Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Bilginler

Bilginler Kategorisine Ait Konular

Bahaettin Velet

Bahaettin Velet, Türk bilgini (Belh ?-Konya 1230). Mevlana Celalettin Rumi'nin babası olan Bahaettin Velet

Reşit Rahmeti Arat

Reşit Rahmeti Arat, Türk dil bilgini (Kazan 1900-İstanbul 1964). Daha orta öğrenim yıllarında kültür ve yayın etkinliklerine katılan Reşit Rahmeti Arat

Arkhimedes

Arkhimedes, Eski Yunan bilgini (Syrakusai İ.Ö. 278-ay. y. 212). İskenderiye'ye giderek, Eukleides'ten ders alan Arkhimedes

Karl Ernst von Baer

Karl Ernst von Baer, Alman asıllı Rus bilgini (Eştonya 1792-Dorpat 1876). Dorpat, Viyana ve Würtzburg'da tıp öğrenimi gören Karl Ernst von Baer

Sir William Maddock Bayliss

Sir William Maddock Bayliss, İngiliz fizyoloji bilgini (Wolverhampton 1860-Londra 1924). Elekrofizyolojinin

Sir Charles Bell

Sir Charles Bell, İngiliz fizyoloji bilgini (Edinburgh 1774-Worcester yakınıl 824). Anatomi öğrenimi görev Sir Charles Bell

Lorenzo Bellini

Lorenzo Bellini, İtalyan anatomi bilgini (Floransa 1643-ay.y. 1704). Böbreklerdeki idrar borucuklarını bulan (1662) Lorenzo Bellini

Clairvauxlu Aziz Bernard

Clairvauxlu Aziz Bernard, Fransız kilise bilgini (Fontaine-les-Dijon Şatosu 1090-Clairvaux 1153). 1113'te Clairvaux

Berzah ül-Aruzi

Berzah ül-Aruzi, Arap bilgini (VIII. yy.). Aruz vezni konusunda İmam Halil'e karşı çıkmasıyla ün yapan Berzah ül-Aruzi

Beyruni

Beyruni, Türk bilgini Batı Harizm 973-Gazne 1051 yada 1052). İbni Sina ve Abdüssamet Bin Samet el-Hakim'den ders alan Beyruni

Marie François Xavier Bichat

Marie François Xavier Bichat, Fransız anatomi bilgini (Jura 1711-Paris 1802). Desault'nun yanında cerrahlık yapan Marie François Xavier Bichat

Gérard Blasius Blaes

Gérard Blasius Blaes, Belçikalı anatomi bilgini (XVII. yy. başı). Amsterdam'da tıp dersleri veren Gérard Blasius Blaes

Charles Bourseul

Charles Bourseul, Fransız bilgini (Brüksel 1829-Saint-Céré [Fransa] 1912). 1854’te insan sesinin elektrik aracılığıyla iletilebileceğini iik olarak düşünen Charles Bourseul

Daniele Bovet

Daniele Bovet, İtalyan farmakoloji bilgini (Neuchâtel 1907-1992). Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde araştırmalar yapan (1932) Daniele Bovet

Buhari

Buhari, İslâm hadis bilgini (Buhara 810-Hartenk, Semerkand yakını 870). Küçük yaşta hadisle uğraşmaya başlayan Buhari

Ogier Ghislain de Busbecq

Ogier Ghislain de Busbecq, Flaman asıllı Avusturyalı bilgin ve diplomat (Comines, Flandre 1522-Maillot, Rouen yakını 1592).

Christoph Hendrik Diederik Buys-Ballot

Christoph Hendrik Diederik Buys-Ballot, Hollandalı meteoroloji bilgini (Kloetinge 1817-Utrecht 1890). Utrecht Üniversitesi'nde ders veren Christoph Hendrik Diederik Buys-Ballot

Eugène Dubois

Eugène Dubois, Hollandalı bilgin (Eysden 1858-Hanle 1940). Amsterdam'da tıp, Endüstri Resim Okulu'nda

Emil Du Bois-Reymond

Emil Du Bois-Reymond, Alman fizyoloji bilgini (Berlin 1818-ay.y. 1896). Londra'da Krallık Enstitüsü'nde profesörlük yapan Emil Du Bois-Reymond

William Bateson

William Bateson, İngiliz biyoloji bilgini (Whitby 1861-Surrey 1926). Babasının ders verdiği Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim gören William Bateson

George Wells Beadle

George Wells Beadle, ABD'li biyoloji bilgini (Wahoo 1903-Kaliforniya 1990). Boris Ephrassi'vle çalışarak sirkesineğinin

Hugo Eckener

Hugo Eckener, Alman bilgini (Flensburg 1868-Friedrichschafen 1954). Graf Zeppel'in havacılık şirketi müdürlüğüne getirilen

