi 1931). Köylü bir ailenin oğlu olan Mihail Sergeyeviç Gorbaçov

Prens Aleksandr Mihailoviç Gorçakov

Prens Aleksandr Mihailoviç Gorçakov, Rus devlet adamı (Haspal 1798-Baden Baden 1883).

Prens Mihail Dmitriyeviç Gorçakov

Prens Mihail Dmitriyeviç Gorçakov, Rus generali (Moskova 1793-Varşova 1861). Türklere karşı Silistre kuşatmasını yöneten

Charles Gordon

Charles Gordon, İngiliz subayı (Woolwick 1833-Hartum 1885). Çin seferine katılan Charles Gordon (Gordon Paşa denir)

Patrick Gordon

Patrick Gordon, Rus hizmetine girmiş İskoçyalı general (Aberdeenshire 1635-Moskova 1699).

Wladyslaw Gomulka

Wladyslaw Gomulka, Polonyalı siyasetçi (Krosno 1905-Varşova 1982). Bir işçi ailesinin çocuğu olan Wladyslaw Gomulka

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Romen devlet adamı (Birlad 1901-Bükreş 1965). İşçilik yaparken Komünist Parti

Geronimo

Geronimo, Kızılderili reisi (No-Doyohn Canyon, Arizona 1829-Fort Sill, Oklahoma 1908)

Julius Caesar Germanicus

Julius Caesar Germanicus, Romalı general (Roma İ.Ö. 15-Antakya İ-5. 19). Drusus ile Antonia'nın oğlu

August Wilhelm Anton Graf Neithardt von Gneisenau

August Wilhelm Anton Graf Neithardt von Gneisenau, Prusyalı feldmareşal (Saksonya 1760-Posen [günümüzde Poznan] 1831)

Gowon Yakubu

Gowon Yakubu, Nijeryalı subay ve siyasetçi (Pankhrin 1934). Nijerya ve İngiltere'de öğrenim

Gıyasettin Tuğluk

Gıyasettin Tuğluk, Delhi imparatoru (öl. 1325). Firuz Şah'ın yeğeni olan Gıyasettin Tuğluk

Hüsrev Gerede

Hüsrev Gerede, Türk subayı ve siyasetçisi (Edirne 1886-İstanbul 1962). Ferik Mehmet Ali Paşa'nın oğlu olan Hüsrev Gerede

Hermann Göring

Hermann Göring, Alman mareşali ve siyasetçisi (Rosenheim 1893-Nürnberg 1946).

Caius Sempronius Gracchus

Caius Sempronius Gracchus, Romalı tribunus (Roma İ.Ö. 154-ay.y. İ.Ö. 121). Scipio I Africanus

Tiberius Sempronius Gracchus

Tiberius Sempronius Gracchus, Romalı general ve tribunus (Roma İ. Ö. 162-ay.y. İ.Ö.133). Scipio Aemilianus

Rodolfo Graziani

Rodolfo Graziani, İtalyan mareşali (Filettino, Frosinenel 882-Roma1955). Orduda hızla yükselerek, 1930-1934

Gregorius II

Gregorius II, Papa (Roma 669-ay.y. 731). 715 Mayısında papa seçilen Gregorius II

Arthur Griffith

Arthur Griffith, İrlandalı siyasetçi (Dublin 1873-ay.y. 1922). United İrisman adlı bir ulusçu dergi

Kurt Georg Kiesinger

Kurt Georg Kiesinger, Alman siyasetçisi (Ebingen 1904-Tübingen 1988). Bir süre avukatlık yapıp

François I de Guise

François I de Guise, İkinci Guise dükü (Bar-Le-Duc 1520-Saint-Mesmin 1563).

Aleksandr Vasiliyeviç Kolçak

Aleksandr Vasiliyeviç Kolçak, Rus amirali (Petersburg 1874-İrkutsk 1920). Kuzey bölgelerine keşif seferleri düzenleyen Aleksandr Vasiliyeviç Kolçak

Norman Eric Kirk

Norman Eric Kirk, Yeni Zelandalı siyasetçi (Waimate, Canterburg 1923-Wellinton 1974).

Birinci Kitchener Kontu Horatio Herbert Kitchener

Birinci Kitchener Kontu Horatio Herbert Kitchener, İngiliz mareşali (Bally Longford, Kerry, Güney İrlanda 1850-0rkney adaları açığı 1916).

György Klapka

György Klapka, Macar generali (Tamışvar 1820-Budapeşte 1882). Macar ayaklanmasında (1848)

Klearkhos

Klearkhos, Ispartalı general (İ.Ö. V. yy.). Ispartalı yöneticiler tarafından Bizans valiliğine atanan

Kleisthenes

Kleisthenes, Atinalı devlet adamı (İ.Ö. VI. yy'ın ikinci yarısı). Hippias'ı deviren ayaklanmaya katılan

Gui de Lusignan

Gui de Lusignan, Kudüs kralı (Lusignan 1129'a d.-Kıbrıs 1194). Baudouin IV'ün kızkardeşi Sibylle

Koçi Bey

Koçi Bey, Türk devlet adamı ve yazarı (öl. Görice 1650). Küçük yaşta devşirme olarak saraya

Helmut Kohl

Helmut Kohl, Alman siyasetçisi (Ludwigshafen 1930). Hıristiyan-Demokrat Parti başkanlığına seçilen Helmut Kohl

Che Guevara

Che Guevara, Arjantinli devrimci (Rosario 1928-Valle Grande, Bolivya 1967). Tıp öğrenimini tamamlayan (1953) Che Guevara

Bertrand du Guesclin

Bertrand du Guesclin, Fransız subayı (Dinan yakını 1320'ye d.-Auvergne 1380).

Heinz Guderian

Heinz Guderian, Alman subayı (Kulm an der Weichsel [günümüzde Chelmno] 1888-Schwangau, Bavyera 1954).

Alfred Maximilian Gruenther

Alfred Maximilian Gruenther, ABD'li general (Platte Çenter, Nebraska 1899-Washington 1983).

Andrey Andreyeviç Gromiko

Andrey Andreyeviç Gromiko, Sovyet siyasetçisi (Beyaz Rusya 1909-Moskova 1989). Washington'da büyükelçilik danışmanlığı

Wilhelm Groener

Wilhelm Groener, Alman generali ve siyasetçisi (Ludwigsburg 1867-Bornstedt, Potsdam yakını 1939).

Gheorghios Grivas

Gheorghios Grivas, Yunan subayı (Trikomo, Magosa yakını 1898-Limasol 1974). Yunanlıların Anadolu'ya girişi sırasında topçu subaylığı

Kleomenes III

Kleomenes III, Isparta kralı (öl. İ.Ö. 220-219 kışı). Agisler sülalesinden son kral olan (İ.Ö.235) Kleomenes III,ordunun sevgisini kazanmak için seferler düzenleyip

Kleon

Kleon, Atinalı siyasetçi (öl. Amphipolis İ.Ö. 422). Perikles'in ölümünden sonra siyasette önemli

Kleopatra VII

Kleopatra VII, Mısır kraliçesi (İskenderiye İ.Ö. 69-ay.y. İ.Ö. 30). Ptolemaios XII Auletes'in kızı olan

Glafkos Klerides

Glafkos Klerides, Kıbrıslı siyasetçi (Lefkoşa 1919). Hukuk öğrenimi görüp, avukatlık yapan Glafkos Klerides

Pavlos Kunduriotis

Pavlos Kunduriotis, Yunan amirali ve devlet adamı (Hydra 1885-Atina 1935). Balkan Savaşı'nda

Juscelino Kubitschek de Oliveira

Juscelino Kubitschek de Oliveira, Brezilyalı devlet adamı (Diamantina 1902-Resende yakını 1976).

Kubilay

Kubilay, Moğol imparatoru (? 1214-? 1294). Büyük kardeşi Mengü'nün (ya da Möngke) imparatorluğu sırasında

Kserkses I

Kserkses I, Pers kralı (? İ.Ö. 519'a d.-Susa İ.Ö. 465). Dara l'in oğlu olan, kardeşlerini alt ederek tahta çıkan

Ksanthippos

Ksanthippos, Atinalı devlet adamı (İ.Ö. V. yy.). Perikles'in babası olan Ksanthippos

Nikita Sergeyeviç Kruşçev

Nikita Sergeyeviç Kruşçev, Sovyet devlet adamı (Kalinovka, Kursk ili 1894-Moskova 1971).

Paul Kruger

Paul Kruger, Güney Afrikalı devlet adamı (Venterstad, Kap sömürgesi 1820-Clarens, İsviçre 1904).

Prens Pyotr Alekseyeviç Kropotkin

Prens Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Rus devrimcisi (Moskova 1842-Dimitrov 1921). Önce soyluların okulunda

Bruno Kreisky

Bruno Kreisky, Avusturyalı siyasetçi (Viyana 1911-ay.y. 1990). Yahudi kökenli ve sosyalist olduğundan kovuşturmaya

Köprülü Numan Paşa

Köprülü Numan Paşa, Türk devlet adamı (İstanbul 1670-Kandiye 1719). Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın büyük oğlu olan

Köprülü Mehmet Paşa

Köprülü Mehmet Paşa, Türk devlet adamı (Berat 1575-1578 arası - Edirne 1661). Sadrazam Hüsrev Paşa'nın hazinedarı

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Türk devlet adamı (Vezirköprü 1637-Salankamen 1691)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Türk devlet adamı (Vezirköprü 1635-Kemerburgaz 1676). Köprülü Mehmet Paşa'nın büyük oğlu olan

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü, Türk edebiyat tarihçisi ve siyasetçisi (İstanbul 1890-ay. y. 1966).

