Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Gobi çölü

  • Okunma : 588

Gobi çölü, Orta Asya'da büyük çöl. Asya'nın en büyük çölü olan, Moğolistan Cumhuriyeti ile Çin'in İç Moğolistan ili topraklarında yayılan Gobi çölünün yüzölçümü 1 295 000 km²'dir; doğudan batıya 1 600 km, güneyden kuzeye 966 km boyunca uzanır. Ortalama yükseltisi 900 m düzeyinde bir yayla olan çölde, Altay dağlarında yükseltiler 3 700 m'yi bulur. Yıllık ortalama yağış oranı doğu kesimde 200 mm'den batı kesimde 76 mm'ye (ve daha aza) düşer. Sert kara iklimi etkisindeki çölde, yıllık sıcaklık ortalamaları 50 °C (temmuz) ile -40 °C (ocak) arasında değişir. Küçük Moğol topluluklarının göçebe hayvancılık (deve, keçi ve koyun) yaptıkları Gobi çölünde, nüfus yoğunluğu km²'ye 1 kişinin altındadır.