Bilgi Diyarı

Aşağıdaki Kutu ile Sonsuz Bilgi Diyarı'nda İstediğinizi Arayabilirsiniz...

Kuşlar

Kuşlar Kategorisine Ait Konular

Ağaçkakan

Ağaçkakan, Ağaçkakanlar ailesinden kuşların ortak adı. Yaklaşık 180 tür içeren ağaçkakangiller ailesi üyeleri, böcek avlamak için gagalarıyla ağaçları delmeleriyle tanınır

Akbaba

Akbaba, Özellikle leşle beslenen büyük avcı kuşların ortak adı.

Ağaçtavuğugiller

Ağaçtavuğugiller, Tavuksular takımından kuş ailesi (Bil. a Cracidae). Meksika'dan Arjantin'e kadar yayılan geniş bir alanda

Ani

Ani, Gugukgiller ailesinin Crotophaga cinsini oluşturan üç kuşun ortak adı. Tropikal Amerika'da yaşayan anilerin

Ardıçkuşu

Ardıçkuşu, Turdus, Sialia, Luscinia, İxoreus ve Hylocichla cinsinden kuşların ortak adı. Bazı sınıflamalarda karatavukgiller

Arıkuşu

Arıkuşu, Arıkuşugiller ailesinden kuş cinsi (Bil. a. Merops). 24 tür içeren arıkuşu cinsi üyelerinin tümü arı, yaban arısı

Atmaca

Atmaca, Gündüz yırtıcılarıgiller ailesinden yırtıcı kuş. Türkiye'de, ılıman Avrasya'nın her yerinde, Kuzey Afrika'da ve Amerika'da yaşayan atmacaların

Avustralya saksağanıgiller

Avustralya saksağanıgiller, Karga büyüklüğünde, parlak siyah tüylü, sarı gözlü 10 tür içeren kuş ailesi

Avustralya tırmaşıkkuşugiller

Avustralya tırmaşıkkuşugiller, Avustralya'da ve Yeni Gine'de yaşayan tırmaşıkkuşu ailesi (Bil. a.Climacteridaeı). Altı tür içeren Avustralya tırmaşıkkuşugiller

Balabankuşu

Balabankuşu, Avrasya'da ve Güney Afrika'nın ılıman bölgelerinde yaşayan, balıkçılgiller ailesinden

Balıkçıl

Balıkçıl, Leyleksiler takımının balıkçılgiller ailesinden, daha çok balıkla beslenen, uzun bacaklı, uzun boylu

Balık kartalı

Balık kartalı, Antarktika ve Güney Amerika dışında dünyanın her yanında, deniz ve göl kıyılarında yaşayan kuş türü

Baştankaragiller

Baştankaragiller, Büyük bölümü kuzey yarıkürede yaşayan ötücü kuşlar ailesi (Paridae). Üyelerinin çoğunun boyu 15 cm'yi aşmayan baştankaragiller

Bataklık baykuşu

Bataklık baykuşu, Genellikle bataklıklarda, nemli fundalıklarda yaşayan baykuş türü (Bil.a. Asio flemmus).

Bataklık çulluğu

Bataklık çulluğu, Çullukgiller ailesinden orta büyüklükte av kuşu (Gallinago gallinago). Toprak altındaki avlarını yakalayıp yemesini sağlayan uzun,düz gagasıyla nitelenen bataklık çulluğu

Bataklık kırlangıcı

Bataklık kırlangıcı, Bataklıkkırlangıcıgiller ailesinin Glareolinae altailesine giren kuşların ortak adı

Baykuş

Baykuş, Başlarında genellikle tepelik telekleri bulunan, baykuş sular takımından gece yırtıcılarının ortak adı

Beçtavuğugiller

Beçtavuğugiller, Tavuksular takımından kuş ailesi (Bil. a. Numididae). Afrika, Madagaskar, Arabistan ve Komor adalarında yaşayan beç tavuğugiller ailesi

Beyaz balıkçıl

Beyaz balıkçıl, Balıkçılgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Egretta alba). Çiftleşme mevsiminde uzun, süslü tüyler çıkaran beyaz balıkçıl

Bıldırcın

Bıldırcın, Gerek Eski Dünva'da, gerek Yeni Dünya'da yaşayan, sülüngiller(Phasianidae) ailesinden kuş cinsi (Bil.a. Cotumix). Boyları 25 cm'yi geçmeyen bıldırcın türlerinin

Bewick kuğusu

Bewick kuğusu, Avrupa'da yaşayan kuğu türü (Cygnus bewicki). Trompetçi kuğuya benzeyen, ama ondan daha kısa boyunlu olan ve daha az ses çıkaran Bewick kuğusu