Kök-Böri

Kök-Böri, Erbil atabeyi (? 1152-? 1232). Musul valisi Zeynettin Ali Küçük'ün oğlu olan Kök Böri

Layos Kossuth

Layos Kossuth, Macar devrimcisi (Monok 1802-Torino, İtalya 1894). Soylu ama yoksul bir Hırvat ailesinin

Aleksey Nikolayeviç Kosigin

Aleksey Nikolayeviç Kosigin, Rus siyasetçisi (Petersburg 1904-Moskova 1980). Henüz 15 yaşındayken Kızılordu'ya katılan Aleksey Nikolayeviç Kosigin

Fahri Korutürk

Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. cumhurbaşkanı (6 Nisan 1973-6 Nisan 1980).

Lavr Georgiyeviç Kornilov

Lavr Georgiyeviç Kornilov, Rus generali (Ust Kamenogorsk, Sibirya 1870-Yekateri-nodar 1918)

Korkut Çelebi

Korkut Çelebi, Türk şehzadesi (Amasya 1470-Emet yakını 1513). Bayezit ll'nin oğlu olan, dedesi Fatih Sultan Mehmet ölünce

Refik Koraltan

Refik Koraltan, Türk siyasetçisi (Divriği 1889-istanbul 1974). Hukuk Fakültesi'ni bitirip (1914)

Konstantinos XII Palaiologos

Konstantinos XII Palaiologos, Bizans imparatoru (? 1403-İstanbul 1453). Manuel ll'nin oğlu olan

Konstantinos VII Porphyrogennetos

Konstantinos VII Porphyrogennetos, Bizans imparatoru (? 905- ? 959). Leon VI'nın oğlu olan

Konstantinos V

Konstantinos V, Bizans imparatoru (? 718-? 775). İki yaşında imparatorluk tacına ortak edilen Konstantinos V

Konstantinos II

Konstantinos II, Yunanistan kralı (Psykhikon, Atina yakını 1940). Paulos l'in oğlu olan babasının

Konstantinos II

Konstantinos I, Yunanistan kralı (Atina 1868-Palermo 1923). Georgios l'in oğlu olan, Wilhelm ll'nin kardeşi prenses

Konstans II Herakleios

Konstans II Herakleios, Bizans imparatoru (? 630-Siracusa 668). Babası Konstantinos III ölünce (24 Mayıs 641)

Konrad IV

Konrad IV, Germania kralı (Andria 1228-Lavello 1254). Friedrich II ile İsabelle de Brienne

Konrad III

Konrad III, Germania kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru (? 1093 ya da 94-Bamberg 1152)

Konrad III

Konrad II, Germania kralı ve Kutsal Roma-Germen imparatoru (990'a doğr.-Utrecht 1039).

Konrad I

Konrad I, Germania kralı (öl. 918). Franken dükü Lahngaulu Konrad'ın oğlu olan, 911

Prens Konoe Fumimaro

Prens Konoe Fumimaro, Japon siyasetçisi (Tokyo 1891-ay.y. 1946). Soylu bir aileden olan Prens Konoe Fumimaro

Alfred Kissinger

Alfred Kissinger, ABD'li siyasetçi (Fürth, Almanya 1923). ABD'ye 1938'de göçüp, ABD uyruğuna geçen (1943) Henry Alfred Kissinger

Hans Günther von Kluge

Hans Günther von Kluge, Alman mareşali (Poznan 1882-Metz yakını 1944). PrusyalI bir generalin oğlu olan Hans Günther von Kluge

İvan Stepanoviç Konyev

İvan Stepanoviç Konyev, Sovyet mareşali (Lodeno, Vyatka 1897-Moskova 1973). Orduya katılıp (1916)

Kroisos

Kroisos, Mermnadlar soyunun ve Lidya Krallığı'nın son kralı (İ.Ö. VI. yy.). İ.Ö. 560'ta babası

Henri I de Guise

Henri I de Guise, Üçüncü Guise dükü (? 1549-Blois 1588). François I de Guise'in oğlu olan Henri I de Guise

François Guizot

François Guizot, Fransız tarihçisi ve siyasetçisi (Nîmes 1787-Calvados 1874). Sorbonne'da tarih profesörlüğüne atanan

Dimitrios Gunaris

Dimitrios Gunaris, Yunan siyasetçisi (Patras 1867-Atina 1922). Maliye bakanlığına (1908)

Yosif Vladimiroviç Gurko

Yosif Vladimiroviç Gurko, Litvanya asıllı Rus subayı (Kaunas 1828-Saharov 1901).

Gustaf I Vasa

Gustaf I Vasa, İsveç kralı (Lindholm 1496-Stockholm 1560). Soylu bir İsveçlinin oğlu olan

Gustaf II Adolf

Gustaf II Adolf, İsveç kralı (Stockholm 1594-Lützen 1632). Gustaf l'in torunu olan Gustaf II

Gustaf III

Gustaf III, İsveç kralı (Stockholm 1746-ay.y. 1792). Fransız kültürüyle yetişen Gustaf III

Gustaf IV Adolf

Gustaf IV Adolf, İsveç kralı (Stockholm 1778-Sankt Gailen, İsviçre 1837). Gustaf lll'ün oğlu olan

Gustaf V

Gustaf V, İsveç kralı (Drottningholm şatosu 1858-ay.y. 1950). Oskar II nin oğlu olan Gustaf V

Gustaf VI Adolf

Gustaf VI Adolf, İsveç kralı (Stockholm 1882-Hâlsingborg 1973). Gustaf V'in oğlu olan Gustaf VI

Antonio Guzman Bianco

Antonio Guzman Bianco, Venezuelalı devlet adamı (Caracas 1829-Paris 1899). Liberal devrimden sonra

Kasım Gülek

Kasım Gülek, Türk siyasetçisi (Gülek, Adana 1910). Paris'te hukuk öğrenimi görüp, Paris Siyasal Bilgiler Okulu

Çelik Gülersoy

Çelik Gülersoy, Türk yöneticisi, turizmcisi ve yazarı (Hakkâri 1930). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren (1958) Çelik Gülersoy

Ragıp Gümüşpala

Ragıp Gümüşpala, Türk subayı ve siyasetçisi (Edirne 1897-İstanbul 1964). Galiçya (1916) ve Filistin (1917)

Turan Güneş

Turan Güneş, Türk siyasetçisi (Kandıra 1921-Çanakkale 1982). Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi

Cemal Gürsel

Cemal Gürsel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. cumhurbaşkanı (26 Ekim 1961 - 28 Mart 1966)

Haakon IV

Haakon IV, Norveç kralı (Skarpsborg yakını 1204-Kirkwall, Orkney adaları 1263). Haakon lll'ün evlilik dışı

Haakon VII

Haakon VII, Norveç kralı (Charlottenlund, Danimarka 1872-Oslo 1957). Frederik Vlll

Georges Habaş

Georges Habaş, Filistinli siyasetçi (Lod, İsrail 1924). Tıp öğrenimi gören Georges Habaş

Haccac Bin Yusuf

Haccac Bin Yusuf, Arap devlet adamı (Taif 661 -Vasit 714). Gençlik yıllarıyla ilgili bilgi bulunmayan Haccac Bin Yusuf, Irak'ta halifenin hizmetine girip

Hacı Giray I

Hacı Giray I, Kırım Hanlığı'nın kurucusu (? ?-Bahçesaray 1466). Altınordu devletindeki karışıklıklarından

Hacı Giray II

Hacı Giray II, Kırım hanı (Kırım 1648-Rodos 1689). Veliaht Kırım Giray'ın oğlu olan Hacı Giray II, görevden

Benjamin Harrison

Benjamin Harrison, ABD'li devlet adamı (North Bend, Ohio 1833-İndianapolis, İndiana 1901).

William Henry Harrison

William Henry Harrison, ABD'li devlet adamı (Charles City County, Virginia 1773-Washington 1841).

Harunurreşit

Harunurreşit, Abbasi halifesi (Rey 766-Tus 809).Muhammet el-Mehdi'nin oğlu olan Harunurreşit, tahta çıkınca (14 Eylül 786), Yahya Bin Halit el-Bermeki'yi tam yetkili vezir yaptı.

