Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

İcatlar

İcatlar Kategorisine Ait Konular

Abaküs

Abaküs, Aritmetik hesaplamaları yapmaya yardımcı bir alet. En iyi bilinen biçimi

Açıölçer

Açıölçer, Açıları ölçmeye yarayan aygıt. Açıların 0,1 yay saniyesine kadar kesinlikle ölçülmesini sağlayan optik açıölçer

Akvaryum

Akvaryum, Tatlı su ya da tuzlu su doldurularak içinde su organizmaları barındırılan ya da beslenen kap. Akvaryumlar

Alidat

Alidat, Sekstant, teodolit, haritalama transiti gibi açı ölçmeye yarayan optik aletlerde kullanılan görme aygıtı.

Anten

Anten, Herhangi bir haberleşme biçimini taşıyan elektromagnetik ışınımların iletiminde kullanılan araç. Çalışması, kuramsal olarak

Beaufort ölçeği

Beaufort ölçeği, Rüzgâr gücünü değerlendirmek için kullanılan uluslararası ölçek. Adı, bulucusu (1806) amiral Francis Beaufort'dan

Ampermetre

Ampermetre, Elektrik enerjsini mekanik enerjiye dönüştürerek akımın miktarını amper olarak ölçen aygıt. Ampermetrelerin

Barometre

Barometre, Atmosfer basıncını, ölçmede kullanılan (basınçölçerde denir) meteoroloji aygıtı

Bisiklet

Bisiklet, Genellikle iki tekerlekli, ayaklarla çevrilen pedallarla hareket ettirilen taşıt. Enerji verimi en yüksek ulaşım aracı olan bisiklet dünyanın

BMEWS

BMEWS, Ballistic Missile Early Warning System'in (Balistik Füze Erken Uyarı Sistemi) kısaltması

Ariane

Ariane, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından tasarlanmış roket. Uyduların gönderilmesinde Avrupa'ya daha

Dinamometre

Dinamometre, Döner bir makinenin çıkış kuvvetini ölçmede kullanılan aygıt. Dinamometre (ya da kuvvet ölçer) en çok

Elektrik fırını

Elektrik fırını, Belirli maddeleri değişikliğe uğratmak ya da üretmek amacıyla yüksek sıcaklıklar elde etmek için elektrik enerjisinin kullanıldığı yuvarlak

Elektroansefalograf

Elektroansefalograf, Beynin elektrik etkinliğini ölçen aygıt. Elektroansefolografla elde edilen kayıt da, elektroansefalografin (EEG) diye adlandırılır

Elektrokardiyograf

Elektrokardiyograf, Kalp kasının etkinliğini ölçmekte kullanılan aygıt. Yapılan kayıt da, elektrokardiyografi

Elektron mikroskopu

Elektron mikroskopu, Bir cismin elektronlarla etkileşmesinden yararlanarak büyütülmüş bir görüntü elde etmeyi sağlayan aygıt

Elektron tüpü

Elektron tüpü, Boşlukta ya da gaz içinde, iletim sağlayan elektronik düzenek. Elektron tüpleri bulundukları dönemde devrim yaratmış

Echo Uydusu

Echo Uydusu, ABD yapımı iki haberleşme uydusunun ortak adı. 1959 ve 1960 yıllarında gerçekleştirilen dört başarılı yörünge

Explorer

Explorer, ABD yapımı bir dizi bilimsel uydunun genel adı. ilk ABD yapay uydusu olan Explorer 1, bir Juno 1 füzesi tarafından

F-15

F-15, ABD'de McDonnell Douglas şirketi tarafından gerçekleştirilen jet savaş uçağı. İki kişilik, çift işlevli

F-16

F-16, ABD'de General Dynamics şirketi tarafından gerçekleştirilen yüksek manevra yetenekli, bütün hava koşullarına dayanıklı

Dokuma tezgâhı

Dokuma tezgâhı, Lifleri ya da iplikleri birbirine dik açıyla geçirerek kumaş elde etmeye yarayan araç

Diesel motoru

Diesel motoru, Sıkıştırma oranı yüksek, içten yanmalı motor. Benzinli motora benzemekle birlikte, elektrikli

Batisfer

Batisfer, Denizlerin derinliklerini araştırmak için geliştirilmiş "derinlik aracı". ABD'li doğa bilimci William Beebe ile mühendis Otis Barton tarafından

