Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Genel Tanımlar

Genel Tanımlar Kategorisine Ait Konular

Aile

Aile, Aynı soydan insanları biraraya getiren topluluk. İnsan, kurumlarının en eskilerinden ve en sağlamlarından biri olan aile

Ağaç yetiştiriciliği

Ağaç yetiştiriciliği, Estetik ve tarımsal amaçlarla ağaç ve ağaççıkların yetiştirilmesini ve bakımını içeren bahçeciliğin başlıca bölümlerinden biri

Pasif Direniş Nedir

Pasif Direniş Eylemi, İngiliz hükümetini Hindistan’a özerklik (svarac) vermeye zorlamak için Mohandas Gandhi önderliğinde yürütülen barışçıl hareket.

Altın ve Gümüş İşçiliği

Altın ve Gümüş İşçiliği, Altın ve gümüş ilk işlenen madenlerdir ve en eski uygarlıklarda bile güç, zenginlik simgesi olarak değerli sayılmışlardır.

Altın Standartı

Altın Standartı, Bir para biriminin belirli bir standart içinde altın paritesine bağlamasına olanak tanıyan uluslararası kambiyo sistemi.

Altına Hücum

Altına Hücum, XIX. yy'da altın bulunan Kaliforniya'ya altın arayıcılarının akın etmesini belirten terim.

Almanak

Almanak, Her yıl yayınlanan aşağı yukarı her tür bilgi veren kitap. Günümüzde almanaklar bir yıl önceki önemli olaylar, seçilmiş istatistiksel bilgiler

Alarm sistemleri

Alarm sistemleri, İstenmeyen olayları belirlemek - yangın başlangıcı; hırsızlık; sıcaklık ya da basınçta tehlikeli bir değişiklik ve düzeltici

Albertina

Albertina, Viyana'da dünyanın en büyük grafik sanatlar devlet koleksiyonunun kısaltılmış adı.

Alegori

Alegori, Bir sanat yapıtında bir düşüncenin bir eğretilemeyle anlatılması. Sanatın çeşitli dallarında ama özellikle edebiyatta kullanılan alegoride

Alman Sanatı ve Mimarlığı

Alman Sanatı ve Mimarlığı, Bu maddede tanımlanacak Alman sanatı ve mimarlığı, 1871 yılında tek bir Alman devleti haline gelen birçok

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim

Amerika Birleşik Devletleri Eğitim, ABD'de parasız eğitim, yılda 170 milyar dolardan fazla harcanarak 83 000'i aşkın ilk ve orta dereceli okulda verilmektedir.

Siyah Amerikalılar

Siyah Amerikalılar, Amerika Birleşik Devletleri'inde yaşayan, ataları Afrika kökenli kişileri belirten terim.

Amerikan Film Enstitüsü

Amerikan Film Enstitüsü, ABD'de film enstitüsü. Haziran 1967'de federal ve özel desteklerle Washington'da kurulan Amerikan Film Enstitüsü

Amerikan futbolu

Amerikan futbolu, Amerika Birleşik Devletleri'nde seyirci toplama açısından beyzbolla rekabet eden sert takım oyunu. Futbol ile rugby'nin bir karışımı olan Amerikan futbolunun

Anasazi

Anasazi, Arkeologların Tarihöncesi dönemde Kuzey Amerika'daki sepet yapıcılar ("basket makers")

Anarşizm

Anarşizm, Özgür, ve adil bir toplum için hükümetin ortadan kaldırılmasını ön koşul olarak öngören düşünce sistemi.

Anayasa

Anayasa, Devletin temel kuruluşunu, kişilerin hak ve özgürlüklerini belirleyen temel yasa. Anayasalar, genel olarak ikiye ayrılır

Ansiklopedi

Ansiklopedi,Sözlükler, bir dile özgü bütün sözcükleri, bütün kavramları toplamaya ve tanımaya çalışır; buna karşılık ansiklopediler

Araucanlar

Araucanlar, Güney Amerika'da Piçunçeler, Mapuçeler ve Huiliçeler Kızılderililerini belirten terim. Araucanların çoğu Şili'de yaşarlar

Ayakkabı

Ayakkabı, Ayağa giyilen giyim eşyası. İlk ayakkabılar ayağı korumak için tabana bağlanan ağaç kabuklarından, hayvan derisinden ya da saz saplarından oluşuyordu

Az Gelişmişlik

Az Gelişmişlik, Kesin bir tanımı olmayan, ama ortak özellikleriyle çok sayıda ülkenin gerçeğini yansıtan durum

Bahçecilik

Bahçecilik, Sebzelerin, meyvelerin, çiçeklerin, süs ağaçlarının birarada ya da ayrı ayrı, bahçelerde yetiştirilmesi sanatı

Basım

Basım, Geniş anlamda, bir metnin ya da resmin çoğaltılması işlemi. Kopyalar genellikle kâğıt, akustik ya da metal

Basın

Basın, Düzenli aralıklarla çıkan gazete, dergi, vb. yayınların tümünü ve bunların hazırlanmasıyla ilgili etkinlik ve kuruluşları topluca belirten terim

Başbakan

Başbakan, Parlamenter sistemlerde hükümet başkanı. Türkiye'de başbakanlık görevini yürütenlere

Bayrak

Bayrak, Belirli renk, desen ve biçimiyle bir ulusu, kuruluşu, derneği, vb. simgeleyen kumaş. İlk bayrağın ne zaman kullanıldığı

Avrupa dengesi

Avrupa dengesi, Avrupa devletlerinden birinin ötekiler üstünde belirli bir üstünlük kurmasını engellemeyi öngören sistem

Avrupa Kalkınma Programı

Avrupa Kalkınma Programı, İkinci Dünya Savaşı ertesinde, Avrupa ülkelerinin ekonomik yönden kalkınmalarını sağlamak amacıyla

AWACS

AWACS, İngilizce Airborne Warning and Control System'in ("Havadan Taşınan Algılama ve Denetim Sistemi) kısaltması

Algeciras konferansı

Algeciras konferansı, 1906'da Algeciras'ta toplanan konferans

Amper

Amper, Elektrik akımının ölçüm birimi. Simgesi A olan amper

Anabatistler

Anabatistler, XVI. yy'da, küçük çocukların vaftiz edilmelerinin hiçbir önem taşımadığını, erişkinlerin din bilinci edinecek

Anamorfoz

Anamorfoz, Bir optik sistemin, görüntüsünü verdiği cismin yatay ve düşey boyutlarını farklı büyütmesiyle ortaya çıkan olay. Anamorfoz

Angora

Angora, Ankara keçisinden elde edilen uzun, yumuşak yün cinsi. Türkiye, ABD ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yetiştirilen

Animizm

Animizm, Evrendeki varlık ve nesnelerde insan ruhuna benzer bir ruh bulunduğunu ve insan yaşamı ile doğadaki olayları etkileyebileceğine duyulan inanç. Animizm

Annapolis Konvansiyonu

Annapolis Konvansiyonu, 11-14 Eylül 1786'da Annapolis'de yapılan bölgesel toplantı. New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania ve Virginialı

Apollo programı

Apollo programı, ABD başkanı John F. Kennedy'nin 25 Mayıs 1961'de başlattığı, insanlı uçuşlarla Ay'ın keşfedilmesini amaç alan program

Apollo-Soyuz Deneme Projesi

Apollo-Soyuz Deneme Projesi, ABD ile SSCB uzay araçları arasında gerçekleştirilen buluşmaya verilen ad. ABD ile SSCB arasında

Balon

Balon, Geçirimsiz bir bezden yapılan, yoğunluğu çevresindeki havadan daha az olan bir gazla doldurulduğu için uçan hava taşıtı

Baraj

Baraj, Bir akarsu üstüne, akışını kesmek ya da denetim altına almak için yapılan engel. Hidroelektrik santrallerle birlikte kurulan barajlar ayrıca

Barbizon okulu

Barbizon okulu, 1830-1880 arasında Barbizon'da ve Fontainbleau ormanında çalışan Fransız manzara ressamlarını belirten terim. Barbizon okulu

Barut kesilmek

Barut, Silahlı mermi atmada kullanılan patlayıcı madde. % 10 kükürt,% 15 maden kömürü ve % 75 potasyum nitrat karışımı olan barut

Bataklık kaplumbağası

Bataklık, Yer yer sazlıklarla kaplı durgun, sığ su birikintilerinin ortak adı. Bataklıklar birbirlerine oranla büyük farklılıklar gösterirler

Belgesel film

Belgesel film, Bir ülke, bölge, kişi, halk, vb'yi tanıtmak amacıyla çekilmiş film. Tanımı gereği, belgesel filmin

Bellek

Bellek, Öznel duyumlardan ve dış dünyayla ilişkilerden doğan çok çeşitli kavramları, olay ve deneyimleri beyinde biriktirip

Berlin Duvarı

Berlin Duvarı, Doğu Alman hükümetinin 1961'de Batı'ya sığınmaları önlemek amacıyla yaptırdığı duvar

Besin

Besin, Yaşamı sürdürmek için gereksinme duyulan anorganik ve organik kimyasal maddeleri topluca belirten genel ad. Besin

Beyaz Saray

Beyaz Saray, ABD başkanlarının Washington'daki konutuna verilen ad. Beyaz Saray'ın (İngilizce The White House

Besin sanayisi

Besin sanayisi, Doğal besin maddelerinin çeşitli işlemlerden, özellikle koruma işlemlerinden geçirilerek

Bilgisayarlı Eğitim

Bilgisayarlı Eğitim, 1980 yıllarında kişisel bilgisayarlar, ABD'de ve gelişmiş Batı Ülkelerinde bütün öğretim düzeylerine girdiler ve yaygın biçimde kullanılmaya başlandılar

Bilgisayarlı müzik

Bilgisayarlı müzik, Elektronik çalgılara ya da canlı yorumculara müzik komutları iletmekte bilgisayarların kullanıldığı bütün müzikler, bilgisayarlı müzik

Bilim

Bilim, Maddi evren konusundaki pozitif bilginin gelişmesi ve sistemli hale getirilmesi. Bilim tarihi, pozitif bilginin lişmesini tanımlama ve açıklama tarihidir

Bilinç

Bilinç, Kişinin düşünce, deneyim ve duygu bütünlüğü. Duygu ve düşünce yeteneğini belirleyen en yüksek işlevsel özellik olarak tanımlanan bilinç

Billur

Billur, Bir kimyasal element ya da bileşiğin oluşturduğu ve birbirini belirli açılarla kesen düzlem yüzeylerin çevrelediği katı cisim

Biosphere II

Biosphere II, İnsan yaşamını korumak amacıyla, geniş ve kendi kendine yetebilen bir çevre oluşturma olanağı üstünde çalışan özel bir araştırma

Birinci Zaman

Birinci Zaman, Günümüzden 600 milyon yıl-225 milyon yıl öncesini kapsayan yerbilim Zaman'ı. Bu ilk ve en uzun Zamanla

Artezyen kuyusu

Artezyen kuyusu, Bir sıvının kendiliğinden fışkırmasını sağlamak için açılan kuyu. Artezyen kuyusu

Art nouveau

Art nouveau, XIX. yy. sonunda Avrupa'nın her yanında süsleme sanatlarında, bir ölçüde de resim ve heykelde görülen yenileşme hareketi. 1900 yıllarında Art nouveau

Asit yağmuru

Asit yağmuru, Kükürt ve azot dioksitlerinin atmosferdeki nemle birleşerek sülfürik ve nitrik asitli yağmur

Braille sistemi

Braille sistemi, Louis Braille'ın körler için hazırladığı dokunmaya dayalı, uluslararası yazı sistemi. Braille sistemi

Briç

Briç, 52 kâğıtlık iskambil destesiyle oynanan, whist'ten türemiş oyun. Birkaç değişik biçimi olmasına karşın, en yaygın türü kontrat briçidir. Hangi türü oynanırsa oynansın, briç

Boyut

Boyut, Günlük dilde olduğu gibi bilim dilinde de, ölçülebilen büyüklüğü anlatmak için kullanılan terim. Geometride ve matematikte boyut uzayın bir özelliğidir

Bozkır sanatı

Bozkır sanatı, İ.Ö. VII.-IV. yy'lar arasında Doğu Avrupa'dan Sibirya'ya kadar uzanan bölgedeki bozkırlarda yaşayan göçebe halkların geliştirdikleri sanatı belirten terim

Buharlaşma

Buharlaşma, Maddenin sıvı halden gaz haline dönüşmesi. Üstü açık bir kapta bulunan sıvı bütünüyle buharlaşır

Bulut

Bulut, herhangi bir gaz, sıvı damlacıkları ya da katı parçacıklarının yoğun biçimde ve belirgin bir cisim olarak bir gaz ya da sıvıda asılması

Buz

Buz, Donmuş, billurlaşmış su. Karbondioksit buzu ya da "kuru buz" gibi, yeryüzünde sıvı ya da gaz olarak bulunan öbür maddelere de donduklarında buz adı verilir

Buzkar

Buzkar, 0°C'ın altında,atmosferdeki su buharının sert bir çekirdek (sıcaklık -40°C'ını altındaysa çekirdeğe de gerek yoktur)

Buz kıran

Buz kıran, Buz tutmuş sularda geçit açmak için kullanılan gemi. Önce Rusya'nın Baykal gölünde ve Baltık denizinde kullanılmaya başlayan buzkıranların

Deodorant

Deodorant, Bir kokuyu, koku moleküllerini emerek, çözündürerek, sıvı asıltı (emülsiyon) haline getirerek ya da kokulara neden olan bakterileri

Deprem

Deprem, Doğal olarak oluşan, yerkabuğunun içindeki kayaçların kırılması ya da kayması sonunda ortaya çıkan yer sarsıntısı. Yeryüzünde her yıl kaydedilen 6 000 depremden

Detektör

Detektör, Atomik parçacıkları ve atom altı parçacıklarını dolaylı olarak gözlemek için tasarlanmış aygıt (parçacık detektörü de denir).

Devalüasyon

Devalüasyon, Bir para biriminin, öbür para birimleri ya da altın gibi bir referans sistemi karşısındaki değerinin hükümet

Devlet

Devlet, çoğunlukla, üstünlüğü herkesçe tanınmış en başta gelen bağlılık öğesi ya da en büyük yetke

Devrim

Devrim, Bir topluluğun ayaklanma sonucu iktidarı ele geçirmesiyle bir devletin siyasal ve toplumsal yapısında ortaya çıkan apansız

Dikkat

Dikkat, Düşünceyi belli bir şey üstünde yoğunlaştırabilme gücü. Dikkat, bilincin odağıdır. Nesnel olarak, bütün duyumsal ya da belleğe

Diktatörlük

Diktatörlük, Yetkilerin, gücü hiçbir resmî kuruluş ya da yasa tarafından sınırlandırılmamış bir tek kişinin

Dişli

Dişli, Sürükleyici milin dönel hareketini, sürüklenen mile değişmez hızla ileten sistem. Dişliler, daire, silindir ya da koni biçiminde

Doca

Doca, Venedik Cumhuriyeti'nin kuruluşundan (VIII. yy.) yıkılışına (1797) kadar, Cenova Cumhuriyeti'nde XIV. yy'dan XVIII. yy'a kadar seçimle işbaşına

Doğada taklitçilik

Doğada taklitçilik, Canlı organizmalarda, düşmanları yanıltmak için biçim ve renk değişikliğine dayanan savunma yöntemi

Felsefede Doğalcılık

Felsefede Doğalcılık, Var olan her şeyin doğal olduğunu (başka bir deyişle, doğanın uzam-zaman süreçlerinin bir parçası olduğunu)

Doğal gaz

Doğal gaz, Yerkabuğunun içindeki yanıcı gaz. Doğal gaz, petrolün bir biçimidir ve yakıt olarak önem sıralamasında ham petroldan sonra ikinci sırayı alır

Doğaya uyarlanma

Doğaya uyarlanma, Bitkilerin ve hayvanların belirli bir çevrenin ortamına uyacak, bu ortam içinde işlevlerini gereğince yerine getirebilecek biçimde evrim göstermeleri sürecini belirten terim

Domdom

Domdom, Çekirdeği haç biçiminde çentilen mermi, ilk olarak İngilizler tarafından Hindistan'daki Domdom

Donanma

Donanma, Bir devletin savaş gemileri ve personeli topluluğu. İlk savaş gemileri Fenikeliler tarafından yapılmış olmakla birlikte, gerçek anlamda ilk donanma

Döküm

Döküm, Bir kalıbın içine boşaltılan sıvı maddenin katılaşması sağlanarak istenilen biçimde bir nesne üretme süreci

Dövme

Dövme, İnsan derisi üstüne iğne ve boyayla silinmez işaret, yazı, resim uygulama tekniği. Gerek eski uygarlıklarda

Duyu dışı algılama

Duyu dışı algılama, Nesnelerin, düşüncelerin ya da olayların, bilinen insan duyularının aracılığı olmadan algılanması

Duyular ve duyum

Duyular ve duyum, Duyular, iç ve dış uyaranların alınarak, beyinde algılara ya da duyumlara dönüştürüldüğü beden sistemleridir

Dünya fuarları

Dünya fuarları, Birçok ülkenin katıldığı ve çok çeşitli sanayi, ticaret, bilim ve sanat ürünlerinin sunulduğu uluslararası sergileri belirten genel terim

Dünyanın yedi harikası

Dünyanın yedi harikası, Eski Yunan ve Roma anıtlarında sözü geçen ve o dönemde dünyanın bilinen sınırlarını belirleyen yedi anıt

Arkhimedes ilkesi

Arkhimedes ilkesi, Hidrostatiğin temel ilkelerinden birini belirten terim. İ.Ö. III. yy'da eski Yunan bilgini Arkhimedes'in ortaya koyduğu bu ilkeye göre

Astroloji

Astroloji, Genel olarak, yeryüzü olayları ile gökyüzü olaylarını birbirine bağlayarak tahminlerde bulunma sanatı

Baharat

Baharat, Yiyecek ve içeceklere tat vermek için kullanılan maddeleri topluca belirten ad. Çok sayıda bitkinin yapraklarından, çiçeklerinden

Balıkçılık sanayisi

Balıkçılık sanayisi, Deniz ve tatlı su balıklarının, kabukluların ve deniz memelilerinin avlanmasını ve pazar için işlenmesini içeren iş kolu

Bermuda Şeytan Üçgeni

Bermuda Şeytan Üçgeni, Büyük Okyanus'ta, Florida (ABD) kıyılarının güneydoğusunda, birçok gemi ve uçağın kaybolduğu alan

Bira

Bira, Arpa ve şerbetçi otundan yapılan mayalı içki. Başka tahılların mayalandırılmadan da bira yapılabilirse de

Böcekler

Böcekler, Eklembacaklılar şubesinin, omurgasız eklemli hayvanlar sınıfı (Bil. a. İnsecta). Hayvanlar âleminin en çok sayıda

Elektrik'te Devre

Elektrik'te Devre, Bir elektrik donanımını oluşturan bağlantılar ve bileşenleri topluca belirten terim. Elektrik devresi

Antropolojik dil bilim

Antropolojik dil bilim, Doğal insan dillerinin (bu diller yazılı ya da yazısız; çağdaş ya da tarihsel diller olabilir), ayrılmaz

Coğrafi dil bilim

Coğrafi dil bilim, Dil bilimsel olguları harita üstünde göstermeyi amaç alan dil bilim dalı. İlk gerçek coğrafi dil bilim çalışmaları XIX. yy'da başladı

Uygulamalı dil bilim

Uygulamalı dil bilim, Çağdaş dünya, dille doğrudan ilişkili sorunların izlerini taşımaktadır. Çok sayıda insanın, savaşlar, devrimler, çeşitli yıkımlar nedeniyle

Egzersiz

Egzersiz, Güç ve dayanıklılık kazanmak ya da bunları sürdürmek ve bedeni daha sağlıklı kılmak için yapılan çalışmalara verilen genel ad

Eğitim

Eğitim, Bir çocuk ya da bir erişkinin herhangi bir alanda yetiştirilmesi. Tarih boyunca toplumlar, mal ve hizmet üretilmesi için

Eleştiri

Eleştiri, Eleştiri terimi günümüzde edebiyatta geniş anlamda, edebiyat konularıyla ilgili bütün söylemi içeren

Elmas

Elmas, Çok sert, genellikle saydam, billur halde arı karbon. Elmas özellikle sekizyüzlü, on iki yüzlü, küp, vb.

