Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Mitoloji

Mitoloji Kategorisine Ait Konular

Adonis

Adonis, Fenike ve Yunan mitolojilerinde genç tanrı. Fenike mitolojisinde Adönis, bir yabandomuzu tarafından öldürülünce, sevgilisi Aştar onu kurtarmak için cehenneme inmiştir.

Afrodisias

Afrodisias, Tanrıça Afrodit'e adanmış birçok Eskiçağ kentinin ortak adı. Afrodisias

Afrodit

Afrodit, Eski Yunan mitolojisinde, aşk tanrıçası. Romalıların Venüs'le özdeşleştirdikleri Afrodit, mitolojiye göre

Agamemnon

Agamemnon, Eski Yunan mitolojisinde Atreus'un oğlu. Truvalı Helene'nin eşinin ağabeyi ve Mykenai kralı olan Agamemnon

Aganippe

Aganippe, Eski Yunan mitolojisinde, Permessos'un kızı. Efsaneye göre Aganippe

Aiakos

Aiakos, Yunan mitolojisinde su perisi Aighina ile Zeus'un oğlu.

Aineias

Aineias, Vergilius'un Aeneis adlı yapıtında, soyundan gelenlerin Roma'yı kurduklarını belirttiği eski Yunan efsanesi kahramanı.

Aiolos

Aiolos, Eski Yunan mitolojisinde rüzgar tanrısı. Poseidon'un oğlu olan Aiolos

Aisopos

Aisopos, İ.Ö. Vl.yy'da yaşadığı varsayılan eski Yunan masalcısı. Kahramanları hayvanlar olan masallarıyla büyük ün kazanmış olan Aisopos

Akhilleus

Akhilleus, Eski Yunan mitolojisine göre, Truva Savaşı'nda çarpışanların içinde en güçlü, en hızlı ve en yetenekli olanı. Efsaneye göre peri Thetis'in oğlu olan Akhilleus

Aktaion

Aktaion, Eski Yunan mitolojisinde, Aristaios'un oğlu olan avcı. Aktaion

Akhaia

Akhaia, Eski Yunanistan'da bölge. Peloponisos yarımadasının kuzey, Teselya'nın güney kesimlerini içine alan Akhaia bölgesi

Altın Post

Altın Post, Eski Yunan mitolojisinde kanatlı ve kutsal keçi postu. Efsaneye göre altın post

Andromakhe

Andromakhe, Yunan efsanesine göre, Truva savaşında ölen kahraman Hektor'un eşi. Efsaneye göre Andromakhe

Andromeda

Andromeda, Eski Yunan mitolojisinde, Etyopya kralı Kepheus ile Kassiope'nin kızı. Efsaneye göre, Kassiope, Andromeda

Ankhyses

Ankhyses, Eski Yunan mitolojisinde, Truva prensi. Efsaneye göre, yakışıklı bir genç olan Ankhyses, bir çoban kızı kılığına giren

Antigone

Antigone, Eski Yunan mitolojisinde Thebai kralı Oidipus'un kızı ve Sophokles'in en büyük trajedilerinden birinin kahramanı.

Antiope

Antiope, Eski Yunan mitolojisinde, Thebai kralı Nikte'nin kızı. Efsaneye göre, satir kılığına giren tanrı Zeus tarafından baştan çıkarılan Antiope

Anu

Anu, Sümer, Akad ve Babil mitolojisinde cennet tanrısı ve en büyük tanrı. Babillilere göre Anu

Anubis

Anubis, Eski Mısır tanrısı. Anubis çakal başlı bir insan görünümünde canlandırılıyor

Apis

Apis, Eski Mısır mitolojisinde kutsal boğa. Ay ışığına yıldırım düşmesi sonucunda doğduğuna inanılıp, Memfis'te tapılan Apis

Apollon

Apollon, Eski Yunan mitolojisinde, ışık tanrısı. Efsaneye göre Zeus ve Leto'nun oğulları, Artemis'in ikiz kardeşi olan Apollon

Pergeli Apollonios

Pergeli Apollonios, Eski Yunan matematikçisi ve gök bilimcisi. Arkhimedes ve Eratosthenes'le aynı dönemde yaşayan Pergeli Apollonios

Arakhne

Arakhne, Eski Yunan mitolojisinde, dokumada ustalığıyla ünlü Lidyalı kadın. Efsane'ye göre, Athena'nın dokumada yarışmaları önerisini

Ares

Ares, Eski Yunan mitolojisinde, savaş tanrısı. Efsaneye göre Zeus ve Hera'nın oğlu, Eris'in kardeşi olan Ares

Arethusa

Arethusa, Eski Yunan mitolojisinde bir orman perisi. Efsaneye göre, ırmak tanrısı Alpheios'un bir akarsuda yıkanırken gördüğü