Gemi

Gemi, Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımada kullanılan büyük tekne. Genel kullanımda sözcük bir kayıktan daha büyük

Gaz maskesi

Gaz maskesi, Zehirli gazdan korunma amacıyla kullanılan kişisel aygıt. Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin

Eğim ölçer

Eğim ölçer, Dikey duran, bölümlenmiş bir daireden ve yatay bir eksene serbestçe

Doz ölçer

Doz ölçer, Nükleer ışınım altında kalmışlık derecesini ölçen aygıt

Koronagraf

Koronagraf, Güneş tacının (korona) gökyüzündeki yansımasını incelemek ve fotoğrafını çekmek

Kompakt disk

Kompakt disk, İşitsel, görsel ya da metinsel gereçlerin depo edilebileceği lazer okumalı (optik okumalı terimi de kullanılır)

Kompresör

Kompresör, Hava, vb. bir akışkanı istenen basınca kadar sıkıştıran makine. Kompresörlerin en yalın örneği bisiklet pompasıdır.

Kruvazör

Kruvazör, Filolara refakat ederek düşman uçak ya da denizaltılarından koruyan büyük, ağır silahlarla donatılmış savaş gemisi

Hava tüneli

Hava tüneli, Hava akışının bir cisim üstündeki etkisini incelemekte kullanılan deney aracı. Hava tünelinden

Hava yastıklı tekne

Hava yastıklı tekne, Alt bölümünde bulunan şişirilmiş bir hava yastığının üstünde kayarak denize değmeden ilerleyen tekne

Helikopter

Helikopter, Yükselme ve ilerleme hareketini, motorun döndürdüğü bir ya da daha çok rotordan, yani yatay bir düzlemde dönen pervanelerden alan hava aracı

Hesap makinesi

Hesap makinesi, Sayıları toplamakta kullanılan mekanik araç. Hesap makinesinin ilk örnekleri Tarihöncesi dönemde ortaya çıktı

Elektronik hesap makinesi

Elektronik hesap makinesi, Mekanik hesap makinelerinin modern karşılığı olan elektronik hesap makinesi başka birçok

Hava gemisi

Hava gemisi, İtme, yönlendirme ve dengeleme organları ile belirli sayıda hidrojen ya da helyum baloncuğu içeren bir gövdesi bulunan balon

Havai fişek

Havai fişek, Işık, ses, duman (sis), vb. etkiler sağlayan, piroteknik bir karışımla doldurulmuş fişek. Havai fişeklerin günümüzden

İçten yanmalı motor

İçten yanmalı motor, Motor gövdesinin içinde yer alan bir yanma odasında yakıtı ve havayı yakan ısı makinesi

Işınölçer

Işınölçer, Işık ışımasının mekanik etkisini gösteren aygıt. Sir William Crookes tarafından bulunmuş olan ışınölçer (radyometre de denir)

Işınımölçer

Işınımölçer, Güneş'ten ya da yapay bir ışık kaynağından gelen elek-romagnetik ışınımların kimyasal değişiklik

Işıldak

Işıldak, Işık demetini toplayıp yoğunlaştıran bir yansıtıcıyla donatılmış, yüksek şiddette ışık veren elektrikli araç. Uzaktaki cisimleri tarayıp

Işıkölçer

Işıkölçer, Bir ışık demetinin şiddetini ölçen optik-elektronik aygıt. Işıkölçerlerin (fotometre de denir) erimi görünür

Isıölçer

Isıölçer, Kimyasal ya da fiziksel bir süreçte salınan ya da soğurulan ısıyı ölçmekte kullanılan laboratuvar aygıtı

Isı makinesi

Isı makinesi, En genel anlamıyla, ısıyı mekanik enerjiye ya da öbür yararlı enerji biçimlerine çeviren herhangi bir makineyi belirten terim.

Isı değiştirici

Isı değiştirici, Bir akışkanın (sıvı ya da gaz) ısısını, bir tüp aracılığıyla ya da katı bir yüzey aracılığıyla başka bir akışkana aktaran aygıt.