Emperyalizm

Emperyalizm, Bir devletin başka bir devlet ya da devletler üstündeki egemenliği. Devletler, çok eski çağlardan bu yana emperyalist eğilimler göstermişlerdir

Enerji

Enerji, Bir cisim ya da sistemin bir iş yapmak, bir sıcaklığı yükseltmek, vb. yeteneğini belirten büyüklük

Eğitim ruh bilimi

Eğitim ruh bilimi, Ruhbilimin ilke ve yöntemlerini eğitim sorunlarının çözümü amacıyla kullanarak eğitim uygulamalarını geliştirmeyi amaç alan bilim dalı

Eğitim testleri

Eğitim testleri, Eğitimde ölçüm, testler ya da başka yöntemler kullanılarak öğrencilerin yeteneklerinin belirlenmesine

Ekonometri

Ekonometri, İktisadın, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri ölçmeyi ve bağıntıları belirleyici amaç alan dalı

Büyük Ekonomik Bunalım

Büyük Ekonomik Bunalım, 1930 yıllarında ABD'de başlayıp, öbür ülkeleri de hızla etkileyen ekonomik bunalımı belirten terim

Ekstrüzyon

Ekstrüzyon, Çeşitli som ve içi boş profiller oluşturmak için metalleri ve plastikleri bir kalıptan geçirerek biçimlendirme yöntemi

Elastomer

Elastomer, Gerildikten sonra gene eski boyutlarına dönebilen, kauçuğa benzer esnek maddelerin genel adı. Geniş bir grup oluşturan elastomerlerin

Emzirme

Emzirme, Bebeğe memeden süt verilmesi. Annenin memeleri, doğumun ardından süt üretmeye başlar

Esneklik

Esneklik, Bir cismin, bir biçim değişikliğine uğradıktan sonra, biçim değişikliğine yol açmış kuvvetler ortadan

Esperanto

Esperanto, Farklı dilleri konuşan kişiler arasında evrensel bir iletişim aracı olması için tasarlanmış yapay dil

Estetik

Estetik, Sanat ve güzelliğin genel ilkelerini belirlemeyi amaç alan felsefe dalı. Estetik sanat felsefesi ve güzellik felsefesi olarak

Eşcinsellik

Eşcinsellik, Kişinin kendi cinsinden kişilere cinsel istek duyması. Çok eski çağlardan bu yana gerek erkekler, gerek kadınlar arasında görülen eşcinsellik

Egzos sistemi

Egzos sistemi, Bir taşıtın egzos sistemi, yanma ürünlerini yolcu bölümünden uzağa yöneltir, yanma gürültüsünü azaltır ve egzos dumanındaki

Erg

Erg, Uluslararası Birimler Sistemi'nde iş, enerji ve ısı birimi

Ergonomi

Ergonomi, İşin nitelik ya da nicelik olarak incelenmesi. Teknolojinin dallarından biri olan ergonomi, işletmelerde işi insana uyarlamak için

Element

Element, Nükleer tepkimeler dışında hiçbir kimyasal ve fiziksel yolla daha küçük parçacıklara ayrılamayan madde örneği

Evrim

Evrim, Bütün canlı organizmaların, ilkel organizmaların milyarlarca yıl boyunca geçirdikleri değişiklikler ve gelişmelerin süreci

Bir hücreli hayvanlar

Bir hücreli hayvanlar, Hayvan özellikleri taşıyan, klorofilsiz, avlarını geçici ya da daimi bir ağız aracılığıyla yutup sindirebilen bir hücreliler öbeği

Fantezi

Fantezi, Olağan düşünce süreçleri ile denetlenmeyen farkında oluş durumu arasındaki yerde bulunan bilinçlilik biçimini belirten ruhbilim terimi

Farad

Farad, Elektrik sığası birimi. Adı Michael Faraday'ın adından kaynaklanan farad

Faşizm

Faşizm, Dar anlamıyla, Mussolini'nin İtalya'da 1922-1945 yılları arasında kurduğu tek parti diktatörlüğüne, ulusçu duygunun

FBI

FBI, ABD'de Federal Araştırma Bürosunun İngilizce adının (Federal Bureau of İnverstigation) kısaltması

Federalizm

Federalizm, Yürütme gücünün merkezi bir hükümet ile iç yönetim açısından büyük ölçüde bağımsız yerel

Felsefe

Felsefe, Sistemli ve bilimsel araştırmanın en eski biçimi olan felsefenin adı, "bilgelik âşığı" anlamındaki eski Yunanca philosophos'tan kaynaklanmış

Feodalite

Feodalite, Ortaçağ'da Avrupa'da egemen olan, toprak mülkiyeti temeline dayalı toplumsal-siyasal sistem. Feodalite sisteminde bir toprak beyi (senyör)

Feminizm

Feminizm, Kadınların, bütün yurttaşlık ve insan haklarını başka bir deyişle, erkeklerle eşit siyasal, ekonomik ve toplumsal haklar elde etme yolundaki

Ferrit

Ferrit, Magnetik oksitlerden oluşan, seramiğe benzer magnetik maddeleri belirtmekte kullanılan genel ad. Ferritlerin

Fırın

Fırın, Yüksek sıcaklık elde etmek amacıyla içinde bir yakıt yakılan kapalı aygıtları belirten genel terim

Flaman sanatı ve mimarlığı

Flaman sanatı ve mimarlığı, Genel çizgileriyle günümüzdeki Belçika topraklarını içeren bölgede

Folklor

Folklor, Batı kökenli olan, İngilizce'de "halkın bölgesi" anlamına gelen folklor (halkbilim, halkbilgisi de denir)

Forum

Forum, Latince'de "açık alan" ya da "pazar yeri" anlamına gelen sözcük. Köken olarak herhangi bir Roma kenti ya da kasabasında

Fosil

Fosil, Eskiden yaşamış hayvan ve bitkilerin kaya tabakaları içindeki kalıntılarına verilen ad. Fosillerin büyük çoğunluğu

Fobi

Fobi, Belirli bir durum, düşünce ya da nesnenin yol açtığı akıldışı, takınaklı ve yoğun korku. Fobili ruhsal bozuklukluklar

Fizik tedavi

Fizik tedavi, Bazı bedensel bozuklukları tedavi etmek için egzersizden ve ısı, ışık, su, masaj gibi fiziksel araçlardan yararlanan tıp dalı

Fetiş

Fetiş, Büyüsel gücü olduğuna inanılan tapınma eşyası. Terim, Portekizce büyü, tılsım ya da muska anlamında feitico'dan kaynaklanır

Etenli bitkiler

Etenli bitkiler, Kurak bölgelerin ve çöllerin iklim koşullarına başarıyla uyum sağlamış kaktüsler, vb. bitkileri içeren öbek

Etçiller

Etçiller, Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş memeliler takımı (Bil. a. Carnivora). Köpek dişleri uzun

Etçil bitkiler

Etçil bitkiler, Yaşamlarını sürdürebilmek için hayvansal dokulara gereksinme duyan bitkileri belirten terim

Elektromotor kuvvet

Elektromotor kuvvet, Bir pil ya da jeneratörden (üreteçten) elde edilen enerji.

Dövüş sanatları

Dövüş sanatları, Asya kökenli çeşitli dönüşme tekniklerini belirtmek için kullanılan genel terim. Günümüzde beden geliştirme

Dökümhane

Dökümhane, Demir, çelik, vb. metal dökümlerinin yapıldığı metalürji kuruluşu. Dökümhanelerin çoğunda, hurda demir elektrik fırınlarında ergitilir

Direksiyon sistemi

Direksiyon sistemi, Taşıtlarda sürücünün aracı yönlendirmesini sağlayan sistem. Direksiyon simidinin dönüşü

Frenoloji

Frenoloji, İnsanın kişilik özelliklerini ya da yeteneklerini kafatasının biçimini ve tümseklerini yorumlayarak anlamaya çalışan eski yöntem

Fresk

Fresk, Duvar resminde yaygın biçimde kullanılan kalıcı, dayanıklı resim tekniği

Gaz

Gaz, Maddenin üç temel halinden biri ve en iyi bilineni. Gazlar, billurlaşmış katılar gibi düzenli değillerdir

Genel af

Genel af, Hükümet tarafından savaş ya da devrim gibi bir bunalım sonrasında ya da toplumsal

Gençlik

Gençlik, Toplumda yaklaşık 13-19/20 yaşlar arasındaki nüfus grubunu belirtmek için kullanılan ve çocukluk

Gen bankası

Gen bankası, Canlı organizmaların genlerinin saklandığı yeri tanımlamak için kulanılan terim. Bu terim

Flamenko

Flamenko, İspanya'da Andalucia bölgesi kökenli halk şarkıları, dansları ve müziğini belirten terim

Filtre

Filtre, Elektronikte, kondansatörlerden, dirençlerden ve indükleyicilerden oluşan bir sistem aracılığıyla

Genetik

Genetik, Biyolojinin, organizmaların bazı özelliklerinin ana-babadan döle geçtiği süreç olan kalıtımı

Genetik basılanma

Genetik basılanma, Aynı genin, anneden mi, yoksa babadan mı geldiğine, yani geni sağlayan

Fransız Yabancılar Lejyonu

Fransız Yabancılar Lejyonu, Çoğu yabancı gönüllü askerlerden oluşan Fransız askerî birliği

Frekans

Frekans, Dalganın temel özelliklerinden biri.

Frekans kiplemesi

Frekans kiplemesi, Radyoelektrik dalgalarıyla iletişimde, genlik kiplemesinin yanı sıra en çok başvurulan

Fren

Fren, Hareket halindeki mekanik bir sistemi yavaşlatmada, durdurmada ya da hareketsizleştirmede kullanılan aygıt

Genetik şifre

Genetik şifre, Kalıtım bilgisinin genlerden, hemoglobin, ensülin ve pepsin gibi proteinlere çevrildiği kimyasal denklem

Genetik testler

Genetik testler, Kalıtım insanın birçok hastalığa karşı duyarlılığında önemli rol oynar

Geniş aile

Geniş aile, Çekirdek ailenin genişlemiş biçimi olarak, en az üç kuşağı bir araya getiren aile

Genleşme

Genleşme, Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi

Geometri

Geometri, Matematiğin dallarından biri. Çevremizdeki uzayı ve bu uzayda oluşturulabilecek biçimleri inceleyen geometri

Getto

Getto, Eskiden çeşitli kentlerde musevi topluluğunun yaşadığı mahalleleri belirten terim

Göçebelik

Göçebelik, Yerleşik olmayan insan topluluklarının kaynakları kullanma konusundaki gelişmiş

Gestapo

Gestapo, Naziler döneminde Alman siyasal polis örgütü. 1923'te Hermann Georing, yardımcısı

Giyotin

Giyotin, Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkan, idam cezasına çarptırılanların başını kesmede

Gökgünlüğü

Gökgünlüğü, Gezegenlerin, uyduların ve kuyrukluyıldızların gökyüzündeki

Gökgünlüğü zamanı

Gökgünlüğü zamanı, Güneş zamanına ya da yıldız zamanına oranla daha değişmez bir ölçüm

Gökyüzü

Gökyüzü, gökyüzü kavramı, insanların bulutları görme ve güneş ışığının atmosferden geçerken saçılmasıyla

Gömme gelenekleri

Gömme gelenekleri, Antropolojide, ölünün toprağa verilmesiyle ilgili törenleri belirten terim

Görüntü

Görüntü, Mercekler ve aynalar, ışık ışınlarının yolunu değiştirerek bir nesnenin görüntüsünü oluşturacak biçimde

Gravür

Gravür, Kazıma sanatı. Aslında gravür terimi, hem bir resmin siyah-beyaz ya da renkli bir tür baskı yöntemini

Kukla

Kukla, Elle ya da iple bebekler oynatılmasına dayanan seyirlik oyun.

Köprü

Köprü, Bir ulaşım yolu, bir su yolu, bir su kemeri ya da bir boru hattının bir akarsu, su yolu, çöküntü

Koruma altındaki türler

Koruma altındaki türler, İnsanlar tarafından dolaysız olarak tüketilmesi ya da yaşama koşullarının

Korku

Korku, Gerçek ya da düşsel bir tehlike karşısında ortaya çıkan, hoş olmayan, çoğunlukla şiddetli

Koreografi

Koreografi, Dans hareketlerinin, koreograf (bale düzenleyicisi de denir) adı verilen kişiler tarafından

Konteyner

Konteyner, Çeşitli yükleri yükleyip istiflemek ve taşımak için yapılmış standart büyüklükte kap

Kontaklens

Kontaklens, Gözyuvarının üstünde saydam tabakaya (kornea) değecek biçimde yüzer durumda

Konserveleme

Konserveleme, Yiyecekleri, hava geçirmez kaplara koyup işleyerek, oda sıcaklığında yıllarca saklanabilecek

Kimya Tarihi

Kimya Tarihi, İnsanlar, kimya uygulamasına (yani, maddesel şeyleri dönüştürmeye) Tarih öncesi'nde ateşin kullanıma

Fiziksel kimya

Fiziksel kimya, Kimya biliminin temel alt bölümlerinden biri (öbür bölümler analitik kimya, organik kimya, inorganik kimya ve biyokimyadır).

Klan

Klan, Etnoloji uzmanlarının toplumsal örgütlenmenin ilk biçimi saydıkları tekyanlı akrabalık grubu

Kolaj

Kolaj, Kâğıt, vb. gereçlerin bir yüzeye yapıştırılmasıyla ortaya çıkan sanat yapıtı. Kübizmle birlikte

Koloyitsi durum

Koloyitsi durum, Bir maddenin bir başka madde içinde dağılmış olduğu durum. Koloyitsi durum gösteren maddeler koloitler ya da koloyitler

Kokain

Kokain, Koka yapraklarından elde edilen alkaloyit. Kokain, 1884'ten bu yana tıpta yerel uyuşturucu olarak kullanılmaktadır.

Konveyör

Konveyör, Çeşitli yüklerin taşınmasında yararlanılan aktarma aygıtlarına topluca verilen ad.

Kömür ve kömür çıkarımı

Kömür ve kömür çıkarımı, Tortul bir kütle olan kömür, yanarken ısı açığa çıkarır; dolayısıyla ısınmada enerji kaynağı olarak kullanılır.

Kristal

Kristal, Bileşiminde kurşun oksit bulunan cam. Kristal çarkla ya da asitle

Güç üretimi

Güç üretimi, Elektrik gücü, dünyanın büyük bölümünde vazgeçilmez bir enerji biçimidir. Elektrikten başka eneri biçimlerini kullanan sistemler bile, elektrik gücüyle çalışan

Harem

Harem, İslâm ülkelerinin birçoğunda, saray, konak ve evlerde yalnızca kadınlara ayrılan

Güneş saati

Güneş saati, Yerkürenin saydam olduğu ve merkezinde bir gözlemci bulunduğu varsayılırsa, bu gözlemci için

Günlük

Günlük, Günü gününe sürekli tutulmuş, bireysel ya da nesnel olayları yansıtan notlar dizisi. Daha geniş bir tanımla

Günlük yaşam resmi

Günlük yaşam resmi, Günlük işleri ya da iş dışı uğraşları içinde insanları konu alan din dışı resim türü. Günlük yaşam resmi terimi, XVIII. yy'a kadar, insanı, dünyasal, olağan yaşam

Hansa

Hansa, XII. yy'da ticaret risklerine ortaklaşa karşı koymak için kurulan tüccar birliklerini belirten genel terim. Üyeleri Sen ırmağı üstünde taşımacılık

Happening

Happening, Soyutlamanın, açıkhava tiyatrosunun ve sanatın birleştiği sahne gösterisi. Kökenleri fütüristlere, dadacılara ve gerçeküstücülerin

Hara-kiri

Hara-kiri, Japonlara özgü, karnın yarılmasıyla intihar biçimi. Yüzyıllar boyunca samuray sınıfından savaşçıların

Hata

Hata, Bilimde ve matematikte doğru bir değerden sapmayı belirten terim. Sözgelimi gerçek değeri bilinmeyen bir p niceliğinin yaklaşık değeri

Havana

Hava, Başlıca bileşenleri azot ve oksijen (hacim olarak % 78 ve % 21) olan gaz. Hava Yer yüzeyinde yaklaşık 1 kg/ cm2 olan kararlı bir kütleyle

Hava kuvvetleri

Hava kuvvetleri, Bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin, başlıca ateşli silah olarak uçak, füze, vb. öğeleri kullanan birimi.

Havalimanı

Havalimanı, Hava taşıtlarının iniş-kalkış, bakım, park, yakıt ikmali, yolcu ve yük indirip bindirme gibi işlemlerinin yapılmasını sağlayan tesis

Havari

Havari, İsa'nın hıristiyanlığı yaymakla görevlendirdiği on iki kişiden her birini belirten terim

Hava tahmini

Hava tahmini, Hava değişikliklerinin önceden kestirilmesi. İnsanlar çok eski çağlardan bu yana hava tahminlerinde bulunmuşlardır; ama havanın bilimsel

Hayvanat bahçesi

Hayvanat bahçesi, Doğa ve iklim koşulları çok farklı hayvanların canlı olarak sergilendiği ve korunduğu kurum

Hayvanlarda kur yapma

Hayvanlarda kur yapma, Pek çok hayvan öbeğinde gözlenen, aynı türden dişi ve erkekleri uygun

Hidrolik mekanizmalar

Hidrolik mekanizmalar, Basınç altındaki bir sıvının yardımıyla hareket eden mekanizmalar. Hidrolik mekanizmaların

Hidroelektrik güç

Hidroelektrik güç, Düşen suyun enerjisinden elde edilen elektrik. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında, teknik bakımdan

Sivil Havacılık Tarihinde Önemli Olaylar

Sivil Havacılık Tarihinde Önemli Olaylar, 1903 Orville Wright havadan ağır bir makineyle ilk uçuşu gerçekleştirdi.

