Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Diğer Yapılar

Diğer Yapılar Kategorisine Ait Konular

Asuan barajı

Asuan barajı, Yukarı Mısır'da Nil ırmağı üstünde baraj. Asuan kentine 13 km uzaklıkta yer alan Asuan barajı

İglo

İglo, Bazı Eskimo topluluklarının konut olarak kullandıkları daire tabanlı kardan yapı. Daha çok Arktika'daki

Hirfanlı barajı

Hirfanlı barajı, İç Anadolu Bölgesi'nde baraj. Kırıkkale'nin (Ankara ili) 65 km kadar güneyinde, Kızılırmak üstünde dar ve derin bir boğazda

Tünel

Yatay ya da az eğimli yapay yeraltı geçitlerine tünel denir. Düşey olarak açılan yeraltı geçitlerine de kuyu adı verilir. Tüneller içinden karayolu,

Ulusal Parklar

Ulusal Parklar ya da “milli parklar” , ülke halkının yararlanması için kurulmuş, doğal güzelliği, bilimsel önemi ya da tarihsel ve arkeolojik değeri o

Un ve Un Değirmeni

Buğday tanelerinin ya da çavdar, arpa, mısır ve pirinç gibi öbür tahıl tanelerinin öğütülmesiyle un elde edilir.    Bir buğday tanesi incel

Taş Ocağı

Taş Ocağı işletmeciliği ile maden ocağı işletmeciliği birbirine çok benzer. Aslında bu iki cevher çıkarma biçimi arasındaki farkı ortaya koymak her za

Stadyum

Stadyum, spor ovunları yarışma ve gösteriler için, belli bir plana göre tasarlanmışbüyük yapıların ortak adıdır. Stadyumlarda geniş bir ovun alanı ile

Su Kemeri

Su bir yerden bir yere çeşitli yollarla taşınabilir. Suyu toprak altından taşımak için borulardan ya da büyük tünellerden yararlanılır. Toprak üstünde

Şato

Ortaçağda feodal beylerin yaşadığı büyük, gösterişli ve korunaklı evlere şato (Fransızca’da château) denirdi. Mazgalları, kuleleri ve kalın duvarlarıy

Saray

Eskiden hükümdarların ve yüksek devlet görevlilerinin oturdukları büyük yapılara ya da yapı topluluklarına saray adı verilirken, günümüzde sözcük anla

Sera

Bitkileri sıcaklık, nem, hava ve ışık koşulları denetlenebilen bir ortamda yetiştirmek için yapılan, büyük bölümü cam ya da saydam plastik örtülerden

Sergi, Fuar ve Panayırlar

Sergi, insanların görmesi için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin bulunduğu yerdir. Sergiler resim gibi sanat yapıtlarının gösterilmesi için düzen

Silo

Binlerce yıl önce Mısırlılar yetiştirdikleri tahılın bir bölümünü ayırıp, ürünün kötü olduğu yıllarda kullanmak üzere saklıyorlardı. Toprağa kazılıp i

Orhun Anıtları

Orhun Anıtları, Türk dilinin en eski yazılı örnekleri sayılan yazıtlardan oluşur. Bugün Moğolistan'da, Orhun ve Yenisey ırmakları yöresinde geniş bir

Otel ve Motel

Otel sözcüğü Fransa’da eskiden konak anlamında kullanılan hôtel'den gelir. Otel, isteyenlere para karşılığı gecelemek için oda ve istenirse yemek sağl

Özgürlük Heykeli

Özgürlük Heykeli ya da Dünyayı Aydınlatan Özgürlük adıyla bilinen bu dev heykel ABD’de, New York limanının girişindeki Liberty (Özgürlük) Adası’ndadır

Park

Parklar kent ve kasabalarda, kırlardan ve doğa güzelliklerinden uzakta yaşayan insanlara yemyeşil, dinlendirici, doğal bir ortam sağlar. Ulusal parkla

Metro

Kentler için geliştirilmiş toplu taşımacılık sistemlerinin bir türü olan metro ya da yeraltı treni bütün dünyada kullanılmaktadır. Birçok başkent ve k

Mezar

Mezar, insanların eskiçağlardan beri ölülerini gömdükleri, üzeri toprakla ya da taşlarla örtülen çukura denir. Arkeologların yaptığı kazılar sonucunda

Kuyu

Kuyu, su çıkarmak için toprağı kazarak ya da delerek yerde açılan bir çukurdur. (Petrol çıkarmak için açılan petrol kuyuları PETROL maddesinde anlatıl

Kütüphane

Kütüphane sözcüğü Arapça “kütüb” (kitaplar) ve Farsça “hane” (ev) sözcüklerinden oluşmakla birlikte, günümüzde kütüphaneleri yalnızca kitapların topla

Liman

Liman, gemilerin kötü ve fırtınalı havalarda rüzgâr ve dalgalardan korunmak için sığınabilecekleri korunaklı bir yerdir. Limanlar rüzgâr, akıntı ve he

Lokanta

Lokanta, yiyecek ve içecek sunan bir işletmedir. Restoran olarak da bilinir. Fransızca “dinçlik verici, canlandırıcı” anlamına gelen restaurant sözcüğ

Kapalı Çarşı

Doğu -İslam ülkelerine özgü bir ticaret merkezi yapısı olan kapalı çarşılar daha çok büyük kentlerde görülür. Küçük kentlerde ise bu işlevi ya ticaret

Kemer

Bir yapıda iki sütun ya da iki duvar arasındaki açıklığın üstünü örtmek için kurulan, yay biçiminde bir tür köprüdür. Kemer yapımında kullanılan taş y

Konut

İnsanların içinde yaşadığı ve barındığı yapılara konut ya da ev adı verilir. İlk konutlar eskiçağlarda kar, yağmur, fırtına ve soğuktan ya da yabanıl

Dükkan ve Mağaza

Dükkan ve Mağaza insanların alışveriş ettikleri yerlerdir. Pazar yerleri ve panayırlar bilinen en eski alışveriş yerleriydi. Pazar yerleri, insanların