Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Bilim Dalları

Bilim Dalları Kategorisine Ait Konular

Aerodinamik

Aerodinamik, Hava ve öbürgazların hareketi ile bunlar içinde hareket eden cisme etkiyen kuvvetleri inceleyen bilim dalı.

Anatomi

Anatomi, Biyolojinin bitkilerin, hayvanların ve öbür biyolojik organizmaların yapısıyla ilgilenen dalı. Anatomiyle

Antropoloji

Antropoloji, İnsanın ve insan topluluklarının incelenmesini konu alan bilim dalı. Birçok antropolog, insanın toplumsal

Arkeoloji

Arkeoloji, Eski uygarlıkların incelenmesini konu alan bilim dalı. Arkeoloji toplum bilimlerinden biridir ve eski insanlardan kalma gereçlerin

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi ve Astrofizik, Bilimlerin en eskisi olan Astronomi (gökbilim de denir) gök cisimlerinin konumunu, hareketlerini

Antropometri

Antropometri, İnsan bedeninin ölçülerinin, çoğunlukla karşılaştırma yapmak amacıyla, incelenmesi. Ergonomi alanı için önemli olan antropometri

Arkeoastronomi

Arkeoastronomi, Eski Çağ'daki ya da yazı öncesi dönemlerdeki insanların astronomiyle ilgili inançlarını ve uygulamalarını incelemeyi ve açıklamayı amaç alan bilim dalı

Asalak bilim

Asalak bilim, Asalakları, yani yaşamlarını başka bir organizmadan besin alarak geçiren organizmaları inceleyen

Astrojeoloji

Astrojeoloji, Yer dışındaki ötesi katı maddelerin (gezegenler, aylar, kuyruklu yıldızlar, vb.) incelenmesine yerbilim, yerkimyası ve yer fiziği ilkelerini uygulayan bilim dalı

Astrokimya

Astrokimya, Astronominin, evrenin kimyasal bileşenlerinin özünü ve aralarındaki etkileşimi inceleyen dalı.

Astrometri

Astrometri, Astronominin gök cisimlerinin hareket ve konumlarını belirlemekle uğraşan dalı. Konum astronomisi

Balık bilimi

Balık bilimi: Hayvan biliminin balıkların incelenmesini konu alan dalı. Balık biliminin inceleme alanı, balıkların bedensel yapısı

Bitkibilim

Bitkibilim, Bitkilerin incelenmesini konu alan bilim dalı. İ.Ö. 300 yıllarında Theophrastos'un bitkilerin

Biyocoğrafya

Biyocoğrafya, Canlıların coğrafi dağılımını inceleyen bilim dalı. Bitki coğrafyası ve hayvan coğrafyası alt dallarına ayrılan biyo coğrafyanın temel amacı

Biyofizik

Biyofizik, Fizik kuramları ile fiziksel yöntemlerin biyoloji alanında uygulanmasına dayanan bilim dalı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra

Biyokimya

Biyokimya, Canlıların bedeninde gerçekleşen kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalı. Her hücrede binlerce farkıl kimyasal bileşen bulunur

Böcek bilim

Böcek bilim, Böcekleri inceleyen bilim dalı (entomoloji). 1 milyonun üstünde böcek türünü konu alan böcek bilim

Deri bilim

Deri bilim, Deri hastalıklarıyla ilgili tıp dalı. Deri bilimin (ya da dermatoloji) alanına giren hastalıklar arasında kimyasal tahrişler, enfeksiyonlar

Dil bilim

Dil bilim, Dili inceleyen bilim dalı. Dilbilimin konusu, birtakım yan alanlara sapılmaksızın, yalnızca insan dili olgusunun incelenmesidir

Dilbilgisi

Dilbilgisi, İnsan dilinin yapısını ve anlamını inceleyen bilim dalı. Geleneksel anlamda dilbilgisi (ya da gramer)

Doku bilim

Doku bilim, Canlı ya da yapısı korunacak biçimde işlem görmüş hücre ve dokuların mikroskop altında incelenmesine dayanan bilim dalı

Elektrokimya

Elektrokimya, Kimyasal enerji ile elektrik enerjsinin birbirine dönüşmesini inceleyen bilim dalı. Elektrokimya

Elektromagnetizma

Elektromagnetizma, Elektrik ile magnetizma arasındaki bağıntıları inceleyen bilim dalı. Elektromagnetizma (elektromagnetiklik , elektromıknatısla da denir)

Elektrostatik

Elektrostatik, Durgun elektrik yüklerinin özelliklerini inceleyen bilim dalı. Aslında, durgun elektrik yükleri tam anlamıyla hareketsiz değil