Hindenburg

Hindenburg, Alman hava gemisi. 1936'da yapılıp, deneme uçuşları tamamlanan Hindenburg'un uzunluğu 245 m

Hiperbar odası

Hiperbar odası, İnsan ya da hayvanların yüksek atmosfer basıncı altında tutuldukları tıbbi aygıt. Hiperbar odası

Isılçift

Isılçift, Sıcaklığı ölçmekte kullanılan küçük elektrikli aygıt. Isılçift (termokupl da denir), iki eklem oluşturacak biçimde

Izgara

Izgara, Bir elektron tüpünün katodu (ya da filamanı) ile anodu (ya da levhası) arasına yerleştirilen metal elektrot

Isıldirenç

Isıldirenç, Elektrik direnci sıcaklığa göre değişen bir yarı iletkenden (çoğunlukla manganez ve nikel oksitlerinden) yapılan küçük elektronik parça

Batiskaf

Batiskaf, Denizlerin derinliklerini araştırmak için geliştirilmiş ilk modern "derinlik gemisi". Fransız bilim adamı

Asansör

ASANSÖR, insan ve yük taşımada kullanılan en önemli araçlardan biridir. Asansörler olmasaydı kentlerde pek çok insanın barındığı yüksek yapılar ve gökdelenler kurulamaz, birçok sanayi kolu gelişemezdi

VİDEO

Televizyon görüntülerinin kaydedilmesi düşüncesini ilk kez 1920’ierin sonlarında John Logie Baird ortaya attı. Televizyonun da mucidi olan Baird, tel

Vinç

Vinç denen makineler, yükleri kaldırıp bir başka yere aktarmaya yarar. Basit kollu vinçler, bumba denen uzun ve eğik bir vinç kolu ile bu kolu taşıyan

Yay

Yay, biçimini değiştirmeye çalışan bir kuvvete karşı direnç gösteren ve kuvvet ortadan kalktığında eski biçimini alan bir makine öğesidir. Yayların b

Yazı Makinesi

Yazı Makinesi, modern çalışma yaşamının vazgeçilmez bir ögesidir. Daktilo olarak da adlandırılan bu makinelerle, elle olduğundan daha hızlı ve çok dah

Yelpaze

Yelpaze, insanların çevrelerindeki havayı harekete geçirip serinlemek amacıyla kullandıkları basit bir el aracıdır. Yelpaze genellikle elde tutulur v

Yürüyen Merdiven

Metrolarda ve bazı büyük mağazalarda insanların katlar arasında inip çıkmalarını sağlamak için sıradan merdivenler ya da asansörler yerine yürüyen me

Türbin

Türbin. hızla hareket etmekte olan bir akışkanla çalışan bir motor türüdür. Bu akışkan su, buhar, gaz ya da hava olabilir. Türbin ile öbür motor türl

Uçak

Sabit kanatlı, özitmeli (kendi motoruyla hareket eden) hava taşıtlarına uçak denir. Basit içten yanmalı motorlu, tek kişilik uçaklardan, dev jumbo j

Vantilatör

Vantilatör, hava ya da başka gazları hareket ettirmek için kullanılan elektrikli bir aygıttır. Büyük ölçekli vantilatörlere, özellikle sanayide kulla

Tekerlek

Tekerlek, bugüne kadar gerçekleştirilen en önemli buluş olarak kabul edilir. Eğer tekerlek olmasaydı, ağır eşya ve yükler insan ya da hayvan gücüyle t

Teleskop

Teleskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar uzakta olan cisimlere bakmak için kullanılan bir aygıttır. Optik teleskoplar, uzaktaki cisimden gelen ışı

Televizyon

Televizyon sözcüğü, “uzak” anlamındaki Yunanca tele ve “görme” anlamındaki Latince visio sözcüklerinden gelir. Buna göre, televizyonun sözcük anlamı

Termometre

Sıcaklık, termometre adı verilen aygıtlarla ölçülür. Çok yüksek sıcaklıklar için kullanılan sıcaklık ölçme aygıtlarına ise pirometre denir.  &nb

Termos

Termos, içine konan sıcak içecekleri sıcak, soğuk olanları da soğuk tutmaya yarayan bir kaptır. Termosu 1892 dolaylarında İskoç bilim adamı Sir James

Termostat

Termostat, sıcaklığı otomatik olarak düzenleyen bir aygıttır. Termostatın, sıcaklık değişimlerini belirleyen bir algılama elemanı ve bağlı olduğu ısı

Traktör

Modern makineli tarım temel olarak traktörün bulunmasıyla ortaya çıkmıştır.20. yüzyıl öncesinde kullanılan tarım aletlerinin pek çoğu atlarla ya da ök

