Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Altına Hücum

  • Okunma : 1325
Altına Hücum Resim

Altına HücumXIX. yy'da altın bulunan Kaliforniya'ya altın arayıcılarının akın etmesini belirten terim. ABD'de altın, aslında 1830'ların sonlarında Batı Georgia'da çıkarılmaya başlandıysa da, ABD tarihinde "altına hücum" diye adlandırılan büyük hareket, 24 Aralık 1848'de kuzey Kaliforniya'da, America ırmağı kıyısındaki Sutter's Mill'de altın bulunmasıyla başladı. Haberin San Francisco'ya ulaşmasıyla bu kentten ve Kaliforniya'nın öbür kesimlerinden binlerce kişi bölgeye üşüştü. Ancak, gerçek "hücum" 1849'da başladı. Kaliforniya'nın nüfusu 1848 sonlarında yaklaşık 14 000'ken, 1850'de 100 000'e yükseldi. Bu sayı 1852 sonlarında 250 000'e, 1860'ta 380 000'e çıktı. Göçmenlerin büyük çoğunluğunun Amerikalı olmasına karşılık, 1849 göçmenleri, ayrıca Çin'den, Avustralya'dan, birçok Latin Amerika ülkesinden ve Avrupa'nın her yerinden gelen altın arayıcıları, Yreka, Spanisti Barr, Gross Valley, vb. çarçabuk kurulmuş kampları doldurdular.

Bunu izleyen on yılda Kaliforniya'da üç madencilik bölgesi gelişti. Bunların birincisi, Sutter's Mill'den güneyde Mariposa'ya kadar uzanan Sierra Nevada'daki ana altın damarı bölgesindeydi. İkincisi, Nevada yönetim bölümünün kuzey kesimindeydi; üçüncüsü, Shas-ta'nın batısındaki kuzey Kıyı Sıradağları bölgesiydi (engebeli toprakları yüzünden hiçbir zaman tam olarak işletilmedi).

İlk madenciler altını toz, pul ve külçe halinde elde ediyorlardı. Akarsu yataklarında ve eski ırmakların taşımış oldukları kumlu çakıllarda bulunan bu tür altın çabucak tükendi. Bunun üstüne madenciler daha çok işbirliği, incelik ve harcama gerektiren başka yöntemlere yönelmek zorunda kaldılar. Sonuçta, altın yataklarını ortaya çıkarmak için derin madenler kazıldı; kaya binbir zahmetle yüzeye çıkarılıyor, parçalanıyor ve değerli tozu dışarı dökmesi için gerekli işlem yapılıyordu. Ancak, bu iş bol miktarda sermaye gerektirmekteydi. 

Böylece bireysel araştırmacılar ya ücretli işçi olarak çalışmak, ya evlerine dönmek, ya da 1859-1890 arasında Colorado, Nevada, İdaho, Montana ve Arizona gibi altına hücum hareketlerinde oradan oraya koşturmak zorunda kaldılar. Avustralya'daki (1851), Güney Afrika'da Transvaal'daki (1886), Klondike'daki (1896) ve Alaska'daki (1898) "altına hücum"larda da benzer olaylar yaşandı.

Altına hücum yalnız servet avcılarını değil, aynı zamanda tüccarları, esnafı ve çiftçileri de ABD'nin batı kesimine çekti. Bu patlama zamanla araba yollarının ve demiryollarının yapımını özendirdiği gibi, önemli ölçüde de yabancı sermaye çekti. Altın üretimi, genişleyen ABD ekonomisine gelir sağlarken, daha sonra ABD'de ve dünyanın başka yerlerinde kullanılan teknolojik ilerlemeleri de hızlandırdı.

Altına Hücum Resimleri