Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Şairler

Şairler Kategorisine Ait Konular

Jeppe Aakjaer

Jeppe Aakjaer, Danimarkalı şair. Jeppe Aakjaer, Danimarka'nın en ünlü romancı ve şairlerindendir.

Sait Faik Abasıyanık

Sait Faik Abasıyanık, Türk yazarı ve şairi. Abasızoğullarından kereste tüccarı...

Kara Abdal

Kara Abdal, Türk şairi (Konya 1828-Hanya 1885). Konya'daki Şemsi Tebrizi mevlevi dergahında yetişen Kara Abdal

Abdal Musa

Abdal Musa, Türk ereni ve bektaşi şairi (XIV. yy.). Hoy'da doğan, bektaşi rivayetine

Abdi

Abdi, Türk divan şairi. Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Abdi, Camasbname adlı

Himmetzade Abdi

Abdi, Türk divan şairi. Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Abdi, Camasbname adlı

Sarhoş Abdi

Sarhoş Abdi, Türk divan şairi. Divan-ı Hümayun katipliği, nişancılık, defter eminliği yaptı.

Şarkikarahisarlı Abdi

Şarkikarahisarlı Abdi, Türk divan şairi. Akkoyunlu soyundan Osman Ağa'nın oğİu olan

Abdi Efendi

Abdi Efendi, Türk tarihçisi ve şairi. Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Abdi Efendi

Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa, Türk tarihçisi, şairi ve devlet adamı

Abdurrahman Eşref

Abdurrahman Eşref, Türk bilgini ve şairi (Merzifon ?-İstanbul 1748). Mustafa Efendi'nin oğlu, Şair Nedim'in amcası olan Abdurrahman Eşref

Abdülbaki Arif Efendi

Abdülbaki Arif Efendi, Türk devlet adamı, şairi, hattatı ve müzikçisi. Mahzen katibi Mehmet Efendi'nin oğlu olan Abdülbaki Arif Efendi

Abdülhak Hamit

Abdülhak Hamit,Türk şairi.Tarihçi Hayrullah Efendi'nin oğlu, Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın torunu olan Abdülhak Hamit Tarhan

Abdülhak Molla

Abdülhak Molla, Türk şairi. i Divanı Hümayun'dan Mehmet Emin Şükühi Efendi'nin oğlu, Mustafa Behçet Efendi'nin kardeşi olan Abdülhak Molla

Abdülhalim Memduh

Abdülhak Molla, Türk şairi. i Divanı Hümayun'dan Mehmet Emin Şükühi Efendi'nin oğlu, Mustafa Behçet Efendi'nin kardeşi olan Abdülhak Molla

Seyit Abdülkadir Belhi

Seyit Abdülkadir Belhi, Türk şairi ve mutasavvıfı. Özkend hükümdarı Seyit Burhanettin Kılıç'ın torunlarından Seyit Süleyman Efendi

Abdünnafi İffet Efendi

Abdünnafi İffet Efendi, Türk bilgini ve şairi. Adana müftüsü İshak Efendi'nin torunu olan Abdünnafi İffet Efendi

Yuda Abravanel

Yuda Abravanel, Yahudi asıllı Portekizli hekim, şair ve filozof (Lizbon 1460-ay.y. 1523). Devlet adamı ve Kutsal Kitap yorumcusu İzak Abravanef'in

Aczi Mustafa Ağa

Aczi Mustafa Ağa, Türk şairi. Müritzade Mehmet Ağa'nın oğlu olan Aczi Mustafa Ağa

Joseph Addison

Joseph Addison, İngiliz şairi, denemecisi ve devlet adamı . Oxford'da öğrenim gören Joseph Addison

Adile Sultan

Adile Sultan, Türk kadın şairi (İstanbul 1826- ay.y. 1899). Mahmut ll'nin kızı olan Adile Sultan dört yaşında annesini yitirince

Endre Ady

Endre Ady, Macar şairi. Eleştirmenlerin çoğu tarafından XX. yy'ın en büyük Macar şairi sayılan Endre Ady

Hacı Bulak Agah

Hacı Bulak Agah, Türk şairi (Semerkand 1630-Diyarbakır 1728). Buhara'da edebiyat öğrenimi gören Hacı Bulak Agah

Agah Paşa

Agah Paşa, Türk şairi. Kavasbaşı Mustafa Ağa'nın oğlu olan, ilk öğrenimini tamamladıktan sonra kitabet mesleğine giren Agah Paşa

Ahdi

Ahdi, Türk şairi ve tezkire yazarı. Mevlana Şemsi'nin oğlu Ahdi'nin (asıl adı Ahmet)

Ahi

Ahi, Türk şairi. Tüccar Şeydi Hoca'nın oğlu olan Ahi (Benli Hasan da denir).

Anna Ahmatova

Anna Ahmatova, Rus kadın şairi (Odesa 1899-Moskova 1956) XX. yy'ın başlıca Rus şairlerinden biri olan Anna Ahmatova

Ahmet Arif

Ahmet Arif, Türk şairi. Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğrenim görürken siyasal görüşlerinden ötürü iki kez tutuklanınca

Ahmet Dai

Ahmet Dai, Türk bilgini ve şairi (XV. yy.). Yaşamı üstüne kesin bilgi bulunmayan Ahmet Dai

Ahmet Fakih

Ahmet Fakih, Türk mutasavvıfı ve şairi (XIII. yy.). Yaşamına ilişkin bilgiler menkıbelere dayanan Ahmet Fakih

Ahmet Haşim

Ahmet Haşim, Türk şairi ve yazarı. Alusizadelerden Mutasarrıf Arif Bey'in oğlu olan Ahmet Haşim

Ahmet Nakşi

Ahmet Nakşi, Türk minyatür ressamı, müneccimi ve şairi Yaşamı üstüne bilgi bulunmayan Ahmet Nakşi

Ahmet Rıdvan

Ahmet Rıdvan, Türk şairi. Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Ahmet Rıdvan

Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi, Türk mutasavvıfı ve şairi. Yaşamı üstüne bilgiler menakıblarda geçen bilgilere dayanan Ahmet Yesevi

Nahit Ulvi Akgün

Nahit Ulvi Akgün, Türk şairi. İzmir 2. Erkek Lisesi'ni, İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitiren(1948) Nahit Ulvi Akgün

Gülten Akın

Gülten Akın, Türk kadın şairi ve yazarı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Gülten Akın

Akif Paşa

Akif Paşa, Türk devlet adamı, şairi ve yazarı. Özel öğrenim görüp, Bozok'ta (Yozgat) Cebbarzade Süleyman Bey'in

Salih Zeki Aktay

Salih Zeki Aktay, Türk şairi. Konya İdadisi'ni bitiren (1914) Salih Zeki Aktay, dört yıl süren askerlik görevinden sonra öğretmenliği seçti

Abdülkadir Meriçboyu

Abdülkadir Meriçboyu,Türk şairi (İstanbul 1917-ay.y. 1985). Kuleli Askerî Lise si'ni bitiren (1936), Abdülkadir Meriçboyu

Enderunlu Akif

Enderunlu Akif, Türk şairi ve tezkire yazarı (XVIII. yy.). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Enderunlu Akif

Sabahattin Kudret Aksal

Sabahattin Kudret Aksal, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1920-ay.y. 1993). İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitiren (1943), Sabahattin Kudret Aksal

Ahmet Remzi Akyürek

Ahmet Remzi Akyürek, Türk mevlevi şairi ve yazarı (Kayseri 1872-İstanbul 1944). Kayseri mevlevihanesi şeyhi Ataullah Efendi'nin oğlu olan Ahmet Remzi Akyürek

Alain-Fournier

Alain-Fournier, Fransız şairi, gazetecisi ve romancısı (Cher 1886-Saint Rèmy ormanı 1914). Genç yaşta edebiyatla ilgilenmeye başlayan Alain-Fournier

Rafael Alberti

Rafael Alberti, İspanyol şairi ve oyun yazarı. Yapıtlarında İspanyol şiirinin tüm gelenekleriyle Avrupa edebiyatının en yeni eğilimlerini bağdaştırmayı başaran Rafael Alberti

Richard Aldington

Richard Aldington, İngiliz şairi ve yazarı. ABD'li kadın şair Hilda Doolitlle'la evlenip

Vicente Aleixandre

Vicente Aleixandre, İspanyol şairi. Çocukluk dönemi Malaga'da geçen, 1909'da Madrid'e yerleşen Vicente Aleixandre

Kont Vittorio Alfieri

Kont Vittorio Alfieri, İtalyan yazarı ve şairi (Asti 1749-Floransa 1803). Soylu bir ailenin oğlu olduğu halde, çocukluğunda çok az öğrenim gören Kont Vittorio Alfieri

Grigore Alexandrescu

Grigore Alexandrescu, Romen şairi. Romen dilinin modernleştirilmesinin öncülerinden ve Romen edebiyatındaki Rönesansın

Ali

Ali, Türk şairi. Yaşamı üstüne hiçbir bilgi bulunmayan Ali, Türk edebiyatındaki Yusuf ile

Ali Ali Efendi

Ali Ali Efendi, Türk şairi ve gazetecisi (İstanbul 1815-ay.y. 1856). Onyedi yaşına kadar bir yandan babasının yanında kahvecilik yaparken

Ali Emiri Efendi

Ali Emiri Efendi, Türk edebiyat tarihçisi ve şairi (Diyarbakır 1857-İstan-bul 1924). Medrese öğrenimi gören Ali Emiri Efendi

Ali Ferruh

Ali Ferruh, Türk şairi ve yazarı. Kudüs mutasarrıfı Kayazade Reşat Paşa'nın oğlu olan Ali Ferruh

Ali Haydar

Ali Haydar, Türk oyun yazarı ve şairi (Mihalıççık 1836-İstanbul 1914). Özel öğrenim gören Ali Haydar

Ali İzzet

Ali İzzet, Türk halk ozanı. Sivaslı Aşık Sabri'den ders alıp, Anadolu'yu köy köy dolaşan Ali İzzet Özkan

