Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Filozof

Filozof Kategorisine Ait Konular

Pierre Abelard

Pierre Abelard, Fransız filozofu ve tanrıbilimcisi. Skolastik felsefenin ilk temsilcilerinden biri olan Pierre Abelard

Yuda Abravanel

Yuda Abravanel, Yahudi asıllı Portekizli hekim, şair ve filozof (Lizbon 1460-ay.y. 1523). Devlet adamı ve Kutsal Kitap yorumcusu İzak Abravanef'in

Adnan Adıvar

Adnan Adıvar, sürgün yıllarını eşinin de desteğiyle bilimsel çalışmalar yaparak geçirmiş, felsefe alanında yoğunlaşan araştırmalarıyla

Theodor Wiesengrund Adorno

Theodor Wiesengrund Adorno, Alman filozofu, toplumbilimcisi ve müzikbilimcisi. Viyana'da müzik öğrenimi görenTheodor Wiesengrund Adorno

Agnostisizm

Agnostisizm, İnsan zihninin mutlağı kavramasının, Tanrı'nın varlığı ya da doğası konusunda bir şey bilebilmenin olanaksızlığını savunan felsefe öğretisi.

Alain

Alain, Fransız filozofu ve yazarı (Mortagne 1868- Le Vésinet 1951). 1809'da Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitiren Alain

Albertus Magnus

Aziz Albertus Magnus, Alman (Schwabenli) dinbilimci, filozof ve bilgin (Schwaben 1200-Köln 1280). Aguinolu Tommaso'nun öğretmeni olarak da ün salan

Samuel Alexander

Samuel Alexander, İngiliz filozofu (Sydney, Avustralya 1859-Manchester 1938). Manchester'deki Victoria Üniversitesi'nde felsefe dersi veren (1893-1924) Samuel Alexander

Alexander of Hales

Alexander of Hales, İngiliz skolastik filozof ve dinbilimcisi (Hales, Gloucestershire 1186-Paris 1245).

Alkmeon

Alkmeon, Eski Yunan hekimi ve filozofu (İ.Ö. VI. yy.). Alkmeon

Louis Althusser

Louis Althusser, Fransız filozofu (Birmandreis, Cezayir 1918-Paris 1990). Felsefe öğrenimi gören Louis Althusser

Jean le Rond d'Alembert

Jean le Rond d'Alembert, Fransız filozofu ve matematikçisi (Paris 1717-ay. y. 1783). Şövalye Destouches ile Mme de Tencin'in evlilik dışı oğlu olan Jean le Rond d'Alembert

Ammonios

Ammonios, Eski Yunan filozofu (? İ.S. II. yy. sonu- ? Ill.yy. başı). Hıristiyanken paganlığa dönen Ammonios

Anaksagoras

Anaksagoras, Eski Yunan filozofu. Anaksimenes'ten Miletos felsefesini öğrenen Anaksagoras

Anaksimenes

Anaksimenes, Eski Yunan filozofu. Anaksimandros'tan sonra İonia okulunun başına geçen Anaksimenes

Aziz Anselmus

Aziz Anselmus, Hıristiyan din adamı ve filozofu (Aosta 1033- Canterbury 1109). Fransa'da öğrenim görüp, 1059'da Normandiya'da benediktin tarikatına giren Aziz Anselmus

Antisthenes

Antisthenes, Yunan filozofu (Atina İ.Ö. 444'e doğr.-ay.y. 365). Annesi bir köle olan Antisthenes, başlıca sofistlerden ders alıp

Kyreneli Aristippos

Kyreneli Aristippos, Eski Yunan filozofu (Kyrene İ.Ö.-435'e d. -? İ.Ö. 366'ya d.). Sokrates'ten ders alan Kyreneli Aristippos

Aristoteles

Aristoteles, Eski Yunan filozofu (Stageiros, Makedonya İ.Ö. 384-Khalkis İ.Ö. 322). Babası ölünce (İ.Ö. 365'e doğru) Atina'ya yerleşip