Hasan II

Hasan II, Fas kralı (Rabat 1929). Muhammet V'in büyük oğlu olan, babasıyla sürgüne gidip

Sokulluzade Hasan Paşa

Sokulluzade Hasan Paşa, Türk devlet adamı (öl. Tokat 1602). Sokullu Mehmet Paşa'nın büyük oğlu olan Sokulluzade Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa

Tiryaki Hasan Paşa, Türk komutanı ve devlet adamı (Arnavutluk 1530-İstanbul 1611). Enderun'da yetişip, şehzade Murat

Yedi Sekiz Hasan Paşa

Yedi Sekiz Hasan Paşa, Türk komutanı ve yöneticisi (öl. İstanbul 1905). Beşiktaş muhafızlığı yapan Yedi Sekiz Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa

Yemişçi Hasan Paşa, Türk sadrazamı (öl. İstanbul 1603). Kapıcılar kethüdalığı, Eflak seferinde yeniçeri ağalığı yapan

Hasdrubal

Hasdrubal, Kartacalı general (İ.Ö. 270'e d.-İ.Ö. 221). Hamilkar Barkas'ın kızıyla evlenen Hasdrubal

Hasdrubal Barkas

Hasdrubal Barkas, Kartacalı general (İ.Ö. 245'e d.-İ.Ö. 207). Hamilkar Barkas'ın oğlu, Annibal'in kardeşi olan Hasdrubal Barkas

Hatemi

Hatemi, Türk devlet adamı, şairi ve bilgini (Amasya 1456-İstanbul 1516). Yakuppaşa zaviyesi şeyhi Şemsettin Müeyyet Çelebi

Hatoyama İçiro

Hatoyama İçiro, Japon devlet adamı (Tokyo 1883-ay.y. 1959). Milletvekilliğine seçilen

Hatşepsut

Hatşepsut, Mısır kraliçesi (İ.Ö. 1520-İ.Ö. 1484). XVIII. sülale döneminde yaşayan, Tutmosis l'in kızı

Baron Georges Eugene Haussmann

Baron Georges Eugene Haussmann, Fransız yöneticisi ve siyasetçisi (Paris 1809-ay.y. 1891). Hukuk öğrenimi gören Baron Georges Eugene Haussmann

Ekrem el-Havrani

Ekrem el-Havrani, Suriyeli siyasetçi (Hama 1914). Arap Sosyalist Partisi'ni kuran (1940) Ekrem el-Havrani

Koca Haydar Paşa

Koca Haydar Paşa, Türk komutanı ve devlet adamı (Gelendost, Isparta 1512-Bükreş 1595).

Rutherford Birchard Hayes

Rutherford Birchard Hayes, ABD'li devlet adamı (Delaware, Ohio 1822-Fremont, Ohio 1893).

Tunuslu Hayrettin Paşa

Tunuslu Hayrettin Paşa, Türk devlet adamı (Kafkasya 1821- İstanbul 1890). Abaza kökenli olan, Tunus valisi Ahmet Paşa'nın kölesiyken iyi bir eğitim görüp, azat edilerek

Edward Heath

Edward Heath, İngiliz siyasetçisi (Broadstairs, Kent 1916). Oxford'da öğrenim gören Edward Heath, İkinci Dünya Savaşı'na katıldıktan sonra

Jacques Rene Hebert

Jacques Rene Hebert, Fransız gazetecisi ve siyasetçisi (Alençon 1757-Paris 1794). Le Pere Duchesne adlı devrimci

Gustav Heinemann

Gustav Heinemann, Alman siyasetçisi (Schwelm, Westfalen 1899-Essen 1976). Alman protestan kilisesi yönetim

Kuşçu Heinrich I

Kuşçu Heinrich I, Germania kralı (875'e d.-Memleben 936). Macarları yenerek (906) Saksonya'yı kurtarıp

Heinrich II

Heinrich II, Kutsal Roma-Germen imparatoru (Albach, Bavyera 973- Grona 1024)

Kara Heinrich III

Kara Heinrich III, Kutsal Roma-Germen imparatoru (? 1017-Bodfeld, Harz 1056). Konrad ll'nin oğlu olan Kara Heinrich III

Heinrich IV

Heinrich IV, Kutsal Roma-Germen imparatoru (Goslar 1050-Liege 1106). Altı yaşında Germania kralı ilan edilen Heinrich IV

Heinrich V

Heinrich V, Kutsal Roma-Germen imparatoru (? 1081-Utrecht 1125). Babası Heinrich IV'ün yerine Germania kralı olan (1106) Heinrich V

Aslan Heinrich

Aslan Heinrich, Bavyera ve Saksonya dükü (Ravensburg 1129-Braunschweig 1195). Babası Kibirli Heinrich Alman

Arthur Henderson

Arthur Henderson, İngiliz siyasetçisi (Glasgow 1863-Londra 1935). Bir demir dökümevinde işçilik yaparken sendikacılığa başlayan Arthur Henderson

Heng Samrin

Heng Samrin, Kamboçyalı devlet adamı (Kompong Çam 1939). Başlangıçta Kızıl Khmerlerle işbirliği yapan Heng Samrin

Henri II

Henri II, Fransa kralı (Saint Germain-en-Laye 1519-Paris 1559). François l'in ikinci oğlu olan

Henri III

Henri III, Fransa kralı (Fontainaibleau 1551-Saint-Cloud 1589). Henri ll'nin üçüncü oğlu olan, 1573'te annesi

Henry I

Henry I, İngiltere kralı (Selby 1069-Gisors yakını 1135). Fatih William l

Henry II

Henry II, İngiltere kralı (Le Mans 1133-Chinon 1189). Anjou kontu ve Normandiya dükü Geoffroy V Plantagenet

Henry III

Henry III, İngiltere kralı (Winchester 1207-Westminster 1272). Yurtsuz John'un oğlu olan

Henry V

Henry V, İngiltere kralı (Monmouth 1387-Vincennes 1422). Henry IV'ün oğlu olan, babasının yerine tahta çıkan

Henry VI

Henry VI, İngiltere kralı (Windsor 1421 -Londra 1471). Henry V ile Catherine de France'ın oğlu olan

Henry VII

Henry VII, İngiltere kralı (Pembroke şatosu 1457-Richmond, Londra 1509).

Henry VIII

Henry VIII, İngiltere ve İrlanda kralı (Greenwich 1491 -Westminster 1547). Henry VII ile Elizabeth of York'un ikinci oğlu olan, ağabeyi Arthur'un ölümüyle

Herakleios I

Herakleios I, Bizans imparatoru (Kappadokia 574'e d.- ? 641), Kartaca eksarkhosu olan babasının verdiği filoyla

Herakleios II

Herakleios II, Bizans imparatoru (? 618-Rodos 645). Herakleios l'in ikinci eşinden doğan

Hissene Habre

Hissene Habre, Çadlı devlet adamı (Faya 1936). Devlet memurluğu yaparken 1972 ayaklanmasına katılan Hissene Habre

Hacı İlbey

Hacı İlbey, Türk komutanı (öl. 1363). Orhan Gazi ve Murat I dönemlerinde savaşlara katılan Hacı İlbey

Hadım Sinan Paşa

Hadım Sinan Paşa, Türk devlet adamı (öl. 1517). Saray ağalığı, vezirlik Bosna beyliği yapan Hadım Sinan Paşa, Çaldıran Savaşına Anadolu beylerbeyi olarak katılıp

Hadım Süleyman Paşa

Hadım Süleyman Paşa, Türk devlet adamı (öl. Malkara 1548). Saraydan yetişip, Şam beylerbeyliği ve Mısır beylerbeyliği yapan

Abdülhadi Hadi Paşa

Abdülhadi Hadi Paşa, Türk komutanı ve devlet adamı (Bağdat 1861 -Berat, Arnavutluk 1932).

Hadrianus

Hadrianus, Roma imparatoru (İtalica, İspanya 76-Baiae 138). Traianus'un tahta çıkmasından önce evlat edindiği Hadrianus

Hafız Esat

Hafız Esat, Suriyeli general ve siyasetçi (Kardaha 1930). Baas partisine giren (1949) Hafız Esat, Suriye Gençlik Birliği Kongresi başkanlığı (1951) yapıp

Alexander Haig

Alexander Haig, ABD'li general (Philadelphia 1924). Askerî akademiyi (1947) ve Georgetown Üniversitesi'ni

Birinci Haig Kontu Douglas Haig

Birinci Haig Kontu Douglas Haig, İngiliz mareşali (Edinburg 1861-Londra 1921). Süvari subayı olarak Sudan

Haile Selasiye

Haile Selasiye, Habeşistan (günümüzde Etyopya) imparatoru (Harar 1892-Addis-Abeba 1975). Ras Makonnen'in oğlu olan Haile Selasiye (asıl adı Ras Tafari Makonnen'dir)

el-Hâkim Biemrillah

el-Hâkim Biemrillah, Altıncı Fatımi halifesi (? 985-? 1021'ed.). Babası el-Aziz ölünce halife ilan edilen (996) el-Hâkim Biemrillah (asıl adı Ebu Ali el-Mansur dur)

İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa, Türk devlet adamı (İstanbul 1863-Berlin 1918). Mabeyin mütercimliği (1884) yapan İbrahim Hakkı Paşa, Hukuk Mektebi'nde ve Hamidiye Ticaret Okulu

Halet Efendi

Halet Efendi, Türk devlet adamı, şairi (İstanbul 1760-Konya 1823). Kırımlı Hüseyin Efendi'nin oğlu olan Halet Efendi

Birinci Halifax Vikontu Edward Frederick Lindley Wood

Birinci Halifax Vikontu Edward Frederick Lindley Wood, İngiliz devlet adamı (Devon 1881-York yakını 1959).

