Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Deniz Hıyarı

  • Okunma : 282
Deniz Hıyarı Resim

Deniz Hıyarı adının çağrıştırdığı gibi bir bitki değil, derisidikenlilerden omurgasız bir deniz hayvanıdır. Ama silindir biçimindeki yumuşak ve tombul gövdesi öbür derisidikenlilerde, örneğin deniz kestanesinde olduğu gibi dikenlerle değil, siğili andıran küçük pürtüklerle kaplıdır. Yeryüzündeki bütün deniz ve okyanuslara dağılmış 1.000’den çok türü olan bu hayvanların çoğu sığ sularda, garip görünümlü bazı türleri ise derin sularda yaşar. Gövdelerinin uzunluğu 2 cm ile 2 metre, kalınlığı da 1 ile 20 cm arasında değişen deniz hıyarlarmın en iri türlerine genellikle Büyük Okyanus’un güneybatısındaki mercan resiflerinde rastlanır.

    Deniz hıyarlarmın çoğunda gövdenin bir ucundan öbür ucuna kadar uzanan beş sıra “tüp ayak” bulunur. Hayvan, içi boş lastik bir boruyu andıran bu tüp ayaklarını kasıp gevşeterek deniz dibinde ilerlerken bir yandan da ağzının çevresindeki 10-20 kadar dokunaçla çamurları karıştırarak yiyecek arar. Ayaklan olmayan türler ise gövdenin kasılma hareketiyle dipte solucanlar gibi ağır ağır sürünerek ilerler.

    Deniz hıyarlarmın çoğu saldırganlardan korunmak için iç organlarını anüsten dışan fırlatıp sonradan bu organlarını yenileyebilir. Bazı türler de gene anüsten salgıladıklan ince yapışkan iplikçiklerle düşmanlarını kuşatarak kendilerini savunurlar. Bu hayvanların anüsü yalnız boşaltım değil aynı zamanda solunum deliğidir.

    Uzakdoğu’da ve Büyük Okyanus’un güneybatısında denizhıyarı sevilen bir yiyecektir. Ayrıca gene bu yöredeki balıkçılar bazı türlerin zehrini balık avlamak için kullanırlar.

Deniz Hıyarı Resimleri