Ernst Von Aster

Ernst Von Aster, Alman filozofu (Berlin 1880-Stockholm 1948). Theodor Lipps ve Hans Cornelius'un öğrencisi olan Ernst Von Aster

Şri Aurobindo

Şri Aurobindo, Hintli ulusçu ve Hindistan'ın en özgün filozoflarından biri. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde klasik edebiyat öğrenimi gören Şri Aurobindo

John Longshow Austin

John Longshow Austin, İngiliz filozofu (Lancastar 1911-Oxford 1960). 1933'ten ölümüne kadar Oxford Üniversitesi'nde ders veren John Longshow Austin

Richard Avenarius

Richard Avenarius, Alman filozofu (Paris 1843-Zürich 1896). Zürich'te felsefe ve tümevarımcı fizik dersleri veren (1877-1896) Richard Avenarius

Sir A.J. Ayer

Sir A.J. Ayer, İngiliz filozofu (Londra 1910-ay.y. 1989). Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein ve daha erken dönem ampirik filozoflarından

Francis Bacon

Francis Bacon, İngiliz filozofu, devlet adamı ve yazarı Cambridge'de Trinity Kolej'de, Londra'da Gray's İnn'de öğrenim gören Francis Bacon

Roger Bacon

Roger Bacon, İngiliz filozofu ve bilgini (İlchester ya da Bisley 1220'ye d.-Oxford 1292). Zengin bir ailenin oğlu olan Roger Bacon

Alexander Gottlieb

Alexander Gottlieb, Alman filozofu (Berlin 1714-Frankfurt an der Oder 1762). Halle ve Frankfurt an der Oder üniversitelerinde ders veren Alexander Gottlieb

Ebulhasan Behmenyar Bin el-Merzban

Ebulhasan Behmenyar Bin el-Merzban, Azerbaycanlı filozof (öl. 1066). İbn-i Sina'nın yanında yetişen Ebulhasan Behmenyar Bin el-Merzban

Julien Benda

Julien Benda, Fransız eleştirmeni, deneme yazarı ve filozofu (Paris 1867-Fontenay-aux-Roses 1956). Descartesçı düşüncenin savunuculuğunu yapan Julien Benda

Nikolay Berdyayev

Nikolay Berdyayev, Rus filozofu (Kiev 1874-Clamart, Fransa 1948). Kiev Üniversitesi'nde siyaset bilimi öğrenimi gören Nikolay Berdyayev

Henri Bergson

Henri Bergson, Fransız filozofu (Paris 1859-ay.y. 1941). Polonya Yahudisi bir baba ile İrlandalı bir annenin oğlu olan Henri Bergson

George Berkeley

George Berkeley, İrlandalı filozof ve din adamı (Dysert Castle,Kilkenny, İrlanda 1685-Oxford 1753). Kilkenny ve Dublin'de öğrenim gören George Berkeley

Sir İsaiah Berlin

Sir İsaiah Berlin, İngiliz filozofu (Riga 1909). Ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçen (1920) Sir İsaiah Berlin

Visaryon Grigoryeviç Bielinskiy

Visaryon Grigoryeviç Bielinskiy, Rus filozofu ve edebiyat eleştirmeni (Sveaborg, Helsinki yakını [günümüzde Suomenlinna] 1811-Petersburg 1848)

Ernst Bloch

Ernst Bloch, Alman filozofu (Ludwigshafen 1885-Tübingen 1977). Sosyalizmi benimseyen Ernst Bloch

Maurice Blondel

Maurice Blondel, Fransız filozofu (Dijon 1861-Aix-en-Provence 1949). Paris, Lille ve Aix'te felsefe öğretmenliği yapan Maurice Blondel

Jean Bodin

Jean Bodin, Fransız hukukçusu ve filozofu (Angers 1529-Laon 1596). Paris'te avukatlık yapan Jean Bodin

Boetius

Boetius, Latin devlet adamı, filozofu ve şairi (Roma 480'e doğr.-Pavia yakını 524). Bir konsülün oğlu olan Boetius

