Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Hastalıklar

Hastalıklar Kategorisine Ait Konular

Addison hastalığı

Addison hastalığı, Böbreküstü bezlerinin salgılama yetersizliğinden kaynaklanan hastalık. Thomas Addison'un 1855'te tanımladığı Addison hastalığı

Adenom

Adenom, Kansere dönüşmeyen bezdokusu uru. Mide ve solunum sistemlerindeki bezlerde, içsalgı bezlerinde ortaya çıkan adenomlar

AİDS

AİDS,Edinilmiş bağışıklık yetersizliği sendromunun kısaltması. Edinilmiş (ya da kazanılmış) bağışıklık yetersizliği sendromu

Akşınlık

Akşınlık, Soydan geçen metabolizma hastalığı. Binlerce insanı ya da hayvanı etkileyen genetik bir bozukluk olan akşınlık

Alerji

Alerji, Bedenin normalde zararsız olan polen, toz, bazı besinler, böcek ısırıkları,vb. şeylere gösterdiği aşırıduyarlılık.

Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığı, Alman sinir hastalıkları uzmanı Alois Alzheimer'ın 1906'da tanımlandığı, beyin doku bozukluğu hastalığı. Alzheimer hastalığı

Anafilaksi

Anafilaksi, Yabancı maddelere karşı oluşan aşırı alerji tepkisi. Bedene giren bir maddeye karşı duyarlılaşan organizmanın

Asalak hastalıkları

Asalak hastalıkları, Asalakların yol açtıkları çeşitli hastalıklara verilen genel ad. Asalaklık bitki ve hayvan dünyasında

Asidoz

Asidoz, Beden sıvılarında fazla asit bulunması. Sinir sistemine zarar veren ve şiddetli durumlarda komayla ve ölümle sonuçlanan asidoz

Askaridiyoz

Askaridiyoz, Ascaris lumbiricoides adlı ipsi bir solucanın yol açtığı güçten düşürücü hastalık. Ascaris cinsinin öbür türleri de asalak olarak evcil hayvanlarda yaşarlar. Askaridiyozun

Ayak Hastalıkları

Ayak Hastalıkları, insan ayağı, bütün bedenin ağırlığını taşımak zorunda olan karmaşık bir yapıdır ve çok sayıda hastalığa ve incinmeye karşı dayanıksızdır

Balantidiyaz

Balantidiyaz, Normalde domuzların bağırsağında yaşayan Balantidium coli adlı kirpikli bir hücreli asalağın insan bağırsağına yerleşince

Beceri yitimi

Beceri yitimi, Bütün öbür yönleriyle normal bir kişinin, kibrit çakmak türünden istemli bir hareketi yapma yeteneğini yitirmesiyle yansıyan hastalık

Basur

Basur, Göden barsağının alt ucundaki ve makattaki damarların genişlemesiyle oluşan küçük düzensiz çıkıntılara verilen ad (hemoroit de denir)

Behçet hastalığı

Behçet hastalığı, Hulusi Behçet'in bulduğu yaygın aft hastalığı (Morbus Behçet). Ağız mukozaları ve çevresinde

Bel soğukluğu

Bel soğukluğu, İvegen sidik yolu ya da döl yolu iltihaplarıyla yansıyan cinsel hastalık. Neisseria gonorrhoeae adlı bakterinin yol açtığı bel soğukluğu

Beriberi

Beriberi, B1 vitamini (tiyamin) eksikliğinden kaynaklanan hastalık. Temel beslenme kaynağının kabuğu

Beslenme bozukluğu hastalıkları

Beslenme bozukluğu hastalıkları, İnsan sağlığı ve gelişmesi için gerekli besinlerin alınmamasından ya da yeterince

Bisinoz

Bisinoz, Genellikle pamuk tozlarını soluyan işçilerde görülen meslek hastalığı. Pamuk tozlarının yanı sıra keten ya da kenevir

Blefarit

Blefarit, Göz kapaklarının serbest kenarlarının iltihaplanması. Bakterilerin (genellikle stafilokoklar) ya da çeşitli virüslerin yol açtığı

Boğmaca

Boğmaca, Aşıyla korunma sağlanmamış bebeklerde ve küçük çocuklarda ölümle sonuçlanabilen ivegen bulaşıcı hastalık. Boğmacaya

Botülizm

Botülizm, Ender rastlanan, ama tehlikeli, besin zehirlenmesi. Clostridium botulinum adlı bakterinin bedene girmesi sonucunda ortaya çıkan botülizmin nedeni

Böbrek hastalıkları

Böbrek hastalıkları, Böbrekler pek çok hastalıktan etkilenebilir. Bunların bazıları doğuştandırlar; bazıları denetim dışı hücre büyümesinden kaynaklanır

Bronşit

Bronşit, Bronşların, daha doğrusu bronş zarlarının iltihaplanması. Solunum yollarının en sık görülen hastalıklarından bronşit ivegen (akut) ya da süreğen olabilir

Bulimi

Bulimi, Bir oturuşta çok fazla miktarda besin tüketimine bağlı olarak gelişen beslenme bozukluğu.

