Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Bilecik

  • Okunma : 1744

BilecikMarmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölges İçbatı Anadolu bölümü) ve İç Anadolu Bölgesi'nin birbirleriyle komşu oldukları alanda yer alan il. Yüzölçümü 4 307 km², nüfusu 1990 sayımına göre 175 576, merkez Bilecik kenti olan Bilecik ili, 8 ilçeye ayrılmıştır: Merkez; Bozüyük; Gölpazarı; İnhisar; Osmaneli; Pazaryeri Söğüt; Yenipazar.

Kuzeyde Sakarya, kuzeydoğuda Bolu, doğuda -şehir, güneyde Kütahya, batıda Bursa illeriyie sınırlı olan Bilecik ilinin merkez, Osmaneli ve Pazaryeri çeleri ile Bozüyük ilçesinin büyük bölümü, Marmara Bölgesi'nde yer alır. Gölpazarı, İnhisar, Yenipazar. Söğüt ilçeleri, Karadeniz bölgesi sınırları içinde kalır. Bozüyük ilçesinden küçük bir kesim İç Anadolu bölgesine, gene aynı ilçenin güneyinde çok küçük bir kesim de, Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümüne taşar.Türkiye'de dört bölgenin ilişki alanında yer alan tek il Bilecik'tir. Bu nedenle de, coğrafi özelliklerinin çoğunda, bir geçiş özelliği gözlenir.

Bilecik ilinin yüzey şekillerinde dikkat çekici bir özellik. ovaların az yer tutmasıdır. Buna karşılık, vadilerin derince yardıkları yaylalar ve pek yüksek olmayan tepeler, görünümün başlıca öğeleridir. Eskişehir ilinin kuzeyinde uzanan doğu-batı doğrultulu Sündiken dağlarının batı uçları, Bilecik sınırlarından içeri sokulur. Bilecik-Bursa il sınırı üstünde de Ahı dağı yükselir. İlin en güneyindeki dağlar, iç batı eşiğine bağlı engebeleridir.

Bilecik'in ikliminde de geçiş özelliği görülür: Marmara, Karadeniz, İç Anadolu etkileri. İl merkezinde en soğuk ay ortalaması 2,5 °C, en sıcak ay ortalaması 21,7 °C'tır. Günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -16° (13.1.1950), kaydedilen en yüksek sıcaklık ise 40,6 °C’tır (21.8.1945). Bilecik'e göre daha yüksek ve İç Anadolu'ya daha yakın olan Bozüyük'te, bu değerler daha düşüktür: En soğuk ay ortalaması 0,2 °C, en sıcak ay ortalaması 20,4 °C; günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -25,7 °C (15.1.1968), en yüksek sıcaklık 39,5 °C (11.8.1970). Yıllık yağış miktar Bilecik'te 436 mm'yken, daha yüksek olan Bozüyük'te 550 mm'yi, Karadeniz bölgesi sınırları içinde bulunan Söğüt'teyse 623 mm'yi bulur. Kar yağışlı günler sayısında ortalama olarak Bilecik'te 20, Bozüyük'te 21 gün gibi birbirine yakın değerler gözlendiği halde, karın yerde kalma süresi İç Anadolu sınırına doğru artar (Bilecik'te 23 gün, Bozüyük'te 34 gün).

Doğal bitki örtüsü de, Bilecik'in çeşitli bölgelerin ilişki alanında bulunmasından etkilenir ve çeşitli bir görünüş sergiler Karadeniz ikliminin etkisinde kalan kesimlerde, özellikle kuzeye bakan yamaçlarda, kayın ağacı gibi nemcil özellikli yayvan yapraklılar göze çarpar. Daha yükseklerdeyse, köknar gibi iğne yapraklılar bulunur. Güneye bakan yamaçlarda, Akdeniz ikliminin etkisi görülür ve karaçamlar geniş bir alana yayılır. İç Anadolu özelliğinin belirgin olduğu kesimlerdeyse (Bozüyük'ün doğusu gibi), doğal bitki örtüsü bozkır görünüşündedir.

Bilecik ilinin en önemli akarsuyu, il topraklarını güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda verevine keserek akan Sakarya'dır. İlin öteki bütün suları da, Sakarya'da toplanarak Karadeniz havzasına gider. İl sınırları içinde Sakarya'nın aldığı en önemli kol, güney-kuzey doğrultusunda akan ve büyük bir bölümünde Ankara-İstanbul demiryolu tarafından izlenen Karasu'dur. Komşu illerden gelen bazı sular da, Bilecik ili sınırları içinde Sakarya'ya kavuşurlar: Bolu ilinden gelen Göynük suyu; Bursa ilinden gelen Göksu; vb.

BİLECİK EKONOMİSİ

Bilecik ilinin coğrafi özelliklerinin çoğunda görülen çeşitlilik, tarımında da görülür. Bununla birlikte, ekili alanların çoğunu tahıl tarlaları kaplar. Ekili alanların yüzde 90'a yakını tahıl ekimine ayrılmıştır; bunun da dörtte üçünde buğday ekilir. Baklagillerden en çok nohut, fasulye ve hayvan yemi olarak kullanılan fiğ yetiştirilir. Sanayi bitkileri arasında, birinci sırayı, şekerpancarı alır. Üretilen şeker pancarı, Eskişehir ve Adapazarı fabrikalarına gönderilir. Ayrıca, pek önemli olmamakla birlikte, ayçiçeği, pamuk ve tütün ekimi de yapılır. Meyvecilik vadi tabanlarında toplanmıştır. Demiryolunun izlediği Karasu vadisi, çeşitli meyve ağaçlarının (özellikle kayısı, nar, elma, çeviz, kiraz) bulunduğu bahçelerle kaplıdır. Bilecik ilinde üzüm bağları da geniş yer tutar. Hayvancılık bakımından başta koyun gelir; sığır sayısı azdır. Tavukçuluk gelişmiştir.

İlde sanayinin en çok geliştiği yer Bozüyük'tür: Kiremit, seramik, mobilya yapımı, vb. Ayrıca Bilecik kentinde konserve ve yem fabrikaları ve Söğüt'teki seramik fabrikası da önemli kuruluşlardır.

1990 sayımının sonuçlarına göre, Bilecik ili sınırları içinde 175 576 kişi yaşar. 1985-1990 arasında yıllık nüfus artış hızı, il merkezinde ve ilçe merkezlerinde ‰ 38,21, kırsal kesimde -2,57, ortalama 17,39 olarak, Türkiye ortalamasının altında gerçekleşmiştir.

BİLECİK ULAŞIM

Anadolu demiryollarının trafiği en yoğun olan hattı Bilecik'ten geçer (Haydarpaşa-Ankara demiryolu). Bu hat, il topraklarına kuzeyden girer; önce Sakarya vadisini, sonra da kolu olan Karasu vadisini izler. Bu önemli yoldan başka, İstanbul-Eskişehir ve Bursa-Eskişehir karayolları da Bilecik'ten geçer.