Ali Şir Nevai

Ali Şir Nevai, Çağatay şairi. Kiçkine Bahşi ya da Kiçkine Bahadır adıyla anılan

Alkaios

Alkaios, Eski Yunan şairi (Midilli İ.Ö. VII. yy.). Soylu bir ailenin oğlu olan Alkaios

Alkman

Alkman, Eski Yunan şairi. Sardeis'te (Lidya) doğan Alkman yaşamının büyük bölümünü Isparta'da geçirip

Damaso Alonso

Damaso Alonso, İspanyol şairi ve eleştirmeni. Gongoras Soledades adlı yapıtıyla, İspanyol şiirinin "Altın Çağı"nın yeniden yorumlanmasını başlatan Damaso Alonso

Yehuda Amichai

Yehuda Amichai, İbranice yazan İsrailli şair ve yazar (Würzburg 1924). Çocukluğunda ailesiyle İsrail'e göç eden (1936) Yehuda Amichai

Amis Kingsley

Amis Kingsley, İngiliz romancısı, şairi ve eleştirmeni (Londra 1922). Eğitim ve kurumlar üstüne sivri bir yergi olan ilk romanı

Anakreon

Anakreon, İonia'lı ozan (VI. yy.). Teos'ta doğan, yurttaşlarının Pers istilası karşısında kaçtıkları Abdera'da yaşayan Anakreon

Melih Cevdet Anday

Melih Cevdet Anday, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1915). Ankara Gazi Lisesi'ni bitiren (1936) Melih Cevdet Anday

Mehmet Esat Andelip

Mehmet Esat Andelip, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1873- Malatya 1902). Özel öğrenim görüp, yazarlığı seçen Mehmet Esat Andelip

Guillaume Apollinaire

Guillaume Apollinaire, Fransız şairi (Roma 1880-Paris 1918). Papalık sarayında uşaklık eden Litvanyalı bir mültecinin kızının evlilik dışı oğlu olan Guillaume Apollinaire

Rodoslu Apollonios

Rodoslu Apollonios, Eski Yunan şairi (İskenderiye İ.Ö. 295'e doğr. - ? İ.Ö. 230'a doğr.). Kallimakhos'tan ders alan Rodoslu Apollonios

Aprın Çor Tigin

Aprın Çor Tigin, Yalnızca adı bilinen en eski Türk şairi. Aprın Çor Tigin'in biri dörtlükler, İkincisi üçlükler halinde

Janos Arany

Janos Arany, Macar şairi (Nagyszalonda [günümüzde Romanya'da] 1817-Budapeşte 1882). Macaristan'ın en önemli şairi

Reisülküttap Arif

Reisülküttap Arif, Türk şairi. İstanbul'da öğrenim gören, tezkirecilik, ruznamecilik, çavuşbaşılık gibi görevlerden sonra, reisülküttaplığa getirilen (1800) Reisülküttap Arif

Süleyman Arif

Süleyman Arif, Türk şairi. Sadrazam Hoca Mehmet Paşa'nın kethüdası Haşan Ağa'nın oğlu olan Süleyman Arif

Ulu Arif Çelebi

Ulu Arif Çelebi, Türk mutasavvıfı ve şairi (Konya 1272-ay.y. 1320). Mevlana'nın torunu, Sultan Veled'in oğlu olan Ulu Arif Çelebi

Arifi Hüseyin Çelebi

Arifi Hüseyin Çelebi, Türk şairi ve hattatı (öl. İstanbul 1551). Medrese öğrenimi görüp, hat dersleri alan Arifi Hüseyin Çelebi

Arion

Arion, Eski Yunan şairi (İ.Ö. VII. yy.). Korinthos tiranı Periandros'un sarayında yaşayan Arion

Ludovico Ariosto

Ludovico Ariosto, İtalyan şairi (Reggio Emilia 1474-Ferrara 1533). Kardinal İppolito nun hizmetine girip (1503), daha sonra Ferrara

Arkhilokhos

Arkhilokhos, Eski Yunan şairi. Başıboş bir ömür süren Arkhilokhos

Ludwig Joaachim Arnim

Ludwig joachim Arnim, Alman şairi ve romancısı (Berlin 1781-Wiepersdorf 1831). Kayınbiraderiyle birlikte Alman halk şarkılarını derleyip

Matthevv Arnold

Matthevv Arnold, İngiliz şairi, yazarı ve eleştirmeni (Laleham 1822-Liver-pool 1888). Rugby Lisesi'nin yöneticisi ve ünlü İngiliz eğitimcisi

Jean Arp

Jean Arp, Fransız ressamı,heykelcisi ve şairi (Strasbourg1886-Basel 1966). XX.-yy. öncü sanatının başlıca temsilcilerinden olan ) Jean Arp

Arşi

Arşi, Türk şairi ve mutasavvıfı (XVI. yy'ın ikinci yarısı). Kaynaklarda sözü edilmediğinden yaşamıyla ilgili kimi bilgiler Divan'ındaki (basılmamıştır) kayıtlardan çıkarılan Arşi'nin

John Ashbery

John Ashbery, Deneysel şiirleri ve canlı betimlemeleriyle tanınan ABD'li şair (Rochester, New York 1927). Harvard ve Columbia üniversitelerinde

Küçükçelebizade İsmail Asım

Küçükçelebizade İsmail Asım, Türk tarihçisi ve şairi (İstanbul 1685-? 1760). "Küçük Çelebi" diye tanınan reisülküttap Mehmet Efendi'nin oğlu olan

Küçük Filibelizade Asım

Küçük Filibelizade Asım, Türk şairi ve hattatı (İstanbul 1856-Trabzon 1904). Filibeli Abdullah Efendi'nin oğlu olan Küçük Filibelizade Asım

Aşık İhsani

Aşık İhsani, Türk halk şairi (Diyarbakır 1930). İran Azerbaycanı'ndan göç eden bir ailenin oğlu olan Aşık İhsani

Aşık Ömer

Aşık Ömer, Türk halk şairi (Konya ? - İstanbul 1707). Bir şiirindeki, "Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir" mısraına dayanılarak Aydınlı olduğu ileri sürülmüşse

Aşık Paşa

Aşık Paşa, Türk şairi (Kırşehir 1272-ay.y. 1333). Yaşamı üstühÎ bilgiler çeşitli menkıbelere dayanan Aşık Paşa'nın

Aşık Veysel

Aşık Veysel, Türk halk şairi (Sivrialan, Şarkışla, Sivas 1894-ay.y. 1973). Bir çiftçinin oğlu olan Aşık Veysel

Aşki

Aşki, Türk şairi. Yeniçeri olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferine (1532) katılan Aşki

Atayi

Atayi, Türk şairi (Edirne P-Bursa 1438). Mehmet I ve Murat ll'nin vezirlerinden Bursalı Hacı İvaz Paşa'nın oğlu olan Atayi (Atai de denir; asıl adı İvazpaşazade Ahi Çelebidir)

Nevizade Atayi

Nevizade Atayi, Türk şairi (Manisa 1583-İstanbul 1635 ya da 1640). Mehmet lll'ün hocalarından Akhisarlı Nasuh Nevali Efendi'nin oğlu olan Nevizade Atayi

Atıf Mustafa Efendi

Atıf Mustafa Efendi, Türkı şairi. Medrese öğrenimi gördükten sonra maliyeciliği seçen Atıf Mustafa Efendi

Théodore Agrippa d'Aubigné

Théodore Agrippa d'Aubigné, Fransız şairi ve tarihçisi (Saintonge 1552-Cenevre 1630). Protestanlığı benimseyen babası tarafından katolikliğe

Decimus Magnus Ausonius

Decimus Magnus Ausonius, Latin şairi. Bordeaux ve Toulouse'da öğrenim gören Decimus Magnus Ausonius

Ayni

Ayni, Türk şairi ve yazarı (Antep 1766-İstanbul 1837). Antep'te kunduracılık yapan Ayni (asıl adı Hasan'dır)

Mehmet Ali Ayni

Mehmet Ali Ayni, Türk yazarı, şairi ve eğitimcisi (Manastır 1869-İstanbul 1945). Mülkiye'yi bitiren (1888) Mehmet Ali Ayni

Azbi

Azbi, Türk şairi (Kütahya ? -İstanbul 1736). Dergâh-ı Ali çavuşluğu yapan Azbi

Muallimzade Azeri İbrahim Çelebi

Muallimzade Azeri İbrahim Çelebi, Türk şairi. Kazasker Muallimzade Ahmet Efendi'nin oğlu olan Muallimzade Azeri İbrahim Çelebi

Pir Mehmet Azmi

Pir Mehmet Azmi, Türk şairi ve bilgini (İstanbul ?-ay. y. 1582). Defterdar Pir Ahmet Çelebi'nin oğlu olan Pir Mehmet Azmi

Mustafa Azmizade Haleti

Mustafa Azmizade Haleti, Türk bilgini ve şairi (İstanbul 1570-ay.y. 1631). Pir Mehmet Azmi'nin oğlu olan Mustafa Azmizade Haleti

Bahari

Bahari, Türk şairi. Öğrenim gördükten sonra Edirne ve Karaferye'de müderrisliklerde bulunan Bahari

Küfri Bahayi

Küfri Bahayi, Türk şairi (İstanbul ?-ay.y. 1660). Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunmayan Küfri Bahayi

Bahayi Mehmet Efendi

Bahayi Mehmet Efendi, Türk şairi ve din adamı (İstanbul 1601 - ay.y. 1653). Hoca Sadettin Efendi'nin torunu olan Bahayi Mehmet Efendi

Katipzade Bakai

Katipzade Bakai, Türk şairi (Darende ?- ay. y.1785). Yaşamı üstüne pek bilgi bulunmayan Katipzade Bakai

Baki

Baki, Türk şairi (İstanbul 1526-ay.y. 1600). Fatih camisi müezzinlerinden Mehmet'in oğlu olan Baki