Bunama

Bunama, Zihin işlevlerinin topluca gerilemesiyle bellek yitimi ya da düşünme yeteneğinin azalması gibi bozuklukların

Deri hastalıkları

Deri hastalıkları, Deride görülen çeşitlik hastalıkları topluca belirten tıp terimi. Deri birçok hastalığa açıktır

Disleksi

Disleksi, Kişinin yeterli zekâ düzeyi bulunmasına, yeterli genel eğitim ve toplumsal-kültürel olanaklarından yararlanmasına karşın

Divertiküloz

Divertiküloz, Kalın bağırsak çeperinde çok sayıda divertikül (cep biçiminde boşluk) bulunması. Divertiküloz

Dizanteri

Dizanteri, Kalın bağırsakta ortaya çıkan çeşitli enfeksiyon hastalıklarına verilen ortak ad. Dizanteriye özellikle Shigella adlı bakteri

Egzama

Egzama, Örtü ya da plaklar biçiminde gelişen kaşıntılı, kızartılı, içi sıvı dolu kesecikli deri hastalığı

Eklem iltihabı

Eklem iltihabı, Yerel bir enfeksiyon ya da daha çok kıkırdakların bozulması, bağışıklık bozuklukları sonucunda eklemlerde

Enfeksiyon hastalıkları

Enfeksiyon hastalıkları, Zararlı, hastalığa yol açıcı mikroorganizmaların bedene girerek gelişmelerini belirten terim

Eklem kesesi iltihabı

Eklem kesesi iltihabı, Eklemlerin birbirine sürtündükleri noktalarda bulunan ve içinde sıvı bulunan kapalı keseler biçimindeki eklem keselerinin

Farenjit

Farenjit, Yutak iltihabı. Bir bakteri ya da virüs enfeksiyonunun neden olduğu farenjit

Felç

Felç, İstemli hareketleri yöneten sinirlerin zarar görmesi ya da soğuk, ilaç, zehir gibi kasılma sırasındaki hücresel

Fıtık

Fıtık, Bir organ ya da dokunun, anormal bir boşluktan bütünüyle ya da kısmen dışarı çıkması. Fıtık doğuştan var olabilir ya da sözgelimi alt karın boşluğunda olduğu gibi

Fil hastalığı

Fil hastalığı, İnsanda asalak yaşayan filarya cinsinden ipsisolucanların lenf kanallarını tıkaması sonucunda ortaya çıkan

Flebit

Flebit, Toplardamarlarda ortaya çıkan iltihaplarını belirten genel terim. Flebit, bir toplardamarın travma sonucu zedelenmesinin

Frengi

Frengi, Treponema pallidum adlı bakterinin neden olduğu bulaşıcı cinsel hastalık

Gece Körlüğü

Gece Körlüğü, Loş ışıkta görme yetisinin, anormal biçimde azalması. A vitamini loş ışığa duyarlı göz hücrelerinde önemli bir rol oynadığı için

Gelişme kusuru

Gelişme kusuru, Bir doku ya da organın gelişememesi. Kol, bacak ya da bir organın olmaması gibi doğuştan bir kusur

Galaktozemi

Galaktozemi, Kanda galaktoz bulunması. Kalıtımsal bir hastalık olan doğuştan galaktozemi

Gastrit

Gastrit, Mide mukozasının iltihaplanması. Alkol, tütün, kimyasal maddeler, vb. tahriş edici

Genetik hastalıklar

Genetik hastalıklar, Gen değşinimlerini, kromozom yapısındaki ya da sayısındaki anormallikleri yansıtan

Kolera

Kolera, İnce bağırsakta kolera vibriyonu (Vibrio cholera) adlı bakterinin yol açtığı ivegen enfeksiyon hastalığı

Kollagen hastalıkları

Kollagen hastalıkları, Bağışıklık sisteminin anormal durumlarını ve bağdokusu ile kan damarlarının

Guatr

Guatr, Tiroyit bezinin boyunda şişlik yaratacak ölçüde büyümesi. Tiroyit hormonlarının en önemli bileşenlerinden

Grip

Grip, Grip virüsünün de yol açtığı bulaşıcı üst solunum yolları hastalığı. İnsanlar arasında dünya ölçeğinde

Klinefelter sendromu

Klinefelter sendromu, Her 500 erkekten birinde görülen oldukça yaygın genetik hastalık. Hasta erkek

Kurdeşen

Kurdeşen, Isırgan batmasına benzer deri hastalığı. Kurdeşen (Ürtikerde denir), şiddetli kaşıntı

Kulak hastalıkları

Kulak hastalıkları, Kulakla ilgili çeşitli hastalık ve bozuklukları belirten genel terim.

