Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Gençlik Kuruluşları

  • Okunma : 267

Gençlik Kuruluşları, gençlerin sorumluluk alarak bir bakıma yetişkinliğe hazırlanmalarını amaçlar. Bu kuruluşlar her yaştaki gençler için çeşitli programlar hazırlar. Öncelikle boş vakitleri değerlendirmek için hazırlanan bu programlar toplumsal, kültürel, eğitsel ağırlıklı olabildiği gibi, dinlence ve eğlenceye yönelik de olabilir. Devlet denetiminde olanlardan başka, özel gençlik kuruluşları da vardır. Çalışmalar genellikle bir dernek, spor merkezi, okul, öğrenci yurdu gibi yerlerde yürütülür. Ücretli ya da gönüllü olarak çalışan yetişkinlerce yönetilen kuruluşlar olduğu gibi, gençlerin kendi seçtikleri temsilcilerce yönetilenler de vardır.

    Pek çok ülkede bulunan gençlik kuruluşlarına Avrupa’da katılım çok yüksektir. Gençler arasında suç işleme, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının giderek artması, toplumdaki bu yıkıcı güçlerle mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Gençlik kuruluşları, gençlerin enerjisini ve gücünü olumlu etkinliklere doğru yönlendirir. Yaklaşık 45 milyon gencin çeşitli gençlik kuruluşlarına üye olduğu SSCB’de, bu kuruluşların her türlü gereksinimi devletçe karşılanır.

    Bazı gençlik kuruluşlarının çeşitli ülkelerde şubeleri vardır. Kız ve erkek izcilik örgütleri, Genç Erkekler Hıristiyan Birliği (YMCA) ve Genç Kadınlar Hıristiyan Birliği (YWCA) dünya çapında yaygın örgütlerdir. International Youth Hostels Federation (Uluslararası Gençlik Hostelleri Federasyonu-IYHF), American Field Service (AFS), International Student Travel Confederation (Uluslararası Öğrenci Gezi Konfederasyonu- ISTC), Federation of International Youth Travel Organisations (Uluslararası Gençlik Gezi Örgütleri Federasyonu-FIYTO) öbür uluslararası kuruluşlara örnektir.

    AFS, uluslararası öğrenci değişimi ile ilgilenir. Bir öğretim yılı ya da yaz tatili süresince, öğrencilerin değişik bir ülkede, bir aile yanına yerleştirilerek öğrenimlerini sürdürmeleri ya da tatillerini geçirmeleri sağlanır.

    IYHF kendi ülkeleri dışında yolculuk eden gençlerin konaklama harcamalarını en aza indirmek amacıyla kurulmuştur. Bütün dünyada 5.000’den fazla konaklama yeri (hostel) vardır. Kuruluş amaçları arasında, ucuz konaklamanın yanı sıra, değişik kültürlerden gelen gençlerin birbirleriyle tanışmalarını ve ilişkilerini geliştirmelerini sağlayacak koşulları hazırlamak da vardır. Gençlik hostellerinden yararlanmak için Uluslararası Hostel Kartı edinmek yeterlidir.

    Herhangi bir öğrenim kurumunda iki dönem öğrenci olarak kayıtlı olan her öğrenci, Uluslararası Öğrenci Gezi Konfederasyonu’na üye olan kuruluşlardan Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı (ISTC) alabilir. ISTC’nin 39 ülkede 42 üye kuruluşu bulunmaktadır. Bu kartla, öğrenciler gittikleri ülkenin öğrencilere uyguladığı tüm indirimlerden yararlanırlar. FIYTO üyesi kuruluşlar 26 yaşından küçük gençlere, öğrenci olma koşulu aranmadan, yolculuklarında çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için Uluslararası Gençlik Kartı (YIEE) vermektedir.

    Çeşitli uluslardan gençlerin tatillerinde bir arada yaşayarak, toplum yararına gönüllü olarak çalışmalarını örgütleyen kuruluşlar da vardır. Bu alanda çalışan en önemli uluslararası örgüt, UNESCO’nun bir alt kuruluşu olan Uluslararası Gönüllü Hizmetler Eşgüdüm Komitesi’dir (CCIVS). CCIVS üyesi kuruluşlarca örgütlenen Uluslararası Gönüllü Gençlik Kamplan çeşitli ülkelerden, bedensel ya da toplumsal içerikli çalışmalar yapmak isteyen gençleri bir araya toplar. Bu kuruluşlar 100’den fazla ülkede örgütlenmiştir.

    Gençlik kamplarına katılan gençler, gittikleri ülkede değişik ülkelerden gelen gençlerle birlikte çalışırlar. Gençlik kampları ulus, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 18-28 yaşları arasındaki tüm gençlere açıktır. Birçok ülkede 18 yaşın altındaki gençlere yönelik kamplar da vardır. Bu gönüllü kamplarda yürütülen çalışmalar toplumsal ve bedensel olarak ikiye ayrılabilir. Toplumsal içerikli çalışmalara katılan gençler çocuklarla, huzurevlerindeki yaşlılarla ya da hastanelerdeki hastalarla ilgilenir, onlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlerler. Bedensel çalışmalar ise doğrudan kamu hizmetleriyle ilgili çalışmalardır. Bunlar köylere yol yapma, ağaçlandırma, suyolu açma, boya, badana, kıyıların temizlenmesi gibi ustalık gerektirmeyen işlerdir. Kamplara katılan gönüllü gençlerin, toplumsal bir hizmette bulunurken, değişik ülkelerden gençlerle ve içinde bulundukları toplumla kültür alışverişi içinde bulunarak kendilerini ve çevrelerini geliştirmeleri beklenir.

    Ülkemizde de Kızılay’ın ve devletin düzenlediği çeşitli yaş gruplarına yönelik yaz kamplarının yanı sıra, gençlere ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet veren özel kuruluşlar vardır. Bu kuruluşlar gençlik turizmini yürütür; ulaşım, konaklama ve indirim kartlarını sağlar. Ayrıca, CCIVS üyesi özel bir kuruluş Uluslararası Gönüllü Gençlik Kampları örgütleme işini de üstlenmiştir. Bu kuruluş hem üniversitelere astığı duyurular aracılığıyla ülkemiz gençlerinin başka ülkelerdeki kamplara katılabilmelerini, hem de çeşitli yörelerde Gönüllü Gençlik Kampları düzenleyerek birçok yabancı gencin Türkiye ile ilişki kurmasını sağlamaktadır.