Bakkhylides

Bakkhylides, Eski Yunan şairi (İ.Ö. V. yy.). Simonides'in yeğeni olan Bakkhylides

Balım Sultan

Balım Sultan, Türk şairi ve bektaşi tarikatının ikinci kurucusu (Hacıbektaş ? - Kırşehir ? 1516). Yaşamına ilişkin bilgiler

Sarhoş Bali

Sarhoş Bali, Türk şairi (Tir ? - İstanbul 1573). Birgivizade Muslihittin Mustafa Efendi'nin oğlu olan Sarhoş Bali

Konstantin Dimitriyeviç Balmont

Konstantin Dimitriyeviç Balmont, Rus şairi (Gumnişci, Vladimir 1867-Noisy-Le-Grand, Fransa 1942). Rus simgeci akımının

John Barbour

John Barbour, İskoç şairi (? 1316-Aberdeen 1395). Adı bilinen ilk İskoç şairi olan John Barbour

Alexander Barclay

Alexander Barclay, İngiliz şairi (İskoçya 1435-Croydon 1552). Sebastian Brant'ın Das Nurren Schyff (1494) adlı Almanca

Basiri

Basiri, Türk şairi (Horasan ya da Bağdat ?- İstanbul 1534). Bayezit II döneminde İstanbul'a yerleşen Basiri

Giorgio Bassani

Giorgio Bassani, İtalyan şairi ve yazarı (Bologna 1916). Ülkesinin en ilgi çekici çağdaş yazarlarından sayılan Giorgio Bassani

Mehmet Başaran

Mehmet Başaran, Türk şairi ve yazarı (Ceylan köyü, Lüleburgaz 1926). Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitiren (1946) Mehmet Başaran

Başo

Başo, Japon şairi (Ueno 1644-Osaka 1694). Gençliğinde samuraylık yapan Başo (asıl adı Matsuo Munefusa'dır)

Selahattin Batu

Selahattin Batu, Türk şairi ve yazarı (Eceabat 1905-İstanbul 1973). İstanbul Yüksek Veteriner Okulu'nu bitiren (1925) Selahattin Batu

Enis Batur

Enis Batur, Türk şairi ve yazarı (Eskişehir 1952). Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde başladığı toplumbilim öğrenimini Paris'te tamamlayan Enis Batur

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire, Fransız şairi (Paris 1821-ay.y. 1867). Ressam Joseph François Baudelaire'in oğlu olan Charles Baudelaire

Bayburtlu Zihni

Bayburtlu Zihni, Türk halk şairi (Bayburt 1797'ye doğr.-Ulasa, Trabzon 1859). Türk halk şairi. Medrese öğrenimi gördükten sonra bir süre ticaretle uğraşan Bayburtlu Zihni

Bayezit-i Rumi

Bayezit-i Rumi, Türk şairi (Edirne ?-ay.y. 1514). Yaşamı üstüne pek bilgi bulunmayan Bayezit-i Rumi

James Beattie

James Beattie, İskoçyalı şair, filozof ve deneme yazarı (Laurencekirk 1735-Aberdeen 1803). Essay on the Nature and immutability

Behişti

Behişti, Türk şairi (XV. yy.). Subaşı Karıştıran Süleyman Bey'in oğlu olan Behişti (asıl adı Ahmet Sinan Çelebidir)

Ataol Behramoğlu

Ataol Behramoğlu, Türk şairi (İstanbul 1942), Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren (1966) Ataol Behramoğlu

Cengiz Bektaş

Cengiz Bektaş, Türk mimarı, şairi ve yazarı (Denizli 1934). İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni (1956) ve Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü

Beliğ

Beliğ, Türk şairi (Mora ?-Eski Zağra 1758). Divan'ındaki şiirlerden anlaşıldığına göre, gençliğinde doğduğu yer olan

Joachim du Bellay

Joachim du Bellay, Fransız şairi (Liré, Turmelière şatosu 1522-Paris 1560). Genç yaşta annesi ve babası ölen Joachim du Bellay

Andres Bello

Andres Bello, Venezuelalı şair, yazar ve siyasetçi (Caracas 1781-Santiago, Şili 1865). Bolivar'la birlikte 1810'da İngiltere'ye giden Andres Bello

Gottfried Benn

Gottfried Benn, Alman şairi (Mansfeld, Prusya 1886-Berlin 1956). Yapıtları yer yer anlatımcı, yer yer nihilist özellikler taşıyan Gottfried Benn

İsaac de Benserade

İsaac de Benserade, Fransız şairi (Paris ya da Normandiya'da 1612-Gentilly 1691 ). 23 yaşında Cléopafre(Kleopatra) trajedisini sahneye koyduran İsaac de Benserade

İlhan Berk

İlhan Berk, Türk şairi (Manisa 1916). Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nu bitiren (1939). İlhan Berk

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı, Türk şairi (Üsküp 1884-İstanbul 1958). Üsküp belediye başkanlarından İbrahim Naci Bey'in oğlu olan Yahya Kemal Beyatlı

Bezli

Bezli, Türk halk şairi (Çankırı 1843-ay.y. 1902) İstanbul'da medrese öğrenimi gören Bezli (asıl adı Abdicioğlu Alt dir)

Bhartrihari

Bhartrihari, Hint şairi, filozofu ve dilcisi (VII. yy). Dildeki felsefi sorunlarla ve bu sorunları metafizik temellerine yerleştirmekle ilgili çalışmalar yapan Bhartrihari

Mevlana Binai

Mevlana Binai, Türk şairi, müzikçisi ve hattatı (öl. 1512). Heratlı bir mimarın oğlu olan Mevlana Binai

Birri

Birri, Türk şairi ve yazarı (Manisa 1669-ay.y. 1715). Mevlevi tarikatına girip, çileye çekilen Birri (asıl adı Mehmet tir)

William Blake

William Blake, İngiliz şairi, gravürcüsü ve ressamı (Londra 1757-ay.y. 1827). Küçük yaşta şiir yazmaya, gravür yapmaya başlayan William Blake

Aleksandr Aleksandroviç Blok

Aleksandr Aleksandroviç Blok, Rus şairi (Petersburg 1880-ay.y. 1921). Rus simgeci şairlerinin en ünlüsü olan Aleksandr Aleksandroviç Blok

Boetius

Boetius, Latin devlet adamı, filozofu ve şairi (Roma 480'e doğr.-Pavia yakını 524). Bir konsülün oğlu olan Boetius

Matteo Maria Boiardo

Matteo Maria Boiardo, İtalyan şairi (Scandiano, Modena 1441-Regio 1494). Bir süre diplomatlık yapan Matteo Maria Boiardo

Ali Ekrem Bolayır

Ali Ekrem Bolayır, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1867-ay.y. 1937). Namık Kemal'in oğlu olan Ali Ekrem Bolayır

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Türk şairi ve yazarı (Edirne 1869-İstanbul 1949). Kaymakam Hoca MehmetTevfik Efendi'nin oğlu olan Rıza Tevfik Bölükbaşı

Bertolt Brecht

Bertolt Brecht, Alman şairi ve oyun yazarı (Augsburg 1898-Berlin 1956). Hekimlik öğrenimi gören Bertolt Brecht

Clemens Brentano

Clemens Brentano, Alman şairi ve romancısı (Ehrenbreitstein 1778-Aschaffenburg 1842). Bettina von Arnim'm kardeşi olan Clemens Brentano

Breyten Breytenbach

Breyten Breytenbach, Afrikanca yazan Güney Afrikalı şair (Bonnievale,Cape 1939). Güney Afrikalı şairler arasında Afrikanca yazanların en iyisi sayılan Breyten Breytenbach

Robert Bridges

Robert Bridges, İngiliz eleştirmeni ve şairi (Walmer, Thanet adası 1844-Oxford 1930). Oxford'da tıp öğrenimi gören Robert Bridges

Elizabeth Barrett Browning

Elizabeth Barrett Browning, İngiliz kadın şair (Moulton 1806-Floransa 1861). Hastalıklı, şiire düşkün bir çocukluk geçiren Elizabeth Barrett Browning

Robert Browning

Robert Browning, İngiliz şairi (Londra 1812-Venedik 1889). Bir banka yöneticisinin oğlu olduğu halde, publicschool'lara konformist

Robert Burns

Robert Burns, İskoç şairi (Ayrshire 1759-Dumfries 1796). Yoksul bir köylünün oğlu olan Robert Burns

Dertli

Dertli, Türk halk şairi (Yeniçağa, Bolu 1772-Ankara 1846 Al Ağa adında bir rençberin oğlu olan Dertli

Derviş Paşa

Derviş Paşa, Türk devlet adamı ve şairi (Mostar 1560-Csepel 1603). Bosna'dan devşirilip, Selim II döneminde Enderun

Émile Deschamps

Émile Deschamps, Fransız şairi ve yazarı (Bourges 1791-Versailles 1871). Hugo, Guiraud ve Soumet'yle La Muse Française dergisini kuran (1823) Émile Deschamps

Eustache Deschamps

Eustache Deschamps, Fransız şairi (Vertus 1346-? 1407've doğr.). Guillaume de Machaut (akrabası olduğu söylenir) tarafından yetiştirilen Eustache Deschamps

Robert Desnos

Robert Desnos, Fransız şairi, romancısı ve tiyatro yazarı (Paris 1900-Bohemya 1945). Gerçeküstücülüğün başlıca temsilcilerinden olan Robert Desnos

Ahmet Muhip Dıranas

Ahmet Muhip Dıranas, Türk şairi ve oyun yazarı (Sinop 1909-Ankara 1980). Ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan (1930) Ahmet Muhip Dıranas

Salvador Diaz Miron

Salvador Diaz Miron, İspanyol şairi (Veracruz 1853-ay.y. 1928). Romantizm akımına bağlanan Salvador Diaz Miron

Emily Dickinson

Emily Dickinson, ABD'li kadın şair (Lerst, Massachusetts 1830-ay.y. 1886). Çağının önde gelen birkaç aydınıyla, özellikle Higginson'la tanışan Emily Dickinson