Halil Hamit Paşa

Halil Hamit Paşa, Türk devlet adamı (Burdur 1736-Bozcaada 1 785). Çeşitli görevlere atandıktan sonra Abdülhamit I tarafından sadrazamlığa getirilen (1782) Halil Hamit Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa, Türk devlet adamı ve komutanı (Cendere, Eskişehir ?-Serez 1387). Ünlü Çandarlı ailesinin atası olan Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa

Halim Giray

Halim Giray, Kırım hanı (öl. 1759). Saadet Giray'ın oğlu olan Halim Giray

Halit Bin Abdülaziz

Halit Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan kralı (Riyad 1913-Taif 1982). Krallık tahtına çıkan ağabeyleri Suud ile Faysal'ın yaptığı işleri onaylamayan

Halit Bin Velit

Halit Bin Velit, Arap komutanı (öl. Medine 672). Kureyş aşiretinden olan Halit Bin Velit, başlangıçta müslümanlığa karşı olduğundan

Hamilkar Barkas

Hamilkar Barkas, Kartacalı komutan (İ.Ö. 290'a d.-Elche İ.Ö. 229). Hannibal'in babası olan Hamilkar Barkas

Alexander Hamilton

Alexander Hamilton, ABD'li siyasetçi (Nevis adası 1755-New York 1804). King's College'i bitiren Alexander Hamilton

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, İsveçli siyasetçi (Jönköping 1905-Ndola, Zambiya 1961). İsveç başbakanlarından Hjalmar Hammarskjöld

Hammurabi

Hammurabi, Babil ülkesinde Sami sülalesinin altıncı kralı (İ.Ö. 1793-I.O. 1750). Komşularını (Larsa, Mari, Asur)

Harald I

Harald I, Norveç kralı (850'ye d.-933). Norveç'in güney kesimini yöneten Halvdan

Harald III

Harald III, Norveç kralı (1015'e d.-Stamford Bridge 1066). Olaf ll'nin üvey kardeşi olan Harald III

Harald V

Harald V, Norveç kralı (Aster 1937). Olaf V'in oğlu olan Harald V

Hardenberg Prensi Karl August

Hardenberg Prensi Karl August, Prusyalı devlet adamı (Essenrode, Hannover 1750-Cenova 1822). Prusya Dışişleri bakanlığına getirilen

Warren Gamaliel Harding

Warren Gamaliel Harding, ABD'li devlet adam (Blooming Grove, Ohio1864-San Francisco 1923). Ohio Merkez Üniversitesi'ni bitiren

Victor Raul Haya de La Torre

Victor Raul Haya de La Torre, Perulu siyasetçi (Trujillo 1895-Lima 1979). Öğrencilik yıllarında başladığı siyasal etkinlikleri nedeniyle sürgün edilen Victor Raul Haya de La Torre

Korkunç Heinrich VI

Korkunç Heinrich VI, Kutsal Roma-Germen imparatoru (Niemen 1165-Messina 1197). Friedrich Barbarossa'nın

Henri I de Guise

Henri I, Fransa kralı (? 1008-Orleans yakını, 1060). Babası Sofu Robert II ölünce tahta çıkan (1030) Henri I

Henri de Flandre et Hainault

Henri de Flandre et Hainault, Doğu Latin imparatoru (Valenciennes 1174-Selanik 1216). Doğu Latin imparatoru olan

Henry IV

Henry IV, İngiltere kralı (Bolingbroke 1367-Westminster 1413). John of Gaunt ile Blanche of Lancaster'ın üçüncü oğlu olan

Edouard Herriot

Edouard Herriot, Fransız siyasetçisi (Troyes 1872-Sain-Genis-Laval 1957). Lyon belediye başkanlığına seçilen

Rudolf Hess

Rudolf Hess, Alman siyasetçisi (İskenderiye, Mısır 1894-Spandau, Berlin 1987). Nazi Partisi'ne giren (1920) Rudolf Hess

Hızırşah

Hızırşah, Son Saruhanoğulları beyi (öl. Manisa 1410). Muzafferettin İshak Çelebi'nin oğlu olan Hızırşah

Hara Takaşi

Hara Takaşi, Japon siyasetçisi (Morioka 1856-Tokyo 1921). Gazetecilik öğrenimi gören Hara Takaşi (Hara Key de denir), bir süre dışişlerinde

Hüseyin Hilmi Paşa

Hüseyin Hilmi Paşa, Türk devlet adamı (Midilli 1855-Viyana 1920). Tahrirat müdürlüğü (1881), mektupçuluk

Heinrich Himmler

Heinrich Himmler, Alman siyasetçisi (Münih 1900-Lüneburg 1945). Nazilere katılan Heinrich Himmler, Gregor Strasser'in sekreterliğine getirilip

Samuel Houston

Samuel Houston, ABD'li general ve siyasetçi (Lexington yakını, Virginia 1793-Huntsville, Texas 1863). İngilizlere karşı savaşa katılıp

Huascar

Huascar, Peru-İnka imparatoru (öl. 1532). Huayna Capac'ın oğlu olan Huascar

Huayna Capac

Huayna Capac, Peru-İnka imparatoru (öl. Quito 1525). Tupac Yupanqui'nin oğlu olan

Victoriano Huerta

Victoriano Huerta, Meksikalı subay ve devlet adamı (Colotlan 1854-El Paso 1916). Chapultepec Askerî Akademisi

Hugues I Capet

Hugues I Capet, Fransa kralı (? 941'e d.-? 996). Fransa dükü Büyük Hugues'ün

Hulagu

Hulagu, İlhanlı devletinin kurucusu (? 1217-61. 1265). Kardeşi Möngke tarafından ordunun başına getirilen Hulagu

Cordell Hull

Cordell Hull, ABD'li devlet adamı (Olympus, Overton County 1871-Bethesda 1955). Avukatlık ve yargıçlık yapan Cordell Hull

Ayetullah Humeyni

Ayetullah Humeyni, İranlı din ve siyaset önderi (Humeyn, Kum yakını 1900-Tahran 1989). Birçok din adamı yetiştiren bir aileden gelen Ayetullah Humeyni

Gustav Husak

Gustav Husak, Çekoslovakyalı siyasetçi (Bratislava 1913-ay.y. 1991). Avukatlık yapan (1938-1942) Gustav Husak

Kont Nikolay Pavloviç İgnatiyev

Kont Nikolay Pavloviç İgnatiyev, Rus subayı ve siyasetçisi (Petersburg 1832-ay.y. 1908). Orduda generalliğe kadar yükselen Kont Nikolay Pavloviç İgnatiyev

Aziz İgnacio de Loyola

Aziz İgnacio de Loyola, Cizvit tarikatının kurucusu (Loyola şatosu, Azpeztia yakım, İspanya 1491 -Roma 1565).

İdris

İdris, İlk Libya kralı (Cerbub 1890-ay.y.1983). Sünusi sülalesinin kurucusu Muhammet Bin Ali es-Sünusi'nin torunu olan

İbrahim Temo

İbrahim Temo, Türk siyasetçisi (İstruga, Manastır 1865-Mecidiye, Romanya 1945). Askerî Tıbbiye'de okurken

Uzun İbrahim Paşa

Uzun İbrahim Paşa, Türk subayı (öl. Yanıkkale, Macaristan 1683). Arnavut asıllı olan, Yeniçeri ağalığına yükselen Uzun İbrahim Paşa, Girit'te savaştı.

Melek İbrahim Paşa

Melek İbrahim Paşa, Türk devlet adamı (öl. Belgrad 1685). Başdefterdarlık yapıp, vezir rütbesiyle Mısır valiliğine atanan Melek İbrahim Paşa

Pargalı İbrahim Paşa

Pargalı İbrahim Paşa, Türk devlet adamı (Parga 1493-İstanbul 1536). Küçük yaşta Türk korsanları tarafından kaçırılıp

İbrahim Paşa

İbrahim Paşa, Türk devlet adamı (Kavala 1789-Kahire 1848). Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu olan, Mısır defterdarlığına getirilip

İbrahim Ludi

İbrahim Ludi, Ludi sülalesinden Hindistan hükümdarı (öl. Panipet 1526).

Deli İbrahim

Deli İbrahim, Türk padişahı (İstanbul 1615-ay.y. 1648). Ahmet l'in en küçük oğlu olan İbrahim (Deli İbrahim, Sultan İbrahim de denir)

Sadi Irmak

Sadi Irmak, Türk siyasetçisi, hekimi ve yazarı (Seydişehir 1904-İstanbul 1990). Devlet hesabına Berlin'de tıp ve biyoloji öğrenimi gören Sadi Irmak

Hzı-Dzung

Hzı-Dzung, Ming sülalesinden Çin imparatoru (öl. 1627). 1621'de tahta çıkan Hzı-Dzung

Hypereides

Hypereides, Atinalı söylevci ve devlet adamı (Atina İ.Ö. 380'e d.-Peloponnesos İ.Ö. 322). İsokrates'in öğrencisi olan Hypereides

Hüsrev Paşa

Hüsrev Paşa, Türk devlet adamı (Bosna ?- Tokat 1630). Silahtarlık, Yeniçeri ağalığı yapan, Abaza Mehmet Paşa

Hüsrev Mehmet Paşa

Hüsrev Mehmet Paşa, Türk subayı ve devlet adamı (? 1756-Tekirdağ 1855). Abaza kökenli olan, küçük yaşta köle olarak satılıp

Hüsrev Firuz

Hüsrev Firuz, Irak emiri (öl. Rey 1059). Ebu Kalıcar'dan sonra emir olan (1048) Hüsrev Firuz, ayaklanarak Şiraz'ı ele geçiren kardeşi

Gazi Hüsrev Bey

Gazi Hüsrev Bey, Türk sınır beyi (Serez 1480-Saraybosna 1541). Babası Ferhat Bey Bayezit II'nin damadı olduğundan sarayda yetişen Gazi Hüsrev Bey

Hüsrev I

Hüsrev I, Sasani Pers kralı (öl. 579). Kavad'ın küçük oğlu olan, 513'te veliaht ilan edilen, 531'de babası ölünce tahta çıkan Hüsrev I

Mezomorto Hüseyin Paşa

Mezomorto Hüseyin Paşa, Türk kaptanıderyası (öl. Sakız 1701). Gençlik yıllarıyla ilgili bilgi bulunmayan, İtalyanca "yarı ölü"

