Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Faksimile

  • Okunma : 281
Faksimile Resim

Faksimile, bir belgenin, bir fotoğraf ya da çizimin kopyasını çıkararak çok uzaktaki bir alıcıya iletilmesini sağlayan bir telekomünikasyon yöntemidir.

    Bu terimin Latince kökeni “aynısını yapmak” ya da “kopyasını çıkarmak” anlamına geldiği için, eski elyazması kitapların ya da elde tek örneği bulunan sanat yapıtlarının basım teknikleriyle çoğaltılmasına da bir zamanlar faksimile denmiştir. Ama bugün dilimizde terimin bu anlamı tıpkıbasım sözcüğüyle karşılanır. Faksimile terimi ise yalnızca uzaktan iletimin söz konusu olduğu durumlarda kullanılarak daha dar bir anlam kazanmıştır. Bu anlamda telefoto ya da telekopi terimleri de faksimileyle eşanlamlıdır.

    Faksimile yönteminde, iletilmesi istenen yazılı ya da görsel belge, örneğin bir fotoğraf, elektrik akımıyla dönen bir silindirin üzerine yerleştirilir. Silindir dönerken, parlak bir ışık demeti belgeyi bir uçtan öbür uca tarar. Fotoğraftan yansıyan ışık bir fotoselin üzerine düşer. Yansıyan ışığın parlaklığı fotoğraftaki açık ve koyu renkli bölgelere göre değiştiği için, bu ışığın şiddetine bağlı olarak fotoselden geçen akımın miktarı da değişir. Bu akım bir telefon hattıyla ya da radyo dalgaları aracılığıyla alıcıya iletilir.

    Alıcıdaki faksimile (ya da kısaca faks) aygıtında da, vericidekiyle aynı hızda dönen aynı boyutlarda bir silindir vardır. Bu silindirin yüzeyi ışığa duyarlı bir maddeyle kaplanmıştır. Gelen elektrik ^ayalleri güçlendirilerek bir laser kaynağını uyarmak üzere kullanılır. Laser ışını, vericideki özgün belgeyi tarayan ışıkla aynı hızda olmak koşuluyla, bu kez alıcıdaki silindirin ışığa duyarlı katmanını bir uçtan öbür uca tarar. Laser ışınının yarattığı elektrostatik güç toz halindeki bir boyayı bu duyarlı katmana çeker; bu boya daha sonra kopyanın basılacağı kâğıt üzerine aktarılır. Duyarlı katmanda emilen boya miktarı laser ışınının şiddetine bağlı olarak değişeceğinden, kâğıt üzerinde açıklı koyulu bir görüntü oluşur. Kâğıda yapışan toz boya sıcak bir merdane yardımıyla sabitleştirilir. İşlem tamamlandığında, vericideki fotoğrafın tıpkısı alıcı aygıttan elde edilmiş olur.

    Faksimile yöntemi başlangıçta gazete muhabirlerinin çektikleri fotoğrafları hızla gazetelerine iletmeleri için geliştirilmiştir. Yöntemin temeli, telgrafın öncülerinden Alexander Bain’in 1843’te İngiltere’de patentini aldığı bir buluşa dayanır. Sonradan bu sistem öylesine geliştirilmiştir ki, günümüzde bir bilgisayarda saklanan sözcük ve görüntüler, kâğıt üstüne dökülmeksizin doğrudan faksimile aygıtı aracılığıyla uzak yerlere iletilebilmektedir.

Faksimile Resimleri