Havacılık

Havacılık, Uçakların geliştirilmesini, çalıştırılmasını ve kullanımını konu alan bilim dalı. Havacılık, her şeyden önce

Hami-Sami dilleri

Hami-Sami dilleri, Ortadoğu'nun büyük bir bölümü, Afrika boynuzu (Etyopya, Somali, vb.), Kuzey Afrika ve Batı Afrika'da geniş bir alana yayılmış

Haritacılık

Haritacılık, İnsanın yarattığı en çok yönlü yapıtlar arasında yer alan haritalar, bilimden sanata, kuramsal uğraşlardan

Hastane

Hastane, Hastaların tedavi edilmek amacıyla alındığı devlete bağlı ya da özel sağlık kurumu. İlk hastanelerin

İçebakış

İçebakış, Dış dünya ile ilişkinin kesilip, dikkatin iç yaşama ya da iç deneyime yöneltilmesi. Kişinin öznel

Işık

Işık, Dalga boyu yaklaşık 0,4 mikron - 0,7 mikron arasında olan elektromagnetik ışınımı ya da daha doğru tanımıyla

Irkçılık

Irkçılık, İnsan toplulukların bazılarının öbürlerine üstün olduğu inancından kaynaklanan davranış. XIX. yy'da Gobiueau

Homo habilis

Homo habilis, Tarihöncesi insani türlerinden biri. Homo habilis Doğu Afrika'da, Louis ve Mary Leakey tarafından bulunmuş ve "Beceri Sahibi İnsan"

Homo erectus

Homo erectus, Tarihöncesi insan türlerinden biri. Homo erectus'un kalıntıları ilk olarak 1891'de HollandalI hekim Eugene Dubois tarafından

Armonik hareket

Armonik hareket, Düzenli aralıklarla tıpatıp tekrarlanan harekete, periyodik (dönemsel) hareket denir; periyodik hareketin en basit türü

Dairesel hareket

Dairesel hareket, Hem doğada, hem de yapay aygıtlarda görülen en yaygın hareket çeşitlerinden biri

Düzlemsel hareket

Düzlemsel hareket, Hareketin sezgisel bir tanımı "zaman içinde sürekli bir değişme" olmuştur. Benzer bir tanım, genel bir değişiklik

Heterodin

Heterodin, Bir radyo alıcısında, bir frekans değişikliği oluşturmak amacıyla kullanılan, sinüsoidal elektrik salınımları ileticisi

Hipokrat yemini

Hipokrat yemini, Hekimlerin mesleğe başlarken ettikleri yemin. Adı eski Yunan bilgini Hippokrates'in adından

İntihar

İntihar, Kişinin kendi iradesiyle yaşamına son vermesi. Kişinin kendini silahla vurması, vb. intihar biçimleri dolaysız

Histogram

Histogram, Sınıflandırılmış bir istatistiksel dağılımın grafikle gösterilişi. Sözgelimi bir ülkedeki bütün çiftliklerin

Hiyeroglif

Hiyeroglif, Eski Mısırlıların dili yazıya geçirmek için kullandıkları düşünyazı (ideogram) sisteminde temel birim

Holografi

Holografi, Bir nesnenin görüntüsünü film üstüne kaydedip, üç boyutlu görüntüsünü vermeyi sağlayan yöntem

Humus

Humus, Doğal çevre sistemleri içinde ölü bitki ve hayvanların ayrışmaları sonucunda oluşan koyu kahverengi madde

Isıtma sistemleri

Isıtma sistemleri, XIX. yy'ın başlarına kadar evler şöminelerle ya da sobalarla ısıtılıyor, oda sıcaklığı

Isı ve ısı iletimi

Isı ve ısı iletimi, Eski dönemlerde ısının bir madde olduğu düşünülüyor, sıcak bir nesne daha soğuk bir nesneyle temas ettirildiğinde

Işıldama

Işıldama, Nispeten soğuk maddelerin ışık yayması olayı. Işıldama (lüminesans da denir), cisimlerin yüksek

Işınım

Işınım, Hem enerjinin dalgalar biçiminde iletilmesini, hem de atom parçacıklarının oluşturduğu akıntıların uzayda taşınmasını

İkiterimli dağılım

İkiterimli dağılım, İstatistikte, belirli bir olayın bir deneyler dizisinde kaç kez tekrarlanabileceğini gösteren olasılık dağılımı.

İkiyaşayışlılar

İkiyaşayışlılar, Hem karada, hem de suda yaşayabile, omurgalılar sınıfı (Bil.a.Amphibia). İkiyaşayışlılar sınıfı

İlk yardım

İlk yardım, Bir hastaya ya da bir yaralıya, daha ayrıntılı tıbbi yardımın uygulanmasından önce yapılan ön bakım

Işık yılı

Işık yılı, Işığın boşlukta 299 792 km/sn hızla bir yılda aştığı yol. Bir yılda 31 557 600 saniye olduğuna göre

İklimleme

İklimleme, Kapalı yerlerde sürekli elverişli hava koşulları ve düzenli temiz hava akımı sağlanması.

İndüktans

İndüktans, Elektromagnetizmada, akımın gerilim oluşturması, gerilime neden olması.

İnşaat ve inşaat teknikleri

İnşaat ve inşaat teknikleri, Eski yapı ustaları, zamanın etkisine büyük ölçüde dayanmış yapıtlarıyla çağdaş inşaatçıların

İntifada

İntifada, İsrail işgali altındaki Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin 1987 sonunda başlattıkları direnme hareketine verilen ad

İrlanda Cumhuriyet Ordusu

İrlanda Cumhuriyet Ordusu, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'a bağlı olmasına karşı çıkan, Dublin'deki İrlanda hükümetini de tanımayan gizli ordu

İpek

İpek, Doğanın sağladığı ender dokumacılık ürünlerinden biri. İpek, halk arasında "ipekböceği" adı verilen dut kelebeğinin

Balistik

Balistik, Kurşun, top mermisi, roket, füze gibi fırlatılan nesnelerin itme kuvvetini ve hareketini inceleyen bilim dalı.

Abanoz

Abanoz çok sert bir odundur ve parıltılar saçacak kadar iyi cila tutar... Abanoz

Abluka

Abluka, o ülkeye gerekli besin maddelerinin ve her çeşit yardımın kesilmesini amaçlayan eski bir savaş yöntemidir.

Arma ve armacılık

ARMA VE ARMACILIK, Arma devletlerin, kralların ya da belirli bir toplumsal grubun ayırt edici simgesidir.

Asalak ve Çürükcül Canlılar

ASALAK VE ÇÜRÜKÇÜL CANLILAR, Başka bir canlının üzerinde ya da içinde, ondan yararlanarak yaşayan bitki ya da hayvana asalak

Asfalt

ASFALT, kum, kireçtaşı ve granit gibi ufalanmış mineral parçaları ile bitümün doğal ya da yapay karışımı olan siyah renkte bir maddedir.

Askeri Okullar

ASKERİ OKULLAR, silahlı kuvvetlerin çeşitli kademelerinde subay olarak görev almak isteyen kişilerin eğitildiği uzmanlık okullarıdır.

Askerlik

ASKERLİK, Ordular, mesleği askerlik olan kişilerin dışında ya belirli bir süre için yetişkin insanlardan zorunlu askerlik hizmeti istenerek

Aşındırıcı

AŞINDIRICI, Bazı sert maddelerin daha yumuşak maddeleri sürtünmeyle aşındırma özelliği birçok alanda işe yarar.

Banyo ve Hamam

BANYO VE HAMAM, Banyo dendiği zaman günümüz insanının aklına soğuk ve sıcak su akan musluklarıyla, küvetiyle

Barış Hareketleri

BARIŞ HAREKETLERİ, dünyada barışın sağlanması ve korunması için çalışan grupların tümüne verilen genel addır.

Başlık ve Şapka

BAŞLIK VE ŞAPKA, biçim açısından öbür giysilerden daha fazla çeşitlilik gösterir. Türban, silindir şapka

Batik

BATİK, özel bir kumaş boyama yöntemidir. Batik sanatının 1.000 yıllık bir geçmişi vardır. Doğu kökenli olan bu sanat

Bebek

BEBEK, Anne karnındaki gelişme döneminden başlayarak 12 ya da 18 aylık oluncaya kadar insan yavrusuna genellikle “bebek” ya da “süt çocuğu”

Beden Eğitimi

BEDEN EĞİTİMİ, insanlara bedenlerini sağlıklı ve dinç tutabilmenin yollarını öğretir. Eksiksiz bir eğitim

Belediye

BELEDİYE, Nüfusu belli bir sayının üstünde olan yerleşim yerinde hükümet yönetiminin yanı sıra bir de halk yönetimi ya da yerel yönetim vardır.

Bent

BENT, Su toplamak ya da akışını denetim altına almak amacıyla bir akarsuyun önüne kurulan küçük baraja bent denir

Beslenme Ağı

BESLENME AĞI, Bitkiler gibi kendi besinini üretme yeteneği olmayan hayvanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için

Beton

BETON, kırma taş ya da çakıl, kum, su ve çimento karışımından yapılan bir tür yapay kayadır

BİLİMKURGU

BİLİMKURGU, bilimsel buluşların sağladığı yeni olanakları düşsel bir biçimde yorumlayan bir edebiyat türüdür.

Bilim ve Bilimsel Yöntemler

BİLİM VE BİLİMSEL YÖNTEMLER, “Bilmek” sözcüğünden türemiş olan bilim terimi, evrene ve evrendeki her şeye ilişkin temel bilgilere ulaşmak

Bilmece

BİLMECE, Yanıtlanması için sorulan şaşırtıcı ve eğlendirici sorulara bilmece adı verilir.

Biyolojik Saat

BİYOLOJİK SAAT,Hayvanların çoğunda, gündüzün geceye, yazın kışa döndüğünü algılamalarını sağlayan

Biyomühendislik

BİYOMÜHENDİSLİK, mühendislik yöntemleri ile tekniklerinin biyoloji ve tıp bilimlerindeki çeşitli uygulamalarını kapsayan çok geniş bir terimdir.

Borç

BORÇ, yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Ama, borç denilince genellikle para borcu akla gelir.

Borsa ve Kambiyo

BORSA VE KAMBİYO, Madenler, tarımsal ürünler gibi malların ve hisse senedi, tahvil gibi değerli kâğıtların alınıp satıldığı

Boru Hattı

BORU HATTI, Genellikle çelik ya da çelikle pekiştirilmiş beton (betonarme) boruların uç uca eklenmesiyle oluşan boruhatları

Boşanma

BOŞANMA, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Karşılıklı sevgiye, güvene ve mutluluk beklentisine

Boş İnançlar

BOŞ İNANÇLAR, Zaman zaman alışkanlıkla, nedenini bilmediğimiz davranışlarda bulunur ya da sözler söyleriz.

Botanik Bahçeleri

BOTANİK BAHÇELERİ, yalnızca çevreyi güzelleştirmek amacıyla düzenlenmediği için öbür bahçe ve parklardan oldukça farklıdır.

Boya ve Cila

BOYA VE CİLA, Evlerimizin duvarlarından giysilerimize, ressamların tablolarından renk renk şekerlere

Boykot

BOYKOT, bir ülkenin, ticari bir kuruluşun ya da bir kişinin haksız uygulamalarına örgütlü karşı çıkma eylemidir.

AÇIKTOHUMLULAR

Dört yüz milyon yıl önce yeryüzünde bitki olarak yalnızca yosunlar, eğreltiotları, kibritotları, ciğeryosunları ve atkuyrukları vardı. Bunlar oldukça

Virüsler Ve Virüs Hastalıkları

Virüsler bilinen en küçük canlılardır. 1 ya da 2 milyon virüs yan yana dizildiğinde toplam uzunlukları ancak 1 santimetreyi bulur. Varlıkları 19. yüz

Viski

Viski, tahıldan damıtılarak yapılan alkollü bir içkidir. En ünlü viskiler İskoçya, İrlanda, Kanada ve ABD viskileridir. Viski adı, “yaşam suyu” anlam

Vitray

Vitray, renkli cam parçalarının kurşun şeritlerle birleştirilmesinden oluşan dekoratif pencerelere ve süsleyici yüzeylere denir. Başlangıcı çok eski

ADALET

Adalet genel anlamıyla hakka uygunluk, haklı ile haksızın ayırt edilmesi demektir. Bu anlamda hem bir durumu, hem de insanların davranışlarını tanımla

ADATAVŞANI

Adatavşanlannın 18 kadar türü vardır; bunlardan bir bölümünün anayurdu Yenidünya (Amerika), bir bölümününki Eskidünya’dır (Avrupa, Asya ve Afrika).

ADLİ TIP

Mahkemelerdeki soruşturmalar sırasında kimi zaman doktorlara da görev düşer. Örneğin bir ölümün doğal olmayan nedenlerden kaynaklandığından kuşkulanı

AF

Af, genel tanımıyla, bir kişinin kusurunu hoş görerek bağışlamak demektir. İnsanlar, en küçük topluluk olan aileden başlayarak, okulda ve toplumda na

AFRİKA HALKLARI

İnsan soyunun Afrika’nın doğusunda evrimleştiğine ilişkin güvenilir kanıtlar vardır. Tanzanya’nın Olduvai Boğazı yöresinde ve Etiyopya’da yapılan ka

AFRİKAMENEKŞESİ

Mor, pembe, şarap rengi ya da beyaz çiçekli afrikamenekşeleri bugün birçok ülkede saksı çiçeği olarak evleri süsler. Oysa anayurdu olan Doğu Afrika’nı

AĞAÇBASKI

Ağaçbaskı özel bir yöntemle resim yapma ve boyama tekniğidir. Bu teknikle yapılmış resimlere de ağaçbaskı denir. Ağaçbaskı yapmak için önce düz yüzey

Yağ

Yağ , hem bitkilerden , hem de hayvanlardan elde edilen katı ya da sıvı haldeki bazı maddelere yağ denir. Suda çözünmeyen, ama sudan daha hafif olduğu

AĞARTMA

Renkli bir kumaşı beyazlatmak ya da başka bir renge boyamak için önce kumaşın doğal rengini gidermek gerekir. Sanayide birçok ürüne uygulanan ağartma

AĞIT

Bir ölünün ya da acı bir olayın ardından söylenen ezgili şiirlere ağıt denir. Anadolu’da çok yaygın olan ağıt geleneğinin kökleri Orta Asya’ya kadar u

Yakıt

Evlerde, sanayide ya da taşımacılıkta kullanılacak ısı ya da enerjinin üretildiği maddelere yakıt denir. Yakıtların çoğu oksijenle birleşir ve yanark

Yakut

Yakut, en değerli taşlardan biridir. Elmas gibi pırıltılar saçmaz, ama üzerine alevin kızıllığı vurmuşçasına ışıldar; bu yüzden, zamanlar yakutun orta

AHŞAP KAPLAMA

Arapça’dan dilimize geçmiş olan ahşap sözcüğü ağaçtan, kereste ya da tahtadan yapılmış anlamında kullanılır. Güzel desenli çok ince bir tahta levhanın

Yamyamlık

Yamyamlık insan eti yemeye denir.Antropologlara göre, yamyamlığın üç türü vardır. Birincisinde, yaşamı tehdit altındaki insan ölmemek için insan et

Yangın ve Yangından Korunma

Alev, ısı ve ışık oluşturan ateş insanoğlunun yararlı, ama tehlikeli bir yardımcısıdır. Ateş elde edebilmek için yanacak bir yakıt, oksijen (genellikl

Yankı

Yankı, bir kaynaktan çevreye yayılırken bir engele çarpıp kaynağa doğru geri yansıyan ses dalgalarına denir. Bir vadide ya da mağarada bağıracak olurs

Yanma

Yanma, çok miktarda ısının açığa çıktığı bir kimyasal tepkime ya da tepkimeler dizisidir. Tepkimeye katılan maddelerden biri gazdır ve bu gaz genellik

Yapıştırıcı

İki cismi birbirine yapıştırmak için kullanılan tutkal ve kola gibi maddelere genel olarak yapıştırıcı denir. Yapıştırıcıların kullanılması uygarlığın

Yaprak

Yaprak yeşil bitkilerin yiyecek fabrikasıdır. Yani bitkilerin sağlıklı biçimde gelişebilmesi için gereken besinler yapraklar tarafından üretilir ve so

Yara

Vücudun herhangi bir yerinde çeşitli nedenlerle oluşan ezik, bere, çürük, sıyrık, kesik, yanık ve deri yırtılması gibi doku örselenmelerine yara denir

Yardım Kurumları

Yardım Kurumları, acil gereksinim içindeki insanlara yardım etmek üzere özel olarak ya da kamu desteğiyle oluşturulmuş kuruluşlardır. Bu gibi kurumlar

Yaşam Çevrimi

Bütün canlılar doğar, büyür, soyunu sürdürmek üzere kendisine benzeyen yeni canlılar dünyaya getirir, yaşlanır ve ölür. Bir anlamda yaşam, tıpkı bir

Yaşam Öyküsü

Yaşam Öyküsü, bir kişinin yaşamını konu alan ve bu kişinin başından geçen olayları gerçeğe uygun bir biçimde dile getiren bir edebiyat türüdür. Yaşa

Yaşlılık

Bütün toplumlarda nüfusun bir bölümü “yaşlı” olarak nitelenir. Ülkeden ülkeye ya da çağlara göre değişen tek şey, insanın ne zaman yaşlı sayılacağı ve

Yatırım

Her hasat zamanı tarlalarda çiftçinin ürününü toplayan traktörler ve biçerdöverler görülür. Toplanan saman, buğday ve öbür tahıllar ambar ve silolar

Yayımcılık

Kitap, gazete, dergi, afiş gibi her tür basılı ürünün, satılmak ya da dağıtılmak üzere hazırlanması ve pazarlanmasıyla ilgili etkinliklerin tümüne ya

AKAÇLAMA

Topraktaki fazla suları akıtmak için açılan kanallara ya da yeraltına döşenen borulara akaç denir. Akaçlama ya da Fransızca’dan dilimize geçen eşanla

AKARKUM

Su emerek neredeyse sıvı kıvamına geldiği için insanı ya da ağır bir nesneyi taşıyamayacak durumda olan kum örtüsüne akarkum denir. Bu adla anılmasın

AKCİĞERLİ BALIK

Bugün yalnızca Güney Amerika, Afrika ve Avustralya’nın tatlı sularında az sayıda örneğine rastlanan akciğerli balıklar çağımızın “yaşayan fosilleri”

AKÇAAĞAÇ

Akçaağaçgiller familyasının Acer cinsini oluşturan akçaağaçların , çalı ya da ağaç biçiminde 200 kadar türü vardır. Bunlardan çoğunun anayurdu Çin’dir

AKSOLOT

Orta Amerika’da, Mexico’nun çevresindeki soğuk göllerde yaşayan aksolot (Ambystoma mexicanurri) kuyruklu bir amfibyumdur. Semenderle yakın akraba olm

AKŞAMSEFASI

Bahçeleri süsleyen renk renk çiçeklerin çoğu sabah açar, akşam kapanır. Oysa akşamsefasının (Mirabilis jalapa) çiçekleri akşam saatlerinde açar, saba

