Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Diller

Diller Kategorisine Ait Konular

İngilizce

İngilizce, Hint-Avrupa dillerinin Germen dilleri öbeğinden dil. Özellikle Büyük Britanya ile Kuzey Amerika'da konuşulmasının yanı sıra

İslav dilleri

İslav dilleri, Hint-Avrupa dil ailesinden diller öbeği. Avrupa'nın orta, doğu ve güneydoğu kesimleri ile Orta Asya

Bask dili

Bask dili, İspanya'nın kuzey kesiminde ve Fransa'nın güneybatı kesiminde ("Bask ülkesi") yaklaşık bir milyon kişi

ALFABE

Bir alfabenin harfleri, o dildeki seslerin yerini tutan işaretlerdir. Örneğin bir p, s ya da d harfi gördüğümüzde, her harfin belirli bir sesi vermek

Yunanca

Yunanca, Yunanistan’da konuşulan bir Hint-Avrupa dilidir. Klasik dönemin en önemli iki dili Yunanca ve Latince’dir. Yunanca, Latince’den daha eski bi

Türkçe

Türkçe, geniş anlamda, Altay dil ailesinde yer alan Türk dil ve lehçelerinin adıdır. Dar anlam da ise Türkiye Türkçe’sini anlatır.Türkiye Türkçe'sinin

Türk Dilleri

Türk Dilleri, genel olarak Türkçe diye adlandırılan dilin değişik lehçelerinin tümünün oluşturduğu bir dil topluluğudur. Türk dilleri bugün dünyanın

Ural-Altay Dilleri

Asya’nın Büyük Okyanus kıyılarından Orta Avrupa ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan büyük bir bölgede konuşulan dillere genel olarak Ural-Altay diller

Uzakdoğu Dilleri ve Edebiyatı

Genellikle Uzakdoğu olarak bilinen Doğu ve Güneydoğu Asya’da konuşulan birçok dil vardır. Bunlardan en önemli üçü Çince, Japonca ve Kore dilidir.Çince

AVRUPA DİLLERİ

Birçok Avrupa ülkesinin “ulusal dil” adıyla bilinen kendi dili vardır. Örneğin Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Yunanca bunlardan birkaçıd

Steno

İnsanlar sözcükleri konuşma hızıyla kâğıda geçirmek istediklerinde “işaret yazısı” da denen stenoyu kullanırlar. Steno, harf, sözcük ve terimleri özel

Roman Dilleri

Günümüzde Avrupa kıtasında konuşulan dillerden bazıları Latince kökenlidir. “Roman dilleri” adı verilen bu diller Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve

Osmanlıca

Osmanlıca, Batı Türkçe’sinin, Osmanlı Devleti döneminde Arapça ve Farsça’dan pek çok sözcük alınarak oluşturulan ve yüksek sınıfın yazı (edebiyat) dil

Latince

Eski Roma’da cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinde kullanılan Latince, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca gibi çağdaş Roman dillerinin atasıdır. Baş

Lehçe

Ülkemizin değişik yörelerinde dolaştığımızda insanların aynı dili kullanmalarına karşılık farklı biçimlerde konuştuklarını fark edersiniz. Sözcükleri

Farsça

Hint-Avrupa dil ailesinin Hintİran kolundan olan Farsça’nın çok uzun bir geçmişi vardır. Farsça tarihsel bakımdan Eski, Orta ve Yeni olmak üzere üç