Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Islahat hareketleri

  • Okunma : 511

Islahat hareketleri, Selim lll'ün devletin bütün kurumlarında gerçekleştirmek istediği reformlara topluca verilen ad. Temelde askerlik, yönetim-iktisat ve dış siyaset alanlarında gerçekleştirilen Islahat hareketleriyle, Yeniçeri Ocağı'nın yanı sıra Nizamıcedit adı verilen ocak kurularak talimli asker yetiştirilirken, tophane ve baruthane düzene sokuldu; donanma düzenlenerek, teknik eğitimi geliştirmek için Humbarahane (1792) ve Mühendishanei Berrii Hümayun (1794) kuruldu.

Yönetimde, Anadolu ve Rumeli 28 ile bölündü; tımar ve zeametlerin dağıtımı yeni kurallara bağlandı. Ticarette tahıl toplama ve dağıtma işi tüccarların elinden alınarak Hububat Nazırlığı kuruldu ve yabancı tüccarların imparatorluk içinde ticaret hakları sınırlandı. Dış siyasette, hıristiyan devletlerle eşitlik anlayışına dayanan anlaşmalar yapılmaya başlandı ve büyük başkentlerde sürekli elçilikler açıldı. Ama bu yeniliklerin çoğu, Kabakçı Mustafa ayaklanmasında Selim lll'ün öldürülmesinden sonra yürürlükten kaldırıldı.