Hüseyin Hilmi

Hüseyin Hilmi, Türk siyasetçisi ve gazetecisi (İzmir?-İstanbul 1922). İzmir'de Serbest İzmir gazetesini çıkaran

Hüseyin Bin Ali

Hüseyin Bin Ali, Tunus beyi, (öl. 1740). Cezayirlilerin Tunus'u istilası sırasında Tunus ağası olan Hüseyin Bin Ali

Saddam Hüseyin

Saddam Hüseyin, Iraklı devlet adamı (Tikrit 1937). 1957'de Baas Partisine girdikten sonra çeşitli komplolara katılıp tutuklanan Saddam Hüseyin

Hüseyin

Hüseyin, Ürdün kralı (Amman 1935). Tallal'ın oğlu olan Hüseyin, babası tahttan indirilince kral ilan edilip (1952)

Hüsamettin Paşa

Hüsamettin Paşa, Türk devlet adamı (öl. 1771). Tersane kethüdalığı ve mutassarrıflık (1678-1679) yapan

Hümayun

Hümayun, Türk-Hint hükümdarı (Kâbil 1508-Delhi 1556). Babur'un büyük oğlu olan Hümayun, Hindistan seferinde

Hu Yaobang

Hu Yaobang, Çinli siyasetçi (Hunan 1915-Pekin 1989). Uzun Yürüyüş'e katılıp, Komünist Gençlik Merkezi Komitesi üyeliği yapan

Felix Houphouet-Boigny

Felix Houphouet-Boigny, Fildişi Kıyılı siyasetçi ve devlet adamı (Yumusukro 1905). Dakar (Senegal) Tıp Fakültesi

Ho Şi Minh

Ho Şi Minh, Vietnamlı siyasetçi (Nghe Tinh ili 1890-Hanoi 1969). Bir süre Fransa'da yaşayan ve Komünist Partisi

Mikloş Horthy von Nagybanya

Mikloş Horthy von Nagybanya, Macar subayı ve siyasetçisi (Kenderes 1868-Estoril, Portekiz 1957).

John Edgar Hoover

John Edgar Hoover, ABD'li yönetici (Washington 1895-ay.y. 1972). George Washington Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi görüp

Herbert Clark Hoover

Herbert Clark Hoover, ABD'li devlet adamı (West Branck 1874-New York 1964). Stanford Üniversitesi Maden Mühendisliği

Flavius Honorius

Flavius Honorius, İlk Batı Roma imparatoru (İstanbul 384-Ravenna 423). Theodosius'in küçük oğlu olan Flavius Honorius

Honorius III

Honorius III, Papa (öl. Roma 1277). İnnocentius lll'ün yerine papa seçilen (1216) Honorius III (asıl adı Cencio Savelli'dir).

Erich Honecker

Erich Honecker, Alman siyasetçisi ve devlet adamı (Neunkirchen, Saarland 1912-Santiago, Şili 1994). Siyasete Komünist Gençlik Örgütleri

Paul von Hindenburg

Paul von Hindenburg, Alman feldmareşali ve siyasetçisi (Poznan 1847-Neudeck 1934). Prusyalı bir asker ailesinin oğlu olan

Hirohito

Hirohito, 24. Japon imparatoru (Tokyo 1901-1989). İmparator Yoşihito'nun oğlu olan, 1916'da veliahtlığa

Adolf Hitler

Adolf Hitler, Alman devlet adamı (Braunau, Yukarı Avusturya 1889-Berlin 1945). AvusturyalI bir gümrükçünün oğlu olan Adolf Hitler

Boğdan Hmelnitskiy

Boğdan Hmelnitskiy, Kazak hetmanı (? 1593'e d.-Çigirin 1657). Soylu bir ailenin oğlu olan Boğdan Hmelnitskiy

İoannes VIII Palaiologos

İoannes VIII Palaiologos, Bizans imparatoru (1395'e d.-İstanbul 1448). Manuel II ile Helene Drageses'in oğlu olan İoannes VII Palaiologos

İoannes VII Palaiologos

İoannes VII Palaiologos, Bizans imparatoru (? 1360'a d.- Aynaroz 1410'a d.). Andronikos IV Palaiologos'un oğlu olan

İoannes VI Kantakuzenos

İoannes VI Kantakuzenos, Bizans imparatoru (İstanbul 1293'e d.-Mistra 1383). Reşit olmayan imparator

İoannes V Palaiologos

İoannes V Palaiologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1332-ay.y. 1391). Andronikos III ile kraliçe Anna'nın oğlu olan İoannes V Palaiologos

İoannes IV Dukas Laskaris

İoannes IV Dukas Laskaris, İznik Rum imparatoru (? 1250-Fransa ?). Thedoros II Laskaris'in tek oğlu olan İoannes IV Laskaris

İoannes III Dukas Vatatzes

İoannes III Dukas Vatatzes, İznik Rum imparatoru (Trakya 1193-Nymphaion [Kemalpaşa] 3 Kasım 1254).

İoannes II Komnenos

İoannes II Komnenos, Bizans imparatoru (1087-1143). Aleksios l'in oğlu olan İoannes II Komnenos

İoannes I Tzimiskes

İoannes I Tzimiskes, Bizans imparatoru (Hierapolis 925-İstanbul 976). Nikephoras Phokas'ın oğlu olan İoannes Tzimiskes

Şemsettin İldeniz

Şemsettin İldeniz, Azerbaycan atabeki ve İldenizliler sülalesinin kurucusu (öl. Nahçivan 1175). Kıpçak Türklerinden olan Şemsettin İldeniz

Tevfik İleri

Tevfik İleri, Türk siyasetçisi (Rize 1911-Ankara 1961). MTTB başkanlığı yapıp, milliyetçi gençlik hareketlerinin

İon İliescu

İon İliescu, Romen siyasetçisi (Oltenita 1930). Bükreş'te elektroteknik öğrenimi gören İon İliescu

Arturo Umberto İllia

Arturo Umberto İllia, Arjantinli devlet adamı (Pergamino 1900-Cordoba 1983). Fizik öğrenimi gören Arturo Umberto İllia

Şemsettin İltutmuş

Şemsettin İltutmuş, Delhi hükümdarı (öl. 1236). Azatlı kölesi olduğu Kutbettin Aybeg'in kızıyla evlenen Şemsettin İltutmuş

İlyas Bey

İlyas Bey, Saruhanoğulları beyi (öl. 1362'den sonra). Saruhan Bey'in oğlu olan, 1345'te babasının yerine geçen İlyas Bey

İlyas Bey I

İlyas Bey I, Menteşeoğulları beyi (öl. Balat 1421). Mehmet Bey'in oğlu olan, 1403'te babasının yerine geçen İlyas Bey I, Osmanlılarla iyi geçindi.

İmadettin Zengi

İmadettin Zengi, Zengi hanedanının kurucusu (öl. Caber 1146). Musul atabekleri devletinin kurucusu olan İmadettin Zengi

Melik ül-Eşref Seyfettin, el-İnal

Melik ül-Eşref Seyfettin, el-İnal, Mısır ve Suriye Memlukları sultanı (? 1380 -? 1461).

İnnocentius II

İnnocentius II, Papa (Roma ?-ay.y. 1143). Anacletus ll'yle aynı anda papa seçilen (1130) İnnocentius II

İnnocentius III

İnnocentius III, Papa (Anagni 1160-Roma 1216). 1198'de papa seçilen İnnocentius III (asıl adı Di Segni Kontu Giovanni Lotario'dur)

İnnocentius IV

İnnocentius IV, Papa (Cenova 1195'e d.-Napoli 1254). 1243'te papa seçilen İnnocentius IV (asıl adı Sinibaldo Fieschi'dir)

İnnocentius XI

İnnocentius XI, Papa (Como 1611-Roma 1689). 1670'te papa seçilen İnnocentius XI (asıl adı Benedetto Odescalchi'dir)

İnnocentius XII

İnnocentius XII, Papa (Basilicate 1615-Roma 1700). 1691'de papa seçilen

Erdal İnönü

Erdal İnönü, Türk fizikçisi ve siyasetçisi (Ankara 1926). İsmet İnönü'nün oğlu olan Erdal İnönü, Ankara Fen Fakültesi Fizik-Matematik

İsmet İnönü

İsmet İnönü, Türk subayı ve devlet adamı (İzmir 1884-Ankara 1973). Mehmet Reşit Bey'in oğlu olan İsmet İnönü (tam adı Mustafa İsmet İnönü'dür)

Katolik İsabel I

Katolik İsabel I, Castilla kraliçesi (Madrigal de las Altas Torres 1451 - Medina del Campo 1504). Castilla kralı Enrique

İsa Çelebi

İsa Çelebi, Türk şehzadesi. Yıldırım Bayezit'in oğullarından biri olan İsa Çelebi, Ankara Savaşı'ndan ve babasının ölümünden

İsabel II

İsabel II, İspanya kraliçesi (Madrid 1830-Paris 1904). Fernando Vll'nin kızı olan İsabel II, kadınların tahta çıkmasını

İsfendiyar Bey

İsfendiyar Bey, Candaroğulları beyi (öl. Sinop 1440). Kötürüm Bayezt'in oğlu olan İsfendiyar Bey, babası ölünce

Büyük İskender

Büyük İskender, Makedonya kralı (Makedonya İ.Ö. 356-Babı I.Ö. 323). Philippos II ile Olympias'ın oğlu olan Büyük İskender