Arapbülbülügiller

Arapbülbülügiller, Ötücü kuşlar takımından kuş ailesi (Pycnonotidae). Arapbülbülügiller ailesi

Boynuzlu Gagalıgiller

Boynuzlu Gagalıgiller, Gök kuzgunumsular takımından kuş ailesi (Bil.a. Buce-rotidae).Afrika, Asya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Yeni Gine'de yaşayan 40 tür içeren boynuzlugiller ailesi

Dere kumrusu

Dere kumrusu, Güvercingiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Streptopelia deraocto)

Deve kuşu

Deve kuşu, Tek başına deve kuşugiller ailesini oluşturan koşucu kuş türü (Bil. a. Struthio camelus).

Dodo

Dodo, Güvercinimsiler takımının dodogiller ailesinden soyu tükenmiş kuş (Bil. a. Raphus cucullatus).

Doğan

Doğan, Kartalgiller ailesinin Falco cinsinden ve gündüz yırtıcısıgiller ailesinin Circus cinsinden 60 kadar yırtıcı kuşun ortak adı

Dokumacı kuşugiller

Dokumacı kuşugiller, Yaklaşık 140 türü bulunan ötücü kuş ailesi (Bil. a. Ploceidae). Eski Dünya'da Afrika'nın Büyük Sahra

Döğüşken kuş

Döğüşken kuş, Çullukgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Philomachus pugnavv). Orta Avrupa ve Kuzey Asya'daki bataklıklarda yaşayan döğüşken kuş

Döner boyun

Döner boyun, Ağaç kakangiller ailesinden iki kuş türünün ortak adı. Adları kafalarının her yöne çevrilebilmesinden kaynaklanan döner boyunlar

Drongo

Drongo, Drongogiller ailesinin Dicrurus ve Chaetorhynchus cinslerinden 20 kadar ötücü kuşun ortak adı

Ekin kargası

Ekin kargası, Avrupa ve Asya'da yaşayan karga türü (Bil a. Corvusferugilegus)

Falaropgiller

Falaropgiller, 3 türü bulunan deniz kuşu ailesi (Bil. a. Phalaropidae). Ayaklan lopiu, gagaları iğne gibi olan, çullukgillere

Farekuşugiller

Farekuşugiller, 6 türünün tümü Afrika'da yaşayan kuş ailesi (Coliidae).

Fırtınakuşları

Fırtınakuşları, Üyelerinin tümü açık denizlerde yaşayan kuş takımı (Procellariiformes). Yaşamlarının

Flamankuşu

Flamankuşu, Flamangiller ailesinden su kuşu türü (Bil. a. Phoenicopterus ruber ya da Phoenicopterus roseus)

Florya

Florya, İspinozgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Chloris chloris). Serçe büyüklüğünde, yeşilimsi sarı renkli

Fregatkuşu

Fregatkuşu, Leyleksiler takımının fregatkuşugiller ailesinden kuş cinsi (Bil. a. Fregata).

Galapagos ispinozları

Galapagos ispinozları, Yalnızca Galapagos adalarında yaşayan 13 kuş türüne verilen ortak ad

Genişgagalıgiller

Genişgagalıgiller, Afrika ve Asya'da yaşayan 14 türü bulunan kuş ailesi (Eurylaimidae)

Göçmen doğan

Göçmen doğan, Dünyanın her yanına dağılmış 19 alttürü bulunan doğan türü (Falco peregrinus)

Gerdanlı dalgıçkuşu

Gerdanlı dalgıçkuşu, Dalgıçkuşugiller (Gaviidae) ailesinden göçmen su kuşu türü

Gökardıç

Gökardıç, Sinekkapangiller ailesinden göçmen kuş türü (Bil. a. Monticola solitarius).

Gökgüvercin

Gökgüvercin, Güvercingiller ailesinden yerli ya da göçmen kuş türü (Bil. a. Columba nenas).

Gökkuzgungiller

Gökkuzgungiller, Gökkuzgunumsular takımından, 11 türü bulunan kuş ailesi (Bil. a. Coraciadidae).

Gölgekuşu

Gölgekuşu, Çekiçbaşgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Scopus umbretta)

Kızkuşu

Kızkuşu, Yağmurkuşugiller ailesinden, 24 türü bulunan kuş cinsi (Bil. a. Vanellus).