Bernhard Bolzano

Bernhard Bolzano, İtalyan kökenli Çek filozofu, matematikçisi ve din bilimcisi (Prag 1781-ay.y. 1848). Rahip olan (1805) Bernhard Bolzano

Charles Bonnet

Charles Bonnet, İsviçreli filozof ve doğa bilimci (Cenevre 1720-Genthod, Cenevre yakını 1793). Hukuk öğrenimi görürken

Emile Boutroux

Emile Boutroux, Fransız filozofu (Montrouge 1845-Paris 1921). Felsefe öğretmenliği yapan Emile Boutroux

Francis Herbert Bradley

Francis Herbert Bradley, İngiliz filozofu. Hegelci ve monist eğilimli anglosakson idealizminin en önemli temsilcilerinden olan Francis Herbert Bradley

Franz Brentano

Franz Brentano, Alman filozofu ve ruh bilimcisi (Marienberg 1838-Zürich 1917). Würzburg, Viyana, Floransa ve Zürich'te felsefe dersleri veren Franz Brentano

Jean Buridan

Jean Buridan, Fransız skolastik filozofu (Bethune 1300- 1358'den sonra). Paris Üniversitesi rektörlüğü yapan Jean Buridan

Jean Toussaint Desanti

Jean Toussaint Desanti, Fransız filozofu (Ajaccio 1914). Felsefe öğretmenliği yapan (1942-1960) Jean Toussaint Desanti

René Descartes

René Descartes, Fransız filozofu ve matematikçisi (La Haye [günümüzde Descartes], İndre-et Loire 1596-Stockholm 1650 Zengin bir ailenin oğlu olan René Descartes

Destutt de Tracy Kontu Antoine Louis Claude

Destutt de Tracy Kontu Antoine Louis Claude, Fransız filozofu (Paris 1754-ay.y. 1836). Konsüllük döneminde senato üyeliği yapan Destutt de Tracy Kontu Antoine Louis Claude

John Dewey

John Dewey, ABD'li filozof ve eğitimci (Burlington 1859-New York 1952). Minnesota (1888-1889), Michigan (1889-1894), Chicago (1894-1904) üniversitelerinde ders veren John Dewey

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey, Alman filozofu ve tarihçisi (Biebrich 1833-Seis, Tirol 1911). Basel, Breslau, Kiel ve Berlin'de ders veren Wilhelm Dilthey

Kronos Diodoros

Kronos Diodoros, Yunan filozofu (öl. İ.Ö. 296). Megara okulunun önde gelen diyalektik ustaları

Apollonialı Diogenes

Apollonialı Diogenes, Eski Yunan filozofu (Apollonia, Girit İ.Ö. 460'a d.-ay.y. İ.Ö. 390'a d.). Anaksimenes'ten ders alan Apollonialı Diogenes

Kynik Diogenes

Kynik Diogenes, Eski Yunan filozofu (Sinop İ.Ö. 404'e d.-? 523'e d.). Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan Kynik Diogenes

Hans Adolf Eduard Driesch

Hans Adolf Eduard Driesch, Alman hayvan bilimcisi ve filozofu (Bad Kreuznach 1863-Leipzig 1941). Trieste ve Napoli hayvan bilim istasyonlarının

John Duns Scotus

John Duns Scotus, İskoç filozofu ve din bilimcisi (Maxton, İskoçya 1266'ya d.-Köln 1308). Oxford, Cambridge ve Paris'te felsefe dersleri veren John Duns Scotus

Karl Eugen Dühring

Karl Eugen Dühring, Alman filozofu ve iktisatçısı (Berlin 1833-Potsdam yakını 1921). Auguste Comte felsefesinin Almanya'da

el-Ebheri

el-Ebheri, İslâm yazarı ve filozofu (öl. 1264). Yaşamı konusunda bilgi bulunmayan el-Ebheri (tam adı Esirettin Mufaddal Bin Ömer el-Ebheri'dir

Ebubekir Razi

Ebubekir Razi, Türk filozofu, hekimi ve kimyacısı (Rey 854-ay.y. 925 . Felsefe, matematik, doğa bilimleri, astronomi, tıp öğrenimi gören Ebubekir Razi

