Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Habsburg Hanedanı

  • Okunma : 232
Habsburg Hanedanı Resim

Habsburg Hanedanı, 15. yüzyıldan başlayarak I. Dünya Savaşı’nın (1914-18) sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun parçalanmasına kadar, yaklaşık 500 yıl Avrupa’da hüküm süren krallık ailesidir.

    Ailenin ilk topraklan bugünkü Kuzey İsviçre’yi ve Fransa’nın Alcase bölgesini içeriyordu. Habsburg hanedanından Rudolf, 1273’te I. Rudolf adıyla Alman kralı seçildi. I. Rudolf un 1282’de Avusturya topraklarını oğulları Albrecht ve Rudolf’a (sonradan Avusturya Steiermark Dükü II. Rudolf) bağışlamasıyla hanedanın Avusturya’daki temelleri atılmış oldu.

    1452’de Rudolf’un torunlanndan III. Friedrich Kutsal Roma-Germen imparatoru olarak taç giydi. Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu 1806’da sona erene kadar, imparatorluk kısa bir süre dışında hep Habsburglar’ın elinde kaldı.

    Habsburg hanedanı 15. yüzyıl sonlarında ve 16. yüzyıl başlannda yapılan bir dizi evlilikle Hollanda, İspanya, Napoli, Sicilya, Sardinya, Milano, Bohemya ve Macaristan topraklarıyla Amerika ve Asya’daki İspanyol sömürgelerini imparatorluk topraklarına ekledi.

    Büyüyen imparatorluk topraklarının yönetimi güçleşince Hollanda, İspanya ve İtalya’daki topraklar ile sömürgelerin yönetimi 1519’da Kutsal Roma-Germen imparatoru olan Şarlken’e (V. Karl), Avusturya, Bohemya ve Macaristan ise, küçük kardeşi Ferdinand’a (sonradan İmparator I. Ferdinand) bırakıldı.

    Tek bir devlet içinde çeşitli ulusları bir arada yönetmek Habsburglar’ın temel sorunuydu. 19. yüzyıl sonlarına doğru, bağımsızlıklannı kazanmak isteyen Macarlar, Slavlar, İtalyanlar ve öteki halklar arasında huzursuzluklar başladı. 1914’te veliaht Franz Ferdinand Bosna-Hersek’e yaptığı bir ziyaret sırasında Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Ardından İmparator Franz Joseph’in Sırbistan’a savaş açmasıyla I. Dünya Savaşı başladı. 1916’da İmparator Franz Joseph’in ölümü üzerine çeşitli uluslann bağımsızlık mücadeleleri daha da güçlendi. İmparator I. Kari Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 1918’de sona erene kadar yönetimde kaldı.

Habsburg Hanedanı Resimleri