Gugukkuşu

Gugukkuşu, Eski Dünya'nın büyük bölümünde yaşayan, gugukgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Cuculus canorus)

Guaçaro

Guaçaro, Guaçarogiller ailesinin tek temsilcisi olan kuş türü (Bil. a. Steatornis caripensis).

Kumru

Kumru, Güvercingiller ailesinden göçmen kuş türü (Bil. a. Streptopelia turtur). Anadolu

Kum kırlangıcı

Kum kırlangıcı, Kırlangıçgiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Riparia riparia). Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan

Kukumav

Kukumav, Baykuşgiller, ailesinden tepeliksiz geceyırtıcıkuşu (Bil. a. Athena noctua)

Kuğu

Kuğu, Ördekgiller ailesinden su kuşu öbeği. Aynı aileden ördekler ve kazlardan daha iri olan kuğu öbeği

Kotingagiller

Kotingagiller, Güney Amerika ve Orta Amerika'da yağmur ormanlarında yaşayan 80 türü bulunan ötücü kuş ailesi

Koşucugugukkuşları

Koşucugugukkuşları, Gugukgiller ailesinden kuş alt ailesi (Bil. a. Neomorphinae). Kuzey Amerika ve Orta Amerika'daki

Koşucu devekuşu

Koşucu devekuşu, Avustralya düzlüklerinde yaşayan uçamayan kuş türü (Dromaius novaehollandiae).

Kiviler

Kiviler, Yeni Zelanda'da yaşayan 3 türü bulunan uçamayan kuş takımı (Bil. a. Apterygiformes). Apteriks cinsini oluşturan

Kookaburra

Kookaburra, Avustralya ormanlarında yaşayan iri kuş türü (Bil. a. Dacelo gigas).

Kondor

Kondor, Çok ender rastlanan iki akbaba türünün ortak adı. Günümüzde yaşayan en iri uçucu kuşlar olan kondorlar

Gülenmartı

Gülenmartı, Asya ve Avrupa'nın çok büyük bir bölümünde rastlanan, martıgiller ailesinden yerli

Gümüşmartı

Gümüşmartı, Kuzey yarıkürenin her yanında rastlanan martı türü (Larus argentatus).

Güneşkuşugiller

Güneşkuşugiller, Türlerinin büyük bölümü Afrika'da, az sayıdaki türü Asya'nın ılıman bölgelerinde, bir tek türüyse Avustralya'da yaşayan kuş ailesi

Güvercingiller

Güvercingiller, Dünyanın hemen her yanında yaşayan 289 türü bulunan kuş ailesi (Bil. a. Columbidae). Boyları 15 cm-80 cm arasında olan güvercingiller ailesi

Hindi

Hindi, Hindigiller ailesinden kuş türü (Bil. a. Meleagrisgallopavo). Anayurdu Kuzey Amerika ve Orta Amerika ormanları olan

Hindiba

Hindiba, Hindibagiller ailesinden bitki türü (Bil. a. Chicorium endivia).

İchtyornis

İchtyornis, Tebeşir Devri'nin sonlarında (günümüzden yaklaşık 100 milyon yıl önce)

İbisgiller

İbisgiller, Leyleksiler takımından kuş ailesi (Bil. a. İbidae ya da Threskiornithidae). Dünyanın bütün sıcak bölgelerinde rastlanan

İbiksiz çavuşkuşugiller

İbiksiz çavuşkuşugiller, Gökkuzgunumsular takımından, 6 türü bulunan kuş ailesi

Islıkçıkuşugiller

Islıkçıkuşugiller, Sinekkapangiller ailesinden, kuş altailesi (Bil. a. Pachycephalinae). Hindistan, Güneydoğu Asya

İran arıkuşu

İran arıkuşu, Arıkuşugiller (Meropidae) ailesinden göçmen kuş türü (Bil. a. Merops persicus)

İpek kuyrukkuşugiller

İpek kuyrukkuşugiller, Kuzey yarı kürenin ılıman bölgelerinde yaşayan 3 türü bulunan ötücü kuş ailesi (Bil. a. Bombycillidae)

Islıklı kuğu

Islıklı kuğu, Amerika'da yaşayan kuğu türü (Bil. a. Cygnus columbianus). Bazı bilim adamlarının Bewick

İmparator penguen

İmparator penguen, Yalnızca Antarktika kıyılarında ve çevre adalarda yaşayan, penguen

İncir kuşu

İncir kuşu, Kuyruksallayangiller ailesinden, 34 türü bulunan ötücü kuş cinsi (Bil. a. Anthus). Dünyanın

İskete

İskete, İspinozgiller ailesinden küçük ötücü kuş türü (Bil. a. Carduelis spinus).