İskender Bey

İskender Bey, Arnavut beyi (? 1404-Laç 1468). Arnavut beylerinden Yuvan Kastriyota'nın oğlu olan İskender Bey

İskender Mirza

İskender Mirza, Karakoyunlu hükümdarı (öl. Alancak, Nahcivan 1438). Koca Yusuf Bey'in oğlu olan İskender Mirza

İslâm Giray I

İslâm Giray I, Kırım hanı (öl. Orağzı 1532). Osmanlı egemenliğinden kurtulmak ve Moskova'da savaşmak isteyen

İslâm Giray II

İslâm Giray II, Kırım hanı (öl. Akkenman 1588). Murat III tarafından hanlığa atanan

İslâm Giray III

İslâm Giray III, Kırım hanı (öl. 1654). Selamet Giray'ın büvük oğlu olan İslâm Giray III, Canıbek Giray'ın Lehistan

İsmail Bin Ahmet

İsmail Bin Ahmet, Samanoğulları sülalesinin kurucusu (Fergana 849-Bu-hara 907)

İsmail Paşa

İsmail Paşa, Mısır hıdivi (Kahire 1830-İstanbul 1895). Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu, İbrahim Paşa'nın ortanca oğlu olan İsmail Paşa

İsaakios II Angelos

İsaakios II Angelos, Bizans imparatoru (? 1155'e d-? 1204). Andronikos'un yakın adamlarından olmasına karşın, onun devrildiği ayaklanmayla iktidara gelen

İsaakios I Komnenos

İsaakios I Komnenos, Bizans imparatoru (? 1005-Studios manastırı 1061). Manuel Komrrenos'un oğlu olan İsaakios I Komnenos

Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet, askeri ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul’ da tıp öğrenimine başladı.

Konrad ADENAUER

(1876-1967). Konrad Adenauer, Almanya Federal Cumhuriyeti’ nin ilk başbakanıdır ve bu görevi 1949’dan 1963’e kadar sürdürmüştür. Kölnlü bir devlet mem

George Washington

(1732-1799). Virginia eyaletinde, Fredericksburg yakınlarında doğan George Washington ABD’nin ilk başkanıdır.    İngiliz kökenli bir büyük

William (İngiltere Kralları)

İngiltere'nin dört kralları.William I(yaklaşık 1028-87). Fatih William olarak anılan I. William, 1066’da Saksonlar’ı yenerek İngiltere kralı oldu. B

Thomas Woodrow Wilson

(1856-1924). Thomas Woodrow Wilson ABD ’nin 28. başkanıdır. Avrupa’nın hızla savaşa doğru sürüklendiği bir dönemde başkan olan Wilson ulusların, görüş

AHENATON

Eski Mısır firavunlarından (krallarından) biri olan Ahenaton, İÖ 1379 ve 1362 yıllan arasında, 17 yıl süreyle Mısır’ı yönetmiştir.    Güçlü

Yavus Sultan Selim

(1470-1520). Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahı olan Yavuz Sultan Selim, babası II. Bayezid’in şehzadeliği sırasında, sancakbeyi olduğu Amasya’da

ALİ PAŞA

(1815-1871), Islahat Fermanı’nı hazırlayarak yürürlüğe koyan Osmanlı devlet adamıdır. 1830’da Divan-ı Hümayun kâtibi olarak ilk devlet görevini üstlen

Yıldırım Bayezid

Yıldırım Bayezid (1360-1403), dördüncü Osmanlı padişahıdır. I. Murad’ın oğlu olan Beyazid Bursa’da doğdu. Genç yaşta babasıyla birlikte seferlere kat

Hasan Âli Yücel

Hasan Âli Yücel (1897-1961). Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden, devlet adamı Hasan Âli Yücel 16 Aralık 1897’de İstanbul’ da doğdu. 1921 ’de İsta

Emiliano Zapata

(1879-1919). Meksika Devrimi’nin önderlerinden ve bir halk kahramanı olan Emiliano Zapata bir köylü ailesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Zapata 17 ya

Tutanhamon

(İÖ yaklaşık 1370-1352). Eski Mısır firavunlarından (krallarından) Tutanhamon günüm üze kadar bozulmadan ulaşabilmiş mezarıyla tanınır. Mısır’ın güne

ALP ARSLAN

(ölümü 1072) Selçukluların ikinci hükümdarıdır ve Malazgirt Savaşı’nda Bizanslılar’ı yenip Türkler’in Anadolu’da yerleşmesini sağlayarak Türk tarihin

Uluğ Bey

(1394-1449). Daha çok bir astronomi bilgini olarak tanınan Timurlu Hükümdarı Uluğ Bey, Timur’un torunudur. Babası Şahruh, Timur’un ölümünden (1405) s

Vahideddin

(1861-1926), 36. ve son Osmanlı padişahıdır. Tahta VI. Mehmed sanıyla çıkmışsa da daha çok ikinci adıyla tanınır. Abdülmecid’in (1839-61) oğludur. Va

Victoria

(1819-1901). İngiltere’nin 64 yıl boyunca kraliçesi olan Victoria, ülkenin en uzun süre başta kalan hükümdarıdır. Alexandrina Victoria, Londra’da Ken

Teodorico

Teodorico (yaklaşık 454-526). Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Avrupa'da tahta çıkan ilk büyük kraldır. Bugünkü Macaristan’ın batısı ile Av

Margaret Thatcher

(doğumu 1925). 1979’dan başlayarak art arda üç kez seçim kazanan İngiltere’nin eski başbakanı Margaret Hilda Thatcher, aynı zamanda Avrupa tarihinin

Themistokles

(yaklaşık İÖ 524-460). Atinalı bir devlet adamı olan Themistokles, donanma kurarak Persler’in Yunanistan’dan geri püskürtülmesini sağlamakla ünlüdür.

Timur

(1336-1405). Cengiz Han’dan sonra Asya’da ortaya çıkmış en büyük fatih olan Timur'un ele geçirdiği topraklar doğuda Türkistan'a, güneydoğu'da Hindist

Tito

(1892-1980). Asıl adı Josip Broz olan Tito, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 1945’ten ölünceye kadar devlet başkanıydı. 

Lev Troçki

(1879-1940). Vladimir İlyiç Lenin'in yanı sıra, 1917 Ekim Devrimi’nin başlıca önderlerinden olan Lev Troçki, Ukrayna’daki Odessa yakınlarında, Yahudi

Harry S. Truman

(1884-1972), ABD’nin 33. başkanı olarak, dünyaca tanınmış Franklin D. Roosevelt’in ardından göreve gelmiştir. Siyasette “orta yol” izlemek gerektiğine

Josef Stalin

(1879-1953). Rusça’da “çelik adam” anlamına gelen “stalin” sözcüğü, 1924’ten 1953’te ölene kadar SSCB’yi sınırsız bir yetkiyle yöneten Josef Vissarion

Cevdet Sunay

(1900-1982). Türkiye’nin beşinci cumhurbaşkanı olan Cevdet Sunay Trabzon’da doğdu. Babası, alay müftülüklerinde bulunmuş Sabri Efendi’dir. Cevdet Suna

Sun Yat-sen

(1866-1925). Çin Cumhuriyeti’nin kurucusu sayılan ve Çin’in bağımsız, güçlü ve demokratik bir ülke olması için mücadele eden Çinli devrimci ve siyaset

Şarlman

(742-814). Batı Avrupa’daki Hıristiyanların yaşadığı toprakları ilk kez birleştirmeyi başaran Frank Kralı Şarlman Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nun

Enver Sedat

(1918-1981). Mısırlı bir subay ve siyaset adamı olan Muhammed Enver Sedat, 1970’ten ölümüne kadar Mısır’ın cumhurbaşkanıydı.    Enver S

Selahaddin Eyyubi

(1138-1193), en çok Haçlı Seferleri’nde oynadığı rol dolayısıyla hatırlanmaktadır. Bir Müslüman olmasına ve Filistin’i elde tutmak için Hıristiyanlar’

Selim (Osmanlı Padişahları)

Osmanlı Devleti’nde Selim adlı üç padişah vardır.Selim I (1470-1520). YAVUZ SULTAN SELİM sayfasında anlatılmıştır.Selim II (1524-1574). 11. Osmanlı pa

Leopold Sedar Senghor

(doğumu 1906). Senegal’in ilk devlet başkanı olan ve bu görevini 1960-80 yılları arasında kesintisiz sürdüren Leopold Sedar Senghor aynı zamanda “Negr

BAYEZİD II

(1447/14487-1512). II. Bayezid Fatih Sultan M ehmed’in oğlu ve sekizinci Osmanlı padişahıdır. Edirne sarayında babasının gözetiminde iyi bir eğitim g

Mârio Soares

(doğumu 1924). Bir siyaset ve devlet adamı olan Mârio Alberto Nobre Lopes Soares, Portekiz’de 1926’da yapılan askeri darbeden 60 yıl sonra, seçimle iş

Sokullu Mehmed Paşa

(1505-1579), ünlü bir Osmanlı sadrazamıdır. Hıristiyan bir ailenin çocuğu olarak Bosna’ya (bugün Yugoslavya’da) bağlı Sokol kasabasında doğdu. 1519’da

Solon

(İÖ 630-560). Atinalı bir devlet adamı ve şair olan Solon, kendi adını taşıyan yasaları ile ünlüdür. Solon, Eski Yunan’ın Yedi Bilgesi’nden biri olara