Didari

Didari, Türk halk şairi (Kayseri 1790-ay.y. 1870). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Didari

Hasan İzzettin Dinamo

Hasan İzzettin Dinamo, Türk şairi ve romancısı (Ahanda köyü, Akçaabat 1909-İstanbul 1989).Sivas Öğretmen Okulu'nu bitireni 1931) Hasan İzzettin Dinamo

Divane Mehmet Çelebi

Divane Mehmet Çelebi, Mevlevi şeyhi ve şairi (XVI. yy.). Bali Mehmet Çelebi'nin oğlu olan, Sultan Velet'in kızı Mutahhara Hatun'un soyundan gelen Divane Mehmet Çelebi

John Donne

John Donne, İngiliz şairi, filozofu ve din adamı (Londra 1573-ay.y. 1631). Varlıklı bir katolik ailesinin oğlu olan

Dorat

Dorat, Fransız şairi ve hümanisti (Limoges 1508-Paris 1588). Antoine de Baif'in özel eğitmenliğini yapan Dorat

Gawin Douglas

Gawin Douglas, İskoç şairi ve din adamı (İskoçya 1474-Londra 1522). St. Andrews Üniversitesi'ni bitiren (1494) Gawin Douglas

Annette Elisabeth von Droste-Hülshoff

Annette Elisabeth von Droste-Hülshoff, Alman kadın şairi ve yazarı (Hülshoff, Münster 1797-Meersburg 1848)

Du Fu

Du Fu, Çinli şair (Duiling 712-Hunan 770). Küçük bir memurken An Luşan ayaklanması sırasında ayaklanmacılara tutsak düşen Du Fu

Paul Laurence Dunbar

Paul Laurence Dunbar, ABD'li siyah şair (Dayton 1872-ay.y. 1906). Siyahların geleneksel lirizmini şiire aktarmayı başaran ilk siyah yazar olan Paul Laurence Dunbar

Refik Durbaş

Refik Durbaş, Türk şairi (Erzurum 1944). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki öğrenimini yarıda bırakan Refik Durbaş

Dursun Fakih

Dursun Fakih, Türk şairi (Karaman ?-? 1326). Seyh Edebali'nin damadı olan Dursun Fakih

Dürri Ahmet Efendi

Dürri Ahmet Efendi, Türk şairi (Van ?-İstanbul 1722). Divanı Hümayun hocalığı, Anadolu muhasebeciliği, sipahi kâtipliği, süvari muhasebeciliği

Ebu Nuvas

Ebu Nuvas, Arap şairi (Ahvaz 762'ye d.-Bağdat 815'e d.). Şair Valibe Bin Hubab'ın öğrencisi olan Ebu Nuvas

Ebu Sait Fazlullah Bin Ebülhayr

Ebu Sait Fazlullah Bin Ebülhayr, İranlı filozof ve şair (Mayhana, Horasan 967-ay.y. 1049). Şafii bilginlerinden Ebu Abdullah el-Husri'den

Ebussuut Efendi

Ebussuut Efendi, Türk din bilgini ve şairi (İskilip 1490-İstanbul 1573). Türkistan'dan Iskilip'e göçmüş bir ailenin oğlu olan Ebussuut Efendi

Ece Ayhan

Ece Ayhan, Türk şairi (Datça 1931). Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren (1959) Ece Ayhan (tam adı Ece Ayhan Çağlar'dır)

Esteban Echeverria

Esteban Echeverria, Arjantinli şair (Buenos Aires 1805-Montevideo, Uruguay 1851). 1826-1830 yılları arasında Paris'te yaşayan Esteban Echeverria

Baki Süha Ediboğlu

Baki Süha Ediboğlu, Türk şairi ve yazarı (Antalya 1915-İstanbul 1972). Evkaf müdürlerinden Edip Ahmet Bey'in oğlu olan Baki Süha Ediboğlu

Edip Ahmet Yükneki

Edip Ahmet Yükneki, Türk şairi (XII. yy.). Yaşamı konusunda bilgi bulunmayan Edip Ahmet Yükneki'nin Atabet ül-Hakayık adlı yapıtının

Edip Harabi

Edip Harabi, Türk bektaşi şairi (İstanbul 1853-Öİ. 1915-1916). Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi bulunmayan Edip Harabi'nin

Edirneli Nazmi

Edirneli Nazmi, Türk şairi (Edirne ? - 1555). Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi bulunmayan Edirneli Nazmi'nin, "silahtarlar zümresinden" olduğu

Eflaki

Eflaki, Türk şairi ve yazarı (??- Konya 1360). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Eflaki'nin (asıl adı Şemsettin Ahmet Dede'dır)

Eğrikapılı Mehmet Rasim

Eğrikapılı Mehmet Rasim, Türk hattatı ve şairi (İstanbul 1687-ay.y. 1755). Babası İmam Yusuf Efendi'den sülüs ve nesih yazıyı

Joseph Freiherr von Eichendorff

Joseph Freiherr von Eichendorff, Alman şairi ve yazarı (Lubovvitz, Silezya 1788-Neisse 1857) Breslau Lisesi'nde öğrenim gören Joseph Freiherr von Eichendorff

Metin Eloğlu

Metin Eloğlu, Türk şairi ve ressamı (İstanbul 1927-ay.y. 1985). İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümündeki öğrenimini yarım bırakan

Ali Ulvi Elöve

Ali Ulvi Elöve, Türk şairi ve dilcisi (Selanik 1880-İstanbul 1975). Türkçe ve edebiyat öğretmenliği, Türk Dil Kurumu'nda dil bilgisi uzmanlığı yapan Ali Ulvi Elöve

Paul Éluard

Paul Éluard, Fransız şairi (Saint-Dénis 1895-Charenton-le-Pont 1952). İki yıl sanatoryumda yatıp (1911-1913).

Elvan Çelebi

Elvan Çelebi, Türk şairi (XlV.yy). Baba İlyas soyundan Âşık Paşa'nın oğlu olan Elvan Çelebi'nin yaşamıyla ilgili bilgiler kesin değildir

Şeyh Elvan-ı Şirazi

Şeyh Elvan-ı Şirazi, Türk şairi (XV. yy.). Yaşamı üstüne pek bilgi bulunmayan Şeyh Elvan-ı Şirazi'nin atalarının Şiraz'dan

Mihail Eminescu

Mihail Eminescu, Romen şairi (İpoteşti 1850-Bükreş 1889), Romanya'nın en büyük şairlerinden

Emin Hilmi

Emin Hilmi, Türk şairi (Trabzon 1851-İstanbul 1883). İlk Osmanlı meclisinde Trabzon milletvekilliğine seçilen

Emiri

Emiri, Çağatay şairi (XV.yy.). Klasik Çağatay edebiyatının kurucularından sayılan Emiri'nin yaşamı üstüne bilgi yoktur.

Yusuf Emiri

Yusuf Emiri, Çağatay şairi (XV. yy.). Şeyh Kemalettin Hocendi'den ders alan Yusuf Emiri

Enderunlu Fazıl

Enderunlu Fazıl, Türk şairi (Akkâ 1759?-İstanbul 1810). Akkâ'da Abdülhamit l'e başkaldıran Tahir Ömer'in torunu olan Enderunlu Fazıl

Enderunlu Vasıf

Enderunlu Vasıf,Türk şairi (İstanbul ?-ay.y. 1824). Mustafa IV tarafından Enderun'a alınıp, çeşitli görevlerden sonra hünkâr başlalalığına getirilen (1814) Enderunlu Vasıf

Enis Recep Dede

Enis Recep Dede, Türk şairi (Edirne ?-istanbul 1734). Gülşeni tarikatına bağlı Derviş Halil'in oğlu olan Enis Recep Dede

Quintus Ennius

Quintus Ennius, Latin şairi (Rudiae, Calabria İ.Ö. 239-Roma İ.Ö. 169). İkinci Kartaca Savaşı başlayınca orduya giren Quintus Ennius

Enveri

Enveri, Türk şairi (İstanbul ?-ay.y. 1547). Yaşamı üstüne yeterli bilgi bulunmayan Enveri'nin

Erbabi

Erbabi, Türk halk şairi (Karaarz, Erzurum 1805-ay.y. 1883). Genç yaşta tarikata giren Erbabi (asıl adı Hüseyin'dir)

Ercişli Emrah

Ercişli Emrah, Türk halk şairi (Erciş, Van XVI.yy. sonuna doğr.-? XVII. yy. başı). Yaşamı üstüne

Bekir Sıtkı Erdoğan

Bekir Sıtkı Erdoğan, Türk şairi (Karaman 1926).Kara HarpOkulu'nu bitiren (1948) Bekir Sıtkı Erdoğan

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy, Türk şairi (İstanbul 1873-ay.y. 1936). Halkalı Baytar Mektebi'ni bitiren (1893) Mehmet Akif Ersoy

Erzurumlu Darir

Erzurumlu Darir, Azeri şairi (XIV. yy.). Anadan doğma kör olduğu(Dar/r lakabı bundan gelir) halde, İslâm bilimlerini öğrenerek

Erzurumlu Emrah

Erzurumlu Emrah, Türk halk şairi (Tanbura köyü, Erzurum ?-Niksar 1854 ya da 1860). Yaşamı üstüne bilgiler halk arasında

Esat Muhlis Paşa

Esat Muhlis Paşa, Türk devlet adamı ve şairi (Ayaş 1780-Diyarbakır 1851). Ayaş müftüsü Haşan Efendi'nin oğlu olan Esat Muhlis Paşa

Jose de Espronceda y Delgado

Jose de Espronceda y Delgado, İspanyol şairi (Extremadura 1808-Madrid 1842). On beş yaşında liberal düşüncelerinden ötürü hapse atılan Jose de Espronceda y Delgado

Esrar Dede

Esrar Dede, Türk mevlevi şairi (İstanbul 1747-ay.y. 1796). Galata mevlevihanesine girerek Şeyh Galip'e bağlanan Esrar Dede

