Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Uzay - Gök Cisimleri

Uzay - Gök Cisimleri Kategorisine Ait Konular

Akrep Takımyıldızı

Akrep Takımyıldızı, Samanyolu'nun parlak bölümünde, Yay takımyıldızının batısında yer alan takımyıldız. Yaz aylarının en gösterişli takımyıldızı olan Akrep Takımyıldızı

Aerobee

Aerobee, ABD'de gerçekleştirilen en başarılı uzay sondalarından biri. 1946'da, atmosferin üst tabakalarını incelemesi amacıyla tasarlanan Aerobee

Agena

Agena, ABD yapımı füze. Thor, Atlas vb. uydu fırlatıcılarının sonuncu katı olarak kullanılan Agenalar

Andromeda Takımyıldızı

Andromeda Takımyıldızı, Kuzey yarıkürede takımyıldız. Adı eski Yunan mitolojisindeki aynı adlı prensesten kaynaklanan Andromeda Takımyıldızı

Andromeda gökadası

Andromeda gökadası, Gökadamıza en yakın sarmal gökada. Gökadamıza en yakın, ama gök cisimleri içinde çıplak gözle görülebilen en uzağı olan Andromeda gökadası

Ay

Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur ve bazı özellikleri nedeniyle Güneş sisteminin değişik bir üyesidir

Boğa takım yıldızı

Boğa takım yıldızı, Burçlar kuşağında takımyıldız. Koç ve İkizler takımyıldızları arasında yer alan Boğa takım yıldızı

Aslan takımyıldızı

Aslan takımyıldızı, Burçlar kuşağında Yengeç ile Başak takımyıldızları arasında yer alan takımyıldız. Aslan takımyıldızı

Erboğa

Erboğa, Güney yarıküredeki en büyük takımyıldızlardan biri. En büyük yıldızı Alfa Erboğa, aynı zamanda da gökyüzündeki üçüncü parlak yıldızdır

Eros Gezegeni

Eros Gezegeni, Ağustos 1898'de Carl Gustav Witt tarafından bulunan küçük

Koç Takımyıldızı

Koç Takımyıldızı, Burçlar kuşağında takımyıldız.

Koltuk takımyıldızı

Koltuk takımyıldızı, Kuzey gökkürede takımyıldız. Kutup yıldızına göre, Büyük Ayı

Kova

Kova, Burçlar kuşağında takımyıldız. Oğlak ve Balık takımyıldızları arasında yeralan

Kuğu

Kuğu, Kuzey yarıkürede takımyıldız. En parlak 5 yıldızı bir haç biçimi oluşturduğu için Kuzey Haçı

Güneş

Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alan, en yakın yıldız. Dünya'dan ortalama 149 591 000 km uzaklıkta

Güneyhaçı

Güneyhaçı, Güney gökkürede küçük takımyıldız. En parlak dört yıldızı bir haç biçimi oluşturan Güneyhaçı

Halley kuyrukluyıldızı

Halley kuyrukluyıldızı, 1682'de bu gökcismini gözleyerek, elips biçimi bir yörüngesi olduğunu ve 1531 ile 1607'de görülmüş olan yıldızla aynı yıldız olduğunu

İo Uydusu

İo, Jüpiter'in ilk uydusu. Galilei'nin 7 Ocak 1610'da bulduğu İo, Jüpiter'in dört uydusundan Jüpiter'e en yakın olanıdır.