Argos

Argos, Eski Yunan mitolojisinde yüz gözlü canavar

Ariadne

Ariadne, Eski Yunan mitolojisinde, Girit kralı Minos'un kızı. Efsaneye göre, Theseos'a âşık olup, ona canavar Minotauros'u öldürdükten sonra

Aristaios

Aristaios, Eski Yunan mitolojisinde Apollon ile Kyrene'nin oğlu. Efsaneye göre sürülerin ve arıların koruyucusu olan Aristaios

Artemis

Artemis, Eski Yunan mitolojisinde av tanrıçası. Zeus ile Leto'nun kızı, Apollon'un ikiz kız kardeşi olan Artemis

Asgard

Asgard, İskandinav mitolojisinde cennetteki tanrılar katı. Efsaneye göre, yalnızca gökkuşağı köprüsü Bifrost yoluyla ulaşılabilen Asgard

Asklepios

Asklepios, Eski Yunan mitolojisinde hekimlik tanrısı. Efsane'ye göre Apollon'un oğlu ve tanınmış bir hekim olan, annesi Tesalya kraliçesi Koronis henüz küçük yaştayken ölen Asklepios

Astarte

Astarte, Yakındoğu mitolojisinde bereket, aşk ve savaş tanrıçası

Athena

Athena, Eski Yunan mitolojisinde en büyük tanrıçalardan biri. Athena'nın Atina kentinin koruyucu tanrıçası

Atlantis

Atlantis, Eski Yunan efsanelerine göre, Atlas (Atlantik) okyanusunda Herakles sütunlarının (Cebelitarık) karşısında büyük bir ada. Eski ve ileri bir uygarlığın yaşadığına inanılan Atlantis

Atlas

Atlas, Eski Yunan mitolojisinde, Zeus'a karşı savaştığı için gökyüzünün ağırlığını omuzlarında taşımakla cezalandırılan titanlardan

Bacchus

Bacchus, Roma mitolojisinde şarap tanrısı. Semele

Diana

Diana, Eski Romalıların başlangıçta orman tanrıçası, daha sonra da eski Yunan tanrıçası Artemis'le özdeşleştirerek

Diomedes

Diomedes, Eski Yunan mitolojisinde Trakya kralı

Dionysos

Dionysos, Eski Yunan mitolojisinde şarap tanrısı. Bir efsaneye göre Zeus ile Persephone'nin oğlu, bir başka efsaneye göreyse

Elektra

Elektra, Eski Yunan mitolojisinde Mykenai kralı Agamemnon'un ve kraliçe Klytaimnestra'nın kızı, Orestes ile İphigeneia'nın kardeşi

Enki

Enki, Sümer tanrısı. Mitolojiye göre su tanrısı olan Enki'nin (ya da fa), yeraltındaki tatlı sular ülkesinde

Eos

Eos, Eski Yunan mitolojisinde, şafak tanrıçası. Batı rüzgârı Zephyros ile sabah yıldızı Eosphoros

Eros

Eros, Eski Yunan mitolojisinde aşk tanrısı. Başlangıçta ilk kaos döneminde doğmuş tanrılardan

Ege uygarlığı

Ege uygarlığı, İ.Ö. 3000-1000 yılları arasında, Ege denizinin Anadolu kıyıları ile Yunanistan yarımadasında ve Ege denizindeki adalarda gelişmiş

Fafnir

Fafnir, Norveç mitolojisinde, Nibelungen hâzinelerine bekçilik ederken Siegfried tarafından

Durga

Durga, Hindu dininde Şiva'nın eşi ana tanrıça Devi'nin biçimlerinden biri

Freya

Freya, İskandinav-Norveç mitolojisinde güzellik ve aşk tanrıçası.

Frigg

Frigg, İskandinav mitolojisinde baş tanrıça ve Odin'in eşi.

Galateia

Galateia, Eski Yunan mitolojisinde deniz tanrıçası. Efsaneye göre olağanüstü güzelliğiyle Kyklops Polyphemos'un

Garuda

Garuda, Hint mitolojisinde yarı insan - yarı kuş yaratık.

Furialar

Furialar, Roma mitolojisinde cehennem tanrıçaları. Eski Yunan mitolojisindeki adları Erinyes

Gorgonalar

Gorgonalar, Eski Yunan mitolojisinde yeraltı canavarları. Geç dönem efsanelerinde deniz tanrısı

Klytaimnestra

Klytaimnestra, Eski Yunan mitolojisinde Truvalı Helene'nin kızkardeşi ve Agamemnon'un eşi.