Balkılavuzu

BALKILAVUZU, İki türü Asya’da, geri kalanlarının tümü Afrika’da yaşayan 14 kuş türüne balkılavuzu denir.

Balkuşu

BALKUŞU, Daha çok Avustralya ve Yeni Zelanda’da, birkaç türü de Pasifik Adaları’nda yaşayan balkuşları çiçeklerden

Batağan

BATAĞAN, Batağanlar, adlarından da anlaşıldığı gibi, çok iyi birer yüzücü ve dalıcı olan su kuşlarıdır.

Boran Kuşu

BORAN KUŞU, Albatros ve yelkovankuşlarıyla akraba olan bu deniz kuşlarının, dünyanın hemen her yanına dağılmış

Yağmurcun

Yağmurcunlar oldukça iri yapılı ve geniş göğüslü kıyı kuşlarıdır. Kıyı boyunca bir an durup sonra hızla koşuşturmaları, kurmalı oyuncakları anımsatır

Yalıçapkını

Yalıçapkını, uzunluğu 45 santimetreye ulaşabilen iri gagalı 85 kadar kuş türünün adıdır. Birçoğu parlak renkli ve tepeliklidir. Suya doğru uzanmış bir

ALAKARGA

Alakarga adıyla bilinen 40’a yakın kuş türü vardır. Bu kuşlar kargalarla aynı familyadandır (Corvidae); ama yapıları daha küçük, tüyleri de kara deği

Yelkovan Kuşu

Yelkovan kuşları albatros ve borankuşlarına akraba deniz kuşlarıdır. Yaşamlarını he­men hemen tümüyle denizde geçiren bu kuşlar kıyılara yalnız üreme

Yelve ve Saztavuğu

Yelve ve Saztavuğu, mekelerin de yer aldığı Rallidae familyasından bataklık kuşlarıdır. Çoğunun tüyleri kahverengimsi nakışlı olduğundan yaşadıkları

Yelyutan

Yelyutanlar kırlangıçlara çok benzer. Ama kırlangıçlarla akraba olmayan bu kuşlar kolibrilerle aynı takım içinde sınıflandırılır. Kanatlan çok uzun ve

ALBATROS

Albatroslar iri gövdelerinden beklenmeyecek kadar zarif uçuşlarıyla tanınan deniz kuşlarıdır. Bir familya oluşturan bu kuşların dokuz türü güney yarı

Turna

Turnalar uzun boyunlu, uzun bacaklı ve genellikle grimsi tüylü, gösterişli kuşlardır. Dikkat edilmezse turnalar ile balıkçıllar birbirlerine karıştı

Tuygun

Tuygunlar 11 türden oluşan yırtıcı kuşlardır. Çayırlık ve sulak alanlar üzerinde alçaktan uçarak, avlayabilecekleri küçük hayvanları gözlerler. Genel

Uzunbacak

Oldukça küçük gövdelerini taşıyan upuzun ve ince kırmızımsı bacaklarıyla dikkat çeken uzunbacaklar sıcak ve ılıman bölgelerdeki bataklıklarda, deniz,

Taşçeviren

Taşçevirenler, ucu hafifçe yukarı kıvrık kısa ve yassı gagalı iki türden oluşan kıyı kuşlarıdır. Adlarını, yiyecek ararken çakılları ve deniz kabukla

Tavuk

Tavuk, en yaygın biçimde yetiştirilen kümes hayvanıdır. İnsanın temel besin kaynaklarından olan eti ve yumurtası büyük ekonomik değer taşır. Evcil t

Tavus Kuşu

Tavus Kuşu, erkeğinin yelpaze gibi açarak sergilediği görkemli telekleriyle tanınır. Kuyruk örtü tüylerinden oluşan gösterişli telekler bronz renkli

Tepeli Devekuşu

Tepeli devekuşları uçamayan, çok iri kuşlardır. Kuşlar arasında yalnız emu ve devekuşlarından daha küçük yapılı olan bu kuşların üç türü vardır: Baya

Terzi Kuşu

Güney ve Güneydoğu Asya’da yaşayan terzi kuşları dokuz türden oluşur. En yaygın türü olan uzun kuyruklu terzi kuşu (Orthotomus sutorius) Hindistan’dan

Tırmaşık Kuşu

Dik olarak ağaç gövdelerine tırmanırken temel besinleri olan böcekleri arayan altı kuş türü tırmaşık kuşu ya da ağaç tırmaşık kuşu adıyla tanınır. E