İkizler

İkizler, Burçlar kuşağında takımyıldız. En parlak yıldızları Kastor ve Polluksolan

İletişim uyduları

İletişim uyduları, Dünya çevresinde yörüngeye oturtularak haberleşmede kullanılan uyduları belirten terim

Uranüs

Uranüs, Güneş’in çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden Güneş’e uzaklık bakımından yedinci sırada yer alanıdır. Teleskopun bulunmasından sonra i

Uydu

Herhangi bir gezegenin çevresinde dolanan bir gökcismine uydu denir. Örneğin Ay, Dünya’nın doğal uydusudur. Güneş sistemindeki dokuz büyük gezegenden

Van Allen Kuşakları

Van Allen Kuşakları, Dünya’yı çevreleyen ışınım kuşaklan ya da bölgeleridir. Dünya’nın magnetik alanının etkisiyle biçimlenen bu kuşaklar elektrik y

Venüs

Venüs, Güneş’in çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sırada yer alanıdır. Halk arasında Akşam Yıldızı, Çoban

Takımyıldızı

Dünya’dan bakıldığında grup halinde görülen yıldızlar topluluğuna takımyıldız denir. Gruptaki yıldızlar birbirine sanal (düşsel) çizgilerle bağlanacak

Samanyolu

Bulutsuz gecelerde gökyüzüne baktığımızda boydan boya uzanan geniş, soluk ve buluta benzer bir ışık kuşağı görürüz; bu Samanyolu Gökadası’dır. Kuşağın

Satürn

Satürn, Güneş çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden Güneş’e uzaklık bakımından altıncı sırada yer alanıdır. Sekendiz olarak da adlandırılan bu gez

Plüton

Plüton, Güneş’in çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden en uzakta olanıdır. En son keşfedilen gezegen olan Plüton’u 1930’da ABD’li astronom Clyde T

Neptün

Neptün, Güneş’in çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenin, Güneş’e uzaklık bakımından sekizinci sırada yer alanıdır. Güneş’in çevresindeki bir tam dol

Mars

Mars ya da Merih, Güneş’in çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden, Güneş’e uzaklık bakımından dördüncü sırada (Dünya’dan bir sonra) yer alan gezege

Merkür

Merkür, Güneş çevresinde dolanan dokuz büyük gezegenden Güneş’e en yakın olanıdır. Utarit olarak da adlandırılan ve Güneş’ten ortalama uzaklığı 58 mil

Meteor ve Meteorit

Meteor ve meteoritler Güneş sistemimizdeki en küçük gök cisimleridir. Bunlar aslında gezegenler arası uzayın engin boşluğunda, Güneş’in çevresinde dol

Kutup Yıldızı

Dünya kendi ekseni çevresinde döndüğünden, yeryüzündeki bir gözlemciye gökyüzü dönüyormuş gibi gelir ve geceleri yıldızlar birtakım çemberler üzerinde

Kuvazar

1963’te, Hollanda asıllı ABD’li gökbilimci Maarten Schmidt’in de içinde bulunduğu bir grup astronom, uzayın derinliklerinden gelen bazı radyo sinyalle

Kuyruklu Yıldız

Tarihin başlangıcından beri insanlar, geceleri gökyüzünde yıldızlarla doğup yıldızlarla batan kuyruklu yıldızları izleyegelmişlerdir. Eski Yunanlılar

Küçük Gezegen

1801’de İtalyan astronom Giuseppe Piazzi, Güneş’in çevresinde Mars’tan biraz daha uzak bir yörüngede dolanan yeni bir gökcisminin varlığını ortaya çık

Kara Delik

Uzayın derinliklerinde gözle görülemeyen bazı gökcisimleri bulunur. Bunların kütleçekimi o kadar kuvvetlidir ki, üzerlerine düşen ışığı bile kapıp bır

Gezegen

Güneş Sistemi’mizde, Güneş’in çevresindeki ayrı yörüngelerde dolanan dokuz büyük gezegen bulunur. Bunlardan biri de üzerinde yaşadığımız Dünya’dır. Gü

Gökada

Uzayın sonsuzluğunda bir araya kümelenmiş sayısız yıldızdan, gaz ve toz bulutlarından oluşan dev topluluklara gökada denir. Güneş Sistemi de böyle bir

Güneş Sistemi

Güneş çevresindeki yörüngelerde dolanan büyük gezegenler, bunların doğal uyduları, küçük gezegenler, kuyrukluyıldızlar, meteorlar, toz ve gaz bulutlar