Ebu Hayyan et-Tevhidi

Ebu Hayyan et-Tevhidi, Arap filozofu (? 922/923-Şiraz 1023). Ebu Süleyman el-Mantıki'den ve Ebu Saites-Sirafi'den dilbilgisi

Ebu Sait Fazlullah Bin Ebülhayr

Ebu Sait Fazlullah Bin Ebülhayr, İranlı filozof ve şair (Mayhana, Horasan 967-ay.y. 1049). Şafii bilginlerinden Ebu Abdullah el-Husri'den

Eflatun

Eflatun, Eski Yunan filozofu (Atina İ.ö. 428-ay.y. İ.Ö. 348/347). Soylu bir ailenin oğlu olan Eflatun (ya da Platon)

Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson, ABD'li filozof ve deneme yazarı (Boston 1803-Concord, Massachusetts 1882). Harvard'da öğrenim gören Ralph Waldo Emerson

Empedokles

Empedokles, Eski Yunan filozofu (Agrigento, Sicilya İ.Ö. 490'a d.-Peloponnesos'ta ?). Pythagorasçı filozoflardan ders alan Empedokles

Epiktetos

Epiktetos, Stoacı Yunan filozofu (Hierapolis, Frigya İ.S. 50'ye d.-Nikopolis, Epeiros 130'a d.). Köle olarak Roma'ya götürülen Epiktetos

Epikuros

Epikuros, Eski Yunan filozofu (Sisam ya da Atina İ.Ö. 341'e d.-? 270). Çocukluğu, babasının devlet görevlisi olduğu Sisam'da (Samos) geçen Epikuros (Epikürde denir)

Sokratesçi Eukleides

Sokratesçi Eukleides, Eski Yunan filozofu (Megara [Sicilya] İ.Ö. 450-Öİ. İ.Ö. 380'e doğr.). Sokrates'in kendini

Farabi

Farabi, Türk filozofu (Farab, Türkistan 870-Şam 950). Bağdat'ta öğrenim gören Farabi (tam adı Ebu Nasr Muhammet Farabi’dir)

Gustav Theodor Fechner

Gustav Theodor Fechner, Alman filozofu ve ruhbilimcisi (Gross Sârchen 1801 -Le-ipzig 1887). Tıp öğrenimi gören Gustav Theodor Fechner

Giuseppe Ferrari

Giuseppe Ferrari, İtalyan filozofu (Milano 1811 -Roma 1876). Hukuk öğrenimi gören Giuseppe Ferrari, felsefeye yönelip

Ludwig Feuerbach

Ludwig Feuerbach, Alman filozofu (Landshut 1804-Rechenberg 1872). Heidelberg ve Erlangen üniversitelerinde felsefe profesörlüğü yapan Ludwig Feuerbach

Johann Gottlieb Fichte

Johann Gottlieb Fichte, Alman filozofu (Rammenau 1762-Berlin 1814). Lessing'in yazılarından etkilenip, düşünce özgürlüğünü benimseyen Johann Gottlieb Fichte

Marsilio Ficino

Marsilio Ficino, İtalyan filozofu (Figline Valdarno 1433-Floransa yakını 1499). İtalyan Rönesansı'nın en etkili hıristiyan eflatuncusu olan Marsilio Ficino

Michel Foucault

Michel Foucault, Fransız filozofu (Poitiers 1926-Paris 1984). ClermontFerrand, Tunus (1966), Nanterre (1967) üniversitelerinde ve College de France'ta (1970)

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin, ABD'li filozof, fizikçi ve devlet adamı (Boston 1706-Philadelphia 1790). Basımcı olan kardeşi James'in yayınladığı liberal gazetede çalışan Benjamin Franklin

Gazzali

Gazzali, İranlı filozof ve bilgin (Tus 1058-ay.y. 1111). Tus'ta özel öğrenim gören Gazzali

Roger Garaudy

Roger Garaudy, Fransız siyasetçisi ve filozofu (Marsilya 1913) Felsefe öğretmenliği yapan Roger Garaudy

Giovanni Gentile

Giovanni Gentile, İtalyan filozofu, eğitimcisi ve siyasetçisi (Castelvetrano 1875-Floransa 1944)

Lucien Goldmann

Lucien Goldmann, Fransız filozofu (Bükreş 1913-Paris 1970). Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ni yöneten Lucien Goldmann

Gorgias

Gorgias, Eski Yunan filozofu ve belagatçisi (Leontinoi, Sicilya İ.Ö. 483'e d.-Larissa, Tesalya İ.Ö. 380'e d.).