Yaz Saati

Yerel standart zamandan bir saat ileri zamana yaz saati denir. Yaz saati kuzey yarıkürede nisan ile ekim ayları arasında uygulamaya konur. Elbette b

Kuzey Yemen

Arabistan Yanm adası’nın güneybatısında yer alan ve 1918’de Kuzey Yemen olarak bağımsızlığını kazanan ülke, 1962’de Yemen Arap Cumhuriyeti adını ald

Güney Yemen

Arabistan Yarımadası’nın güneyinde, Aden Körfezi kıyısında yer alan Güney Yemen 1967’de İngilizler’in çekilmesiyle bağımsızlığına kavuştu. Ülkenin a

ALIÇ

Alıç, gülgiller familyasından bir grup dikenli çalı ve ağaççığın ortak adıdır. Anayurdu kuzey yarıkürenin ılıman bölgeleri olan bu bitkiler genellikle

ALIŞVERİŞ

İnsanlar binlerce yıl önce avcılık yaparak ve doğada kendiliğinden yetişen bitkileri, meyveleri toplayarak yaşarlardı. Alet ya da çömlek yapmak, tanm

Yer Ölçümü

Harita çizimi ve inşaat mühendisliği gibi amaçlarla yeryüzünün ölçülmesi yöntemine yer ölçümü ya da arazi ölçümü denir. Bu maddede, yerden yapılan ö

Yeşim

Yeşim, değerli taş niteliğindeki jadeyit ve nefrit minerallerinin ortak adıdır. Bu iki mineralin görünümü birbirine benzer, ama farklı maddelerden olu

Yıl

Dünya’nın Güneş’in çevresindeki her dolanımı 365 günden biraz daha uzun bir zaman alır ve bu zaman uzunluğuna yıl denir. Ama kesin uzunluk bu zamanın

Yıldız

Ay ışığının bulunmadığı bulutsuz bir gecede gökyüzünü, bazıları öbürlerinden daha parlak sayısız ışık noktası kaplar. Dünya kendi ekseni çevresinde d

Yırtıcı Kuşlar

Kartal, atmaca, şahin, çaylak, doğan, akbaba ve ayrı bir takım oluşturan baykuşlara topluca yırtıcı kuşlar denir. Karanlık basınca avlanmaya çıkan ba

Yiyecekler

Yiyecek, besin ve gıda sözcükleri dilimizde çoğu kez birbirinin yerine kullanılırsa da, özellikle yiyecek ile besin arasında önemli bir kavram farkı

Yoga

Yoga, Hindu dininde bütün tanrıların en üstünde olduğuna inanılan ilahi ruh ya da tanrı Brahman’a ulaşabilmek, onunla bütünleşebilmek amacıyla uygula

Yoğurt

Yoğurt, sütün mayalanmasıyla yapılan, hafif ekşi bir besin maddesidir. İnek, koyun, keçi ya da manda sütünden yapılabilir.    İlk kez Anadol

Yoksulluk

Yoksulluk, insanların temel gereksinimlerini karşılayacak olanaklarının bulunmamasına denir. Yoksullar, başka bir deyişle yaşam için temel olan şeyl

Yosunlar

Yosunlar. Nemli ağaç gövdelerinden kayalıklara, kızgın çöllerden denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda kadife gibi yumuşak katmanlar ya da sık öbekl

Yün

Eskiçağlardan beri insanların soğuktan korunmak için yararlandıkları yün, günümüzde de giysi yapımında ve dokumacılıkta yaygın olarak kullanılır. İl

Zar

Zar oyunlarında ve birçok masa oyununda hamleleri belirlemekte kullanılan zar, her yüzünde birden altıya kadar değişen sayıda nokta bulunan küçük bir

Zararlı Hayvanlar

Zararlı hayvanlar denince, tarım ürünleri, yiyecek, mobilya, giysi ve ahşap eşyalar gibi insanın yararlandığı maddelere ya da doğrudan insana zarar ve

Zararlı Otlar

Tarla, bağ, bahçe ya da park gibi özel olarak düzenlenmiş ekili alanlarda kendiliğinden yetişen yabani bitkilere zararlı otlar denir. Bunların zararl

Zehirli Bitkiler

Bazı bitkilerin çiçek, yaprak, tohum, meyve, kök gibi çeşitli organlarında ya da bütün dokularında zehirli bileşikler bulunur. Bitkilerin bu zehirle

Zekâ

Zekâ, insan gelişmesinin en temel öğelerinden biridir. Çok değişik tanımları olmasına karşın, bireyin doğuştan sahip bulunduğu, gelişmeye açık zihins

Zırh

Zırh, kişileri, motorlu araçları ya da gemileri korumak için kullanılan koruyucu giysi, levha ya da kaplamadır. Barut bulunmadan önce savaşların çoğun

Zümrüt

Zümrüt, değerli taşlardan berilin, berrak yeşil renkli bir türüdür. Zümrüte bu rengi veren, eser miktarda içerdiği krom metalidir. Bu taşın kusursuz

Turnuva

Şövalyelerin zırhlarını giyip, kılıçlarını kuşanarak savaşa gittikleri günlerde, büyük kalabalıklar önünde turnuva denen dövüş gösterileri düzenlenir

Turunçgiller

Turunçgiller, portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi ekonomik bakımdan değerli meyve ağaçlarının oluşturduğu bir bitki familyasıdır. Adını turunç

Türk Sineması

Bulunuşunun hemen ardından, yaklaşık bir yıl sonra sinema Türkiye'ye girdi. 1896-97 yıllarında Lumiere Kardeşler’in dünyanın çeşitli yörelerinde çek

Türk Tiyatrosu

Türk tiyatrosunun sanatının başlangıcı Orta Asya’da yaşadıkları dönemlerin birtakım törenleri ile ilkel taklit gösterilerine kadar uzanmaktadır. Ama

ALP BİTKİLERİ

ALP BİTKİLERİ dendiğinde yalnızca Avrupa’ nın Alp Dağları’nda değil, dünyanın başka yerlerinde de 2.000 metre dolayındaki ağaç sınırının üzerinde yaşa

Uçan Daire

Gökyüzünde gözlemlenen alışılmadık bir gökcismi ya da bir optik olay bazen dış dünyalardan gelen bir uzay aracı sanılır. İşte bu tür cisimlere halk ar

Uçurtma

Uçurtma uçurmak hem gençlerin, hem de yaşlıların sevdiği bir eğlencedir. Basit bir uçurtma, iki ince ve hafif çıtanın haç biçiminde birbirine tutturu

Uçuş

Hayvanların iki temel uçuş biçimi vardır: Kendini havaya bırakıp kayarcasına ilerleyerek gerçekleştirilen süzülme ve kanat çırparak uçma.SüzülmeÇok çe

Uğraşı

Uğraşı, insanların günlük işlerinin dışında, boş zamanlarını değerlendirmek ve hoşça vakit geçirmek amacıyla yaptıkları çeşitli etkinliklere denir. H

Ulaşım

İnsanların bir yerden bir yere gitmesini ulaşım, malların bir yerden bir yere götürülmesini taşımacılık ya da eski terimiyle “nakliyecilik” adı altınd

AMAZONLAR

Eski Yunanlılar, bütün savaşçıları kadın olan uzak diyarlardaki bir ülkeye ilişkin öyküler anlatır, bu ülkedeki kadınlara da Amazon derlerdi. Bunla

AMBULANS

Ambulans sözcüğü, yürümek anlamındaki Latince ambulare fiilinden gelir. Gerçekten ilk ambulanslar, savaşta yaralananlara hızla yardım edebilmek için o

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler deyimi devletler arasındaki her tür ilişkiyi içerir. Bireyler arasında çıkan anlaşmazlıklarda, mahkemeler anlaşmazlığı bir kar

AMFİTİYATRO

Eski Roma’nın amfitiyatroları arena olarak adlandınlan büyük bir düzlüğün çevresinde daire ya da elips biçiminde yükselen tribünleri olan yapılardı.

AMMONİTLER

Ammonitler milyonlarca yıl önce denizlerdeki en kalabalık canlı grubunu oluşturan soyu tükenmiş hayvanlardır. Günümüzden 245 milyon yıl önce denizler

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret, farklı ülkelerde yaşayan insanlar arasında mal ve hizmetlerin, başka mal ve hizmetler ile ya da para karşılığında değiştirilme

Un ve Un Değirmeni

Buğday tanelerinin ya da çavdar, arpa, mısır ve pirinç gibi öbür tahıl tanelerinin öğütülmesiyle un elde edilir.    Bir buğday tanesi incel

Uzay Araştırmaları

Uzayda yapılan inceleme ve keşif gezilerine uzay araştırması ya da uzay yolculuğu denir. Dünya atmosferinin sınırları dışında uzanan uzaya uçakla çık

Uzay Uçuşları

İnsan motor gücüyle havada uçmayı ilk kez 1903’te gerçekleştirdi. Bundan hemen hemen 60 yıl sonra da bir taşıtı Dünya atmosferinin ötesine göndermeyi

Ücret

Ücret, geniş anlamıyla, bir kişinin çalışması karşılığında kendisine para ya da mal cinsinden yapılan ödemedir. Bu tanım içine, işçilere ve memurlara

Vanilya

Vanilya dendiğinde hiç kuşkusuz çoğumuzun akima ilk önce, sıcak yaz günlerinde o çok severek yediğimiz vanilyalı dondurmalar gelir. Aslında yalnızca

Vergiler

Vergiler, devletlerin en önemli gelir kaynağıdır. Vergiler hükümetler tarafından, yasaları ve kuralları uygulamak, savunma hizmetlerini yerine geti

Tapyoka

Tropik bölgelere özgü manyok bitkisinin nişastalı köklerinden, tapyoka denen taneli bir yiyecek maddesi hazırlanır. Dünyanın birçok yerinde yaygın ol

Taraklama

Su altında toprak kazma işlemine taraklama, bu iş için kullanılan makineye de tarak dubası denir. Taraklanmış çamur, kum ya da başka malzemeler kazı

Tarçın

Tarçın, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan değerli bir baharattır. Uzakdoğu’ya özgü bazı ağaçların kabuklarından elde edilen bu baharatın başlıca i

Tarım Makineleri

Çağdaş makineler çifçilerin daha az emek harcayarak daha nitelikli ürünler üretmelerini ve ürettiklerini pazara daha hızlı ulaştırmalarını olanaklı

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek için yürütülen etkinliklerin tümüdür. Eski çağlarda başlıca ekonomik etkinlik olan tar

Taşımacılık

İnsanlığın en eski dönemlerinden beri, insan toplumlarının toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişiminde insanların ve malların bir yerden bir yere taş

Taşıt Lastiği

Tekerlek jantının çevresine takılan kauçuk kuşağa taşıt lastiği ya da kısaca lastik denir. Taşıtlarda, genellikle içi havayla doldurulan (şişirmeli) l

Tebeşir

Tebeşir, çok saf, yumuşak, beyaz bir kireçtaşıdır ve çoğu kez ilginç biçimli çizgiler halinde, küçük, sert, siyah çakmaktaşı parçaları içerir. İngil

Tekel

Tekel, bir ürünün yapımının ya da bir hizmetin sağlanmasının tek bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesidir. Daha geniş anlamda tekel ya da monopo

Teknoloji

İnsanlar doğaya karşı öbür hayvan türleri kadar dayanıklı değildir. Kendilerini soğuktan koruyacak doğal bir posttan yoksundurlar. Yeterince güçlü de

Telekomünikasyon

Telgraf, telefon, teleks, faksimile, radyo ve televizyon gibi araçlarla gerçekleştirilen haber ve bilgi iletişimine telekomünikasyon denir.  &nb

Telif Hakkı

Telif Hakkı, yazar, besteci, sinemacı, fotoğrafçı gibi sanatçıların çalışmalarının başkaları tarafından izinsiz ya da kendi yapıtlarıymış gibi kull

Tereyağı

Tereyağı, sütün yağının katılaştırılmasıyla elde edilen enerji verici bir yiyecektir. Keçi, koyun, inek ve manda gibi pek çok memelinin sütü tereyağı

Terörizm

Terörizm, bireylerin, grupların ya da devletin siyasal bir amaçla başka kişi ve gruplara karşı giriştiği, savaş dışı sistemli şiddet eylemleri olara

Tıraş Aletleri

İnsanların sakal tıraşı olmaya ilk kez ne zaman başladıklarını tam olarak bilmiyoruz; ama İÖ 3400’lerde Mısırlıların sakal tıraşı olduğunu, Eski Yuna

ANTİKA

Antika eskiçağlardan kalma değerli sanat yapıtları ile ilgi çekici eşyalara denir. Günümüzde “antika” sözcüğü en az 100 yıllık yapıtları ya da eşyala

Ticari Marka

Evlerde kullanılan eşyaların birçoğunda, örneğin kibrit kutularının, süt şişelerinin, konservelerin üzerinde, kazak, gömlek gibi giysilerin yaka içle

ARAROT

ARAROT özellikle hastalar ve çocuklar için pelte, muhallebi gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan sindirimi kolay bir nişastadır. Ama çoğu kez

Tonoz

Tonoz, salon, oda, koridor gibi herhangi bir mekânın üstünü örtmek amacıyla taş, tuğla ya da beton kalıpla oluşturulan, kavisli tavan örtüsüdür. Dili

Toplum

İnsanlar en eski çağlardan beri yalnız başlarına değil, topluluklar oluşturarak yaşamışlardır. Çok bilinen bir deyişle, insan toplumsal bir hayvandır.

Toz

Çoğu kişi tozu yalnızca evlerdeki bir baş belası olarak görür, ama tozun bundan öte pek çok başka özelliği de vardır. Bazı sanayi dallarında toz işçi

Trafik

Trafik denince akla önce karayolları ve bu yollar üzerinde hareket eden taşıtlar ve yayalar gelir. Ama geniş anlamıyla trafik sözcüğü, ulaşım yolların

Trans-Sibirya Demiryolu

Trans-Sibirya Demiryolu, dünyanın en uzun demiryolu hattıdır. Haftanın her günü Moskova’dan kalkan trenler bu hatta 9.330 km yolu yaklaşık yedi günde

Trilobitler

Trilobitler, bir zamanlar en bol bulunan deniz hayvanlarıydı. Yeryüzünün birçok yerindeki kayaçlarda fosil kalıntıları bulunan bu hayvanlar tespihböce

Tuğla

İyi bir tuğla, insanların yaptığı en dayanıklı yapı gereçlerinden biridir. Hava koşullarından fazla etkilenmez; tuğla yapılar bir yangında ateşe karşı

AYAR DAMGASI

Ayar damgası altından ya da gümüşten yapılmış süs ve kullanım eşyalarındaki değerli metal oranının belirlenmiş sınırlar içinde olduğunu gösteren bir

Tungsten

Tungsten, gri ya da beyaz, ağır, metal özelliği taşıyan bir kimyasal elementtir. Adı, İsveççe’de “ağır” anlamındaki tung ve “taş” anlamındaki s ten sö

Turizm

Turizmin insanların çoğu için yaşamın bir parçası haline gelmesi çok yakın zamanlarda gerçekleşmiştir. 1830’lardan önce askerler, denizciler, kâşifler

Soyu Azalan Türler

Karasinekler ve papatyalar gibi çok bol bulunan bazı hayvan ve bitkiler hiç olmazsa günümüzde, yok olmatehlikesiyle karşı karşıya değildir. Ama sayıla

Soyu Tükenmiş Hayvanlar

Tümüyle yok olmuş hayvan türlerine soyu tükenmiş hayvan denir. Bu türlerin artık Dünya üstünde yaşayanörnekleri yoktur.    Yaşamın başlaması

Sömürgecilik ve Emperyalizm

İnsanların kabileler halinde yaşadığı çok eskiçağlarda, savaşlarda zafer kazananlar yenilenleri önce öldürmüş, daha sonraları köle gibi kullanmaya baş

Sözcükişlem

Belirli bir bilgiyi, bilgisayar aracılığıyla işleyip düzenleyerek kâğıt üzerinde basılı bir metin haline getirme işlemine sözcükişlem ya da metinişlem

Sözleşme

İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan anlaşmalara sözleşme ya da akit denir.    Taraf

Sözlük

Bir dilin belli bir çağda ya da bütün çağlarda kullanılan sözvarlığını alfabe sırasına göre ve tanımlarıyla birlikte veren, gerektiğinde de örnek cüml

Spor

Hayvanların çoğu oyun oynar, atlar, sıçrar ve tırmanır ama yalnız insan spor yapar. İnsanlar da, tarih boyunca koştular, tırmandılar, ağır nesneleri k

Spor Kazaları

İnsanlar genellikle ya hoşlandıkları için ya da zinde ve sağlıklı kalmak amacıyla spor yaparlar. Ama ne yazık ki spor yapmanın da kendine göre tehlike

Su Dağıtım Sistemi

Uzunca bir süre yiyeceksiz yaşayabiliriz, ama canlı ve sağlıklı kalmak için düzenli olarak ve sıkça su içmemizgerekir. Ayrıca, evlerde ve sanayide de

Su Enerjisi

Irmakta akan ya da yüksekten düşen suyun büyük bir enerjisi vardır. Yüzyıllar boyunca makineleri ve değirmenleri işletmek, su çarklarını döndürmek içi

Suikast

Suikast, bir kişiyi önceden tasarlayarak, acımasızca ve aniden öldürme eylemidir. Suikast sözcüğü genellikle devlet yöneticilerinin ve tanınmış kişile

Sulama

Sulama, ekinlerin büyüyebilmesi için toprağa su vermektir. Mısır gibi bazı kurak ülkelerde, sulama yapılmazsa hiçbir ürün yetişmez. Bazı ülkelerde ise

Su Tesisatı

Kentin su dağıtım sisteminden alınan tatlı suyun binaların içindeki kullanım noktalarına dağıtılmasında, binalardaki pis suların ve kanalizasyon atıkl

Süt

Süt, büyük bir bölümünün sudan oluşmasına karşılık, vücut için gerekli pek çok besin maddesini içeren beyaz, besleyici bir sıvıdır. Bu yüzden de hem ç

Şamandıra

Sürücüler nasıl yollarda trafik işaretlerine, trafik ışıklarına ve özel uyarılara gereksinim duyuyorlarsa, denizcilerin de benzeri işaretlere gereksin

BABİL KULESİ

Tevrat’ın birinci kitabı olan Tekvin’de Babil Kulesi’nin öyküsü anlatılır. Bu öyküye göre, Tufan’dan sonra hepsi aynı dili konuşan yeryüzündeki tüm in

Şap

Evlerde kullandığımız saydam kristal yapılı şapın çok çeşitli kullanım alanları vardır. Şap kristalleri yaklaşık yüzde 45 oranında su içerir. Kristal

Şarap

Şarap, üzüm suyunun mayalanmasıyla elde edilen bir içkidir. Başka meyve sularından, hatta bazı kokulu bitki ve çiçeklerden de şarap yapılabilir; ama b

Şeker ve Şeker Yapımı

Bitkiler havadan aldıklan karbon dioksit ve kökleriyle emdikleri sudan kendileri için gerekli olan şekeri yapar. Bu şeker, yeni dokuların ya da tohuml

