Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Blues

  • Okunma : 627

Blues, ABD'de Afrika kökenli siyah topluluğun din dışı geleneksel şarkılarına verilen ad. Yalnızca kendi taşıdığı değer açısından değil, cazın evriminde temel öğe olması bakımından da önemli olan blues ("bluz" okunur), her biri 4 ölçülü 3 parçaya bölünmüş 12 ölçülü bir ritim ile bu ritimle çalışan bir armoni zincirlemesinden oluşur. En ayırt edici ezgisel özelliği yarım tondan küçük tonların kullanılmasıdır. ABD'nin güney kesimindeki pamuk tarlalarında çalışan işçilerin topluca söyleyerek çalışmalarına belirli bir ritim kazandırdıkları ortaya çıkış günlerinden bu yana, temel zenginliğini doğaçtan söylenmesinden alır. Sözler ve ezgi, temel blues şemasına uyan yorumcunun yorumu sırasında, sanatçının düş gücünden doğar. Sözler genellikle beyaz sömürgecilerin buyruğu altında çalışma koşullarının güçlüğünü, yoksulluğun acısını, yitirilen sevgiliyi, vb. dile getirirler. Siyahların özgürlüğe kavuşmalarından, özellikle de XIX. yy. sonlarında kitle halinde büyük kentlere göçmelerinden sonra, gece kulüpleri ve konser salonlarında söylenmeye başlanmış, ilk ünlü blues sanatçıların (Leadbelly, "Blind" Lemon Jefferson, Jelly Roll Morton, Mamie Smith vb.) yazdıkları blueslarla {New Orléans Blues 1902; Memphis Blues, 1912; The St. Louis Blues, 1914; vb.) ve doldurdukları plaklarla hızla yaygınlaşmıştır. Özellikle en tanınmış blues yorumcusu, "Blueaslar İmparatoriçesi" diye anılan Bessie Smith, olağanüstü bir başarı kazanmıştır.