Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Titanlar

  • Okunma : 245
Titanlar Resim

Eski Yunan mitolojisine göre, Dünya’yı ve gökleri yönettiğine inanılan Zeus’tan ve onun soyundan gelen tanrılardan önce evreni Titanlar yönetiyordu. Titanlar ilk tanrılar olan Gök tanrısı Uranos ile Yer tanrıçası Gaia'nın çocuklarıdır. Erkek olan altısı Titanlar, dişi olan altısı ise Titanidler adıyla bilinir. Dev gibi iri yarı ve çok güçlü olan Titanlar’ın önderi, sonradan Romalılar’ın Saturnus adını verdiği Kronos’tu. Kronos’tan başka Okeanos, Koios ve İapetos da önemli tanrılardı. Okeanos, dünyanın çevresini dolaştığına inanılan ırmağın tanrısıydı. Titanidler’den Tethys, denizin verimliliğini simgeliyordu.

    Kronos gücüne güvenerek kardeşlerini kışkırttı ve babası Uranos'a başkaldırdı; onu karısı Gaia’den ayrılmaya zorladı. Uranos’u yenmeyi başaran Kronos, Titanidler’den Rhea ile evlendi. Kronos ve Rhea’dan dünyaya gelen Zeus büyüyünce Olymposlu genç tanrılarla birlikte babası Kronos’a ve öteki Titanlar’a savaş açtı. Zeus 10 yıl süren bu savaşta, Uranos’un yeraltına kapattığı 100 kollu devlerin ve dev soyundan tepegöz Kikloplar’ın yardımıyla Titanlar’ı yenmeyi başardı. Titanlar bir süre yeraltına hapsedildilerse de daha sonra serbest bırakıldılar. Titan İapetos’un oğlu Atlas, Zeus’un buyruğuyla gökyüzünü omuzlarında taşımakla cezalandırıldı. Daha sonra kahraman Perseus, canavar Medusa’nın kafasını göstererek Atlas’ı taşa dönüştürdü. Kuzey Afrika’daki Atlas Dağları adını bu efsaneden alır. Tanrılardan ateşi çalıp insanlara verdiğine inanılan Promete de İapetos’un oğullarından biriydi.

    Roma mitolojisine göre, yenik düşen Titanlar’ın önderi Saturnus (Kronos) sonunda İtalya’ya giderek Roma’da bir krallık kurmuştur.

Titanlar Resimleri