Transformatör

Türkçe’ ye Fransızca’ dan girmiş olan transformatör sözcüğü, “dönüştürücü” anlamına gelir. Transformatörler, bir elektrik akımının gerilimini, yani “v

Transistör

Transistör, küçük bir elektronik aygıttır; elektrik sinyallerini yükseltebilir, denetleyebilir ve üretebilir. Termoiyonik lamba ya da kısaca lamba den

AYDINLATMA

Eskiçağlarda insanlar güneş batınca yatıp güneş doğunca kalktıkları halde, yokluğunda bu doğal ışığın yerini tutabilecek yapay bir ışık kaynağının eks

AYNA

Işığı yansıtarak karşısındaki nesnenin görüntüsünü veren parlak yüzeylere ayna denir. 17. yüzyıla kadar aynalar genellikle yüzeyi iyice parlatılmış dü

Stetoskop

Stetoskop, bir hastayı incelerken iç organların, özellikle kalbin ve akciğerlerin sesini dinlemek için doktorların kullandıkları bir alettir. Fransız

Tank

Ordular her zaman askerlerini bir yerden bir yere hızla taşıyacak, onlara yüksek bir ateş gücü ve korunma sağlayacak seri ve çevik bir araç arayışı iç

Soba

Yapıların ısıtılmasında kullanılan geleneksel ısıtma araçlarından biri olan soba, Türkiye’ye Avrupa’dan gelmiş ve Tanzimat döneminde yaygınlaşmıştır.

BUHAR MAKİNESİ

Kapalı kapta kaynayan suyun buharının kabın kapağını yukarıya doğru ittiğini hepimiz biliriz. Çünkü kapalı bir kapta oluşan buhar genleşmesi için ger

Pil

El fenerinin ışık vermesi, kapı zilinin ya da el radyosunun çalması için gerekli elektrik enerjisini sağlayan piller, daha büyük boyutlu işler, örneği

Pirometre

Yüksek sıcaklıkların ölçümünde sıradan bir termometre kullanılamaz, çünkü termometrenin camı erir ve içindeki sıvı kaynar. Bu nedenle özel tipte termo

Planör

Planör, motorsuz, büyük kanatlı hafif bir hava taşıtıdır. Her uçak, kanatlarına yeterli kaldırma kuvvetini sağlayacak bir hızı sürdürebildiği sürece,

Pnömatik Aygıtlar

Pnömatik Aygıtlar, sıkıştırılmış havayla çalışan aletlerdir. (“Pnömatik” sözcüğü, “rüzgâr” ya da “nefes” anlamındaki Eski Yunanca pneuma sözcüğünden g

Pompa

Pompa, sıvıları hareket ettirmeye yarayan makinelere denir. Havayı ve başka gazları pompalamak için kullanılan makinelere ise hava pompası denir; vaku

Pusula

Pusula, karada, denizde ya da havada yol alırken kuzey-güney doğrultusunu bulmak için kullanılan bir aygıttır. Bulunulan yeri belirlemek için herhangi

Radar

Radar, uzaktaki cisimlerin yerlerini belirlemeye yarayan bir elektronik sistemdir. Bu sistem, çok kısa süreli radyo dalgası darbelerinin (vuru) ince b

Radyo

Doğada çok geniş bir elektromagnetik ışınım tayfı, yani ışınım dalga boyu aralığı vardır. Işınımın saniyedeki salınım ya da titreşim sayısına bağlı ol

Roket

Roket, yakıt ve oksijen yakarak çalışan ve bu yanma sırasında oluşan gazların geriye doğru püskürmesinin etkisiyle ileri doğru yol alan araçlara denir

CAM VE CAMCILIK

Saydam, sert ve çok kırılgan bir madde olan camın günlük yaşantımızdaki varlığına öylesine alışmışızdır ki, bizim için ne kadar önemli ve yararlı old

Saat

Saat, zamanın ölçülmesinde kullanılan alettir. Saatlerin ana parçalan, eşit zaman aralıklannda düzenli hareketler yapan bir zaman sayma düzeneği ile h

Müzik Kutusu

İlk kez 18. yüzyılda yapılan müzik kutusu, gramofon bulunana kadar yaygın olarak kullanılan bir ev çalgısıydı. Müzik kutuları o zamanlarda kullanılan