Eşref

Eşref, Türk şairi (Gelenbe, Manisa 1847-Kırkağaç, Manisa 1912). Manisa Hatuniye medresesinde öğrenim gören Eşref

Ethem Pertev Paşa

Ethem Pertev Paşa, Türk devlet adamı, şairi ve yazarı (Erzurum 1824-Kasta-monu 1872). Özel öğrenim gören Ethem Pertev Paşa

Eşrefoğlu Rumi

Eşrefoğlu Rumi, Türk mutasavvıfı (İznik 1353-ay.y. 1469). Öğrenimine İznik'te başlayıp, Bursa'daki Çelebisultan medresesinde sürdüren Eşrefoğlu Rumi (Eşref-i Rumi de denir)

Johannes Ewald

Johannes Ewald, Danimarkalı şair ve yazar (Kopenhag 1743-ay.y. 1781). Başlangıçta Fransız klasisizmine bağlı şiirler yazan Johannes Ewald

Bedri Rahmi Eyüboğlu

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressamı, şairi ve yazarı (Görele 1911 -İstanbul 1975). Sabahattin Eyüboğlu'nun kardeşi, Eren Eyüboğlu'nun eşi olan Bedri Rahmi Eyüboğlu

Fahri

Fahri, Türk şairi (Şarköy ?-istanbul 1799). Celveti şeyhlerinden Hüseyin Şahi Efendi'nin

Kalkandelenli Fakiri

Kalkandelenli Fakiri, Türk şairi (XVI. yy.). Yaşamı üstüne bilgi bulunmayan Kalkandelenli Fakiri'nin, Risale-i Tarifaf (yaz. 1534)

Manastırlı Faik Bey

Manastırlı Faik Bey, Türk şairi (Manastır 1825-İstanbul 1899). Manastırlı Hacı Ahmet Bey'in oğlu olan Manastırlı Faik Bey

Fatin Efendi

Fatin Efendi, Türk tezkire yazarı ve şairi (Drama 1814-İstanbul 1867). Öğrenimini Mısır'da tamamlayan Fatin efendi

Fasih Ahmet Dede

Fasih Ahmet Dede, Türk şairi ve hattatı (İstanbul ? - ay.y. 1699). Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa'nın hazine kâtibiyken

Kara Fazli

Kara Fazli, Türk şairi (İstanbul ?-Kütahya 1563). Bir saracın oğlu olan Kara Fazli (asıl adı Mehmet'tir)

Fazıl Mehmet Paşa

Fazıl Mehmet Paşa, Türk şairi (Bosna ? - İstanbul 1882). Sofya mollası Şerifzade Mustafa Nuri Efendi'nin oğlu olan Fazıl Mehmet Paşa

Süleyman Fehim

Süleyman Fehim, Türk şairi (İstanbul 1788-ay.y. 1846). Döneminin ünlü bilginlerinden İsmail Ferruh Efendi'nin yanında yetişen Süleyman Fehim

Fehimi Kadim

Fehimi Kadim, Türk şairi (İstanbul 1627-llgın 1648). Unculuk yapan Mısırlı bir fellahın oğlu olan (asıl adı Uncuzade Mustafa'dır)

Zaimzade Hasan Fehmi Bey

Zaimzade Hasan Fehmi Bey, Türk şairi (Varna 1878-Tebriz 1916). Mühendishanenin İdadi bölümünü bitiren Zaimzade Hasan Fehmi Bey

Fenayi Cennet Mehmet Efendi

Fenayi Cennet Mehmet Efendi, Türk şairi (? İstanbul-ay.y. 1664). Tophaneli Kâtip İshak Çelebi'nin oğlu olan Fenayi Cennet Mehmet Efendi

Feride Hanım

Feride Hanım, Türk kadın şair (Kastamonu 1837-ay.y. 1903). Baharzade Hammami Reşit Efendi'nin kızı olan Feride Hanım

Feridettin Attar

Feridettin Attar, İranlı mutasavvıf ve şair (Nişabur 1119'a d.-ay. y.1193). Yaşamı konusunda eczacı ("attar")

Ferişteoğlu Abdülmecit

Ferişteoğlu Abdülmecit, Türk şairi ve mutasavvıfı (XV. yy.). Yaşamı konusunda, Ferişteoğlu Abdüllatif'in

Jose Joaquin Fernandez de Lizardi

Jose Joaquin Fernandez de Lizardi, Meksikalı şair ve yazar (Mexico 1776-ay.y. 1827). İspanya'ya karşı yürütülen Meksika'nın bağımsızlığı

Fevri Ahmet

Fevri Ahmet, Türk şairi (Draç ?-Şam 1571). Rumeli Beylerbeyi Lütfi Paşa'nın kölesiyken azat edilen Fevri Ahmet

Fıtnat Hanım

Fıtnat Hanım, Türk kadın şair (İstanbul ?-ay.y. 1780). Şeyhülislam Mehmet Esat Efendi'nin kızı olan Fıtnat Hanım

Figani

Figani, Türk şairi (Trabzon ?-İstanbul 1532). Kısa süren bir medrese öğreniminden sonra mukataa kâtipliği görevinde bulunan Figani

Firdevsi

Firdevsi, İranlı şair (Tus 934'e d.-ay.y. 1020). Başlıca yapıtı Şehname'yi (60 000 beyitten oluşur; ilk insandan Yezdgerd III dönemine kadar İran tarihi anlatılır)

Şerafettin Musa Firdevsi

Şerafettin Musa Firdevsi, Türk yazarı ve şairi (Balıkesir 1453?-?). İstanbul'un fethinde gösterdiği yararlılıklardan ötürü Aydıncık zeameti verilen Hacı Genek Bey

Florinalı Nâzım

Florinalı Nâzım, Türk şairi Florina 1883-İstanbul 1939). İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitiren (1906) Florinalı Nâzım (asıl adı Mehmet Nâzım Özgünay'dır)

Paul Fort

Paul Fort, Fransız şairi (Reims 1872-Essonme 1960). Genç yaşta simgeciliği benimseyip, onsekiz yaşındayken deneysel

Ferdinand Freiligrath

Ferdinand Freiligrath, Alman şairi (Detmold 1810 Stuttgart 1876). Victor Hugo'nun etkisinde kalıp, hiç gitmemiş olduğu

Robert Frost

Robert Frost, ABD'li şair (San Francisco 1874-Baston 1963). Darmouth College'daki yükseköğrenimini yarıda

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding, İsveçli şair (Alster 1860-Stockholm 1911). Bir süre gazetecilik yapan Gustaf Fröding

Mehmet Gazali

Mehmet Gazali, Türk şairi (Bursa 1466-Mekke 1535). Medrese öğrenimini tamamlayan Mehmet Gazali

Gaybi

Gaybi, Türk mutassavvıfı ve şairi (Kütahya 1615'ed.-?1663'ten sonra). Kalburcu Şeyhi Ahmet Beşir Efendi

John Gay

John Gay, İngiliz şairi ve tiyatro yazarı (Barnstaple, Devon 1685 Londra 1732). The Shepherd's Week (Çobanın Haftası, 1714)

Theophile Gautier

Theophile Gautier, Fransız şairi ve yazarı (Tarbes 1811-Neuilly-sur-Seine 1872). Resim öğrenimi yapmak için Paris'e giderek

Galip Paşa

Galip Paşa, Türk devlet adamı ve şairi (İstanbul ?-ay.y. 1876). Divan kâtipliği, defterdarlık

Robert Garnier

Robert Garnier, Fransız şairi ve trajedi yazarı (La Ferte Bernand 1544'e d.-Le Mans 1590).

Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega, İspanyol şairi ve subayı (Toledo 1503-Nice 1536). Karl V'le İtalya'ya giden

Federico Garda Lorca

Federico Garda Lorca, İspanyol şairi ve tiyatro yazarı (Granada 1899-ay.y. 1936). Edebiyat ve hukuk öğrenimi gören Federico Garda Lorca

Ganizade Nadiri

Ganizade Nadiri, Türk şairi (İstanbul 1572-ay.y. 1626). Kazasker Abdülgani Efendinin oğlu

Fuzuli

Fuzuli, Türk şairi (Kerbela ya da Hille ?- Irak 1556). Yaşamı konusunda çok az bilgi bulunan Fuzuli

Stefan George

Stefan George, Alman şairi (Büdesheim 1868-Minusio, İsviçre 1933). Yabancı ülkeleri dolaşıp (1888-1890)

Ailen Ginsberg

Ailen Ginsberg, ABD'li şair (Newark, New Jersey 1926). İlk şiir kitabını 1956'da yayınlayan (Howl [Uluma])

Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Johann Wilhelm Ludwig Gleim, Alman şairi (Ermsleben, Bayreuth 1719-Bavyera 1803).

Luis de Gongora y Argote

Luis de Gongora y Argote, İspanyol şairi (Cordoba 1 561 -ay.y. 1627).Soylu bir ailenin oğlu olan Luis de Gongora y Argote

John Gower

John Gower, İngiliz şairi (Kent 1330'a d.-Southwark 1408). Yaşamı ve kişiliği konusunda pek bir şey bilinmeyen John Gower

Hıfzı Tevfik Gönensay

Hıfzı Tevfik Gönensay, Türk edebiyat tarihçisi ve şairi (Selanik 1892-İstanbul 1949).

Guillaume de Lorris

Guillaume de Lorris, Fransız şairi (Lorris-en-Gatinais 1200-1210 arası-? 1240'tan sonra).

Guillaume de Machaut

Guillaume de Machaut, Fransız müzikçisi ve şairi (Machault, Reims yakını 1300'e d.-Reims 1377).

Friedrich Gottlieb Klopstock

Friedrich Gottlieb Klopstock, Alman şairi ve tiyatro yazarı (Quedlinburg 1724-Hamburg 1803).