Embriyo bilim

Embriyo bilim, Yumurtanın bağımsız bir organizma haline geldiği dönem içindeki çok hücreli yaşam biçiminin (embriyonun)

Evren bilim

Evren bilim, Evrenin kökenini, oluşumunu, yapısını ve evrimini incelemeyi konu alan bilim dalı. XX. yy'da gök bilim

Farmakoloji

Farmakoloji, İlaçlarla ilgili bilim dalı. Farmakoloji birbiriyle çok yakın ilgisi bulunan başlıca üç dalı içine alır: Toksikoloji, farmakoloji

Fizik

Fizik, Maddenin farklı biçimlerini, bu biçimlerin özelliklerini ve geçirdikleri dönüşümleri inceleyen bilim dalı

Fizyoloji

Fizyoloji, Ekolojinin, canlı organizmaların ve ana birimlerinin işlevlerini ele alan dalı. Fizyoloji temelde, yaşam süreçlerini

Bağışıklıkbilim

Bağışıklıkbilim, Bedenin yabancı maddelere gösterdiği özgül tepkileri konu alan tıp dalı. Bağışıklık sisteminin görevi

Genetik mühendisliği

Genetik mühendisliği, Genetik, kalıtımsal özelliklerin tüm yönlerini inceleyen bilimdir.

Gök mekaniği

Gök mekaniği, Cisimlerin uzaydaki hareketlerini inceleyen bilim dalı. Üç yüz yıl önce İsaac Newton

Görüngübilim

Görüngübilim, Bir olaylar topluluğunun betimleme yoluyla incelenmesi.

Kronoloji

Kronoloji, Tarihsel olayların zaman ve tarihlerini inceleyen bilim dalı. Kronoloji (zamanbilim de denir) terimi

Hayvanbilim

Hayvanbilim, Hayvanların incelenmesini konu alan bilim dalı. Hayvanların incelenmesine eski Yunanlılar döneminde başlanmışsa da, hayvanbilimin

Isılkimya

Isılkimya, Bir kimyasal tepkime ya da evre değişikliği gerçekleştiğinde oluşan enerji değişikliklerini inceleyen fiziksel bilim dalı.

Hücrebilim

Hücrebilim, Hücrelerin mikroskopik anatomisini, fiziksel, kimyasal ve fizyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı

İktisat

İktisat, Bir insan topluluğundaki ya da bir ülkedeki mal ve hizmetlerin üretimi, dağılımı ve tüketimiyle ilgili olguları yöneten

Tarih

İnsanlığın geçmişini inceleyen bilime tarih, bu bilimle ilgili araştırmalar yapan kişilere de tarihçi adı verilir. Tarihçiler genellikle geçmişteki o

Toplum Bilimleri

Toplum Bilimleri, toplumların dününü ve bugününü inceleyen bilimlere verilen addır. İnsan topluluklarının nasıl yaşadıklarını, yaşamlarını nasıl sürd

ASTRONOMİ

Astronomi ya da gökbilim, gezegenleri, yıldızları ve evrendeki bütün gökcisimlerini inceleyen bir bilimdir. Güneş, Ay, gezegenler, yıldızlar, bulutsu

Sibernetik

Sibernetik, 20. yüzyılın ikinci yarısında doğan ve canlı ya da cansız bütün karmaşık sistemlerin denetlenip yönetilmesini inceleyen bir bilim dalıdır.

Sosyoloji

İnsanlar eskiçağlardan bu yana küçük ya da büyük topluluklar içinde yaşar. Aile, kabile, köy, kent, okul, iş çevresi, ordu birer topluluktur. İnsan ai

Psikoloji

Psikoloji, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını, zekâ ve yetenek bakımından aralarında ne gibi farklar olduğunu inceleyen bilim dalıdır. Psikol

Radyo Astronomi

20. yüzyılın ortalarına kadar astronomlar evreni yalnızca optik teleskopların yardımıyla gözlemleyebiliyorlardı; yani gezegenleri, yıldızları, ışıyan

Meteoroloji

Meteorolojinin temel konusu, atmosfer olaylarının incelenmesi ve hava tahminlerinin yapılmasıdır. Bu amaçla meteoroloji uzmanları atmosferde nelerin o

Mağara Araştırmaları

Mağara araştırmacılığı, yeraltının derinliklerini araştırma sporudur. Mağaraların bilimsel olarak araştırılması mağarabilim (speleoloji) alanına girer

Gıda Teknolojisi

Yiyecekleri uzun süre bozulmadan saklamak ya da ister pişirilmiş, ister çiğ olarak yemeye hazır duruma getirmek için uygulanan bütün işlemler gıda tek