Guillaume de Champeaux

Guillaume de Champeaux, Fransız filozofu (Champeaux XI. yy. ortası-öl. 1121'e d.).

Kleanthes

Kleanthes, Eski Yunan filozofu (Assos [günümüzde Behramkale] İ.Ö. 331-? 232).

Ksenophon

Ksenophon, Eski Yunan filozofu ve yazarı (Erkhia, Attika İ.Ö. 430'a d.- ? 355'e d.). Zengin bir ailenin çocuğu olan Ksenophon

Ksenophanes

Ksenophanes, Eski Yunan filozofu (Kolophon, İonia İ.Ö. V.-VI. yy'lar) Elea okulunu kuran Ksenophanes

Konfüçyüs

Konfüçyüs, Çin'li filozof (Şandung İ.Ö. 552'ye d.-ay.y. İ.Ö. 479'a d.). Konfüçyüsçülüğün kurucusu olan

Eduard von Hartmann

Eduard von Hartmann, Alman filozofu (BerJin 1842-Grosslichterfelde 1906).

Nicolai Hartmann

Nicolai Hartmann, Alman filozofu (Riga 1882-Göttingen 1950). Marburg (1920-25), Köln (1925-31), Berlin (1931-45) ve Göttingen (1945-50)

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozofu (Stuttgart 1770-Berlin 1831). Bern (1793-1796)

Martin Heidegger

Martin Heidegger, Alman filozofu (Messkirch, Baden 1889-ay.y. 1976). Die Kategorien und Bedeutungslehre

Claude Adrien Helvetius

Claude Adrien Helvetius, Fransız filozofu (Paris 1715-Versailles 1771). Kraliçe Marie Lezsczynska'nın sağladığı

Efesli Herakleitos

Efesli Herakleitos, Eski Yunan filozofu (Efes İ.Ö. 550'e d.-? 480'e d.). Demokrasi döneminde önemli dinsel görevleri

Johann Friedrich Herbart

Johann Friedrich Herbart, Alman eğitimcisi ve filozofu (Oldenburg 1766-Göttingen 1841).

Hadi Sebzevari

Hadi Sebzevari, İranlı filozof ve şair (Sebzevar 1797'ye d.-ay.y. 1872) Hacı Molla Hüseyin'den ders alıp, öğrenimini

Sir William Hamilton

Sir William Hamilton, İskoçyalı filozof (Glaskow 1788-Edinburgh 1856). Glasgow ve Oxford'da öğrenim gören Sir William Hamilton

Aleksandr İvanoviç Herzen

Aleksandr İvanoviç Herzen, Rus filozofu, eleştirmeni ve yazarı (Moskova 1812-Paris 1870). Bir Rus soylusunun evlilik dışı oğlu olan Aleksandr İvanoviç Herzen

Muhammet Bin Ahmet el-Hıraki

Muhammet Bin Ahmet el-Hıraki, Arap astronomu ve filozofu (öl. Merv 1139). Merv'de Şemsettin Ebül Hüseyin Ali'yle işbirliği yapan Muhammet Bin Ahmet el-Hıraki

David Hume

David Hume, İskoç filozofu ve tarihçisi (Edinburgh 1711-ay.y. 1776). Felsefe, tarih ve siyaset öğrenimi gören David Hume

Edmund Husserl

Edmund Husserl, Alman filozofu ve mantıkçısı (Prossnitz 1859-Freiburg im Breisgau 1938). F. Brentano

İbni Tufeyl

İbni Tufeyl, Endülüslü Arap filozofu ve hekimi (Gırnata 1106-Marakeş 1185). Gırnata'da, matematik, edebiyat, felsefe