Perikles

Perikles (İÖ 495-429), İÖ 5. yüzyılda yaşamış ünlü bir Atinalı devlet adamıdır. Siyasete atıldığında Yunanistan kargaşa içindeydi. Bu dönemde Yunanist

Juan Peron ve Eva Peron

Juan Domingo Peron (1895-1974), ilki 1946-55, İkincisi ise 1973-74 arasında olmak üzere iki kez Arjantin devlet başkanlığı yapmıştır. Daha çok Evita o

Petro I

(1672-1725). Rus Çarı I. Petro döneminde Rusya Avrupa’nın en büyük güçlerinden biri durumuna geldi. Rusya tarihinin en büyük devlet adamlarından ve re

Philippos II

(İÖ 382-336). Makedonya Kralı II. Philippos tüm Yunanistan’ı egemenliği altına alarak oğlu Büyük İskender’in imparatorluğunun temellerini attı. Gençli

Francisco Pizarro

(1471-1541). Peru’daki İnka İmparatorluğu’nun fatihi olan Francisco Pizarro, İspanya’nın Estremadura bölgesindeki Trujillo’da doğdu. Çocukluk yılların

Pompeius

(İÖ 106-48). Gnaeus Pompeius, Roma Cumhuriyeti döneminin sonlarında yaşamış bir devlet adamı ve komutandır. Henüz 17 yaşındayken, Marius ve Sulla adlı

Ptolemaios II

(İÖ 308-246). Philadelphos adını da taşıyan II. Ptolemaios, İÖ 285’te Mısır kralı oldu. Büyük İskender’in generallerinden, ünlü bir komutan olan I. Pt

Pyrrhos

(İÖ 319-272). Eski Yunanlı Epir Kralı Pyrrhos, gençliğinde bir süre İskenderiye’de, Mısır Kralı I. Ptolemaios'un sarayında rehin kaldı. Bu süre içinde

Ramses II

İÖ 1304-1237 arasında Mısır firavunu olan II. Ramses, başlangıçta ülkeyi babası Firavun I. Seti ile birlikte yönetti. 10 yaşında ordu komutanı oldu ve

Ronald Reagan

(doğumu 1911). 1980’de, 69 yaşındayken ABD’nin 40. başkanı olan Ronald Reagan, ülke tarihinde seçilen en yaşlı başkandı. Son yarım yüzyılın en tutucu

Cecil Rhodes

(1853-1902). Rodezya’nın (bugün Zimbabve) kurucusu olan Cecil John Rhodes’un amacı, özellikle Afrika’nın güneyinde İngilizler’in yayılmasını sağlamak

Richard (İngiltere Kralları)

İngiltere tarihinde Richard adını taşıyan üç kral vardır.    Richard I (1157-1199). Aslan Yürekli Richard adıyla da tanınan I. Richard,

Richelieu

(1585-1642). Kardinal Richelieu yaklaşık 20 yıl boyunca Fransa’nın başbakanı ve kralın varlığına karşın, ülkenin mutlak yöneticisi oldu. Öldüğünde ard

CALIGULA

(İS 12-41). Asıl adı Gaius Caesar Augustus Germanicus olan Roma imparatoru Caligula, Romalı general Germanicus ile Agrippina’nın oğluydu. Çocukluğund

Franklin Delano Roosevelt

(1882-1945). Savaş ve barış dönemlerinde ülkesine hizmet etmiş olan Franklin Delano Roosevelt, üst üste dört kez ABD başkanı seçilmiştir.   

Nabukadnezar

İÖ 605’ten 562’ye kadar tahtta kalan Babil Kralı II. Nabukadnezar’ın hükümdarlığı sırasında başkent Babil dünyanın en güzel ve görkemli kentlerinden b

Fridtjof Nansen

(1861-1930). Kuzey Kutup Bölgesi’nde yaptığı keşiflerle tanınan Norveçli Fridtjof Nansen, aynı zamanda değerli bir bilim ve devlet adamıdır.  &nb

Napolyon (Fransa İmparatorları)

Fransa’da Napolyon adını taşıyan üç imparator yaşadı.    Napolyon I (1769-1821). Kendini Fransa imparatoru ilan eden ve 20 yıl boyunca

Nâsır

(1918-1970). 1956'dan 1970'e kadar Mısır cumhurbaşkanı olan Nâsır ülkesinde krallığa son veren hareketin önderliğini yapmıştır. İskenderiye'de bir pos

Cavaharlal Nehru

(1889-1964). Bağımsız Hindistan’ın ilk başbakanı olan Cavaharlal Nehru, Allahabat’ta doğdu. Varlıklı bir Brahman ailesinden gelen babası avukattı. Neh

Neron

(İS 37-68). 5. Roma İmparatoru Neron tarihte acımasızlığıyla tanınır. İmparator Augustus’un torununun kızı olan annesi Agrippina, gözü yükseklerde old

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa (1670-1730), Lale Devri’ni başlatan Osmanlı sadrazamıdır. O zamanlar Ürgüp’e bağlı olan Muşkara (bugünkü Nevşehir kenti)

Julius Nyerere

(doğumu 1922). Tanganika’nın bağımsızlık savaşının önderi Julius Nyerere Tanzanya’nın ilk cumhurbaşkanıdır. Afrikalı halkların siyasal ve sosyal bakım

Orhan Gazi

(1281-1361). Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi, Osman Gazi’nin oğludur. Gazi olarak anılması babası gibi bir uçbeyi olmasından değil

Osman Gazi

(1258-1326). Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi, Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Gazi olarak anılmasının nedeni babası gibi onun da, temel görevi

Canute

(995-1035) ya da Knud 1017’de, daha 22 yaşındayken tüm Ingiltere’nin kralı oldu. Babası Danimarka Kralı Svend’di. Bir Viking olan Svend, 1013’te oğlu

Turgut Özal

(doğumu 1927). Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal Malatya’da doğmuştur. Babası memur, annesi öğretmendi. İlk ve ortaöğre

Pancho Villa

(1878-1923). Meksika Devrimi’nin efsaneleşmiş önderlerinden biri olan Pancho Villa’nın asıl adı Doroteo Arango’dur. Meksika'da San Juan del Rio’da doğ

Mahmud II

(1785-1839). Osmanlı Devleti’nin 30. padişahı olan II. Mahmud İstanbul’da doğdu. Babası 27. Osmanlı Padişahı I. Abdülhamid, annesi Nakşıdil Sultan’dır

Nelson Mandela

(doğumu 1918 ). Nelson Mandela, ırk ayrımına karşı giriştiği eylemler yüzünden ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Güney Afrikalı Siyah önderdir. Tut

Mao Çe-Tung

(1893-1976) Çin Halk Cumhuriyetinin kurucusu ve önderidir. Mao Zedong olarak da tanınır. Tahıl ticareti yapan bir köylünün oğlu olan Mao, Hunan eyalet

Marie-Antoinette

(1755-1793), Fransız Devrimi (1789) sırasında kocası XVI. Louis’yle birlikte giyotinle idam edilen Fransa kraliçesidir. Aşırılıkları, savurganlığı ve

Mary (İngiltere Kraliçeleri)

İngiltere tarihinde aynı adı taşıyan iki kraliçe vardır.    Mary I (1516-1558), Mary Tudor olarak da bilinir. VIII. Henry ile Aragonlu

Mary (İskoçya Kraliçesi)

(1542-1587). Doğuştan İskoçya, evlilik yoluyla da Fransa kraliçesi olan Mary, Katolik Kilisesi’nce İngiltere’nin yasal kraliçesi olarak kabul edilir.&

Giuseppe Mazzini

(1805-1872). İlk gençlik yıllarından başlayarak İtalya’daki mutlakıyetçi yönetimlere karşı sürdürülen mücadeleye katılan Giuseppe Mazzini, bütün yaşam

Mehmed (Osmanlı Padişahları)

Osmanlı Devleti’nde Mehmed adlı altı padişah vardır. Bunlardan ikisi 15. yüzyılda, biri 16. yüzyılda, biri 17. yüzyılda, son ikisi de 20. yüzyılda pad

Golda Meir

(1898-1978). İsrail Devleti’nin kurucularından olan Golda Meir ülkesinin ilk kadın başbakanıdır. Rusya’da, Kiev’de dünyaya geldi. O zaman adı Goldie M

Camillo Benso Cavour (Kontu)

(1810- 1861). Camillo Benso Cavour İtalyan Birliği’ nin gerçekleşmesi için canla başla çalışmış önemli bir devlet adamıdır. Torino’da doğdu; bu bölge

Adnan Menderes

(1899-1961). Demokrat Parti’nin kurucularından olan ve 1950-60 arasında başbakanlık yapan Adnan Menderes Cumhuriyet döneminin ünlü siyaset adamlarında

Mete

(ölümü İÖ 174). Asya Hunları’nın en büyük hükümdarı olan Mete İÖ 209’da başa geçtiğinde Çinliler Hun akınlarını önlemek amacıyla yaptırdıkları Çin Sed

Cemal Paşa

(1872-1922). Asıl adı Ahmed Cemal olan Cemal Paşa, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde siyasal yaşama damgasını vuran İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin

Cengiz Han

(1167-1227), Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirmiş, Asya’yı bir baştan bir başa fethederek güçlü bir imparatorluk kurmuş Moğol kağanıdır.