Gubari

Gubari, Türk hattat ve şairi (Akşehir ?-Mekke 1566). Öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Gubari

Gryphius

Gryphius, Alman şairi ve yazarı (Glogau, Silezya 1616-ay.y. 1664). Leiden Üniversitesinde profesörlük yapan Gryphius

Şükran Kurdakul

Şükran Kurdakul, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1927). İzmir Karşıyaka Lisesi'nde öğrenciyken (1946) siyasal eylemleri nedeniyle tutuklanan Şükran Kurdakul

Mithat Cemal Kuntay

Mithat Cemal Kuntay, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1885-ay.y. 1956). İşkodra ileri gelenlerinden Selim Sırrı Bey'in

Bekir Sıtkı Kunt

Bekir Sıtkı Kunt, Türk şairi ve yazarı (Antakya 1908-istanbul 1959). Antakya Lisesi'ni bitirip (1923)

Kul Mehmet Paşa

Kul Mehmet Paşa, Türk halk şairi (öl. Aydın 1605'e d.). Mısır beylerbeyliği yapan Üveys Paşa'nın

Kul Himmet

Kul Himmet, Türk bektaşi şairi (XVI. yy.). Yaşamıyla ilgili bilgi bulunmayan Kul Himmet'in

Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek, Türk şairi (İstanbul 1891 - Ankara 1949). Mülkiye Mektebi'ni bitirip (1913)

Gülbaba

Gülbaba, Bektaşi derviş ve şairi (İlegüp ?-Budin 1541 Yaşamı konusunda pek fazla bilgi

Gülbeden Begüm

Gülbeden Begüm, Türk kadın şair ve yazar (Kâbil 1523-Agra 1603). Babur Şah'ın kızı olan Gülbeden Begüm

Gülşehri

Gülşehri, Türk mutassavvıfı ve şairi (XIV. yy). Yaşamı konusunda bilgi bulunmayan Gülşehri'nin, Kırşehirli

Gülşeni

Gülşeni, Türk din adamı ve şairi (Diyarbakır ?-Mısır 1533). Amcasının gözetiminde öğrenim görürken

Paavo Haavikko

Paavo Haavikko, Finlandiyalı şair ve yazar (Helsinki 1931). Eski efsaneler, Bizans tarihi

Habibi

Habibi, Azeri şairi (XV. yy.).Çocukluğunda çobanlık yaparken ava çıkan Akkoyunlu sultanı Yakup'la karşılaşan ve sultanın

Hacı Bayram Veli

Hacı Bayram Veli, Türk şairi (Solfasol, Ankara 1352-ay.y.-1430). Koyunculu Ahmet adlı birinin oğlu olan Hacı Bayram Veli

Harizmi

Harizmi, Çağatay şairi (XIV. yy.). Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan Harizmi, kendi yapıtında anlattığına göre

Hartmann von Aue

Hartmann von Aue, Alman şairi (Schwaben?-?1210'dan sonra). Yaşamı konusunda yeterli bilgi

Hasan Hüseyin

Hasan Hüseyin, Türk şairi ve yazarı (Gürün, Sivas 1927-Ankara 1984). Bir DDY işçisinin oğlu olan Hasan Hüseyin

Hocaoğlu Hasan Hüsnü Paşa

Hocaoğlu Hasan Hüsnü Paşa, Türk şairi ve yazarı (Mısır ?- İstanbul 1897). Babasının görevli olduğu Mısır'da öğrenim gören Hocaoğlu Hasan Hüsnü Paşa

Üsküdarlı Haşim Baba

Üsküdarlı Haşim Baba, Türk şairi ve haşimiye tarikatinin kurucusu (İstanbul 1717- ay.y. 1783).

Hüseyin Haşim Bey

Hüseyin Haşim Bey, Türk hattatı ve şairi (Yenişehri Fener, Rumeli 1861-İstanbul 1920).

Seyit Mehmet Haşimi

Seyit Mehmet Haşimi, Türk şairi (Bursa ?-İstanbul 1627). Saraç esnafından ve bayramiye

Haşmet

Haşmet, Türk şairi (İstanbul ?-Rodos 1768). Kazasker Abbas Efendi'nin oğlu olan Haşmet (asıl adı Mehmet tir)

Hatemi

Hatemi, Türk devlet adamı, şairi ve bilgini (Amasya 1456-İstanbul 1516). Yakuppaşa zaviyesi şeyhi Şemsettin Müeyyet Çelebi

İbrahim Hatemi

İbrahim Hatemi, Türk şairi (Edirne ?-ay.y. 1595). Divane Mahmut Çelebi'nin oğlu olan İbrahim Hatemi

Hayali Bey

Hayali Bey, Türk şairi (Yenice Vardar ,?-Edirne 1556). Düzenli bir öğrenim görmeyen Hayali Bey (asıl adı Mehmet tir), küçük yaşta kalenderi dervişi Baba Ali Mest'in hizmetine girip

Hayreti

Hayreti, Türk şairi (Yenice Vardar ?-ay.y.1535).Yusuf Sineçak'ın kardeşi olan Hayreti'nin (asıl adı Mehmet tir)

Hayri Bey

Hayri Bey, Türk şairi (Nevşehir 1844-İstanbul 1892). Enderun'da, Mülkiye'de ve Darülfünun

George Herbert

George Herbert, İngiliz şairi (Montgomery şatosu 1593-Bemerton, Salisbury yakını 1633).

Alexandre Herculano

Alexandre Herculano, Portekizli şair ve tarihçi (Lizbon 1810-Vale de Lobos, Santarem yakını 1877). Yoksul bir ailenin

Johann Christian Günther

Johann Christian Günther, Alman şairi (Striegau 1695-Jena 1723). En özgün Alman şairlerinden biri

İstvan Gyöngyösi

İstvan Gyöngyösi, Macar şairi (Radyancz, Ukrayna-1629-Slovakya 1704)

Hadidi Çelebi

Hadidi Çelebi, Türk şairi ve tarihçisi (Ferecik, Edirne ?-İstanbul 1533). Demirci olduğu için Hadidi adını aldığı söylenen Hadidi Çelebi'nin yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur

Hafız

Hafız, İranlı şair (Şiraz ?- ay.y. 1390). Yaşamı konusunda kesin bilgi bulunmayan Hafız ın (tam adı Şemsettin Muhammet Hafız'dır

Hafız Müşfik İsmail Efendi

Hafız Müşfik İsmail Efendi, Türk şairi (İstanbul 1806-Medine 1857'den sonra). Halepli bir esircinin oğlu olan Hafız Müşfik İsmail Efendi, kendi kendini yetiştirip

Hâkim Mehmet Efendi

Hâkim Mehmet Efendi, Türk şairi ve yazarı (İstanbul ?-ay.y. 1770). Sadaret Mektubi Kalemi'nden yetişen Hâkim Mehmet Efendi

Hakim Süleyman Ata

Hakim Süleyman Ata, Türk mutasavvıfı ve şairi (XII. yy.). Ahmet Yesevi'nin öğrencisi ve müridi olan Hakim Süleyman Ata

Halet Efendi

Halet Efendi, Türk devlet adamı, şairi (İstanbul 1760-Konya 1823). Kırımlı Hüseyin Efendi'nin oğlu olan Halet Efendi

Halet İbrahim Bey

Halet İbrahim Bey, Türk gazetecisi ve şairi (İstanbul 1837-ay.y. 1878). Maliye nazırlarından Mehmet Halet Efendi'nin oğlu olan Halet İbrahim Bey

Halili

Halili, Türk şairi (? - İznik 1485). Yaşamıyla ilgili bilgiler kesin olmayan Halili, medreseye devam ederek çağının bilimleri konusunda öğrenim gördü

Hallac-ı Mansur

Hallac-ı Mansur, İslâm mutasavvıfı ve şairi (Beyza, Tur 857-Bağdat 922). Nasıl ve nerede öğrenim gördüğü bilinmeyen Hallac-ı Mansur

Hamami

Hamami, Türk şairi ve yazarı (Trabzon 1885-İstanbul 1948). Trabzon eşrafından Hafız Ahmet Efendi'nin oğlu olan Hamami (asıl adı İsmail'dir; Hamamizade de denir)

Hamdullah Hamdi

Hamdullah Hamdi, Türk şairi (Göynük 1449-ay.y. 1503). Akşemsettin'in en küçük oğlu olduğu için Akşemsettinzade Hamdi de denen Hamdullah Hamdi

Hami

Hami, Türk şairi (Diyarbakır 1679-ay.y. 1747). Öğrenimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra, İstanbul'a giderek (1709) Divan Kalemi'ne giren Hami (asıl adı Ahmet tir)

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam, İranlı şair ve bilgin (Nişapur 1047-ay.y. 1123). Yaşamı konusunda yeterli bilgi bulunmayan Ömer Hayyam'ın yapıtlarından felsefe

Jose Maria de Heredia

Jose Maria de Heredia, Küba asıllı Fransız şairi (Santiago, Küba 1842- Paris 1905). Annesi Fransız olduğundan, 8 yaşında Fransa'da Saint-Vincent

Fernando de Herrera

Fernando de Herrera, İspanyol şairi (Sevilla 1534-ay.y. 1597). Yaşamı Sevilla'da sıkıntılar içinde geçen Fernando de Herrera

Robert Herrick

Robert Herrick, İngiliz şairi (Londra 1591-Dean Prior, Devon 1674). Varlıklı bir kuyumcu ailesinin oğlu olan Robert Herrick

Hersekli Arif Hikmet

Hersekli Arif Hikmet, Türk şairi (Mostar 1839-İstanbul 1903). Hersek valisi Zülfikâr Nafiz Paşa'nın oğlu olan Hersekli Arif Hikmet

Hesiodos

Hesiodos, Yunan şairi (Askra, Boiotia İ.Ö. VIII. yy. ortaları). Heliokon dağının yamaçlarında küçük bir toprağı

Hızır Bey

Hızır Bey, Türk bilim adamı ve şairi (Sivrihisar 1407-İstanbul 1459). Nasrettin Hoca soyundan Sivrihisar kadısı Celalettin

Kağızmanlı Hıfzı

Kağızmanlı Hıfzı, Türk halk şairi (Kağızman 1893-ay.y. 1918). Küçük yaşta kaval çalmayı