İbni Sina

İbni Sina, İranlı filozof ve hekim (Buhara yakını 980-Hemedan 1037). Samanoğulları sarayı kâtiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbni Sina

İbni Rüşt

İbni Rüşt, Endülüslü Arap filozofu (Kurtuba 1126-Marakeş 1198). Bilim adamları, kadılar yetiştiren bir aileden olan

İbni Meserre

İbni Meserre, Arap filozofu (Kurtuba 883-ay.y. 931). Babasıyla birlikte Mekke'ye giden İbni Meserre (asıl adı Muhammet Bin Abdullah el-Cebeli'dir)

İbni Heysem

İbni Heysem, Arap filozofu ve matematikçisi (Bağdat 965-Kahire 1051). Bağdat ve Kahire'de tıp, felsefe, matematik ve astronomi öğrenimi gören İbni Heysem

İbni Haldun

İbni Haldun, Arap tarihçisi ve filozofu (Tunus 1332-Kahire 1406). Zeytuniye (Tunus) medresesinde öğrenim görüp

İbni Bacce

İbni Bacce, Arap filozofu (öl. Fas 1139). Meşai okulunun Endülüs'teki temsilcisi olan İbni Bacce (Batı'da Avempace adıyla tanınır

İamblikhos

İamblikhos, Eski Yunan filozofu (Khalkis 250'ye d.-? 330). Anatolius'un öğrencisi olan İamblikhos, eflatunculuğa

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, İngiliz filozofu (Westport 1588-Hardwick Hail 1679). Oxford Üniversitesini bitiren Thomas Hobbes

Holbach Baronu Paul Henri Thiry

Holbach Baronu Paul Henri Thiry, Fransız filozofu (Pfalz 1723-Paris 1789). Ömrünü Paris'te geçiren Holbach Baronu Paul Henri Thiry'nin

Voltaire

Voltaire (1694-1778), 18. yüzyılda, Fransız Devrimi’ni (1789-99) hazırlayan yıllarda yaşayan Fransız yazar ve düşünürlerin en büyüklerinden olan Franç

Spinoza

(1632-1677). Benedictus (Baruch) Spinoza, Tanrı, bilim ve ahlak üzerine kuramları ile kendinden sonraki düşünürleri önemli ölçüde etkilemiş olan Holla

Şeyh Bedreddin

(yaklaşık 1365-1420). Tasavvuf düşüncesine yeni boyutlar getirmiş bir bilgin ve düşünür olan Şeyh Bedreddindaha çok, büyük bir ayaklanmaya önderlik et

Rabindranath Tagore

(1861-1941). Geleneksel Hint şiirinin son temsilcisi sayılan Rabindranath Tagore aynı zamanda romancı, oyun yazarı, filozof, ressam ve müzikçi olarak

Jean-Paul Sartre

(1905-1980). Fransız yazar ve düşünür Jean-Paul Sartre, çeşitli bilimsel ve edebi yapıtlarıyla, bireyin özgürlüğü kavramına felsefe temelinde açıklama

Albert Schweitzer

(1875-1965). Alman düşünür, din bilgini, hekim ve müzikçi Albert Schweitzer Alsace’da (bugün Fransa’da) Kaysersberg’de doğdu. Bulunduğu bölgenin özell

Adam Smith

(1723-1790). İskoç iktisatçı ve düşünür Adam Smith çağdaş ekonomi biliminin babası olarak bilinir. Ünlü kitabı Ulusların Zenginliği (An Inquiry into t

Sokrat ya da Sokrates

Sokrat ya da Sokrates (yaklaşık İÖ 470-399), Eski Yunanlı büyük bir düşünürdür. Asker olarak çeşitli savaşlara katılmış ve yiğitliğiyle öne çıkmış olm

BUDA VE BUDACILIK

Dünyamızda yaklaşık her beş kişiden biri İÖ 6. yüzyılda yaşamış olan Buda’nın öğretisini izler.    “Buda” özel bir ad değildir; “Aydınlanmı

Blaise Pascal

(1623-1662). Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Blaise Pascal daha çocukken matematik konusunda olağanüstü yeteneğini ortaya koydu. 16 yaşındayke

Francesco Petrarca

(1304-1374). Hümanizm Akımı’nın öncüsü olan Francesco Petrarca, yapıtlarıyla Rönesans’ın başlangıcını belirlemiş ünlü bir İtalyan şair ve düşünürdür.

