Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Evrenosoğulları

  • Okunma : 273

Evrenosoğulları, Osmanlı tarihinin en ünlü akıncı ailelerindendir. Özellikle Rumeli’ deki fetihlerde önemli rol oynayan ailenin bilinen en eski üyesi İsa Bey; aileye adını veren kişi ise İsa Bey’in oğlu Evrenos Bey’dir. Evrenos Bey Karesioğulları’nın komutanlarından iken 1345’te Osmanlılar’ın hizmetine girdi. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa’nın Rumeli’deki akınlarına katıldı. I. Murad (1361-89) ve Yıldırım Bayezid (1389-1402) dönemlerinde Rumeli’de Gümülcine, Kavala, Drama, Manastır gibi birçok yeri Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlı Devleti’nde yönetim kargaşasının olduğu Fetret döneminde (1402-13) Çelebi Mehmed’in yanında yer alarak taht mücadelesini kazanmasında önemli rol oynayan Evrenos Bey 1417’de Vardar Yenicesi’nde öldü. Evrenos Bey’in büyük oğlu Ali Bey de Çelebi Mehmed (1413-21) ve II. Murad (1421-51) dönemlerinde Rumeli’de birçok yer fethetti. Eflâk ve Macaristan içlerine yapılan akınları düzenleyip yönetti. Evrenos Bey’in küçük oğlu İsa Bey ise 1434-43 arasında Arnavutluk içlerine yapılan akınlara komuta etti. Ali Bey’in oğulları Şemseddin Ahmed Bey ve Evrenos Bey de 15. yüzyıl sonlarına kadar Rumeli’de akıncı başbuğluğu yaptılar. Onların çocukları ve torunları da akıncı örgütünün kaldırıldığı 16. yüzyıl sonlarına kadar Rumeli’deki çeşitli akıncı topluluklarının başında bulundular.