Kronos

Kronos, Eski Yunan mitolojisindeki tanrılardan biri. Titanların en küçüğü, Uranos

Krişna

Krişna, En tanınan Hint tanrılarından biri. Vişnu'nun sekizinci tenleşmesi ("avatar"ı) sayılan Krişna

Harpyalar

Harpyalar, Eski Yunan mitolojisinde Thaumas ile Elektra'nın üç kızını topluca belirten ad

Hathor

Hathor, Mısır mitolojisinde Güneş tanrı Re'nin kızı. Gökyüzü, aşk, güzellik, verimlilik tanrıçası Hathor

Hektor

Hektor, Eski Yunan mitolojisinde Truvalı kahraman. Priamos ile Hekabe'nin büyük oğulları

Hel

Hel, İskandinav mitolojisinde ölüm tanrıçası. Loki'nin kızı olduğuna inanılan Hel

Helene

Helene, Eski Yunan mitolojisinde Truva savaşına yol açan güzel kadın. İlyada'nın ve çeşitli destanların başlıca kahramanlarından biri olan Helene

Helios

Helios, Eski Yunan mitolojisinde güneş tanrısı. Her gün atların çektiği arabasıyla gökyüzünü

Hera

Hera, Eski Yunan mitolojisinde Kronos ve Rhea'nm kızı, Zeus'un eşi

Herakles

Herakles, Eski Yunan mitolojisinde gücüyle ünlü kahraman. Romalıların Hercules'le bir tuttukları Herakles'in (Herkül de denir)

Hades

Hades, Eski Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının tanrısı.

Hermes

Hermes, Eski Yunan mitolojisinde tanrı. Zeus ile Maia'nın oğlu olduğuna, ticareti, kent etkinliklerini

Hesperisler

Hesperisler, Eski Yunan mitolojisinde Atlas'ın kızları. Çeşitli efsanelere göre sayıları 3-7 arasında değişen Hesperislerin

İkaros

İkaros, Eski Yunan mitolojisinde Daidalos'un oğlu. Efsaneye göre Minos'un buyruğuyla

İason

İason, Eski Yunan mitolojisinde Teselyalı kahraman. Efsaneye göre Eson'un oğlu olan İason

Horus

Horus, Eski Mısır mitolojisinde ışık tanrısı. Efsaneye göre Osiris ile İsris'in oğulları, Set'in ağabeyi olan Horus

İris

İris, Eski Yunan mitolojisinde Thaumas ile Elektra'nın kızı

İphigenia

İphigenia, Eski Yunan mitolojisinde Agamemnon ile Klytaimnestra'nın kızı. Efsaneye göre İphigenia

İsis

İsis, Eski Mısır mitolojisinde ana tanrıça ve bereket tanrıçası. Kral-tanrı Osiris'in eşi, Horus'un annesi olduğuna inanılan İsis

Astarte

ASTARTE, çok eski zamanlarda bereket ve verimlilik tanrıçasıydı. Astarte’ye Akdeniz’in doğu kıyısında yaşayan Fenikeliler taparlardı

AFRODİT ya da APHRODİTE

Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Yunanlılar Afrodit’in Kıbrıs’tan geldiğini varsayarlar. Bir söylenceye göre tanrılar kralı Zeus’u

Zeus

Zeus, Eski Yunan’da tanrı ve tanrıçaların koruyucusu ve yöneticisi olarak tapılan bir tanrıydı. Romalılar’ın da Jüpiter adlı benzer bir tanrıları vard

Theseus

Theseus, Eski Yunan efsanelerinin en büyük kahramanlarından biri ve Atina Kralı Aigeus’un oğludur.    Theseus’la ilgili en ünlü efsane, Mino

Titanlar

Eski Yunan mitolojisine göre, Dünya’yı ve gökleri yönettiğine inanılan Zeus’tan ve onun soyundan gelen tanrılardan önce evreni Titanlar yönetiyordu.

Truvalı Helen

Yunan efsanesine göre Helen Eski Yunandın en güzel kadınıdır. Tanrı Zeus ve ölümlü Leda’nın kızıdır. Yunanistan’ın tüm prens ve kralları onunla evlenm

Sirenler

Eski Yunan efsanelerinde, şarkılarıyla gemicileri büyüleyip ölüme sürükleyen güzel sesli “sirenler”den söz edilir. Anlatıldığına göre sirenlerin şarkı

Pegasos

Yunan mitolojisine göre, yiğit Perseus, Gorgolar’dan Medusa’nın kafasını kesince, akan kandan kanatlı at Pegasos doğar. Bellerophontes adında genç bir

Periler ve Peri Masalları

Dünyanın neresinde olursa, olsun çok eski zamanlardan beri bazı insanlar perilerin ve cinlerin varlığına inanır. Bu inanışa göre periler, çeşitli büyü