Şemsiye

Günümüzde genellikle yağmurdan korunmak amacıyla kullanılan şemsiyelerin ilk örneklerinin İÖ 12. yüzyılda Çin’de kullanılan güneşlikler olduğu sanılma

Şifalı Bitkiler

Bitkiler insanların hem temel besin kaynağı, hem de ilk ilaçlarıdır. İnsanlar çok eskiçağlardan bu yana denemeyanılma yoluyla hangi bitkilerin yenebil

Şimşek ve Gök Gürültüsü

İlk insanlar çakan şimşeklerin ve onu izleyen gök gürültüsünün ya da gürlemesinin tanrıların öfkesini gösterdiğini düşünmüştür. Düşen yıldırımların ba

Şövalyelik

İlk şövalyeler, zırh giyen ve at üstünde çarpışan savaşçılardı. Hıristiyan Batı Avrupa’da, 814’te Şarlman’ın ölümünden sonra şövalyelere gereksinim du

Tabu

Polinezya kökenli bir sözcük olan tabu, “yasaklanmış” ya da “ayrı tutulmuş” anlamına gelir. Denizci ve kâşif kaptan James Cook 18. yüzyılda Pasifik Ad

Tahıl

Dünyadaki temel besin kaynaklarının başında tahıllar gelir. Bol nişastalı taneleriyle yüksek enerji sağlayan bu tarım ürünleri yalnızca insanların değ

Takım Tezgahları

Katı malzemelerin işlenmesinde ve biçimlendirilmesinde kullanılan makinelere takım tezgâhı denir. Bu tezgâhlar genellikle elektrik motoruyla çalıştırı

Takma Ad

Takma Ad, herhangi bir nedenle ya da amaçla asıl (gerçek) ad yerine kullanılan addır. Takma ad bir kişiye başkalarınca verildiği gibi, kişi kendi kend

Takma Kol ve Bacak

Hastalık ya da kaza sonucunda kolunu ya da bacağını yitiren kişilere, bir ölçüde bu organın yerini tutabilecek yapay kol ve bacaklar takılır. Eksik bi

Takvim

Çok eskiçağlardan beri insanlar gerek toplumsal yaşamlarının düzeni açısından, gerek dinsel nedenlerle uzun ölçekli zaman ölçümlerine gereksinim duymu

Talk

Talk, kimyasal bileşimi magnezyum, silisyum, oksijen ve hidrojenden oluşan, kristal yapılı ve oldukça yaygın bulunan bir mineraldir. Belirli özellikle

Sahtekârlık ve Dolandırıcılık

Başkasını aldatmak amacıyla sahte bir belge düzenlemeye ya da bir sanat yapıtını taklit etmeye sahtekârlık denir. Bile bile birini kandırarak parasını

Saman

Hayvan yemi olarak kullanılan kurutulmuş bitki sap ve yapraklarına saman denir. Saman en çok buğdaygiller ve baklagiller familyalarındaki bitkilerden

Samuray

Samuray, Japonya’da 1871 ’de son bulan feodal dönemde Japon savaşçı kastının üyelerine verilen addır. 11. ve 12. yüzyıllarda ilk samuraylar soylu sını

Sanayi Tasarımı

Bir şeyin tasarımını yapmak onu zihinde canlandırmak ya da onun planını çizmektir. Sanayi tasarımı ise, sanayinin üreteceği ürünleri hem yararlı, hem

Savaş ve Savaş Araçları

Daha öldürücü silahlar bulunup kullanıldıkça savaş yöntemleri çağlar boyunca sürekli olarak değişmiştir. Günümüzdeki savaşlar eskiçağlardaki savaşlard

Sebzeler

Sebzeler, çok eskiçağlardan beri tarımı yapılan değerli besin kaynaklarıdır. İnsanların beslenmesinde tahıl bitkileri kadar önemli bir paya sahip olma

Seçim

İnsanlar topluluklar biçiminde yaşadıkları, birlikte hareket ettikleri ya da çalıştıkları zaman genellikle içlerinden bazılarının tüm topluluk adına k

Semerkant

Semerkant kenti Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki Semerkant yönetim biriminin merkezidir. Kent Zerefşan Vahası’nda, Taşkent’in güneybatısında yer alır.&nbs

Sepet

Sepet, kamış ve saz gibi bitkisel ya da plastik gibi yapay gereçleri örerek ya da birbiri çevresine sararak yapılan kapların genel adıdır. Sepetler sa

Seramik

Eskiden, fırınlanmış kilden yapılan kiremit ve tuğlalar ile çanak çömlek gibi eşyalarla benzerliği olan bir grup madde seramik olarak adlandırılırdı.

Ses Kaydı

Seslerin az çok kalıcı biçimde saklanmasına ses kaydı denir. Kaydedilen sesin dinlenmesi için yeniden üretilmesi, yani kaydın okunması gerekir. 

Seyir

Seyir, bir gemi ya da uçağın bir yerden başka bir yere giderken izlemesi gereken yolu belirlemek için kullanılan yöntemleri konu alan bilim dalıdır. G

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim, temel hak ve özgürlüklerin geçici bir süre için sınırlandırıldığı ya da tümüyle kaldırıldığı, kolluk görev ve yetkilerinin sivil yönetimd

Sıva ve Alçı

Yapıların duvarlarını ve tavanlarını kaplamakta en çok kullanılan yöntemlerden biri, sıva adı verilen, ıslakken hamur kıvamında olan, kuruyunca sertle

BAHÇECİLİK VE BAHÇE MİMARLIĞI

Çiçek, sebze ya da her ikisinin birlikte yetiştirildiği toprak parçasına bahçe diyoruz. Kısaca, bahçe, insanların yararlanması ve hoşça vakit geçirm

BAKANLAR KURULU

Bakanlar kurulu, parlamenter sistemin uygulandığı ülkelerde, başbakan ve bakanlardan oluşan ve devletin yürütme yetkisini kullanmakla yükümlü organ

BAKLAGİLLER

Baklagiller, dünyanın hemen her yerine dağılmış 20 bini aşkın otsu bitki, çalı ve ağaç türüyle tohumlu bitkilerin ikinci büyük familyasıdır. Bakla, f

Sigorta

Sigorta, insanları beklenmedik zararlara karşı korumanın bir yoludur. Bir yangının ya da benzeri bir yıkımın vereceği zarar tek bir kişinin karşılayam

Silahsızlanma

Silahsızlanma, ülkelerin sahip olduğu silahların savaş tehlikesini azaltmak amacıyla ve uluslararası anlaşmalar yoluyla sınırlandırmasıdır.  &nbs

BİRA VE BİRACILIK

Bira, çimlenmiş tahıllardan, özellikle arpadan yapılan ve kendine özgü kokusu ile tadını şerbetçiotundan alan alkollü bir içkidir. Arpa önce malt hal

BİT

Bitler insanın ve bazı hayvanların vücudunda asalak yaşayan, kanatsız, yassı gövdeli, çok küçük böceklerdir. Ayrı bir takım oluşturan bu böceklerin

BOKBÖCEĞİ

Gübre ve pisliklerin içinde yaşayıp genellikle hayvan dışkılarıyla beslenen birçok böceğe, bu ortak özellikleri nedeniyle bokböceği denir. Daha çok

BONCUK

Boncuk, cam, tahta, maden, denizkabuğu, sert yemiş kabuğu, kemik, plastik ya da başka maddelerden yapılan küçük bir nesnedir. Boncukların ipe dizilebi

BOR VE BORAKS

Kimyada B simgesiyle gösterilen bor elementinin atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 l ’dir. Bir ametal olan, yani metal özellikleri taşımayan bu elem

BOSTAN SİNEĞİ

Dere kıyıları, bostanlar, sebze bahçeleri gibi sık bitki örtüsüyle kaplı sulak yerlerde yaşadıkları için bostan sineği ya da dere sineği adıyla anılan

BÖCEKÇİL BİTKİLER

Bir bitkinin böcek ya da et yemesi insana inanılmaz gibi gelirse de, yeryüzünde böcekleri ve solucan, tırtıl gibi öbür küçük hayvanları yakalayıp yiye

Sirk

Sirk, müzik eşliğinde binicilik, hayvan terbiyeciliği, palyaçoluk, cambazlık, güç ve denge numaralarından oluşan görkemli ve canlı bir gösteridir. Sir

Sirke

Bazı yiyeceklere, özellikle salatalara çeşni katmak için kullanılan sirke, mayalanmış ve ekşimiş meyve suyundan başka bir şey değildir. Sirkenin kendi

Sivil Savunma

Savaş zamanında, silahlı kuvvetlerde görevi olmayan yurttaşları korumak için önlem alınması gereklidir. 20. yüzyıla ve savaş uçaklarının ortaya çıkışı

Siyasal ve Yerel Yönetim

Bir ülkede, eyalette, kentte ya da köyde birlikte yaşayan insanlar bütün ülke ya da topluluğun yararı için konulmuş bazı kural ve düzenlemeler içinde

Siyaset ya da Politika

Siyaset ya da Politika sözcüğü, Eski Yunan dilinde kent devleti anlamındaki polis sözcüğünden gelir. Kent devletleri kendi yaptıkları yasaları uygulay

Sosyalizm

Sosyalizm, en genel anlamıyla, toplum çıkarlarını birey çıkarlarına üstün tutan, toprakta, üretim araçları mülkiyetinde ve gelir dağılımında kamu dene

Sosyal Yardım Hizmetleri

Sosyal Yardım Hizmetleri, kamu kuruluşlarının ya da özel kuruluşların yardıma gereksinimi olan yoksullara, işsizlere, hasta ve özürlülere ya da yaşlıl

BUDAMA

Ağaçların ve çalımsı bitkilerin yaşlı, hasta ya da bitki için zararlı olan bölümlerinin kesilerek ayıklanmasına budama denir. Bitkiler çok çeşitli ne

BUĞDAY

Buğday, taneleri öğütülerek un elde edilen bütün tahıllar içinde en önemlisi ve en çok tüketilenidir. Buğday tarımının başlangıcı o kadar eskiçağlara

Parlamento

Parlamento,halka ait olan egemenliğin temsilcileri aracılığıyla kullanıldığı demokratik ülkelerde yasama organına verilen genel addır. Günümüzde ulusl

BUHAR KAZANI

İçinde herhangi bir sıvı kaynatılarak buhar elde edilen aygıtlara buhar kazanı denir; ama bu ad daha çok, sudan buhar elde etmeye yarayan aygıtlar iç

Parmak İzi

Parmak uçlarını örten derinin üzerinde, değişik desenler oluşturan ince çizgiler ve kıvrımlar bulunur. Parmak ucundaki bu çizgiler her insanda, hatta

Pasaport

Pasaport, devletin, yurttaşlarına başka ülkelere gidip gelmeleri için verdiği bir seyahat belgesidir. Pasaport deyimi iki Fransızca sözcükten doğmuştu

Pastel

Pastel, renk verici toz pigmentin bağlayıcı maddelerle karıştırılarak kalıba dökülmesiyle yapılan çubuk biçimindeki boyama maddesine ve bu boyayla yap

Patent

Mucitlerin yaptıkları buluşlarla ilgili ticari haklarını korumak amacıyla belirli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Daha önce kimsenin tasarlamadığı" ye

Patlayıcılar

Yanan her madde bir miktar sıcak gaz çıkarır. Ocak ve şöminelerin bacaları yanmayla oluşan bu gazları dışarı atmak için yapılmıştır. Bazı maddeler yan

Periskop

Gözlemcinin doğrudan görüş hattı üzerinde bulunmayan cisimleri görmek için periskop denen bir aygıt kullanılır. Basit bir periskop, iki ucuna ayna yer

Petrol

Petrol sözcüğü, Latince’de “kaya” anlamına gelen petra ve “yağ” anlamına gelen oleum sözcüklerinden türetilmiştir. Günümüzde petrol ve petrol ürünleri

Peynir

Süt ekşiyip pıhtılaşınca (kesilince), katılaşan bölüm sütün suyundan (peyniraltı suyu) ayrılır. İşte peynir, teleme ya da süt kesmiği denen bu katı ma

Pipo

Dünyanın çeşitli yörelerinde yaşayan pek çok insan yüzyıllardır değişik biçimlerde ve farklı gereçlerle yapılmış pipolarla tütün içer. Kuzeyin buzlu y

BULUTSU

Bulutsular, uzayın derinliklerinde yayılan çok büyük, ama düşük yoğunluklu toz ve gaz bulutlandır. Nitekim astronomların bu gökcisimlerine verdiği ne

BURÇLAR KUŞAĞI

Dünya’dan bakıldığında, Güneş yıl boyunca yıldızların arasında belirli bir yol izleyerek dolanırmış gibi görünür. Güneş’in yıllık hareketi sırasında

BÜTÇE

Belirli bir dönemdeki gelirin nasıl harcanacağının, çeşitli gereksinimlerin öncelikleri dikkate alınarak önceden planlanmasına bütçe yapmak, yapılan

Propaganda

Propaganda, iç ya da dış kamuoyunu belirli hedefler doğrultusunda etkilemek için, çeşitli yöntemler kullanarak belli bir görüşü yayma çabasıdır. Bir ü

Radyo ve Televizyon Yayınları

Elektriğin bir enerji kaynağı olarak yaygın bir biçimde kullanılması ve motorlu taşıtlar ile uçakların ulaşımda yol açtığı büyük gelişme bir yana bıra

Reçine

Doğal reçineler genellikle ağaçlardan elde edilen yapışkan maddelerdir. En çok bilinen doğal reçine, çam ağacından elde edilen kolofandır. Çam reçines

Renkler

Eğer her şeyi siyah beyaz görseydik dünya çok sıkıcı bir yer olurdu. Doğanın güzelliğinin büyük bölümünü bulutlarla bezeli mavi gökyüzü, alev rengi bi

Reykjavik

Reykjavik, İzlanda’ nın en büyük kenti ve başkentidir. Adanın güneybatısında, 874’te ilk Norveç yerleşiminin kurulduğu noktada yer alır. “Dumanlı koy”

Robin Hood

Robin Hood efsanesi İngiltere’de en az 600 yıldan beri dillerde dolaşmaktadır. İyi yürekli bir haydut olan Robin Hood zenginleri soyup kazancını yoksu

Robot

Robot sözcüğünü ilk kez 1920’de Çek yazarı Karel Çapek bir oyununda kullanmıştı. Oyunun adı, “Rossum’un Evrensel Robotları” anlamına gelen Çekçe sözcü

BÜYÜ VE BÜYÜCÜLÜK

Büyü ve büyücülük, insan ve doğa olaylarını, gizemli dış güçleri harekete geçirmeye çalışarak etkilemek ve yönlendirmek için yapılan eylemlerdir. Bu

CADILIK

Cadıların doğaüstü güçlerden yararlanarak insanlara ya da mala mülke zarar verdiğine inanılır. Oysa, cadı olarak adlandırılan kimseler, eski zamanla

CADIMAKİ

Endonezya ve Filipinler’deki ormanlarda yaşayan bu küçük maymunlar, dimdik ağaçlara hızla tırmanabilen ve büyük bir sıçrayışla ağaçtan ağaca atlayan

Rüya

Rüya ya da düş, uyku sırasında beliren düşünce ve hayaller zinciri olarak tanımlanabilir. Her insanın, sonradan hatırlamasa bile rüya gördüğü bugün bi

Rüzgâr Enerjisi

İnsanlar binlerce yıldır rüzgârdan bir enerji kaynağı olarak yararlanmaktadır. Buna ilişkin olarak ilk akla gelen örnek yelkenli teknedir. Rüzgâr ener

Sabun ve Sabun Yapımı

Temizlik amacıyla kullanılan maddelerin en eskisi ve en iyilerinden biri sabundur. Sabun dışındakiyapay temizlik maddelerine ise deterjan denir. 

Safir

Safir, çoğunlukla mavi renkli değerli bir taştır. Safir adı, lapis lazuli ya da laciverttaşı denen yarı değerli taşın Yunanca karşılığı olan sözcükten

Nairobi

Kenya’nın başkenti olan Nairobi, Doğu Afrika’nın en gelişmiş kentidir. Hint Okyanusu kıyısındaki Mombasa limanının yaklaşık 480 km kuzeybatısına düşer

Nüfus

Nüfus, bir bölgede belirli bir tarihte yaşayan toplam insan sayısıdır. Bu bölge bir kent, köy, ülke, kıta ya da dünya gibi değişik büyüklüklerde olabi

Nüfus Sayımı

Nüfus Sayımı, bir ülke nüfusuyla ilgili bilgilerin resmi olarak toplanmasıdır. Nüfus sayımı genellikle belirli aralıklarla yapılır. Bu sayımda bir ülk

Okuma

Sözcükler ve işaretlerle kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz. İster kitaplar ve gazeteler, ister araç ve gereçlerin kullanım kılavuzları ya da reklamlard

Okuryazarlık

Okuryazarlık, okumayı ve yazmayı bilmek anlamına gelir. Okuryazarlığın farklıdüzeyleri vardır. Bazı topluluklarda bir kimsenin adını yazabilmesi onun

Oniks

Silis minerallerinden akikin bir türü olan oniks yarı değerli bir taştır. Akik, kalsedon ya da kadıköytaşıolarak adlandırılan geniş bir mineraller gru

Caracas

Bir Güney Amerika ülkesi olan Venezuela’nm en büyük kenti Caracas aynı zamanda başkenttir. Kent Karayib Denizi kıyısından 10 km uzaklıkta, yüksek da

Otobüs

Çok değişik biçim ve büyüklükte otobüsler vardır. İngiltere’de ve başka bazı ülkelerde iki katlı otobüslere rastlanır. Birçok ülkede, özel olarak döşe

Oyuncak

Oyuncak, oyun aracı olarak kullanılan her türlü nesneye denir. Bu tanıma göre, minyatür bir elektrikli tren ya da elektronik bir uzay aracı kadar, mıs

Öğrenme

Öğrenme, bilgi, beceri kazanma ve yeteneklerin geliştirilmesi sürecidir. Öğrenmenin çeşitli biçimleri vardır. Okuma yazma ve matematik öğrenirken gene

Ölçme

Bilimsel araştırmalarda, sanayi etkinliklerinde ticaret ve iş yaşamında doğru yöntemlerle ölçüm yapma büyük önem taşır. Bu maddede, günlük yaşamda kul

Ölüm Cezası

Ölüm Cezası, yasada belirli olan suçları işleyen kişinin mahkeme tarafından mahkûm edilmesi sonucu, yaşamına son verilmesine denir.    18. y

Öşür

Birçok eski topluluk arasında ekinlerinin ya da mal varlıklarının onda birini tanrılarına sunmak bir gelenekti ve bu gelenek öşür vermek olarak bilini

Parapsikoloji

Psikoloji insan davranışlarının nedenlerini bilimsel yöntemlerle inceler. Parapsikoloji ise bilimsel yasalarla açıklanamayan, doğaüstü olduğu düşünüle

Parfüm

Güzel kokulu maddelerin birbirine karıştırılmasıyla elde edilen hoş kokulu ürünler olan parfümler binlerce yıldır kullanılır. İÖ 1350 dolaylarında öld

Mahya

Özellikle ramazan ayında, bayramlarda, kandillerde geceleri cami minareleri arasına gerilen ipler üzerindeki ışıklı yazılar mahya olarak anılır. Eskid

Makarna

Makarna, pek çok ülkede sevilerek yenir, en çok İtalya ve Çin’de tüketilir. Glüten oranı yüksek durum buğdayından elde edilen irmikten yapılır. Genell

Makas

Makas, keskin kenarları karşılıklı gelecek biçimde bir araya getirilmiş iki bıçaktan oluşan ve saplarına bastırılarak bıçak ağızlarının birbirine değd

Malt

Malt biranın ana maddesidir ve başta arpa olmak üzere çeşitli tahıllardan elde edilir. Malt üretimi, arpa tanelerinin ıslatılması, çimlendirilmesi ve

Mancınık

Eskiden kullanılan bir savaş aracı olan mancınık günümüzde genellikle bir oyuncak olarak düşünülen, ama tehlikeli bir silah da olabilen sapan ile aynı

Margarin

Margarin, sıvı ya da katı yağların su ya da sütle karıştırılmasıyla hazırlanan, tereyağı kıvamındaki yemeklik ve kahvaltılık yağlara verilen addır. Bu

Maske

Maske, yüzü gizlemek, korumak ya da değişik bir kişiliğe bürünmek amacıyla kullanılır. Bilinen en eski maske örnekleri 30 bin yıl öncesinden kalmadır.