Higuçi İçiyo

Higuçi İçiyo, Japon kadın şair ve romancı (Tokyo 1872-ay.y. 1896). Japonya'da Meiciler

Alfred Edward Housman

Alfred Edward Housman, İngiliz şairi (Fockbury, Worcestershire 1859-Cambridge 1936). Oxford'da öğrenim görmeye başlayan Alfred Edward Housman

Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin, Alman şairi (Lauffen, Württemberg 1770-Tübingen 1843). Tübingen protestan din okuluna giren

Hubbi

Hubbi, Türk kadın şair (Amasya ?-İstanbul 1589). Selim ll'nin hocası Şemsi Çelebi'yle evlenen Hubbi

Ricarda Huch

Ricarda Huch, Alman kadın edebiyatçı (Braunschweig 1864-Schönberg, Taunus 1947). XIX. yy. ile XX. yy. arasında geçişi

Ted Hughes

Ted Hughes, İskoç şairi (Yorkshire 1930). Cambridge'te öğrenim görürken ABD'li yazar Sylvia Plath'le evlenen Ted Hughes

Muhammet İkbal

Muhammet İkbal, Pakistanlı şair ve felsefeci (Sialkot, Batı Pakistan 1876'ya d.- Lahor 1938). Lahor'da öğrenim görüp

Ömer İhya Efendi

Ömer İhya Efendi, Türk şairi (Tokat 1874-İstanbul 1909). Mütevellizade Musa Efendi'nin oğlu olan Ömer İhya Efendi

İhsan Raif

İhsan Raif, Türk kadın şair (Beyrut 1877-Paris 1926). Köse Raif Paşa'nın kızı olan İhsan Raif, özel dersler alarak Fransızca öğrendi

İhara Saikaku

İhara Saikaku, Japon şairi ve yazarı (Osoka 1642-ay.y. 1693). Yaklaş;k kırk yaşına kadar hayku şairliği yapan İhara Saikaku

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Türk mutasavvıfı, bilgini ve şairi (Erzurum 1703-Siirt 1780). Dokuz yaşında amcasıyla gittiği

Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi

Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi, Türk mutasavvıfı ve şairi (Eğirdir ?-istanbul 1655). Zengin bir tüccarın oğlu olan, çocukluğunda

Cahit Irgat

Cahit Irgat, Türk şairi, yazarı ve tiyatro-sinema oyuncusu (Lüleburgaz 1915-İstanbul 1971). Edirne Öğretmen Okulu'nda

Rıfat Ilgaz

Rıfat Ilgaz, Türk şairi ve yazarı (Cide 1911-İstanbul 1993). Kastamonu Öğretmen Okulu'nu bitiren (1930) Rıfat Ilgaz

Hüseyin Daniş

Hüseyin Daniş, Türk şairi ve yazarı (İstanbul 1870-Ankara 1942). Bir süre Mülkiye'de okuyan Hüseyin Daniş (tam adı Hüseyin Daniş Pedram'dır)

Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara, Çağatay hükümdarı ve şairi (Herat 1438-ay.y. 1506). Timur soyundan olan Hüseyin Baykara

Hüdayi

Hüdayi, Türk şairi ve celvetiye tarikatının kurucusu (Şereflikoçhisar 1543- İstanbul 1628). İstanbul'da öğrenim gören Hüdayi

Horatius

Horatius, Latin şairi (Venosa, Apulia İ.Ö. 65-Roma İ.Ö. 8). Azat edilmiş bir kölenin oğlu olan Horatius

Gerard Manley Hopkins

Gerard Manley Hopkins, İngiliz şairi (Stratford 1844-Dublin 1889). Gençlik çağında manevi ve gizemli bir bunalım geçirerek

Homeros

Homeros, İlk ve en büyük eski Yunan şairi. Yaşamı konusunda pek bilgi bulunmayan Homeros'un (Homer de denir)

Hisali

Hisali, Türk şairi (öl. Budapeşte 1652). Yaşamıyla ilgili yeterli bilgi bulunmayan Hisali'nin (asıl adı Hüseyin'dir)

H. Nazım

H. Nazım, Türk şairi (İstanbul 1870-ay.y. 1955). Çankırı mutasarrıfı Şefik Bey'in oğlu olan H. Nazım (asıl adı Ahmet Reşit Rey'dir)

Hoca Dehhani

Hoca Dehhani, Türk divan şairi (XIII. yy.). İlk olarak Fuat Köprülü tarafından tanıtılan Hoca Dehhani'nin yaşamıyla ilgili bilgiler çok azdır

Hoca Mesut

Hoca Mesut, Türk şairi (XIV. yy.). Yaşamıyla ilgili hiçbir bilgi bulunmayan Hoca Mesut'un, Şeyhoğlu'nun Kenz ül-Kübera

Attilâ İlhan

Attilâ İlhan, Türk şairi ve yazarı (Menemeni 925).İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken, gizli örgüt kurma suçuyla tutuklanıp

İmrülkays

İmrülkays, Arap şairi (öl. 550). İslâm öncesi dönemin en büyük Arap şairi sayılan İmrülkays

Kılıççızade İshak Çelebi

Kılıççızade İshak Çelebi, Türk şairi (Üsküp 1493'e d.- Şam 1536 ya da 1537). Kılıç yapmakla geçinen İbrahim adlı birinin oğlu olan Kılıççızade İshak Çelebi

İshak Hocası

İshak Hocası, Türk şairi ve yazarı (Aydın ? - Bursa 1708). Şirvan'a giderek Hoca Nimetullah'tan icazet alan İshak Hocası

Bursalı İsmail Hakkı

Bursalı İsmail Hakkı, Türk şairi ve yazarı (Aydos 1653-Bursa 1725). Öğrenimini bitirince (1673) celveti şeyhi Osman Fazli'nin çağrısına uyarak

İsmail Safa

İsmail Safa, Türk şairi (Mekke 1867-Sivas 1901). Hicaz mektupçusu Behçet Efendi'in oğlu olan İsmail Safa

İsmeti

İsmeti, Türk şairi (İstanbul 1611-ay.y. 1665). Birgili Mehmet Efendi'nin torunu olan İsmeti (asıl adı Mehmet tir)

Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal BEYATLI, Çağdaş Türk şiirinin oluşum evresinde kendisinden en çok söz edilen şairlerden biridir. Asıl adı Ahmed Agâh olan şair Üsküp’te doğdu.

Virjil

(İÖ 70-19). Tam adı Publius Vergilius Maro olan Eski Romalı şair Virjil, dünyanın en ünlü destan şiirlerinden biri olan Aeneis'in yazarıdır. Truvalı k

Walt Whitman

(1819-1892). En çok Çimen Yapraklan (Leaves o f Grass; 1855) adlı kitabıyla tanınan ABD ’li büyük şair Walt Whitman New York eyaletinde, Long Island’

Oscar Wilde

(1854-1900). İrlanda asıllı İngiliz şair ve yazar Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde en çok, ince bir mizahla yazmış olduğu Lady Windermere’in Yel

AHMED HAŞİM

(1884-1933). Şiirde ses uyumuna, renkli doğa görünümlerine ve duyguların yansıtılmasına önem veren Ahmed Haşim Türk şiirinin en büyük ustalarından b

William Butler Yeats

(1865-1939). İrlandalI şair ve oyun yazarı William Butler Yeats 19. yüzyılda İrlanda edebiyatının canlılık kazanmasında öncülük etmiştir. Duyduğu yurt

Yunus Emre

Yunus Emre (1238-1320), Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ilk büyük şairi ve Türkçe şiîrin öncüsüdür. Yunus Emre’nin bugün de tazeliğini koruyan şiirl

Ziya Gökalp

(1876-1924), Türkçülük düşüncesini sistemli bir ideoloji haline getiren sosyolog ve düşünürdür.    Diyarbakır’da doğan Ziya Gökalp’in asıl

Ziya Paşa

Ziya Paşa (1825-1880), tanzimat edebiyatının kurucularındandır. İlk Jön Türkler arasında yer almış, meşrutiyetin ilanı için siyasal alanda mücadele

Cahit Sıtkı Tarancı

(1910-1956). Kendine özgü, duygulu, biçime önem veren yapıtlarıyla çağdaş Türk şiirinin öncüleri arasında yer alan Cahit Sıtkı Tarancı’nın yalnızlık

Abdülhak Hamid Tarhan

(1852-1937). Çağdaşlarınca “Şair-i Âzam ” diye nitelenen Abdülhak Hamid Tarhan edebiyatımızdaki yenilik hareketlerinin öncülerinden sayılır. Batı ede

Alfred Tennyson

(1809-1892). İngiliz yazar Lord Alfred Tennyson Victoria döneminin en önemli şairidir. Duygu yüklü şiirleriyle büyük bir üne kavuşan Tennyson henüz

Tevfik Fikret

Tevfik Fikret (1867-1915), edebiyatımızda çok önemli bir değişimi oluşturan ve Edebiyat-ı Cedide Akımı olarak da bilinen Servet-i Fünun hareketinin ö

Dylan Thomas

(1914-1953). Galli şair ve yazar Dylan Marlais Thomas, Galler’de Svvansea kentinde doğdu. Babası İngilizce öğretmeniydi. Gençlik yıllarında yazılarıyl

İvan Turgenyev

(1818-1883). Rus romancı, şair ve oyun yazarı İvan Sergeyeviç Turgenyev, Moskova’nın 300 km kadar güneyindeki Oryol’da doğdu. Babası emekli bir subay,

Wole Soyinka

(doğumu 1934). 1986 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Nijeryalı oyun yazarı, şair, romancı ve eleştirmen WoleSoyinka, yapıtlarını İngilizce yazar.  &n

Edmund Spenser

(1552-1599). İngiliz edebiyat tarihinde Geoffrey Chaucer’dan (yaklaşık 1341-1400) sonra 200 yıl boyunca,kalıcı değer taşıyan hiçbir şiir yazılmamış, F

