Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Diğer Coğrafi Konular

Diğer Coğrafi Konular Kategorisine Ait Konular

Hayber geçidi

Hayber geçidi, Pakistan-Afganistan arasında geçit. Sefid Kuh dağları arasında, 1 067 m yükseltide yer alan Hayber geçidinin uzunluğu

Belfort geçidi

Belfort geçidi, Fransa'nın doğu kesiminde geçit. Vosges dağları

Brenner geçidi

Brenner geçidi, Alpler'de, 1 370 m yükseklikte geçit. Romalılar döneminde

ALİZE RÜZGÂRLARI

Dönencelerin yakınından ekvatora doğru esen düzenli rüzgârlara alize rüzgârları ya da kısaca alizeler denir. Bu rüzgârların adı, “yumuşak” anlamında

Victoria Çağlayanı

Afrika’daki Zambezi Irmağı, Zambia ve Zimbabve arasındaki sınırda, 108 metre derinliğinde bir boğaza dökülerek Victoria Çağlayanı’nı oluşturur. Yükse

Taşkın

Eski halkların çoğunun tarihinde, sel ya da su baskını olarak da bilinen taşkınların yol açtığı büyük yıkımlar görülmüştür. Bu konuda anlatılan öykül

Toprak

Dünya yüzeyinin, bitkilerin yetiştiği en üst katmanına toprak denir. Ilıman bölgelerde toprak kalınlığı genellikle 15 ile 25 cm arasında değişir. Bun

Toprak Kayması

Bir kayaç ya da toprak kütlesinin sarp bir yamaçtan ya da dağdan aşağı kaymasına toprak kayması ya da heyelan denir. Dik yamaçların eteklerinde, çoğu

Toprak Kazanımı

Toprak Kazanımı, kullanılamaz durum ­ daki toprakları yararlı ve üretken alanlara dönüştürmek için yapılan çalışmalardır. Toprak kazanımı çalışmaları

Süveyş Kanalı

Dünyadaki en önemli iki yapay suyolu, Süveyş Kanalı ile Panama Kanalı’dır. Mısır’daki Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’in kuzeybatı kolunu birbir

Serap

Çölde ilerleyen bir yolcu uzakta, titreyen bir göl izlenimini uyandıran bir görüntü görür, ama yaklaştıkça bu parıltı giderek kaybolur; yolcunun gördü

BATAKLIK VE TURBALIK

Suya boğulmuş, alçak ve çamurlu alanlara genel olarak bataklık denir. Ama bazı bataklıklar sığ ve geçici, bazıları derin ve kalıcıdır. Sıcak yaz ayl

Sis

Nemli hava yeterince soğuduğu zaman içindeki su buharının bir bölümü yoğunlaşarak küçük su damlacıklarına dönüşür. Havadaki nemin yoğunlaşmaya başladı

Peribacaları

Peribacaları, kuleyi andıran ilginç görünüşleriyle dikkati çeken yüzey şekilleridir, insan peribacalarının bulunduğu bir alana uzaktan baktığında kule

BUZUL ÇAĞI

Dünya’nın ikliminin bugünkünden çok daha soğuk olduğu ve engin bir buz örtüsünün karaların büyük bir bölümünü kapladığı döneme buzul çağı denir. Daha

BÜYÜK KANYON

Büyük kanyon, dünyanın en büyük derin vadisidir. ABD’nin güneybatısında 450 km boyunca uzanır. Görülmeye değer dik bayırları, dorukları, vadileri ve

Rüzgâr

Rüzgâr,hareket halindeki hava kütlesidir. Rüzgârlar nereden estiklerine bakılarak adlandırılır: Örneğin güneyden esen rüzgâra güney rüzgârı, kuzeyden

Nem

Nem, havadaki su buharıdır. Eskiden “rutubet” denen nem, her şeyden önce deniz, göl ve ırmak gibi su kütlelerinden gelir. Ayrıca bitkilerin “terleme”

Niagara Çavlanı

Niagara Irmağı üzerinde, Erie ve Ontario gölleri arasında bulunan görkemli Niagara Çavlanı, Kuzey Amerika’nın en güzel doğal görünümlerinden birini ol

Panama Kanalı

Panama Kanalı, Orta Amerika’da, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u Panama Kıstağı’ndan geçerek birleştiren, dünyanın en önemli yapay suyollarından bir

Colorado Irmağı

ABD’nin batısındaki bu büyük ırmak, derin vadisi boyunca yer alan olağanüstü güzellikteki doğa görünümleriyle ünlüdür. Kuzey Colorado’daki bol yağış

Kumtaşı

Kumtaşı, doğal bir bağlayıcı maddeyle birbirine yapışmış kum tanelerinden oluşan bir kayaç türüdür. Kumtaşı, çağlar öncesinde suların çökelttiği bir t

Kum ve Çakıl

Kum ve Çakıl, yerkabuğunun parçalanmasıyla ortaya çıkan, küçük kayaç kırıntılarıdır. Çapı 0,06 mm ile 2 mm arasında olan kırıntılara kum, çapı 2 milim

Kutup Işıkları

Kutup Işıkları, Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde, bazı geceler gökyüzünde görülen ilginç renkli ışık olayıdır. Kutup ışıkları gökyüzünde ışıldayan ya

Lav

Lav, Dünya’nın iç kesimlerinden yerkabuğundaki deliklerden ve çatlaklardan dışarı doğru püsküren erimiş, kızgın kayaçlardır. Lavların görünümü büyük ö

Dünya

Güneş’ in çevresinde dolanan dokuz gezegenden biridir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton olarak adlandırılan bu ge

Jeoloji

Jeoloji sözcüğü, “yerbilim” anlamında Yunanca iki sözcükten gelir. Dünya’yı oluşturan kayaçların ve minerallerin incelenmesini, gezegenimizin geçirdi

Kanal

Büyük yapay su yolları olan kanallar sulama, akaçlama ya da ulaşım amacıyla yapılır.    Fazla hızlı akmayan ırmaklar eskiçağlardan bu yana u

Kıyı

Kıyı, deniz, göl ve akarsuların karayla birleştiği yerdir. Deniz kıyılarının şekli, toprağın yapısı, dağ ve akarsuların konumu, denizin derinliği gibi

Gelgit

Gelgit, büyük ölçüde Ay’ın, daha küçük çapta da Güneş’in çekim etkisiyle deniz suyunun kabarıp alçalmasıdır. Suların bu hareketi deniz kıyısında açıkç

Delta

Yüzlerce yıl önce gemileriyle Mısır limanlarına gelen Yunanlı tüccarlar, Nil İrmağının denize ulaşan iki kolunun arasında üçgen biçiminde düz bir kar

Denizler Ve Okyanuslar

Denizler Ve Okyanuslar, dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplar. 362.000.000 km2’lik bu alanın büyük bölümünü beş büyük deniz ve okyanus oluştu

Gulf Stream

Gulf Stream en önemli okyanus akıntılarından biridir. Atlas Okyanusu’nun kuzeyindeki su yüzeyinde saat yönünde ilerleyen büyük akıntının bir parçasını

Dolu

Dolu, fırtına bulutlarında oluşan küçük buz toplarının hızla yeryüzüne düştüğü bir yağış biçimidir. Kalınlığı bazen birkaç kilometreyi bulan fırtına b