Mayalanma

Bileşiminde doğal şeker bulunan meyve ve sebze suları uzunca bir süre bekletildiğinde, şeker çoğu zaman alkole dönüşür; bu bir mayalanma olayıdır. San

Casusluk

Hükümetler ülke çıkarlarını korumak, ulusal güvenlik açısından gerekli önlemleri alabilmek için başka ülkelerde olup bitenleri öğrenmek ister. Bunun y

Mermer

Mermer denince akla genellikle heykel, biblo yapımı gibi bezeme işlerinde kullanılan parlak, güzel görünümlü, ağır bir kayaç gelir. Mermer aslında, ye

Mevsimler

Mevsim değişikliklerine (ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış) yol açan neden, Dünya’nın dönme ekseninin eğik olmasıdır. Dünya’nın dönme ekseni, Kuzey ve Gü

Cenaze Töreleri

İnsanlar toplu yaşamaya başladığından beri ölüm önemli bir olay olmuş ve ölü için çeşitli geleneklere ve törelere uyularak törenler yapılagelmiştir.

Centiyan

Dağlık ve tepelik yerlerde yetişen, genellikle çokyıllık 400 kadar bitki türüne centiyan denir. Bu bitkilerin oluşturduğu Gentiana cinsinin Latince

Ceviz

Ceviz denince, uzun sırıklarla silkelenip düşürülen meyvelerinin içini zevkle yediğimiz bir ağaç akla gelir. Bilimsel adı Juglans regia olan adi ceviz

Ceylan

Zarif ve alımlı gövdesi, çevikliği, güzel gözleri ve yüksek hızıyla tanınan ceylanın oldukça geniş bir yaşama alanı vardır. Afrika’nın Atlas Okyanusu

Ceza

Cezanın amacı suçluyu eğitip topluma yeniden kazandırmaktır. Ne var ki, yeryüzünde bu anlayışa varılması kolay olmamış, insanlar işledikleri suçları

Cezaevi

Cezaevi, yargılama sonucu suçlu oldukları kanıtlanan kimselerin cezalandırılmak amacıyla hapsedildikleri kurumdur. Cezaevinde geçirilen süre suçun ağ

Cezayir Menekşesi

Cezayir Menekşesi zakkumgiller familyasından birkaç tür bitkinin ortak adıdır. Hepsi de Virıca cinsi içinde yer alan cezayirmenekşesi türlerinden ba

Cırcır böceği

Cırcır böceği çekirgeye çok benzediği için sık sık onunla karıştırılır. Çekirge gibi düzkanatlılar takımından olan cırcır böceğinin de arka bacakları

Cıva

Gümüş beyazlığında ve parlaklığında olan cıva olağan sıcaklıklarda sıvı halde bulunan tek metaldir. Cıvanın kimyadaki simgesi olan Hg, sıvı gümüş anl

Ciltçilik

Ciltçilik, bir kitabı yaprakları dağılmadan ve yıpranmadan korumak, bununla birlikte dış görünümüne de güzellik kazandırmak amacıyla yapılan işlemleri

Mine

Mine, metal bir yüzeyin sert ve parlak bir cam katmanla kaplanmasıyla elde edilen bir bezeme biçimidir. Mine yapmak için çok sıcak bir fırında özel bi

Mobilya

Mobilya, üzerinde oturduğumuz, yatıp uyuduğumuz ya da yemek yediğimiz, yararlı ve genellikle dekoratif ev eşyalarına verilen addır. Başka bir deyişle,

Cumhurbaşkanı

Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde göreve seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilir.    Devlet biçimi olarak cumhuriyeti se

Cumhuriyet

Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu devlet biçimidir. Roma tarihinin genellikle en görkemli dönemi sayılan Roma Cumhuriyeti, Etrüsk Krallığı yı

Çakal

Çakal köpekgiller familyasından bir etçil memelidir. Kurda çok benzemekle birlikte ondan daha ufak yapılıdır. Boyu, 30-35 cm uzunluğundaki tüylü kuyru

Çalı

En fazla 5 metre boya ulaşabilen, ağaçtan daha küçük odunsu bitkilere çalı adı verilir. Çalıları ağaçlardan ayıran temel özellikler, ağaçların tersin

Monoray

Monoray, tek raylı yük ve yolcu taşıma sistemidir. (Mono sözcüğü, “tek” anlamına gelen Eski Yunanca bir sözcüktür.) Fabrikalarda ve depolarda, tepeden

Çalışma Ve İşgücü

İnsanların çoğu yaşamlarını sürdürebilmek için para karşılığı çalışmak zorundadır. Çalışan ve çalışabilir durumda olan insanlar bir ülkenin işgücünü o

Çam

Çam ağaçları, püsküle benzer demetler oluşturan ve iki-üç yıl kadar yeşil kaldıktan sonra kuruyup dökülen iğne gibi ince uzun yaprakları ve kozalakl

Çamaşır Yıkama

Biriken kirli çamaşırlar her evde sorun yaratır. Giysi, çarşaf ve örtü gibi şeylerin giyilmekten ve kullanılmaktan ötürü mikrop yuvası olmalarının önü

Çan

Çan, genellikle metalden, bazen de tahta, boynuz, cam ve kilden yapılan, sallandığında ya da kenarına vurulduğunda çınlayan içi boş bir kaptır. Çanlar

Çanak Çömlek

Kilin suyla karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılan süs ve kullanım eşyasının, yüksek ısılı fırınlarda sertleştirilmesiyle çanak çömlek elde edili

Çan Çiçeği

Çan Çiçeği genellikle mavi, bazen de eflatun, pembe ya da beyaz çiçekli 300 kadar türden oluşan bir bitki cinsidir (Campanula). Canlı renkleri özelli

Çapraz Bulmaca

Çapraz Bulmaca, içi boş karelere yatay ve dikey olmak üzere iki yönde, sözcükler yazılarak çözülen bir bulmacadır. Bu bulmaca çoğunlukla, küçük karele

Çarkıfelek

400 kadar türü bulunan tropik kökenli tırmanıcı bir bitki cinsidir (Passiflora). ABD’nin güney ve batı bölgeleriyle Asya ve Avustralya’nın sıcak ve t

Çatı

Bir yapının çatısı, o yapı içinde yaşayanları yağmur ve güneşten korur ve çatının biçimi çoğu zaman bulunduğu bölgenin iklimini yansıtır. Kuru iklim

Çavdar

Buğdaygillerden bir tahıl bitkisi olan çavdarın (Secale cereale) ilk kez İÖ 6500 yıllarında Asya’nın güneybatısında yetiştirildiği sanılmaktadır. Soğ

Çay

Asya’nın güneydoğu bölgelerinde kendiliğinden yetişen ve doğal haline bırakıldığında küçük bir ağaç kadar boylanan bir bitkidir. Ama bu bitkinin (Ca

Çeçe Sineği

Çeçe Sineği ilk bakışta karasineğe benzeyen, küçük ama çok zararlı bir sinektir. Uyku hastalığını bulaştırmasıyla bilinen bu kan emici sineğin, Glos

Çekirge

Sıcak yaz günlerinde hiç durmadan öten, ürkütüldüğünde uzun arka bacakları üzerinde yaylanarak birdenbire sıçrayan çekirgeler kırların ve çayırların

Çeşme

Çeşme, bir depo ya da kaynaktan borularla getirilen suyun kullanım amacıyla akıtıldığı bir yapıdır. En yalın biçimiyle çeşme, bir su haznesi, suyun ak

Çevrebilim

Çevrebilim ya da ekoloji, bitki ve hayvanların doğal çevreleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. 20. yüzyılın sonlarına doğru çevre kirliliği

Motor

Motor, dinamoları, karayolu ve demiryolu taşıtlarını, uçakları, gemileri, fabrikalarda kullanılan tezgâhları ve benzeri donanımları çalıştırmaya yaray

Çevre Kirliliği

Çevrebilimciler çevreyi canlı, cansız bütün doğal varlıkların ve doğadaki insan yapısı öğelerin bütünü olarak tanımlarlar. Bu çevre, çeşitli insan et

Çınar

Büyük kentlerin çoğunda park ve bahçeleri, meydanları, cadde ve yol kenarlarını ulu çınar ağaçlan süsler. Çünkü kentlerin isli, kükürtlü ve kirli hav

Çıraklık

Bir meslek ya da zanaat dalında çalışabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak amacıyla, o alanda usta olan birinin yanında çalışarak geçirilen

Mum

Hayvansal, bitkisel ya da mineral kökenli birçok farklı mum türü vardır. Tümü karbon elementinin bileşikleri olan mumlar kolayca erir, biçimlendirileb

Mumya

Çok eski zamanlardan beri, ölümden sonra bir yaşam olduğuna inanan insanlar çeşitli yollarla bu yaşama hazırlanmışlardır. Ölülerin mumyalanması da, es

Musluk, Vana ve Supap

Akışkanların, yani sıvı ve gazların akışını denetlemek için vanalar kullanılır. Basit bir vana türü gazmusluğudur. Gaz musluğunda, ortasında delik bul

Mühür

Mühür, bir belge, mektup ya da eşyanın gerçek ve onaylanmış olduğunu göstermek, sahibini belirtmek, önemli mektup ve paketlerin açılmasını engellemek

Mülteci

Mülteci, siyasal, dinsel ya da etnik baskılar yüzünden ülkesini kendi isteği dışında terk etmek zorunda kalan ve yurttaşı olduğu devletin artık koruma

Mürekkep

Bilinen en eski mürekkep türü yaklaşık 4.500 yıl önce Çinliler’in bulduğu sanılan siyah çizim mürekkebidir. Bu mürekkep, yağların yakılmasıyla elde ed

Korsanlık

Bir gemi dolusu silahlı soyguncunun başka bir gemiye yanaşarak saldırması, kaptan ve denizcileri geminin yönünü değiştirmeye zorlaması ve gemideki değ

Kozmetik

İnsanlar, kadın olsun, erkek olsun binlerce yıldan beri güzelleşmek, kendilerini başkalarına beğendirmek, genç görünmek, yüzlerindeki kırışık, yara, s

Kölelik

Köle, bütünüyle başka bir insanın malı olan, herhangi bir eşya gibi alınıp satılabilen kişidir. Kölelik, eskiçağlardan 19. yüzyıla kadar süren uzun bi

Kömür

Çoğunlukla siyah renkli, bazıları ise kahverengi, katmanlaşmış bir tortul kayaç olan kömür, aslında karbonun katışkılı bir biçimidir. Milyonlarca yıl

Köroğlu

Köroğlu, söylencelere konu olmuş bir halk kahramanıdır. 16. yüzyılda yaşadığı kabul edilen Köroğlu’nun asıl adının Ruşen Ali, babasının adının da Yusu

Köy

Günümüzde en küçük yerleşme birimi olan köy bundan binlerce yıl önce insanın eriştiği en yüksek uygarlık düzeyinin göstergesiydi. İlk insanlar alet ya

Krallık

Krallık ya da monarşi, devlet yönetiminde tek kişinin egemenliğidir. Tarih boyunca en yaygın yönetim biçimi olan krallık, geçmişte hemen hemen bütün ü

Kral Madeni

Kral Madeni, kalay ile kurşun ya da bakırı alaşımlayarak (karıştırarak) elde edilen, gümüşsü gri renkli bir metaldir. İlk olarak ortaçağda tabak, çana

Kreozot

Kreozot, ağaç malzemeleri havanın etkisinden korumak ve çürümelerini önlemek için kullanılan; koyu renkli bir sıvıdır. Bunun için malzeme kreozota dal

Kum Saati

Kum Saati, belirli bir zaman aralığını ölçmeye yarayan basit bir aygıttır. İlk kez 15. yüzyılda yapılan kum saatleri günümüzde de değişik amaçlarla ku

Kurtarma Çalışmaları

Kurtarma Çalışmaları, hava, deniz ve kara yolculuklarında kazaya uğrayan ya da fırtına, sel, çığ, deprem gibi doğal olaylarla yaşamı tehlikeye girenle

Kurtarma Gemisi

Kurtarma Gemisi, denizde kazaya uğrayanları kurtarmak için kullanılan özel bir teknedir. Başka teknelerin devrilebileceği ya da batabileceği fırtınala

Kuşatma

Eskiden çok kullanılan, yakın tarihte de zaman zaman görülen bir savaş yöntemi olan kuşatma, bir kaleyi ya da iyi savunulan bir kenti ele geçirmek içi

Kuvars

Kuvars, yaygın rastlanan ve en yararlı minerallerden biridir. Kuvars, bir silisyum ve oksijen bileşiği olan silisin, kristal yapılı özel bir biçimidir

Çıyan Ve Kırkayak

Böcekleri, örümcek ve akrep gibi örümceğimsileri, ıstakoz, karides ve yengeç gibi kabukluları da kapsayan eklembacaklılar içinde çıyan ve kırkayak ka

Çiçek

Tohumlu bitkilerin üreme organı olan çiçeğin görevi, aynı bitkinin bütün özelliklerini taşıyan yeni bitkilerin gelişeceği tohumları üretmektir. Bu n

Çiğdem

İlkbaharda en erken çiçeklenen bitkilerden biri, kardelenden hemen sonra çiçek açan çiğdemdir. Soğanlı bitkilerden olan çiğdem süsenle aynı familyadan

Çiklet

Çiklet, çiklet özü, şeker, glikoz ve baharat katılarak yapılır. Çiklet özü çikletin uzun süre çiğnenebilmesini sağlar. Balonlu çikletin, kopmadan esne

Çikolata Ve Kakao

İspanyol kâşifler Kristof Kolomb ve Hernân Cortes 16. yüzyılda Orta Amerika’ya yaptıkları gezilerden döndüklerinde, İspanya’ya Mayalar ile Aztekler’

Çilek

Çilek kendine özgü hoş kokusu ve tadıyla en sevilen meyvelerden biridir. Oysa çileğin kırmızı renkli, etli ve sulu bölümü çiçekteki dişiorganın yumur

Çimento

Çimento suyla karıştırıldığında kısa sürede sertleşerek katı bir kütleye dönüşen toz halinde bir yapı gerecidir. Duvar örmek için harç ve sıva yapımı

Çimlenme

Toprağa düşen bir tohumun elverişli koşulları bulduğu anda filizlenerek yeni bir bitkiye dönüşmek üzere geçirdiği sürece çimlenme denir. Çimlenmeye ba

Çinçilya

Değerli kürküyle bütün dünyada tanınan çinçilya kemirici memelilerdendir. Uzun kuyruklu ve kısa kulaklı bir tavşanı andıran bu küçük ve sevimli hayvan

Çinicilik

Yapıların özellikle duvarlarını süsleyerek kaplamak amacıyla topraktan yapılarak pişirilen, geometrik biçimli ve küçük boyutlu, bir yüzü bezemeli ve

Çita

Çita, aslan, kaplan, pars gibi yırtıcı ve etçil memelileri içeren kedigillerden bir hayvandır. Görünümü parsa benzerse de çitanın gövdesi daha ince, b

Çivit

Çivit çok eskiçağlardan beri kumaşların boyanmasında kullanılan koyu mavi renkli bir boyarmaddedir. 20. yüzyılın başlarına kadar çivitağacı ve çivito

Çivi Ve Vida

Evlerimizdeki basit onarım işlerinden marangozluk, döşemecilik ve inşaat işlerine kadar pek çok alanda kullanılan çivi ve vidaların yüzlerce değişik

Çizgi Film

Çizgi Film, ayrı ayrı yapılmış çok sayıda resmin tek tek filme alınmasından sonra, bunların bir hareket yanılsaması yaratmak üzere ekranda birbiri ard

Çizim

Bir nesneyi bir yüzey üzerinde çizgilerle göstermeye çizim denir. Bir çizimde biçim, çerçeve, yükseklik, genişlik, yuvarlaklık, ağırlık, hafiflik, h

Kültür

Kültür sözcüğü “ekin ekme, yetiştirme” anlamındaki culture sözcüğünün Fransızca okunuşuyla dilimize yerleşmiştir. Tıpkı bir çiftçinin önce sürerek, so

Laiklik

Laiklik, genel olarak din ile devlet işlerinin ayrılması olarak tanımlanır. Fransızca’dan dilimize geçmiş olan “laik” sözcüğü “din adamı olmayan kimse

Lehimleme

Lehimleme, metal parçalarını birbirine tutturmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Lehimleme işlemi, iki tahta parçasını tutkalla yapıştırmaya benzer,

Çobanpüskülü

Avustralya dışında dünyanın bütün ılıman ve tropik bölgelerinde kendiliğinden yetişen çobanpüsküllerinin çalı, ağaççık ve ağaç boyutlarında 300’den f

Lif

Lif, hayvan, bitki, mineral gibi doğal maddelerden elde edilen ince iplikçiklere denir. Ama lifler yalnızca doğal kaynaklardan sağlanmaz; özellikle kâ

Çocuklara Eziyet

Ailelerin çoğu çocuklarını çok sever ve özenle yetiştirmeye çalışır. Ne var ki, çocuklar bazen evlerindeki yetişkinlerden, hem de bakım larından doğr

Çocukluk Çağı

Çocukluk Çağı, bebekliğin sona erdiği yaklaşık 18. aydan, ergenlik döneminin başladığı 12-14 yaşlarına kadar süren bir evredir. Bebeklik dönemi sona e

Çocuk Suçları

çocukların yasalarca yasaklanan eylem lerini kapsar. Çocuk tanımı ülkeden ülkeye farklılık gösterir; çocuğun yetişkin sayıldığı yaş 15 ile 18 arası

Çorap

Çorap, elde ya da makinede örülerek ayağa giyilmek üzere yapılır.    12. yüzyılda Avrupa’da, erkekler günümüzdeki bale çorapları gibi vücud