Perseus

Perseus, Yunan mitolojisinde adı geçen bir kahramandır. Peloponnesos (Mora) Yarımadası’nda hüküm süren Argos Kralı Akrisios, bir oğlu olması için Delf

Poseidon

Yunan mitolojisinde Zeus, Hades ve Poseidon baş tanrı Kronos’un oğullarıdır. (Roma mitolojisinde bu tanrılar Jüpiter, Plüton ve Neptün olarak adlandır

Prometheus ya da Promete

Yunan mitolojisine göre Promete, Zeus’un önderliğindeki Olymposlu tanrılardan da eski olan Titanlar’ın soyundandı. Promete ile ilgili çeşitli öyküler

Pygmalion

Yunan mitolojisinde anlatıldığına göre Pygmalion, tanrıça Afrodit’in heykeline âşık olan bir Kıbrıs kralıdır. Romalı şair Ovidius ise Değişişler (Meta

Oidipus

Thebai Kralı Laios ile Kraliçe İokaste'nin oğulları olan Oidipus’un öyküsü Eski Yunan efsanelerinin en dokunaklısıdır. Bir kehanete göre öz oğlunun ke

Orpheus ve Eurydike

Eski bir Yunan efsanesinde adı geçen Orpheus, tanrı Apollon ile Musalar'dan güzel sesli Kalliope’nin oğludur. Çok güzel lir çaldığından ormandaki tüm

Pan

Pan, Yunan mitolojisinde küçükbaş hayvanların, çobanların ve kırların tanrısıdır. Tanrıların habercisi Hermes’in oğlu olan Pan, keçi ayaklı, kuyruklu

Pandora

Eski Yunan mitolojisine göre geçmişte dünyada yalnız erkekler yaşarken, tanrılar kralı Zeus insanoğlunun huzurunu kaçırmak için, yeryüzüne Pandora adı

Paris (Mitoloji)

Eski Yunan efsanelerinde yer alan “Üç Güzeller” öyküsünün kahramanı Paris, Truva Kralı Priamos’la karısı Hekabe’nin oğludur. Paris doğmadan önce annes

Mars (Mitoloji)

Mars, Romalılar’ca Yunan mitolojisindeki Ares’le özdeşleştirilen savaş tanrısıdır. Roma mitolojisinde Mars’a ilişkin efsaneler, Ares’in efsanelerinden

Medusa

Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarları olan üç Gorgo’dan biridir. Stheno (“Güçlü”), Euryale (“Uzağa Atlayan”) ve Medusa (“Kra

Midas

Eski bir Yunan söylencesine göre Frigya Kralı Midas şarap tanrısı Dionysos'a yardım eder; bu yardımın karşılığında Dionysos, krala ne dilerse vereceği

Musalar

Eski zamanlarda bir şair ya da besteci yapıtını yaratmaya başlamadan önce esin perileri olan Musalar’ın yardımını isterdi. Eski Yunan’da edebiyat, bil

Daidalos İle İkaros

Eski bir Yunan efsanesine göre, Akdeniz’deki Girit Adası’nda Minos adında ünlü bir kral yaşıyordu. Minos başarılı bir mimar olan Daidalos’tan, boğa ba

Kibele

Kibele, doğayı, canlılığı ve verimliliği simgeleyen ana tanrıçadır. Hem ana, hem de bakire olan Kibele, kendi kendine doğurur. Bu nedenle de tüm tanrı

Kikloplar

Yunan efsanelerinde yer alan Kikloplar dev soyundan, tepegöz yaratıklardır.    Yunanlı ozan Homeros, Odysseia destanında yiğit Odysseus’un K

Demeter

Eski Yunan’da toprak ve bereket tanrıçasıydı. Ekinleri ve özellikle buğdayı simgeleyen bu tanrıça için Eleusis’teki ünlü tapınakta şenlikler düzenleni

Deniz Kızı

Avrupa folklorunda ve edebiyatında deniz kızı deniz, göl ya da ırmaklarda yaşayan belden yukarısı insan, belden aşağısı balık biçiminde bir yaratıktı

Gılgamış Destanı

Gılgamış Destanı ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan Kral Gılgamış İÖ 3000 yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’daki Uruk kenti

Efsane Ve Mitler

Eski Yunan dilinde “söylenen ya da duyulan söz” anlamında kullanılan “mitos” sözcüğünden gelen mit, masal, efsane, öykü anlamını taşır. İlkel insanla

Hero ile Leandros

Hero ile Leandros, Yunan mitolojisinde yer alan mutsuz bir aşk öyküsünün kahramanlarıdır. Hellespontos’un (bugün Çanakkale Boğazı) en dar yerinde kuru