Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Düğüm

  • Okunma : 332
Düğüm Resim

Düğüm, halat, ip ve sicim uçlarını birleştirmek ve çözülmesini önlemek için uygulanan bağ türüdür. Düğüm ve bağlama biçimlerine verilen adların çoğu denizcilikte kullanılan terimlerdir. Bağlanmış ya da düğüm atılmış bir halatın, sabit (bağlanan), orta ve uç olmak üzere üç bölümü vardır. Sabit bölüme destek; serbest uçla destek arasında kalan orta bölüme kroz ya da roda; uç bölüme de çıma denir. İki halatı birleştiren düğüme ekleme bağı; halatı bir direğe, kazığa ya da halkaya bağlamak için atılan düğüme kazık bağı denir.

    Halat uçlarının (çımanın) çözülerek yıpranmasını ya da bozulmasını önlemek için, uçlar ince bir sicimle sıkılarak bağlanır. Çeşitli biçimlerde yapılabilen bu bağlara piyanlı düğüm adı verilir; en kolay yapılanı kaba piyanlı düğümüdür. Halat ucunun kanca ya da makaradan kurtulmasını önlemek için kavela bağı ya da kropi bağı kullanılır.

    Aynı boyutta iki halatın uçlarını birleştirmek için camadan bağı yapılır. Böylece halata binen yük, krozda sıkışarak düşmeden taşınabilir. Camadan bağı, halatlardan biri ötekinin içinden çapraz geçirilerek yapılırsa sancak bağı; her ikisi de çapraz geçirilirse yoma bağı adını alır. Denizcilikte en çok sancak ya da iskota bağı kullanılır; bu bağ iki halatı birleştirmek ve filikaları bağlamak içindir. Eğer çıma bir kez daha dolaştırılırsa buna çifte sancak bağı denir. Bu düğüm halatı bir kancaya bağlamak için kullanıldığında kanca bağı adını alır. Balıkçılıkta olta gibi kaygan sicimler balıkçı düğümü ile bağlanır.

    Bir halatın ucuna sabit bir düğüm atmak için ızbarço bağı kullanılır. Çekildiğinde daralarak aradaki nesneyi sıkıştıracak biçimde atılan düğüme hareketli ızbarço bağı denir. Bu bağı insan bedeninde denemek son derece tehlikelidir. Gerektiğinde bir insanı belirli bir yükseklikten aşağıya indirmek için çifte ızbarço bağı’ndan yararlanılır. Bu bağ, yük bindiğinde daralmadığı için, ilmeğin içinde oturan kişiyi sıkıştırmaz.

    Bir halatı kazığa bağlamak için kullanılan kazık bağının yanlardan çekildikçe kazık boyunca kaymasını önlemek için daha güvenlikli bir bağ türü olan kapela kıstırması ya da barbarişka bağı denilen bir düğüm atılır. Kolona bağı ile halat bir kazığa ya da halkaya bağlanır. Kütük, çuval gibi yükleri kaldırmak ya da bir halatın çımasını seren direğine bağlamak için en elverişli bağ voltalı dülger bağı'du. Bir halatın boyunu kısaltmak ya da zayıf bir bölümünü güçlendirmek için margarita bağı'ndan yararlanılır.

Düğüm Resimleri