Ok ve Yay

Ok ve Yay, Taş Devri'nden başlayarak hem avda hem de savaşta kullanılan ok ve yay en eski silahlardan biridir. Bütün yaylar aynı temel ilkeye göre çal

Paraşüt

Havadaki bir cisim yere doğru düşerken Dünya’nın yerçekimi kuvvetinin etkisiyle giderek hızlanır. Ama cismin hızı arttıkça havanın direnci de artar ve

Parçacık Hızlandırıcıları

Parçacık Hızlandırıcıları, nükleer fizikte, atomların ve bunların içindeki temel parçacıkların nasıl davrandığını araştırmaya yarayan aygıtlardır. Bu

Mayın

Kara ve deniz savaşlarında düşman askerlerini ve araçlarını havaya uçurmak için mayın denen patlayıcı maddeler kullanılır. Ortaçağdaki kuşatmalarda şa

Cayroskop

Cayroskop, gemiler, uçaklar, güdümlü silahlar ve uzay araçlarında yön belirleyici ve denetleyici olarak kullanılan bir aygıttır. Bir eksen çevresinde

Mikrofon ve Hoparlör

Mikrofon, ses dalgalarını şiddeti değişen bir elektrik akımına dönüştürür ve böylece sesin telefon telleri, radyo yayını ya da başka elektronik sistem

Mikroişlemci

Mikroişlemci, elektronik alanındaki en önemli buluşlardan biridir. Mikroişlemci “akıllı” bir elektronik birimdir. Çok küçük ve çok ince bir silisyum ç

Mikroskop

Mikroskop, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimleri görmeye ve incelemeye yarayan bir aygıttır. MERCEK maddesinde anlatılan basit büyüteçler b

Motorlu Taşıtlar

Dünya karayollarında bugün en az 480 milyon motorlu taşıt işlemekte ve bunun üçte birinden çoğu ABD’ de bulunmaktadır. Bu taşıtların büyük bölümünü iç

Motosiklet

İki ya da üç tekerlekli motorlu taşıtlar 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Bunların ilk örneklerinden biri, ABD’de Massachusetts’li mucit Sylveste

Fotoğraf Makinesi

Fotoğraf Makinesi, ışığa duyarlı film üzerinde görüntü elde etm eye yarayan bir aygıttır. Bu makineler görüntüleri kalıcı ve gerçeğe uygun biçimde kay

Karbüratör

İçten yanmalı motorlar, örneğin otomobillerdeki benzin motoru, sıvı yakıt ve hava karışımıyla çalışır. Bunun için 1 ölçü sıvı yakıt ile 20 ölçü havanı

Fotosel

Fotosel ya da fotoelektrik pil denen aygıtların çalışma ilkesi, ışığın elektrik devreleri üzerindeki etkisine dayanır. Gerçekten de gerek görünür ışık

Dikiş Makinesi

Evlerde kullanılan sıradan bir dikiş makinesi sık, sağlam ve düzgün bir dikişi dakikada yaklaşık 1.500 ilmeklik bir hızla dikebilir. Bu hız el dikişi

Dişli Çark

Çevrelerine diş açılmış çarklardan oluşan dişli takımları makinelerde, dönen bir milin hareketini başka bir mile aktarmak için kullanılır. Çoğu kez b

Elektrikli süpürge

Yerlerde, duvarlarda, halıların ve mobilyaların üzerinde biriken tozları emerek temizleyen elektrikli süpürgelerin bulunması ev ve işyeri temizliği

Elektrik Motoru

Elektrikle çalışarak mekanik enerji üreten ya da başka bir deyişle elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren m otorlara elektrik m otoru denir.

Hava Pompası

Hava pompası, havayı bir yerden başka bir yere aktarmak için kullanılır. Bir kaptaki havayı emip dışarı atarak kabın havasını boşaltan tiplerine vakum

Faksimile

Faksimile, bir belgenin, bir fotoğraf ya da çizimin kopyasını çıkararak çok uzaktaki bir alıcıya iletilmesini sağlayan bir telekomünikasyon yöntemidi

Fermuar

Fermuar, giysilerin kavuşturulmasına, çanta ve yastık gibi eşyaların açık ağızlarının kapatılmasına yarayan bir düzenektir. Üzerinde metal ya da plas

Flüorışıma

Evlerden çok mağazaların, işyerlerinin ve fabrikaların aydınlatılmasında kullanılan floresan lambaların “soğuk” beyaz ışığı, bazı maddelere özgü olan