Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Sanat Akımları

Sanat Akımları Kategorisine Ait Konular

Fotogerçekçilik

Fotogerçekçilik, 1960 yıllarının sonlarında ABD'de ortaya çıkan plastik sanat akımı. Gözle görülenin

Fovizm

Fovizm, XX. yy'ın ilk yarısında Fransa'da ortaya çıkan resim akımı. 1905 te Paris'te bir ressamlar topluluğu

Çözümleyici ve dilbilimsel felsefe

Çözümleyici ve dilbilimsel felsefe, XX. yy. İngiliz ve ABD felsefesini büyük ölçüde etkileyen çözümleyici ve dilbilimsel, akımlar

Konstrüktivizm

Konstrüktivizm, Rusya ve Avrupa'da 1913-1920 arasında etkili olan soyut sanat akımı.

Arts and Crafts hareketi

Arts and Crafts hareketi, XIX. yy'ın ikinci yarısında ortaya çıkan sanat hareketi. 1851 'de Londra'daki Crystal Palace'ta gerçekleştirilen

Postmodernizm

1960’ların sonlarında modern sanatla, özellikle de mimarlık alanında bir hesaplaşma olarak ortaya çıktı. 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başların

Romantizm

Romantizm, 18. yüzyıl sonlarında İngiltere ve Almanya’da ortaya çıkan, sonra Fransa’ya ve öteki Avrupa ülkelerine yayılan bir düşünce ve sanat akımıdı

Rönesans

Rönesans, “yeniden doğuş” (renaissance) anlamına gelen Fransızca bir sözcüktür. Avrupa tarihinde 14. yüzyılın sonuyla 15. ve 16. yüzyılları kapsayan d

Kübizm

Kübizm, 1907-14 arasında Fransa’da Pablo Picasso ve Georges Braque önderliğinde gelişen bir resim akımıdır. 1908’de bir sergide Braque’ın l’Estaque’ta

Karikatür

Karikatür, bir kişinin ya da bir olayın gülünç ve çarpıcı yanını yakalayıp öne çıkartarak, abartılmış çizgilerle gülmeceye dönüştürme sanatıdır. Kişil

Klasikçilik ve Yeniklasikçilik

“Klasik” sözcüğü Eski Yunan ve Eski Roma dönemlerinde yapılmış heykel, resim, kabartma ve binaları olduğu kadar, edebiyat yapıtlarını da tanımlamakta

Dışavurumculuk

20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Orta Avrupa’da gelişen bir sanat akımıdır. Fransızca karşılığı ile Ekspresyonizm diye de anılır. Doğanın ve toplumun ne