Kuduz

Kuduz, Rabdovirüsler grubundan bir virüsün insanda ve öbür memelilerde, özellikle de etçil hayvanlarda yolaçtığı hastalık.

Kseroderma

Kseroderma, Kalıtımsal deri hastalığı. Yaşamın ilk haftalarında başlayan kseroderma

Krup

Krup, Küçük çocuklarda solunum yollarının, özellikle de gırtlağın ivegen iltihabı.

Konjonktivit

Konjonktivit, Gözkapaklarının içini döşeyen ve göz yuvarının gözakını kaplayan saydam mukoza zarının (konjonktiva) iltihaplanması.

Kistik fibröz

Kistik fibröz, Solunum ve sindirim bozukluklarıyla belirti veren ve hemen her zaman ölümle sonuçlanan genetik hastalık.

Kolit

Kolit, Kalınbağırsağın iyi çalışmaması, zehirlenmeler, bağırsak asalakları ve bazı mikroplar gibi çeşitli

Hidrosefali

Hidrosefali, Beyin-omurilik sıvısının artmasına bağlı olarak, beyin içi karıncık boşluklarının genişlemesi.

İçsalgı hastalıkları

İçsalgı hastalıkları, Genellikle bir ya da daha çok bezden aşırı hormon salgılanması ya da az hormon salgılanması sonucu ortaya çıkan hastalıkları belirten genel terim

Hirsütizm

Hirsütizm, Bedenin aşırı kıllanması. Genellikle kadın bedeninin erkek bedeni görünümünde aşırı kıllanması durumunu belirten hirsütizm

Histoplazma hastalığı

Histoplazma hastalığı, Histoplazma cinsinden bir mantarın yol açtığı akciğer hastalığı. Grip ya da vereminkine benzer belirtilere

İshal

İshal, Bağırsakların çoğunlukla yumuşak ve normaldekinden daha sulu dışkı çıkararak sık boşalması. Başlı başına bir hastalık olmamakla birlikte

Artrit

ARTRİT VE ROMATİZMA, “Artrit” ya da eklem iltihabı genel olarak eklemlerdeki ağrı, sertlik, yanma ve şişme gibi çeşitli rahatsızlıkları tanımlayan oldukça belirsiz bir terimdir.

ALKOLİZM

İnsanlar en az 10.000 yıldır meyveleri ve tahılları, yani şekeri ve nişastayı mayalandırarak alkol yapmayı biliyorlar (bak. A lk o l ). Sanayide birço

Zatürre

Zatürre ya da pnömoni, akciğer dokusundaki yaygın iltihaplanmayla tanımlanan bir grup hastalığın ortak adıdır. Arapça’dan dilimize geçen zatürree söz

Ur

Ur ya da tümör, bir hücre topluluğunun, vücutça tanımlanmış belirli amaçlar dışında ve çevredeki sağlıklı dokulara zarar verecek biçimde aşırı çoğalma

Uyku Hastalığı

Afrika’nın en büyük dertlerinden biri olan uyku hastalığının etkeni, tripanozoma denen çok küçük bir asalaktır. Tek hücrelilerin kamçılılar grubunda

Veba

Veba, tarih boyunca büyük salgınlara yol açarak milyonlarca insanın ölümüne neden olan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalığın etkeni olan bakteri

Verem

Verem, yüzyıllar boyunca ölüm nedenleri arasında ilk sırayı alan bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığın etkenini 19. yüzyılda Alman bakt

Tetanos

Tetanos, havasız ortamda, özellikle toprakta, gübre yığınlarında ve çeşitli hayvanların bağırsaklarında yaşayan bir basilin yol açtığı çok ağır bir

Tifo

Tifo, bağırsaklara yerleşen çomak biçiminde bir bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalığın etkeni olan tifo basili (Salmonella typhi

Tifüs

Tifüs ya da lekeli humma, çok yakın özellikteki bazı mikroplardan ileri gelen ve hemen hemen aynı belirtileri gösteren bir grup bulaşıcı hastalığın

ARTRİT VE ROMATİZMA

“Artrit” ya da eklem iltihabı genel olarak eklemlerdeki ağrı, sertlik, yanma ve şişme gibi çeşitli rahatsızlıkları tanımlayan oldukça belirsiz bir te

Tropik Hastalıklar

Dönenceler arasında kalan ve bir kuşak gibi Dünya’yı tam ortasından saran tropik bölgeler yeryüzünün en sıcak yerleridir. Bitki ve hayvan türleri açıs