Robert Louis Stevenson

İskoç şair ve yazar Robert Louis Stevenson, çok sevilen serüven romanlarından Define Adası'nın (Treasure Island; 1881) yazarıdır. Uzak ülkelere yolcul

Şeyh Galib

(1758-1799). Divan şiirinin son büyük şairi sayılan Şeyh Galib İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed Esad’dır. Babası Mustafa Reşid Efendi Mevlevi ta

Şeyhülislam Yahya

(1561-1644). Ünlü bir Divan şairi olan Şeyhülislam Yahya İstanbul’da doğdu. Babası Şeyhülislam ZekeriyaEfendi’dir. Yahya özel ders alarak yetişti ve 1

Şinasi

(1826-1871), 19. yüzyılda Türk edebiyatını etkileyen ve yönlendiren yazarlar arasında yer alır. Osmanlı toplumunun çağdaş uygarlığı yakalayarak gelişe

Rabindranath Tagore

(1861-1941). Geleneksel Hint şiirinin son temsilcisi sayılan Rabindranath Tagore aynı zamanda romancı, oyun yazarı, filozof, ressam ve müzikçi olarak

Ahmet Hamdi Tanpınar

(1901-1962). Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının en özgün şair, romancı, öykücü ve denemecilerinden biri Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Yapıtlarında çocukl

Johann Friedrich Schiller

(1759-1805). Alman şair, oyun yazarı, tarihçi ve edebiyat kuramcısı Johann Christoph Friedrich von Schiller dünyanın önde gelen yazarlarındandır. Çağd

Sir Walter Scott

(1771-1832). İskoç yazar ve şair Sir Walter Scott, İskoçya tarihini konu alan romanlarıyla tarihsel roman türünün kurucusu sayılır. 20. yüzyılın başla

Yorgo Seferis

(1900-1971). Asıl adı Georgios Seferiades olan Yorgo Seferis, çağdaş Yunan edebiyatında Sembolizm (Simgecilik) Akımı’nın önde gelen şairlerinden birid

Leopold Sedar Senghor

(doğumu 1906). Senegal’in ilk devlet başkanı olan ve bu görevini 1960-80 yılları arasında kesintisiz sürdüren Leopold Sedar Senghor aynı zamanda “Negr

Percy Bysshe Shelley

(1792-1822). İngiltere’de Romantizm Akımı’nın tanınmış şairlerinden Percy Bysshe Shelley, dünyada kötü olan ne varsa hepsinin değişeceği, böylece insa

Bedrich Smetana

(1824-1884). Ülkesinde ulusal bir müzik okulunun kurulmasına öncülük etmiş Çek besteci Bedrich Smetana, yurt ve ulus konularını işlediği opera ve senf

Solon

(İÖ 630-560). Atinalı bir devlet adamı ve şair olan Solon, kendi adını taşıyan yasaları ile ünlüdür. Solon, Eski Yunan’ın Yedi Bilgesi’nden biri olara

Francesco Petrarca

(1304-1374). Hümanizm Akımı’nın öncüsü olan Francesco Petrarca, yapıtlarıyla Rönesans’ın başlangıcını belirlemiş ünlü bir İtalyan şair ve düşünürdür.

Pir Sultan Abdal

(16. yüzyıl), yaşadığı dönemde düşünce ve şiirleriyle hem Anadolu halkını etkilemiş, hem de bu halkın bir kesiminin sözcüsü olmuştur. Pir Sultan Abdal

Edgar Allan Poe

(1809-1849). ABD’li şair ve öykü yazarı Edgar Allan Poe, çoğu doğaüstü olayları konu alan öyküleriyle korku edebiyatı ve polisiye türünün gelişmesinde

Aleksandr Puşkin

(1799-1837). 19. yüzyılda, modern Rus edebiyatının altın çağı Aleksandr Puşkin’le başlar. Puşkin şiirleri, romanları, öyküleri ve oyunlarıyla kendinde

Jean Racine

(1639-1699). Şair ve oyun yazarı Jean-Baptiste Racine, dilinin şiirselliği ve yarattığı karakterlerin inandırıcılığı ile Fransız klasik trajedisinin u

Oktay Rifat

(1914-1988). Çağdaş Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Oktay Rifat, şair ve dilci Samih Rifat’ın oğludur. Trabzon’da doğdu, Ankara Ün

Yannis Ritsos

(doğumu 1909). Çağdaş Yunan şiirinin en büyük ustalarından biri olan Yannis Ritsos şiirlerinde Yunan toprağını ve insanını yalın ve çarpıcı bir biçimd

Sabahattin Ali

(1907-1948), öykü ve roman yazarı olarak yapıtlarında toplum sorunlarını tüm çıplaklığıyla yansıtan ve cumhuriyetin ilk yıllarında filizlenen Gerçekçi

Sadi

(1213-1291). İran edebiyatının en büyük şairlerinden olan Şirazlı Sadi, Bağdat’taki ünlü Nizamiye Medresesi’nde öğrenim gördü. Hocası Şihabeddin Sühre

Nabî

(1642-1712). Ünlü bir Divan şairi olan Nabî doğum yeri olan Urfa’da öğrenim gördükten sonra 1665’te İstanbul’a giderek Vezir Musahip Mustafa Paşa’nın

Namık Kemal

(1840-1888), Tanzimat sonrası düşünce ve edebiyat alanında birçok yeniliğin öncüsü olmuş çok yönlü bir aydındır.    Namık Kemal Tekirda

Nâzım Hikmet

(1902-1963). Türk şiirine yeni bir anlayış getiren Nâzım Hikmet Ran, dedesi Nâzım Paşa’nın vali olarak görev yaptığı Selanik’te doğdu. Mekteb-i Sultan

Behçet Necatigil

(1916-1979). Türk şiirinde kendine özgü bir yeri olan Behçet Necatigil İstanbul’da doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi

Nedim

(1681-1730). Divan şiirine yeni bir ses getiren Nedim İstanbullu’dur. Babası kadıydı. Nedim de babası gibi medrese öğrenimi gördü, müderris oldu. Lale

Nef'i

(1572-1635). Divan edebiyatının en güçlü yergi şairi olan Nef’i Erzurum’da, Pasinler’de doğdu. Erzurum’da medrese öğrenimi gördü. Söylentiye göre bir

Pablo Neruda

(1904-1973). Asıl adı Ricardo Neftali Reyes Basoalto olan Şilili şair Pablo Neruda’nın babası bir demiryolu işçisi, annesi ilkokul öğretmeniydi. Parra

Neyzen Tevfik

(1879-1953), bir yergi şairiydi ve neyini yanından ayırmazdı. Soyadı Kolaylı olan bu ilginç sanatçı sözünü sakınmadan yazdığı yergileri ve dünya malın

Cenab Şahabeddin

(1870-1934), Edebiyat-ı Cedide Akımı’nın Tevfik Fikret’ten sonra en ünlü şairidir. Manastır’da doğan Cenab Şahabeddin, babası Binbaşı Osman Şahabedd

Geoffrey Chaucer

(yaklaşık 1341-1400). Geoffrey Chaucer İngiltere’nin en büyük şairlerindendir. İlk yıllardaki eğitimine ilişkin bilgi yoktur. Fransızca’yı ve dönemine

Michelangelo

Michelangelo (1475-1564), İtalyan Rönesans’ının en büyük sanatçısı sayılır. Ressam, heykelci, mimar, mühendis ve şair olan Michelangelo yapıtlarıyla h

John Milton

(1608-1674). John Milton Shakespeare’den sonra en büyük İngiliz şairi sayılır. Kutsal Kitap’tan esinlenerek yazmış olduğu en önemli şiiri Paradise Los

Jean de La Fontaine

(1621-1695). En sevilen Fransız şairlerinden biri olan Jean de La Fontaine, Fransa dışında da yaygın bir üne sahiptir. Oyun ve öykülerinin yanı sıra a

Levni

Levni, (ölümü 1732 ya da 1733), Türk minyatür sanatının ikinci klasik dönemi sayılan Lale Devri’nin en büyük minyatürcüsüdür.    17. yüzyılı

Lord Byron

(1788-1824). Şiirleri ve ilginç kişiliğiyle yaşadığı dönemde olduğu kadar günümüzde de okurlarını etkileyen İngiliz şairi George Byron, romantik ve hü

Karacaoğlan

Karacaoğlan, 17. yüzyılda yaşadığı sanılan bir âşıktır. Deyişleri günümüzde de halk arasında yaygınlığını korumakta, söyleyişindeki canlılık ve dilind

Konstantinos Kavafis

(1863-1933). Kendine özgü şiir anlayışıyla dünya şairleri arasında değişik bir yeri olan Yunanlı şair Konstantinos Kavafis’in ailesi İstanbullu’dur. Y

John Keats

(1795-1821). İngiliz şairi John Keats, en güzel yapıtlarını kısa ömrünün son beş yılında yarattı. Bu beş yıl içinde Endymion: A Poetic Romance (“Endym

Orhan Veli Kanık

(1914-1950). Türk şiirine yeni bir anlayış getiren Orhan Veli Kanık, Garip hareketi ya da Birinci Yeni adıyla anılan şiir akımının öncülüğünü yaptı.

Dadaloğlu

19. yüzyılda yaşamış; yiğitlik, dostluk ve başkaldırıyı; doğa güzelliklerini; halkın yaşam deneylerinden kaynaklanan bilgece öğütleri dile getiren şii

Fazıl Hüsnü Dağlarca

(doğumu 1914). İstanbul’da doğan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocukluğu, subay olan babasının görevi gereği bulunduğu Konya, Kayseri, Adana ve Kozan’da ge

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek (1905 - 1983). Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek, gelenekçi düşünceleriyle tanınmıştır. İstanbul’da doğan Necip Fazıl, Bahriye

Odisseus Elitis

(doğumu 1911). Çağdaş Yunan şiirinin Yorgo Seferis ve Yannis Ritsos ile birlikte önde gelen şairlerindendir. Asıl adı Odisseus Alepudelis’tir. Girit A