Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Edebiyat

  • Okunma : 316
Edebiyat Resim

Edebiyat, etkisi ya da güzelliği bakımından  değer taşıyan yazılara denir. Ne var ki, bugüne kadar edebiyatın tanımı üzerinde tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Edebiyat yapıtları yazıldıkları ülkeye, çağa ve ortama, ayrıca, türlerine göre sınıflandırılır. Örneğin, Alman edebiyatı denince Almanca konuşulan ülkelerin edebiyatı, Romantik edebiyat denince 18. yüzyıl sonuyla 19. yüzyıl başında Avrupa’da ortaya çıkan edebiyat akımı, roman denince de, birbiriyle ilintili bir olaylar zincirinin, belirli bir ortamda, bir grup insanın davranışlarını etkileyişini dile getiren uzunca, düzyazı biçiminde yazılmışyapıtlar akla gelir.

    Her ülkenin kendi ulusal edebiyatı vardır. Bunlardan bazıları ayrı maddelerde anlatılmıştır. Öbürleri için ilgili ülkelerin maddelerine başvurulabilir. Ayrıca YUNANCA ve LATİNCE maddelerinde de bu konuda bilgi vardır; çünkü bu dillerde yazan yazarların daha sonraki Avrupa edebiyatı üzerinde çok büyük etkileri olmuştur.

Edebiyat Resimleri