Pisagor ya da Pythagoras

Pisagor ya da Pythagoras (İÖ yaklaşık 580-500), Eski Yunan’ın büyük filozof ve matematikçilerinden biriydi. Geometri ve müzik alanlarında adı çok geçe

Max Planck

(1858-1947). Alman fizikçi Max Kari Ernst Ludwig Planck çağımızı etkilemiş bir bilgin ve filozoftur. Berlin ve Münih üniversitelerinde fizik öğrenimi

Platon

(İÖ 428-347). Eflatun adıyla da bilinen Eski Yunanlı düşünür Platon batı felsefesinin kurucularındandır. Platon, Atina’nın Peloponnesos Savaşı sonrası

Jean-Jacques Rousseau

Fransız yazar, filozof ve siyaset kuramcısı olan Jean-Jacques Rousseau, düşünceleriyle 1789 Fransız Devrimi’nin oluşumunu etkilemiştir. Dinsel ve topl

Bertrand Russell

(1872-1970). İngiliz düşünür, matematikçi ve yazar Bertrand Arthur William Russel, mantık ve matematik alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra, uluslar

Thomas Paine

(1737-1809). İngiliz asıllı ABD’li siyaset adamı Thomas Paine, düşünceleriyle Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı ve Fransız Devrimi'ni etkilemiştir. 

Karl Marx

(1818-1883). Karl Marx 19. yüzyılda felsefe, ekonomi ve siyaset alanlarındaki kuramlarıyla, yalnız kendi döneminde değil, tüm 20. yüzyıl boyunca etkil

John Stuart Mill

(1806-1873). İngiliz düşünürü ve iktisatçı John Stuart Mill, Londra’da doğdu. İngiliz düşünürü, tarihçi ve iktisatçı James Mill’in en büyük oğludur. B

Gottfried Leibniz

(1646-1716). Alman bilim adamı ve düşünürü Gottfried Wilhelm von Leibniz ya da Leibnitz, bilimin pek çok değişik alanında aynı yetkinlikle önemli çalı

Leonardo Da Vinci

(1452-1519), Rönesans sanatını doruğuna ulaştırmış, yalnız sanat yapıtlarıyla değil çok çeşitli, alanlardaki araştırmaları ve buluşlarıyla da tanınan,

John Locke

(1632-1704). Bilgi kuramı ve siyaset felsefesi alanındaki düşünceleriyle tanınan İngiliz düşünürü John Locke, Somerset’deki Wrington’da doğdu. Felsefe

Immanuel Kant

(1724-1804). Immanuel Kant, Avrupa’da insan ve doğa kavramlarına yeni bir yaklaşım getiren Aydınlanma Çağı’ mn en önemli düşünürlerindendir. Hem bilgi

Gazali

Gazali (1058-1111), büyük bir İslam düşünürüdür. 1058’de, İran’da Tus kentinde doğdu. Küçük yaşta babası ölünce kardeşiyle birlikte bir medreseye sığı

Diyojen

(İÖ 412-323). Anadolu'da, Sinop' ta doğan Diyojen, Atinalı düşünür Antisthenes'in öğrencisiydi ve onun gibi kynik düşünce ve yaşam biçimini benimsem

Friedrich Engels

(1820-1895). Alman düşünür Friedrich Engels, Kari Marx ile birlikte bilimsel sosyalist hareketin yaratıcılarındandır.    Engels, bugün Al

Desiderius Erasmus

(yaklaşık 1466- 1536). Hollandalı büyük düşünür Erasmus’un Rotterdam ya da Gouda’da doğduğu sanılmaktadır.    Avrupa tarihinin bu döneminde