Stres

İngilizce stress sözcüğünün genel anlamı, herhangi bir maddenin dayanamayacağı kadar ağır bir baskı altında zorlanmasıdır 20. yüzyılda, aynı durumun c

Su Çiçeği

Su Çiçeği, genellikle yalnız çocukluk çağında görülen en yaygın ve en hafif bulaşıcı hastalıklardan biridir. Adındaki benzerliğe karşılık çiçek hastal

Şap Hastalığı

Şap Hastalığı, başta sığır, koyun, keçi ve domuz olmak üzere çifttoynaklı evcil hayvanlann hemen hepsinde görülen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Bir vi

Şarbon

Şarbon, insanlara da geçen en bulaşıcı hayvan hastalıklarından biridir. Özellikle sığır, at, koyun, keçi gibi otçul çiftlik hayvanlarında görülen bu h

Şeker Hastalığı

Şeker hastalığının tıp dilindeki yaygın adı diyabet'tir. “Sifon” anlamındaki bu Yunanca kökenli sözcüğü, şeker hastalarının çok su içip çok idrar çıka

Şistozomiyaz

Şistozomiyaz, Asya, Afrika, Güney Amerika ve Antiller’de 200 milyondan çok insanı etkileyen tropik bir hastalıktır. Bitkinlik, yüksek ateş, ishal, idr

Salgın Hastalıklar

Birçok hastalığın nedeni insandan insana bulaşan bakteri ve virüs gibi mikroplardır. Bir hastalık bu yolla çok sayıda insana bulaşır ve geniş bir bölg

Sara

Sara ya da tıptaki adıyla epilepsi, genellikle kasılma, çırpınma ve bilinç yitimi nöbetleriyle ortaya çıkan bir sinir sistemi hastalığıdır. Beyin ile

Sarıhumma

Sarıhumma, Afrika’nın batı kıyıları, Batı Hint Adaları, Güney Amerika’nın kuzey bölgeleri, ABD’de Meksika Körfezi’nin çevresi ile Mississippi Irmağını

Sıtma

Sıtma, dünyadaki en yaygın bulaşıcı hastalıklardan biridir. Özellikle Afrika, Amerika ve Asya’nın tropik bölgelerindeki su kıyıları ile bütün Akdeniz

Ruh Hastalıkları

İnsan sağlığını tehdit eden sayısız iç ve dış etken vardır. Bunlardan bazıları çeşitli organların işleyişini ya da vücudun genel uyum ve dengesini boz

Menenjit

Menenjit, beyni ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma çeşitli mikroplardan ileri gelebilir. Bazen, vücudun başka bölgelerine

Meslek Hastalıkları

Meslek Hastalıkları,bazı iş kollarında çalışan kişilerde, işin niteliğine ya da çalışma koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Meslekle

Cüzam

Cüzam deride, kol, bacak ve yüz sinirlerinde, burunda ve vücudun öbür bölümlerinde ağır doku bozukluklarına yol açan bir hastalıktır. Lepra ya da Ha

Mongolizm

Mongolizm ya da Down sendromu, yaklaşık her 1.000 doğumdan birinde görülen doğuştan bir bozukluktur. Bu hastalıkla doğan bebeklerin yüzleri yuvarlak v

Çocuk Felci

Çocuk Felci bir virüsten ileri gelen ve özellikle çocuklar ile gençleri etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. Adındaki felç sözcüğüne karşılık her zam

Çocuk Hastalıkları

Zaman zaman bir okuldaki ya da bir kentteki çocuklar arasında salgın boyutlarına ulaşan kabakulak, suçiçeği, kızamık, kızamıkçık ve boğm aca gibi bazı

Lösemi

Lösemi denen hastalık grubunun bir adı da kan kanseridir. Çünkü öbür kanser türleriyle aynı özellikleri gösteren bu hastalıklar, vücuttaki bütün iri k

Kabakulak

Kabakulak bir virüsten ileri gelen mikrobik ve bulaşıcı bir hastalıktır. Kulağın hemen önünde yer alan kulakaltı tükürük bezi bu virüsün etkisiyle il

Kalıtsal Hastalıklar

Bazı hastalıklar havada, suda, yiyecek ve içeceklerde bulunan mikroplardan ileri gelir. Bazılarının nedeni doku ve organların zamanla yıpranmasıdır. K

Kanser

Özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan ve her üç kişiden birinde görülen kanser tek bir hastalığın adı değildir. Çeşitli dokularda gelişen 200’d

Kızamık

Kızamık özellikle çocukluk çağında çok sık görülen son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Ama bu hastalığa bir kez yakalananlar ömür boyu bağışıklık kaz