İnci Ve İnci Avcılığı

İstiridye, midye ve salyangoz gibi yumuşakçalar, kabuklarının iç yüzeyini sedef denen beyazımsı, parlak bir maddeyle kaplar. İstiridye ve midyeler içl

İnsan Hakları

İnsan Hakları, deyiminden dil, din, sınıf, cinsiyet, etnik köken gibi ayrımlar gözetilmeksizin herkesin yasalarla korunan gereksinim ve çıkarları an

İnsanın Kökeni

İnsan, kendisine bütün öbür canlılar arasında önemli bir ayrıcalık kazandıran gelişmiş zihinsel yetilerine, konuşma yeteneğine ve yarattığı kültür ür

İnşaat Sanayisi

İnşaat sözcüğü, yapı tasarımı sanatı olan mimarlıktan farklı olarak, akla gelen her türlü yapım sürecini anlatır. İlkçağlarda, doğada bulunan gereçle

Kaolin

Kaolin, porselen, seramik ve çini yapımında kullanılan, yumuşak, beyaz renkli bir topraktır. Kaolin adı, “yüksek dağ” anlamındaki Çince K’ao ling sözc

Kapitalizm

Kapitalizm, sosyalist ülkeler dışındaki ülkelerin ekonomik sistemlerinin adıdır. Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Japonya gelişmiş kapitalizmin örneklerid

İran Sanatı

İran Yaylası’nda insan varlığına ilişkin bilgiler günümüzden yaklaşık 100 bin yıl öncesine kadar uzanır. Bu yörede bulunan en eski kalıntılar ise İÖ

İriayak

İriayaklar kuluçkaya yatmak yerine yumurtalarını gömmeyi yeğleyen bir düzine dolayında kuş türüdür. En iyi bilinen türü olan bayağı iriayak (Leiopa

Karayolu

Karayolları, otoyollar ve caddeler, tekerlekli araç, hayvan ve insanların yolculuk yapabilmeleri için düzenlenmiş yollardır.Karayolu sözcüğü genellikl

İsyan

İsyan ya da ayaklanma, insanların devlet yönetimine ya da herhangi bir otoriteye karşı, toplu olarak ve genellikle zora başvurarak başkaldırmasıdır. A

İşaretleşme

İşaretleşme, insanlann birbirlerine haber ve bilgi iletmekte yararlandıkları bir yöntemdir. Öteki iletişim yöntemlerinden farklı olarak işaretleşmede

İzcilik

İzci örgütleri, gençlere iyi bir yurttaş olma, yaratıcı ve çok yönlü bir kişilik geliştirme ve beceri kazanma yollarını öğreten dünya çapında gençlik

İzlenimcilik

Fransa’da 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan bir resim akımıdır. İzlenimci ressamlar, yaklaşık 200 yıldır resim sanatını yönlendiren kurallara ve kıs

Kast

Kast sözcüğü Portekizce’de ırk, soy, kabile anlamına gelen casta'dan türetilmiştir. 16. yüzyılda, Hindistan’a giden Portekizli gezginler, bu ülkede ya

Katamaran

Birbirine bağlı iki gövdeden oluşan deniz teknesine katamaran denir. Bu tür tekneler Pasifik Adaları’nda yüzyıllardan beri kullanılmaktadır. Katamaran

Jelatin

Pelte kıvamındaki maddelere jel denir. Jelatin de, jel oluşturma özelliğine sahip bir hayvansal proteindir (bak. PROTEİN). Jelatin hayvan kemiklerinde

Jeofizik

Dünya’ yı, okyanusları ve atmosferi etkileyen fiziksel kuvvetleri inceleyen bilim dalıdır.    Jeofizik birkaç dala ayrılır. Bunlardan her b

Jeotermal Enerji

Dünya’nın ısısından elde edilen enerjidir. Jeotermal sözcüğü, “yer” ve “ısı” anlamındaki Yunanca iki sözcükten türetilmiştir. Dünyanın pek çok yerin

Kauçuk

Kauçuk, çok önemli ve yararlı bir maddedir. Tüm dünyada her yıl 12 milyon tonun üstünde kauçuk üretilir; bunun yaklaşık üçte biri doğal kauçuktur. Kal

Kavrama

Pek çok makinede bazı parçalar dönerken, belli parçalar da hareketsiz kalır. Bu, kavrama denen mekanizmayla gerçekleştirilir. Kavrama, iki döner mili

Jet Motoru

Jet motoru, uçakların ve uzaya gönderilen roketlerin havada yüksek hızla hareket etmesini sağlar. Tepkili motor olarak da bilinen jet motorunun çalış

Jön Türkler

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meşrutiyet yönetimini kurmayı amaçlayan hareketi yaratan aydınlara verilen addır. Genç Türk anlamına gelen deyim,

Kaza

Kaza, mal ya da can kaybına yol açabilen, olağandışı, beklenmeyen ve istenmeyen bir olaydır. Kazaların yaşamımızdaki etkileri ve önemi çoğu zaman sanı

Kazı Makineleri

İnşaat işlerinde, örneğin bina yapımında temel kazmak, yol yapımında araziyi düzlemek ve akaçlama çalışmalarında kanal açmak için çok miktarda toprağı

Keçe

Çadır ve yer yaygısı olarak kullanılmak üzere ilk kez Asya’da yapıldığı sanılan keçe, dokumayı gerektirmediği için bütün kumaşlar içinde yapılması en

Kehribar

Kehribar,bir tür taş görünümündeyse de aslında çağlar öncesinde çam ağaçlarından sızmış olan ağdalı, yapışkan reçinelerin fosilleşmiş yani taşlaşmış k

Jüpiter

Mars’ın yörüngesinin ve küçük gezegenler kuşağının ötesinde yer alır; Güneş’ten ortalama uzaklığı 777 milyon kilometredir. Jüpiter, Güneş çevresindek

Jüt

Jüt adını alan otsu bitkiler, gövdelerinden elde edilen lifleri için yetiştirilir. Ihlamurgiller familyasının Corchorus cinsinde yer alan bu bitkileri

Kabak

Bazıları sebze bazıları da süs olarak yetiştirilen pek çok kabak türü vardır. Hepsi de kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasında yer alan bu türlerin ç

Kablo

Elektriğin bir yerden bir başka yere iletilmesinde, direkler arasına çekilen ya da yeraltına ve denizaltına döşenen tel kablolardan yararlanılır. Tel

Kabuk

Ağaç ve çalıların gövde, dal ve kökleri aynı insan vücudunu saran deri katmanı gibi kabuk denen bir örtüyle kaplıdır. Odunsu bitkilerde koruyucu bir

Kabuklu Bit

Kabuklu bit ya da koşnil denen böcekler, gaga biçimini almış ağızlarıyla bitkilerin özsuyunu emdikleri için zararlı böceklerden sayılır. Dadandıklar

Kabuklular

Kabuklular, hayvanlar âleminin en geniş grubu olan eklembacaklıların bir sınıfıdır. Bilimsel adı olan Latince kökenli Crustacea sözcüğü “sert kabuklul

Kabuk Ve Kabuk Koleksiyonculuğu

Kabuk çeşitli hayvanların gövdesini kaplayan koruyucu, az ya da çok sertleşmiş bir örtüdür. Pek az omurgalı hayvanın kabuğu vardır. Bu hayvanlar aras

Kaçakçılık

Kaçakçılık yüzyıllardan beri süregelen yasadışı bir ticaret biçimidir. Birçok ülkede satışı yasaklanan silahlar ve uyuşturucu maddeler, bazı ülkeler

Kadın Hakları

Kadınlar 18. yüzyıldan bu yana gerek siyasal ve hukuksal alanda, gerek toplumsal işbölümü, eğitim ve üretim alanında cinsiyet farkına dayalı eşitsizl

Kadın Tuzluğu

Başta Asya olmak üzere dünyanın daha çok kuzey ılıman bölgelerinde yetişen ve 450’yi aşkın türü olan çalımsı bitkilere kadın tuzluğu denir. Berberis c

Kafur

Kafur, kendine özgü keskin kokusu ve acı tadıyla kolayca tanınabilen, kristal yapısında beyaz bir katıdır. Doğada birçok bitkinin, özellikle Japonya v

Kağıt Ve Kağıt Yapımı

Kağıt, yalnızca yazı yazmakta ve basım sanayisinde değil, paketleme ve ambalajlamada da çok kullanılır. Bazı plastik ürünlerin temel maddesi olan kağı

Kahin

Kâhinlerin, tanrılarla iletişim kurduklarına, böylece geleceğe ilişkin bilgi sahibi olduklarına inanılırdı. İnsanlar başlarına gelen olayları yoruml

Kahkaha Çiçeği

Duvar ya da çitlere sardırılarak yetiştirilen kahkaha çiçeği (Ipomoea purpurea) çok sevilen bir bahçe bitkisidir. Kahkaha çiçeğigiller (Convolvulacea

Kahve

Çok sevilen bir içecek olan kahve, dünyaya Afrika’dan yayılan kahve ağaçlarının öğütülmüş çekirdeklerinden (tohumlarından) hazırlanır. Çekirdeklerin i

Kaju

Amerika’nın tropik kesimlerinde kendiliğinden yetişen kaju ağacının tohumlarından besin olarak yararlanılır. 16. yüzyılda Portekizli misyonerlerce D

Kakım

Sansargiller (Mustelidae) familyasının bir türü olan kakım (Mustela erminea), kuzey yarıkürenin ormanlık ve çalılık kesimlerinde yaşar. Yakın akraba

Kakmacılık

Taş, ahşap, deri ya da maden yüzeyler üzerinde açılan oyukların daha başka değerli bir maden ya da madde ile doldurulmasıyla gerçekleştirilen süslem

Kaktüs

Genellikle dikenlerle bezenmiş ilginç biçimli, etli gövdeleriyle yeryüzündeki Öbür bitkilere pek benzemeyen kaktüslerin 2.000’i aşkın türü vardır. Kak

Kala

Çiçekçilerin vitrinlerinde iri, beyaz çiçekleriyle dikkati çeken kala (Zantedeschia aethiopica) çok sevilen bir süs bitkisidir. Anayurdu Güney Afrika

Kalem

Kalem yazı yazmaya ya da çizim yapmaya yarayan araçların genel adıdır. Mürekkepli kalemlerde iz bırakıcı madde olarak mürekkep kullanılır. Kurşunkale

Kaleydoskop

Kaleydoskop, içine bakıldığı zaman simetrik desenler görülen bir optik aygıttır. Görülen desenler kaleydoskop hareket ettirildikçe sürekli olarak de

Kalıp Ve Kalıplama

Metal, plastik ya da kumaş gibi malzemelerin biçimlendirilmesinde, dökülmesinde, kesilmesinde ya da bezenmesinde, kalıp denen araçlara gereksinim va

Kamelya

Kamelya, kışın yapraklarını dökmeyen çalı  ya da ağaççık boyutunda bir süs bitkisidir. Asya’da kendiliğinden yetişir; dünyaya, yüzyıllardan beri

Kamış Ve Saz

Sulak yerlerde yetişen pek çok otsu bitkiye halk arasında, çoğu kez ayrım yapmaksızın, kamış ya da saz denir. Sazlık dendiğinde de bu tip ince uzun gö

Kamuflaj

Kamuflaj, gözden gizlemek ya da gizlenmek anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcüktür. Kamuflaj savaşta saldırılardan sakınmak ya da düşmanı şaşı

Kamuoyu Araştırması

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterl

Kanalizasyon

Evlerdeki ve öbür yapılardaki atık suların toplanıp istenen yerlere akıtılmasını sağlayan boru ve kanallara kanalizasyon denir. Birleşik ve ayrı olm

Kancalı Kurt

Kancalı Kurt, insanın bağırsaklarında asalak yaşayan ve kancalıkurt (ankilostomiyaz) hastalığına yol açan, 5-10 mm uzunluğunda bir ipliksolucandır.

Kano

Kano, gidiş yönünde oturan bir ya da birden fazla kişinin kürekle yüzdürdüğü hafif bir teknedir. En eski ulaşım araçlarından biri olan kanoyu ilkel in

Dağ Lalesi

Dağ Lalesi, bu adı taşımasına karşın laleyle akraba değildir. Lale zambakgiller familyasında, dağ lalesi ise düğünçiçeğigiller familyasında yer alır.

Dakar

Senegal’in başkenti ve Batı Afrika’nın başlıca limanlarından biridir. Afrika’nın en batı ucundaki Yeşil Burun’da yer alır. Bu bölgeye ilk kez 16. yüzy

Kent

Genel olarak nüfus yoğunluğu, nüfusu ve kapladığı alan belirli bir büyüklüğü aşan, ekonomik etkinliklerin yoğun olduğu yerleşmelere kent; kentlerden g

Kereste

Çevremizde gördüğümüz birçok ahşap eşyanın yapımında kullanılmak üzere işlenip hazırlanmış olan oduna kereste denir. ODUN maddesinde, odunun ağacın ca

Keson

Keson, temel atmada ya da sualtı inşaatlarında kullanılan metal ya da beton bir kasadır. Kutuya benzediği için keson adı “kutu” anlamındaki Fransızca

Kılıç

Kılıç, 20. yüzyılın ilk yarısına kadar göğüs göğüse savaşta kullanılan başlıca silahtı. Kılıç tarih boyunca yalnız silah olarak değil bir güç ve egeme

Kına

Kına, yaprakları kurutulup öğütülerek saç ve tırnak boyamakta kullanılan küçük ağaç ya da çalı yapısında bir bitkidir. Afrika’nın kuzeydoğu kesimlerin

Kış Uykusu

Kış Uykusu, ağır kış koşullarına dayanabilmek ve yiyecek bulma güçlüğünden kaçmak için bazı hayvanların başvurdukları bir uyarlanma yöntemidir. Kışı g

Kıtlık ve Açlık

Bir yörede yaşayan halkın yiyeceği gereksiniminin çok altındaysa kıtlık var demektir. Eğer kıtlık koşulları uzun sürerse, öncelikle küçük çocuklar ve

Kıyı Canlıları

Deniz yaşamının çarpıcı ve güzel biçimlerini yalnızca tropik bölgelerin sıcak denizlerinde değil, daha soğuk denizlerde de görebiliriz. Bir kıyı gezin

Kıyı Koruma

Kıyı Koruma bir ülkenin kıyılarının, karasularının ve iç sularının güvenliğinin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi ve zor durumdaki teknelere yardımı

Kibrit

Günümüzde kibrit o kadar yaygındır ki, insanların bir zamanlar ateş yakmak için nasıl iki tahta parçasını birbirine sürtmek zorunda kaldıklarını ya da

Kilit ve Anahtar

Kapıların, çekmecelerin ve benzeri eşyaların güvenle açılıp kapanması için kullanılan kilidin başlıca parçası, ileri-geri hareket etmesi bazı engeller

Kimyasal Savaş

Zehirli gazlar ve öbür zehirli kimyasal maddeler en öldürücü silahlar arasındadır. Zehirli gazlar ilk kez I. Dünya Savaşı’nda silah olarak kullanılmış

Kimya Sanayisi

Boyama, cam yapımı, minerallerin eritilerek içlerindeki metallerin ayrılması, bitkilerden ilaç özütlenmesi gibi kimyasal işlemler yüzyıllardır uygulan

Kireç ve Kireçtaşı

Kireçtaşı, temel olarak kalsiyum karbonattan oluşan yumuşak bir kayaçtır. Katışıksız haldeyken beyaz renklidir, ama başka maddelerin katılmasıyla deği

Kiremit

Kiremit, pişmiş kilden ya da betondan yapılan ve çatıları kaplamak için kullanılan küçük levhalardır. Elle yapılan kiremitler yumuşak kilin kalıplara

Kitap

Edebiyat, bilim, tarih ya da öbür bilgi alanlarındaki yapıtlar okuyucuya yararlı ve çekici bir biçimde kitaplarla sunulur. İnsanların çağlar boyunca e

Kod ve Şifre

Haber ve bilgiler gönderilirken iletişimde kolaylık sağlamak amacıyla bazen, mesajda kullanılan harf, sözcük ya da sözcük grupları belirli bir kurala

Komünizm

Komünizm, toplumun kapitalist sistemden farklı bir biçimde örgütlenmesini öngören bir sistemdir. Buna göre, komünizm aşamasına ulaşıldığında, tüm insa

Konser

Konser sözcüğü başlangıçta bir grup müzisyenin bir araya gelip kendi zevkleri için çalmaları anlamına geliyordu. Günümüzde ise sanatçıların bir toplul

Daman

Hemen hemen bir tavşan büyüklüğünde olan damanlar tıknaz gövdelerine bitişik gibi duran iri kafaları, sivri burunları, kısacık bacakları ve boyunlarıy

Damıtma

Kaynayan su buharlaşarak uçar, ama bu buhar soğuduğunda yeniden su damlacıklarına dönüşür. Mutfakta kaynayan bir çaydanlıktan çıkan su buharının pence

Dantel Ve Oya

Dantel Ve Oya, ipliklerin ağ gibi bir doku oluşturacak biçimde iğne, mekik ya da tığla örüldüğü, genellikle motiflerle bezeli bir örgü türüdür. Dantel

Dar Es-Selam

Doğu Afrika’daki Tanzanya’nın en büyük kentidir. Hint Okyanusu kıyısında, palmiye ağaçlarının süslediği bir körfezde kurulmuştur. Mercan kayalıkların

Darı

Kocadarı, kumdarı, cindarı, süpürgedarısı gibi çeşitli tahıl bitkilerini adlandırmak için kullanılan darı sözcüğü “tane” anlamına gelen eski Türkçe t

Define

Define, toprağın altında ya da gizli bir yerde saklanmış olarak bulunan ve sahibi olmayan altın, gümüş eşya ya da madeni paralara verilen addır. Dünya

Defne

Defnegiller familyasının örnek türü olan defne (Laurus nobilis) hoş kokulu yapraklarıyla tanınan küçük bir ağaçtır. Akdeniz kıyılarının kışları ılık

Değerli Taşlar Ve Mücevherler

Değerli taşlar öteki minerallere oranla daha güzel, dayanıklı ve az bulunur olmaları nedeniyle daha değerlidir. Bazı kuyumcular elmas, yakut, safir v

Değnek Çekirgesi

Bazı sıcak ve tropik ülkelerde ince uzun gövdeleri, yeşil ile kahverengi tonlarındaki renkleri ve incecik bacaklarıyla ağaç ya da çalıların arasında

Delfi Kahinleri

Yunanistan’da Delfi’deki Apollon Tapınağı’nın kapısı üzerinde “Kendini Tanı” yazıtı vardı. Gelecekten haber veren bir tapınağın kapısında bu yazıt t

Gazate ve Gazetecilik

Gazete yazı ve fotoğraf kullanarak halka güncel olaylara ilişkin haber ve bilgi verir. Genellikle günlük ya da haftalık olarak düzenli aralıklarla yay

Gecekondu

Gecekondu, konut sorununu çözemeyen düşük gelirli insanların buldukları boş topraklarda, çok kısa bir süre içinde kendi olanaklarıyla yaptıkları evler

