Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Hannibal

  • Okunma : 228

Hannibal (İÖ 247-182) Kuzey Afrika’daki Kartaca Devleti’nin büyük bir generaliydi. Kendisi de bir Kartaca generali olan babası Hamilkar, daha dokuz yaşında olan Hannibal’e, Romalılar’a karşı ölümsüz bir kin duyacağına yemin ettirdi. Çünkü Roma ve Kartaca Akdeniz üzerinde egemenlik kurmak isteyen iki rakip devletti. Bundan sonra Hamilkar oğlunu, büyük bir bölümünü Kartaca’nın feth etmiş olduğu İspanya’ya götürdü ve bir asker olarak eğitti.

    Hannibal daha 26 yaşındayken, Kartaca’nın İspanya’daki topraklarının yönetimine getirildi ve oradaki ordunun komutasını da üstlendi. İÖ 219’da Valencia yakınlarındaki Saguntum (bugün Sagunto) kentine saldırarak Romalılar’la II. Kartaca Savaşı’na girdi. Ertesi yıl piyadeler, atlılar ve 38 filden oluşan büyük bir orduyla İtalya’yı işgal etmek üzere yola çıktı; İspanya’nın kuzeyinden ve Fransa’nın güneyinden savaşarak geçip Rhöne Irmağı’na ulaştı. Irmağı geçtikten sonra amacını Romalılar’dan gizlemek için kuzeye yürüdü. Romalılar’ın onun nereden saldıracağını bilmediklerine emin olunca geriye döndü ve ordusunu Alpler’in kar ve buzundan geçirerek Kuzey İtalya’ya girdi. İspanya’dan İtalya’ya kadar olan bu uzun yürüyüş sırasında, Hannibal’in 5.000 ile 10 bin arasın da asker kaybettiği sanılmaktadır.

    Hannibal Romalılar’ı gafil avladı ve onları Po Irmağı’nın güneyine geri çekilmek zorunda bıraktı. Romalılar İÖ 218 sonunda Trebbia Irmağı’nın kıyılarında Hannibal’e saldırdılarsa da yenilip Kuzey İtalya’nın hemen hemen tümünü bırakmak zorunda kaldılar. İÖ 217 Haziran’ında Hannibal Apennin Dağları’nı geçti ve İtalya’nın ortalarına doğru ilerledi. Trasimeno Gölü ve dağlar arasındaki küçük bir bölgede kıstırılan Romalılar cesurca savaştılar, ama 15 bini öldürüldü ve pek çoğu da esir alındı. Hannibal bir yıl sonra Cannae (Kanne) Savaşı’nda üçüncü zaferini kazandı. Cannae, Güney İtalya’nın Adriya kıyıları yakınında, Ofanto Irmağı üzerindeki bir Roma kalesiydi. Roma ordusu 50 bin askerden oluşuyordu. Ama Hannibal en iyi askerleri ordusunun iki uç bölümünde topladı; yalnızca merkezdeki askerleriyle saldırıya geçti ve bu saldırı geri püskürtüldüğünde Kartaca ordusu bir yarım ay biçimi aldı. Bu anda Hannibal yanlardaki askerlere ileri emrini verdi ve yarım ayın uçları Romalılar’ın çevresinde birleşip kapandı. Romalı askerlerin pek çoğu öldürüldü ya da esir alındı. Bu savaştan sonra Hannibal'in neden Roma kentine saldırmadığı kesin olarak bilinmiyor. Bu sırada Romalılar da meydan savaşlarından kaçındılar; sürekli olarak küçük çarpışmalarla Hannibal’in ordusunu yıpratan değişik savaş taktikleri uyguladılar.

    Hannibal İÖ 203'te Scipio komutasındaki bir Roma ordusunun işgaline karşı savaşması için Kartaca'ya geri çağrılıncaya kadar, azar azar toprak kaybetmekle birlikte, ustalıkla savaşarak İtalya'da kaldı. İÖ 202'deki Zama Savaşı'nda yenilmesine karşın Kartaca'y a hizmet etmeye devam etti. Ama İÖ 196’da Roma onu yeni bir savaşı başlatmaya çalışmakla suçlayınca kaçmak zorunda kaldı. Önce Suriye'ye sonra Anadolu'daki Bitinya'ya sığındı ve Romalılar'a karşı savaşmaları için onlara yardım etti. Bitinya kralı Romalılar’a yenilince. Hannibal esir olmamak için parmağındaki yüzükte taşıdığı zehiri içti.