Yanyavi Esat Hoca

Yanyavi Esat Hoca, Türk bilgini (Yanya ?-İstanbul 1736). 1687'de İstanbul'a gelen Yanyavi Esat Hoca (asıl adı Mehmet isaftır)

Walter Fleming

Walter Fleming, Alman biyoloji bilgini (Sachsenberg 1843-Kiel 1905). Prag ve Kiel üniversitelerinde insan anatomisi dersleri veren Walter Fleming

Gazzali

Gazzali, İranlı filozof ve bilgin (Tus 1058-ay.y. 1111). Tus'ta özel öğrenim gören Gazzali

Enveri Abdullah Efendi

Enveri Abdullah Efendi, Türk mantık bilgini (Kilis 1825-? 1885). Dokuzzade Mantıkçı Abdurrahman Efendi

el-Kindi

el-Kindi, Arap bilgini, felsefecisi ve çevirmeni (? 801'e d.-? 866'ya d.). Soylu bir ailenin oğlu olan el-Kindi

Arthur Kornberg

Arthur Kornberg, ABD'li biyoloji bilgini (Brooklyn 1918). New York City College'ı bitirip (1937)

el-Harizmi

el-Harizmi, İranlı bilgin (Belh X. yy.). Mefatih ül-Ulum (Bilimlerin Anahtarları) adlı

Hatemi

Hatemi, Türk devlet adamı, şairi ve bilgini (Amasya 1456-İstanbul 1516). Yakuppaşa zaviyesi şeyhi Şemsettin Müeyyet Çelebi

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam, İranlı şair ve bilgin (Nişapur 1047-ay.y. 1123). Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunmayan Ömer Hayyam'ın yapıtlarından felsefe

Friedrich Henie

Friedrich Henie, Alman anatomi bilgini (Fürth 1809-Göttingen 1885). Heidelberg (1844)

Hezarfen Ahmet Çelebi

Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk bilgini (XVII. yy.). Geniş bilgisi ve uçma eylemini gerçekleştirmesinden ötürü

Huneyn Bin İshak el-İbadi

Huneyn Bin İshak el-İbadi, Arap tıp bilgini (Hıra 809- ? 873). Hıristiyan Araplardan bir eczacının oğlu olan Huneyn Bin İshak el-İbadi

Sir Julian Huxley

Sir Julian Huxley, İngiliz biyoloji bilgini (Londra 1887-ay.y. 1975). T. Henry Huxley'nin torunu, Aldous Huxley

Thomas Henry Huxley

Thomas Henry Huxley, İngiliz fizyoloji bilgini (Ealing 1825-Londra 1895). Aldous Huxley ve Sir Julian Huxley

İbni Hazm

İbni Hazm, Arap bilgini ve şairi (Kurtuba 994-Manta Lişam 1064). Babası Kurtuba sarayı vezirlerinden olan İbni Hazm

İbni Arapşah

İbni Arapşah, Arap bilgini ve şairi (Şam 1389-Kahire 1450). Timur'un Şam'ı almasından (1400) sonra ailesiyle Semerkand

Bernardo Alberto Houssay

Bernardo Alberto Houssay, Arjantinli fizyoloji bilgini (Buenos Aires 1887- ay.y. 1971). Eczacılık ve tıp öğrenimi görüp

Hocazade Muslihittin Mustafa

Hocazade Muslihittin Mustafa, Türk bilgini (Bursa ?-ay.y. 1488). İstanbul'un fethinden sonra kente gelen Hocazade Muslihittin Mustafa

Alan Lloyd Hodgkin

Alan Lloyd Hodgkin, İngiliz nörofizyoloji bilgini (Oxfordshire1914).Cambridge'de Trinity College'da ders vermeye başlayan

İlyas Efendi

İlyas Efendi, Türk bilgini ve yazarı (İstanbul 1804-ay.y. 1864). Enderun'da yetişen İlyas Efendi

Aleksandr Aleksandroviç İmşenetski

Aleksandr Aleksandroviç İmşenetski, Sovyet mikrobiyoloji bilgini (Kiev 1905). SSCB Bilimler Akademisi'nde görev alan Aleksandr Aleksandroviç İmşenetski

Biruni

BİRÛNÎ, Büyük İslam bilgini Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî, Batı Harezm’in başkenti Kaş’ta (Ket) doğdu

Şeyh Bedreddin

(yaklaşık 1365-1420). Tasavvuf düşüncesine yeni boyutlar getirmiş bir bilgin ve düşünür olan Şeyh Bedreddindaha çok, büyük bir ayaklanmaya önderlik et

Max Planck

(1858-1947). Alman fizikçi Max Kari Ernst Ludwig Planck çağımızı etkilemiş bir bilgin ve filozoftur. Berlin ve Münih üniversitelerinde fizik öğrenimi