Gelir

Gelir, sürekliliği olan ve belirli zamanlarda elde edilen paradır. Ücret, maaş, kira, kâr, faiz gibi türlere ayrılır.    İnsanların çoğu işg

Demir

Çapa adıyla da bilinen ve metalden yapılan demir denizcilikte kullanılır. Gemi, kayık ya da şamandıraya uzun bir zincir ya da halatla bağlı olan demir

Demiryolu Ve Tren

Bir ulaşım yöntemi olarak 19. yüzyıl başlarında İngiltere’de kullanılmaya başlanan demiryolu, daha çok yolcuyu ve yükü büyük uzaklıklara daha hızlı

Demokrasi

Demokrasi, bir ülke halkının kendi kendini yönetmesi demektir. Demokrasinin ilk uygulamaları Eski Yunan’da görülmüştür. Yunanca’daki demos (halk) ve

Deniz Akıntıları

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan okyanus suları, yeryüzünde, belirli bir düzende sürekli hareket eder. Küçük akıntıları gelgitler yara

Denizaltı

Denizaltı, suyun üstünde olduğu gibi altında da yol alabilen bir tür gemidir. İlk kez I. Dünya Savaşı sırasında (1914-18) büyük ölçüde kullanılan de

Deniz Feneri

Deniz Feneri, gemilere karaya ya da limanlara ulaşmaları için yol gösteren, kayalıklar ve kum birikintileri gibi tehlikeler konusunda denizcileri u

Gemi Kurtarma

Kurtarma sözcüğünün anlamları arasında yok olma tehlikesi içindeki malları değerlendirme de vardır. Bu sözcük, yeniden yararlanılmak üzere toplanılan

Gemi Motoru

Gemilerin hareketini motorlar sağlar. Günümüzde en yaygın olarak kullanılanlar dizel motorlarıdır. Bu amaçla buhar türbinleri ve gaz türbinleri de kul

Gemi ve Gemi Yapımı

Bugün gördüğümüz dev teknelerin tarihi, binlerce yıl önce, insanların ağaç kütükleri ya da kamış yığınları üzerinde akarsuları geçmeleriyle başladı. İ

Deniz Kuvvetleri

Bir ülkenin deniz kuvvetleri o ülkenin savaş gemilerinden oluşur. Deniz kuvvetlerinde uçak gemileri, denizaltılar, destroyerler gibi doğrudan savaşa

Giysi

Dünyadaki ilk insanlar çıplaktı. Önce soğuk bölgelerde yaşayanlar ısınmak için hayvan postlarından giysiler yaptılar. Daha sonra kabile toplulukları h

Göç

Göç insanların bir yerleşim yerinden bir başkasına ya da bir ülkeden öbürüne temelli ya da geçici bir süre için taşınmasına denir. Göç eden insanlar i

Deniz Taşımacılığı

Deniz Taşımacılığı, denizyoluyla yük ve yolcu taşınması anlamına gelir; genellikle bütün ticaret gemilerini kapsar. Günümüzde yük taşımacılığının üçt

Deniz Tekneleri

Gemiler ile deniz tekneleri arasındaki fark, kabaca, teknelerin 15 metreden daha küçük, gemilerin ise daha büyük taşıtlar olmasıdır. Ama bu tanıma u

Grafik

Grafik, bazı bilgilerin, kolayca görülmesi ve anlaşılması için çizimlerle gösterilmesidir. Matematikteki tanımıyla grafik, bir büyüklüğün (ya da nicel

Grev

İşçilerin aldıkları ücretleri yetersiz buldukları ya da çalışma koşullarını iyileştirmek istedikleri zaman toplu olarak işi bırakmalarına grev denir.

Güdümlü Balon

Güdümlü Balon, havadan daha hafif bir gazla doldurulmuş olan, motoru, dümeni ve yolcu kabini bulunan çok büyük bir balondur. Havada yükselen güdümlü b

Güdümlü Füzeler

Güdümlü Füzeler, fırlatıldıktan sonra hedefini bulması için çeşitli yöntemlerle yönlendirilen füzelerdir. Havada çok büyük bir hızla giden roketler, s

Gümüş İşçiliği

Parlak, beyaz bir metal olan gümüşün ilk kez İÖ 4000 yıllarında kullanıldığı sanılmaktadır. Uzun süre toprağın altında kalan gümüş eşya, altın eşyanın

Deterjan

Temizlik amacıyla kullanılan kimyasal maddelere deterjan adı verilir. Günlük yaşamda çok yaygın olarak kullanılan sıvı ya da toz deterjanların üretim

Devletçilik

Devletçilik, Bir ekonomi politikası olan devletçilik en geniş anlamıyla devletin ülkenin ekonomik yaşamına yön vermesidir. Devlet bu politikasını ge

Halat ve Halat Yapımı

Halat yapımında metal teller, doğal ya da yapay lifler kullanılabilir. Başlangıcı 5.000 yıldan daha eskiye giden halat yapımını insanlar ilk kez orman

Halı ve Kilim

En güzel, en değerli halı ve kilimler İran, Türkiye, Afganistan, Hindistan, Çin gibi ülkelerde dokunur. Doğulu sultanların saraylarından ya da Çin tan

Dikilitaş

Eski Mısır inanışına göre, Güneş Dünya’nın, ilk sabahında, dik bir taşın üzerine konmuştu. Mısırlılar bu ilk anı simgelemek için Nil Irmağı'nın güney

Dikiş

Dikiş, günümüzde de geçerli olan en eski el sanatlarından biridir. Çok eski zamanlarda kuş kemiklerinden ya da tunçtan yapılma iğnelerle hayvan deril

Düğün

Düğün, evliliğin şenlik ve şölenlerle kutlanmasıdır. Bekârlıktan evliliğe geçişte, dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde, o yörenin din, gelenek ve k

Düğüm

Düğüm, halat, ip ve sicim uçlarını birleştirmek ve çözülmesini önlemek için uygulanan bağ türüdür. Düğüm ve bağlama biçimlerine verilen adların çoğu d

Diktatör

Roma Cumhuriyeti'nde, devletin karşılaştığı savaş tehlikesi ya da bir başka bunalım durumunda senatoca olağanüstü yetkilerle donatılarak geçici bir

Düğme

Düğme, giysilerin kavuşturulması gereken yerlerini kapatmaya yarar. İlikleme işlevinin yanı sıra süsleme amacıyla da kullanılır. Düğme sözcüğü tüg-mek

Düello

Düello, bir anlaşmazlığı ya da onur sorununu çözmek için önceden belirlenmiş kurallara göre, öldürücü silahlarla teke tek yapılan bir dövüş biçimidir.

Dinamo

Dinamo, Aydınlatmada, ısıtmada ve makinelerin çalıştırılmasında kullanılan elektrik akımı üreteç ya da jeneratör denen makinelerce üretilir. Bu üret

Duygu

Duygu, insanın mutlu, kederli, öfkeli, coşkulu ya da korku içinde olmasını anlatan bir sözcüktür. Herhangi bir duygu bir düşünceden kaynaklanır. Örneğ

Diplomasi

Diplomasi, bir ülkenin başka ülkelerle ilişkilerinde, kendi konumunu korumaya ve iyileştirmeye çalışırken, öbür ülkelerle dostluğunu yürütebilme uğra

Duyarlı Ölçü Aletleri

Nesnelerin ağırlığını, boyutlarını ya da başka özelliklerini, zamanı, sıcaklık, basınç, akış hızı, elektrik gerilimi ve direnci gibi fiziksel büyüklük

Divan

İslam devletlerinde yönetimle ilgili önemli konuların görüşülüp karara bağlandığı kuruldur. Başlangıçta bir devlet dairesi niteliği taşıyan divanlar

Duvar Kağıdı

Tarihin değişik dönemlerinde evlerin duvarlarında resimler, alçı kabartmalar, ahşap kaplamalar, duvar halıları ve kâğıtlar süs olarak kullanıldı. Günü

Duvar Halısı

Duvar Halısı, duvara asılmak için dokunan resimli ya da desenli dokumalara denir. İğne ile işlenmiş duvar halıları da vardır ama duvar halısının asıl

Dizel Motoru

İçten yanmalı motorların en yaygın tiplerinden biri benzin motoru, öbürü dizel motorudur. Benzin m otorunda olduğu gibi dizel m otorunda da silindirle

Doğayı Koruma

Yeryüzünde insanla birlikte yaşayan, en yabanıl ortamlardan bahçelerimize ve evlerimize kadar bütün gezegeni bizimle bölüşen milyonlarca bitki ve ha

Doğu Hint Kumpanyası

15. ve 16. yüzyılda Avrupalılar, uzun süredir İspanya ve Portekiz’in elinde bulunan baharat ticaretinden pay almak için Hindistan, Seylan (bugün Sri

Don Juan

Don Juan çeşitli edebiyat yapıtlarında, operada ve sinemada karşımıza çıkan, çapkınlığıyla ünlü hayali bir kahramandır. Avrupa’nın birçok ülkesinde ya

Dondurma

Dondurmanın çok eskiden, bal ya da meyve suyunu kara karıştırmakla elde edildiği sanılmaktadır. Eski Romalılar zamanında dondurma yenildiği biliniyor.

Dolmuş

Dolmuş, toplu taşımacılık alanında hizmet veren küçük taşıt araçlarının genel adıdır. Tek tek yolcu alıp dolduktan sonra belli bir kalkış saatine bağl

Domino

Domino, iki ya da daha çok kişi arasında, “pul” , “kart”, “domino” gibi adlar da verilen 28 tane dikdörtgen, yassı taşla oynanan bir salon oyunudur. H

Düyun-ı Umumiye

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl ortalarından başlayarak Avrupa bankalarından aldığı borçların ödenm esini denetleyen kurum du. “Genel Borçlar” anlam ı

Edebiyat

Edebiyat, etkisi ya da güzelliği bakımından  değer taşıyan yazılara denir. Ne var ki, bugüne kadar edebiyatın tanımı üzerinde tam bir görüş birli

Ejderha

Ejder olarak da bilinir. Pek çok ulusun masallarında ejderhalardan söz edilir. Yunanca drakon sözcüğü eskiden büyük yılanlar için kullanılırdı. Bunla

Ekmek

ilkçağlardan beri insanların temel yiyeceklerinden biri olmuş ve hemen hemen bütün toplum lann gözünde simgesel bir değer kazanmıştır. Dilimizde de ek

Ekonomi

Ekonomi, insanların yarattığı değerlerin ve ülkelerin zenginliklerinin nasıl ortaya çıktığını; bunların nasıl bölüşüldüğünü inceleyen bir toplum bili

Halil Ethem Eldem

(1861-1938). Osman Ham di’den sonraki ilk müzecimiz olarak bilinen Halil Ethem Eldem 1861 ’de İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğreniminden sonra, görev

Eldiven

Eldiven, çeşitli dış etkilerden korunmak amacıyla ele takılan bazen de bilekten yukarıya kadar uzayan, deri, kumaş, örgü benzeri malzemeden yapılan b

Elektrik Enerjisi

Elektrik enerjisinin kullanıldığı alanlar neredeyse sayılamayacak kadar çoktur. Evlerimizi aydınlatmak, televizyon, elektrikli süpürge, çamaşır makin

Elektromıknatıs

Doğal bir mıknatısın ya da sonradan mıknatıslanmış bir demir çubuğun mıknatıslığı, yani demir ve çelik gibi metalleri çekme özelliği kalıcıdır ve çekm

El Yazması

15. yüzyılda baskı makinesinin bulunmasından önce bütün kitaplar ve okunacak metinler elle yazılırdı. Bu tür kitap ve metinlere el yazması denir. El

Emeklilik

Her ülkede, bir insan yaşamında belli yaşlar arasında kalan saptanmış bir çalışma süresi vardır. Özellikle işçi ya da memur gibi ücret karşılığı çalı

Enflasyon

Enflasyon paranın değerinin düşmesi demektir. Bu durumda örneğin, geçen yıl satın almış olduğumuz belirli malları bu yıl satın almak için daha çok pa

Hava

Hiç yokluğunu duymadığımız ve hiçbir karşılık ödemeden sahip olduğumuz için havanın ne kadar değerli olduğunu çoğu kez düşünmeyiz bile. Oysa hava olma

Hava Durumu

Günün herhangi bir anında belirli bir bölgeyi etkisi altına alan sıcaklık, nem, bulut, yağış, rüzgâr gibi çeşitli atmosfer koşullarına hava durumu den

Hava Taşıtları

Havanın kaldırma kuvvetinden yararlanarak havada yol alabilen bütün araçlara hava taşıtı denir. Bu tanım gereğince balon, güdümlü balon, uçak, planör,

Hayvan Davranışı

Hayvan davranışı, hayvanların yaşamları boyunca gösterdikleri her türlü etkinliği kapsayan çok genel bir terimdir. Örneğin bir hayvanın beslenme, yer

Hayvan Göçü

Memelilerin, kuşların, balıkların ve böceklerin çoğu her yıl belirli zamanlarda bulundukları yerden başka bir yere göç ederler ve buna hayvan göçü den

Hazır Giyim Sanayisi

Hazır giyim sanayisi, giysilerin tasarımı ve üretimiyle ilgili sanayi dalıdır. Dokuma fabrikalarında üretilen kumaşın yanı sıra, ayrı ayrı fabrikalard

Hecenin Beş Şairi

Hecenin beş şairi, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu topluluğa veri

Hıdrellez

Halk arasında yaz mevsiminin başlangıcı sayılan 6 Mayıs günü bir bahar bayramı olarak kutlanır. Hıdrellez, Hıdrellez Bayramı gibi adlarla anılan bu gü

Hidrofoil

Hidrofoil, gövdesinin altına takılı kızaklar üzerinde çok hızlı yol alabilen teknelerin genel adıdır. Gene hızlı bir tekne olan hidroplanlar da ise te

Hoverkraft

Gövdesi suya gömülmeden ya da toprağa değmeden, yüzeyin hemen üstünde kayarak ilerleyen deniz ve kara taşıtlarına hoverkraft denir. Bunlar, denizin ço

Hükümet

Hükümet, geniş anlamda, bir ülkenin siyasal yönetim biçimine ve organlarına verilen addır. Örneğin, “meşruti hükümet” , “demokratik hükümet” deyimleri

Isıtma ve Klima

İnsan vücudunun sıcaklığı yaklaşık 36,9°C’dir. Her zaman sıcak bir cisimden soğuk bir cisme ısı aktarımı söz konusu olduğu için, demek ki çevre sıcakl

İçecek

Susuzluğu gidermek ve serinlemek için içilen alkolsüz içecekler son 200 yıl içinde büyük bir çeşitlilik göstermiştir. Orta Asya Türkleri’nde konuklara

İflas

Borçlarını ödeyemeyecek duruma düşmüş bir kimse ya da kuruluş iflas etmiş sayılır. Devlet iflas eden kişi ya da kuruluşun mallarına el koyabilir ve bu

İğne

İlk iğne ve toplu iğnelerin kemik ya da bitkilerin dikenlerinden yapıldığı sanılmaktadır. İlk iğneler ayakkabı yapımı ve onarımında kullanılan ve biz

İkiz

Aynı anneden tek bir gebelikte doğan iki kardeşe ikiz denir. İnsanlarda her gebelikte normal olarak tek bir çocuk doğar; ikiz doğum oranı yaklaşık 80’

İletişim

Bir insanın başka bir insanla haber ya da bilgi alışverişine iletişim denir. Eğer insanlar birbiriyle iletişim kuramasaydı. Her insanın bildiği kendi

Engizisyon

Engizisyon, ortaçağda Katolik Kilisesi’nce kurulan özel soruşturma mahkemelerine verilen addır. Latince soruşturma anlamına gelen inquiro sözcüğünden

Forklift

Forklift ya da çatallı yükleyici, genellikle fabrikalarda ve depolarda ağır yükleri kaldırmak, üst üste yığmak ya da bir yerden bir yere taşımak için

Fonetik

Fonetik ya da sesbilgisi bir dildeki seslerin oluşumunu, aktarılmasını ve algılanmasını inceler. Bir dilin en yalın ve temel öğesi olan ses, insan gır

Erguvan

İlkbaharda yurdumuzun birçok yerinde, örneğin İstanbul Boğazı’nın iki yakasındaki yamaçların yeşilliğini yer yer morumsu pembe renk öbekleri böler.

Et

Et, Yunan sanatı, yönetimi, dini ve felsefesi Rom a’nın gelişmesinde önemli rol oynadı. Romalılar Yunanlılar’ın ilk dönem ya da klasik yönetim biçiml

Etimoloji

Etimoloji bir dildeki sözcüklerin hangi kökten geldiğini, ilk ne zaman kullanıldığını ve başlangıçta hangi kavramı yansıttığını inceleyen dilbilim da

Etnik Gruplar

Etnik Gruplar, ortak özelliklere sahip olduklarını düşünen insan topluluklarıdır. Aralarında ulusal, dinsel, kültürel ya da ırksal güçlü bağlar vardır

Etyemezlik

Etyemez, herhangi bir hayvanın etini yemekten kaçman kimselere verilen addır. Etyemezlere vejetaryen de denir. Etyemezlerin çoğu yumurta ve hayvansa

Evlat Edinme

Evlat Edinme, bir çocuğun ya da gencin, çocuğu olmayan bir başka kişinin evladı yani çocuğu olmasını sağlayan yasal bir işlemdir. Çocuk sevmesine ve i

Evlilik

Evlilik, kadın ile erkek arasında, yaşamlarını birlikte sürdürmelerini sağlayan yasal ve toplumsal bir sözleşmedir. Evliliğin temel amacı bir aile ku

Evren

Bütün gökcisimleri, yıldızlar, gökadalar, bulutsular, gezegenler, uydular, yıldızlararası madde, üzerinde yaşadığımız Dünya, insanlar, kısacası var

Fabrika

Fabrika, malların üretildiği yerdir. İlk fabrikalar, 18. ve 19. yüzyıllarda Sanayi Devrimi sırasında kuruldu. Bu eski fabrikalar karanlık, gürültülü

Faiz

İnsanlar borç aldıklarında borçlanmanın karşılığı olarak ek bir ödemede bulunurlar. Bu ek ödemeye faiz denir. Pek çok kişi ev, araba ya da ev eşyası

Faust

Faust ya da Faustus, 16. yüzyılda yaşadığı söylenen ünlü bir büyücüydü. Olağanüstü gücü ve şeytanla yaptığı anlaşmaya ilişkin birçok söylence vardır.

Fırça

Biri, fırçalayarak ya da süpürerek temizlemeye, öbürü de bir maddeyi herhangi bir yüzeye sürmeye yarayan iki tür fırça vardır. Birinci türe, kir ve is

Filigran

Filigran, kâğıt yapımı sırasında, kâğıt yaprağı henüz ıslakken, dokusunun kalınlığını değiştirerek oluşturulan ve kâğıt ışığa tutulduğunda görülebil

Firavun

Firavun, sözcüğü başlangıçta sadece krallık sarayı anlamına gelirken, İÖ 1570’lerde kurulan Yeni Krallık döneminde, Mısır krallarına saygı belirtisi