Cevdet Paşa

(1823-1895), Tanzimat döneminin önde gelen tarihçi ve devlet adamlarındandır. Lofça (bugün Bulgaristan sınırları içindedir) kentinde doğan Cevdet Pa

Charles

17. yüzyılda İngiltere ve İrlanda’ yı yöneten I. ve II. Charles, Stuart hanedanından gelen krallardır.I. Charles (1600-1649)İskoçya Kralı VI. James’i

Midhat Paşa

(1822-1884). I. Meşrutiyetin ilan edilmesinde, etkili rol oynayan Midhat Paşa Tanzimat döneminin ünlü bir devlet adamıdır.    İstanbul’da do

Sir Winston Churchill

(1874-1965). Sir Winston Leonard Spencer Churchill, II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sının yenilmesinde büyük rolü olan önemli bir İngiliz devlet a

Cicero

(İÖ 106-43), Romalı bir devlet adamı ve ünlü bir avukattı. Mahkeme salonlarında ve Roma Senatosu’ndaki özgürlük ve eşitlikten yana parlak konuşmaları

Muhammed Ali Cinnah

(1876-1948), Hindistanlı bir siyaset adamı olan Muhammed Ali Cinnah, Pakistan’ın kurucusu ve ilk genel valisidir. Hindistan Yarımadası’nın Hindistan

Claudius

(İÖ 10-İS 54). İS 41 ve 54 yılları arasında Roma imparatoru olan Tiberius Claudius Nero Germanicus, Lugdunum’da (bugünkü Lyon) doğdu. İmparator Tibe

Constantinus I

(280-337). Roma nın en büyük imparatorlarından biri olan I. Constantinus akıllı ve katı bir yönetici olarak tanınır. Ayrıca Hıristiyan dinini benimse

Hernan Cortes

(1485-1547). Hernân Cortes, Yenidünya’ya (Amerika) ayak basan İspanyol serüvencilerinin en önemlilerinden biridir. Estrem adura bölgesinde, Medellin

Davy Crockett

(1786-1836). Texas eyaletinin Bağımsızlık Savaşı’nda gösterdiği yararlıklarla ünlenen Davy Crockett sınır kalelerinin en yiğit savunucularındandı.

Oliver Cromwell

(1599-1658). İngiliz tarihinin en önemli adlarından biri olan Oliver Cromwell, İç Savaş’ta Kral I. Charles’a karşı ayaklanan parlamento yanlılarının

Fevzi Çakmak

(1876-1950). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk genelkurmay başkanı olan Mareşal Fevzi Çakmak İstanbul’da doğdu. Babası da askerdi. Ortaokuldan başlayarak a

James Monroe

(1758-1831). James Monroe ABD’nin beşinci başkamdir. Monroe’nun başkanlık dönemi ülke içinde refah, dış ilişkilerde de bir barış dönemi olmuştur. Monr

ÇAN KAY-ŞEK

(1887-1975), 1949’dan ölümüne kadar Tayvan’daki Milliyetçi Çin Cumhuriyeti’nin başkanıydı. Çin’in Zhejiang eyaletinde, tüccar bir ailenin oğlu olar

Murad (Osmanlı Padişahları)

Osmanlı Devleti’nde Murad adlı beş padişah vardır.Murad I (1326-1389)Hüdavendigâr sanıyla anılan I. Murad 3. Osmanlı padişahıdır. Orhan Gazi’nin oğlud

Benito Mussolini

(1883-1945). Yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya’yı yöneten faşist diktatör Benito Mussolini, ülkenin kuzeyinde Forli yakınlarında Predappio’da bir demirci

Mustafa Reşid Paşa

(1800-1858). Tanzimat’ın ilanında ve uygulanmasında önemli rol oynamış bir devlet adamıdır. Usta bir diplomat olarak da tanınan Mustafa Reşid Paşa dör

Korkunç İvan

1530-1584). İlk Rus çarı olan IV. İvan, ülkesini yönetirken acımasız yöntemlere başvurduğu için “Korkunç İvan” lakabıyla anılır.    Üç yaşın

Krezüs

Batı Anadolu’daki Lidya devletinin son kralı olan ve yaklaşık İÖ 560-546 arasında ülkesini yöneten Krezüs’ün hangi tarihte nerede doğup, nerede öldüğü

Kserkses

(İÖ 519-465). İran’da, bir kayanın üzerinde şöyle bir yazıt vardır: “Ben büyük kral, krallar kralı, değişik diller konuşan ülkelerin kralı, bu büyük e

Vladimir İlyiç Lenin

(1870-1924). Dünyada çok az sayıda-insan, Rusya’da 1917 Ekim Devrimi’ne önderlik eden Lenin kadar büyük siyasal değişimlere yol açabilmiştir. Gerçek a

Abraham Lincoln

(1809-1865). ABD’nin 16. başkanı Abraham Lincoln, ülkesinin en büyük devlet adamlarından biridir. Kentucky eyaletinin Hardin bölgesinde, yoksul bir çi

Louis (Fransız Kralları)

Fransa tarihinde, Louis adını taşıyan 18 kral vardır.    Louis I (778-840), sonradan Kutsal Roma-Germen imparatoru olan Frank Kralı Şar

Kanuni Sultan Süleyman

(1495-1566). Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman babası Yavuz Sultan Selim henüz şehzade ve Trabzon sancakbeyi iken burada do

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(1889-1974). Yazar ve siyaset adamı Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kahire’de doğdu. Manisa ve İzmir idadilerinde (lise), İskenderiye’de Fransızca öğrenim y

JAMES (İngiltere Kralları)

Tarihte, İngiltere ve İskoçya’yı yöneten James adında iki kral vardır. İkisi de Stuart hanedanındandır. Kral ile parlamento arasındaki mücadele I. Ja

Katerina

(1729-1796). Tarihte Büyük Katerina olarak anılan Rus Çariçesi II. Katerina döneminde fetihlerle ülkenin toprakları genişletildi. Yasalarda yeni düzen

Thomas Jefferson

(1743-1826). Thomas Jefferson ABD’nin üçüncü başkanı ve Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin yazarıdır. Özgürlük ve insan hakları savunucusu olarak t

Kenneth Kaunda

(doğumu 1924). Afrikalı devlet adamı Kenneth David Kaunda Zambia’ nın ilk devlet başkanıdır. İngiliz sömürgesi olan, o zamanki adıyla Kuzey Rodezya’da

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşa (1769-1849), özerk bir eyalet durumuna getirdiği Mısır’da giriştiği atılımlarla ülkeyi modernleştirmeye çalışmıştır.  &n

Jül Sezar

(İÖ 100-44), büyük bir Romalı asker ve devlet adamıydı. Ailesinin soylu olmasına karşın Sezar, gençlik yıllarında, halktan yana oldu. Halkı temsil ede

Muammer Kaddafi

(doğumu 1942). Muammer Kaddafi, 1969’da Libya Kralı I. İdris’in devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeden sonra devlet başkanı oldu. Darbeden sonra

Kadı Burhaneddin

(1345-1398), Orta Anadolu’da kendi adını taşıyan bir beylik kurmuştur. Divan şairi olarak da büyük ün kazanmıştır.    Kayseri kadısı Şemsedd

Çu Enlay

(1898-1976), Çin Halk Cumhuriyetin'in önde gelen devlet adamlarından ve Çin Komünist Partisi’nin önderlerindendi. Jiangsu eyaletinde bir mandarin (Esk

John Kennedy

(1917-1963). ABD’nin 35. başkanı olan John Fitzgerald Kennedy’nin ABD tarihinde özel bir yeri vardır. 43 yaşındaki Kennedy ABD'nin en genç başkanıydı

Jomo Kenyatta

(1894-1978). Jomo Kenyatta, Kenya bağımsızlık mücadelesinin önderi ve Kenya’nın ilk cumhurbaşkanıdır.    Kenyatta, Kikuyu kabilesinden bir a

Darius

(İÖ. 550-486), aynı adı taşıyan üç Pers kralı içinde en ünlüsüdür. İÖ 522-486 arasında hüküm sürdü. Tarihte Büyük Darius olarak anılır. Darius bir eya

Francisco Franco

(1892-1975). İspanya İç Savaşı’nın ardından devlet başkanı olan ve 36 yıl boyunca İspanya’yı diktatörlükle yöneten Francisco Franco, İspanya'nın Galic

Gazi Osman Paşa

Gazi Osman Paşa (1833-1900), 19. yüzyılın en ünlü Osmanlı komutanlarındandır. Tokat’ta doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a giderek askeri okullarda okudu. 1

Süleyman Demirel

(doğumu 1924). Süleyman Demirel 1965-80 yılları arasında Türkiye’de altı kez başbakanlık yapmıştır. İsparta’nın İslamköy bucağında doğân Demirel, i

Demosthenes

(İÖ 334-322). Eski Yunan hatiplerinin en başarılısı olarak bilinen Demosthenes, aynı zamanda Atina’nın önemli devlet adamlarındandı. Yedi yaşındayken

Genç Osman

Genç Osman (1604-1622) 16. Osmanlı padişahıdır. 14. Padişah I. Ahmed’in oğlu, 15. Padişah I. Mustafa’nın yeğeni olan Osman İstanbul’da doğdu. Çocukluğ

Fatih Sultan Mehmed

(1432-1481). Osmanlı Devleti’nin 7. padişahı olan Fatih Sultan Mehmed 1432’de o zamanki başkent Edirne’de doğdu. Babası 6. Osmanlı Padişahı II. Murad,

Fernando Ve İsabella

(1452-1516). (1451-1504), 1479 yılında Aragon ve Kastilya kral ve kraliçesi olarak tahta çıktılar. İspanya’nın birliğini sağlayarak güçlü bir impara