Tinamu

Tinamular Orta ve Güney Amerika’ya özgü, yerde yaşayan kuşlardır. Keklik, sülün ve beçtavuğu gibi kuşları andırırlar. Başları küçük, gövdeleri iri, k

Toy

Toylar yaşamlarını büyük ölçüde yerde geçiren kuşlardır. Tanımlanmış 23 türü arasında en iyi bilineni bayağı toydur.(Otis tarda). Ağırlığı 14 kilogra

Toygar

Tarlakuşu adıyla da tanınan toygarların, çoğu Afrika’da yaşayan yaklaşık 75 türü vardır. Tüyleri genellikle soluk renklidir. Yüksek perdeden, melodik

ATMACA VE ÇAKIR

Yakın akraba olan bu yırtıcı kuşlar neredeyse ayırt edilemeyecek kadar birbirlerine benzerler. Hepsi Accipiter cinsindendir ve çakırların atmacalardan

Tukan

İlginç görünüşlü bir kuş olan tukanın gagası öyle büyüktür ki, ağırlığıyla kuşun dengesini bozması kaçınılmaz gibi görünür. Ama ağsı bir yapı içinde b

AYNAK

Aynaklar leylek gibi uzun bacaklı ve uzun kıvrık gagalı kıyı kuşlarıdır. Büyük Okyanus’un güneyindeki adalar dışında kalan bütün ılıman bölgelerde 25’

Turaç

Turaçlar, kekliği andıran ve tıpkı keklikler gibi uzun yıllar insanlar tarafından avlana avlana sayıları azaltılmış ya da yer yer yok edilmiş kuşlardı

Subakalı

Subakalları genellikle engebeli yörelerdeki hızlı akan akarsular boyunca yaşayan, dolgun gövdeli, kısa kuyruklu kuşlardır. Uzunluklan 18 cm dolayında,

Sumru

Sumrular martılara akraba olmakla birlikte, ince yapıları ve kırlangıcı andıran görünüşlerinden ötürü denizkırlangıcı adıyla da tanınırlar. Çoğunun ku

Sülün

Sülünler ağaçlık alanlarda, çayır ve tarlalarda tohumları, meyveleri ve böcekleri yiyerek beslenen uzun kuyruklu kuşlardır. Genellikle 16 cins altında

Sümsük Kuşu

Sümsük kuşu adıyla tanınan iri yapılı deniz kuşlarının dar ve üçgen biçimli kanatları, uzun ve kama biçimli kuyrukları, güçlü ve sivri gagaları vardır

Şahin

Gerçek şahinler (Buteo cinsi) 25 türden oluşan yırtıcı kuşlardır. Buteo cinsi dışındaki bazı türlere de, çaylaklara yakın akraba olmakla birlikte, gör

BAĞIRTLAK

Bağırtlak adıyla anılan 16 kuş türü, uzaktan akrabaları olan güvercinleri andırır. Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’nın kurak bozkırları ile yarı

Tangara

Yenidünya’da yaşayan, çoğu sıcak bölgelere dağılmış 200’ü aşkın ötücükuş türü tangara adıyla tanınır. Tüyleri genellikle parlak ve göz alıcı renklerle

Sakallıkuş

Sakallıkuşlar adlarını kalın ve keskin gagalarının dibindeki kıllardan alırlar. Dönenceler arasındaki bölgelere dağılmış 75 dolayında türü bulunan bu

Saksağan

Kargagillerden (Corvidae familyası) olan saksağanlar uzun kuyruklu, zeki kuşlardır. Avrasya’da ve Kuzey Amerika’da yaşayan bayağı saksağan (Pica pica)

Sarıasma

Ötücü kuşların biri Eskidünya’ya, öbürü Yenidünya’ya yayılmış, yakın akraba olmayan iki grubu sarıasma adıyla tanınır. Bu kuşların erkekleri genellikl

Serçe

Serçeler 30 kadar türden oluşan, küçük ve tıknaz yapılı, kalın gagalı, kısa bacaklı, kahverengi, boz ve siyah tüylü kuşlardır. En iyi bilinen ve en ya

Sığırcık

Kentte ya da kent dışında kuşlara dikkat eden hemen herkes bir bayağı sığırcık (Sturnus vulgaris) görmüştür. Sürü halinde yaşayan bu gürültücü kuş tür

Sıvacı Kuşu

Sıvacı Kuşu adıyla tanınan ötücükuşlar uzunluğu 15 cm dolayında olan, küt ve köşeli kuyruklu, oldukça uzun ve sivri gagalı yaklaşık 20 türden oluşur.

BAKAL

Ardıçkuşlarının Eskidünya’nın ılıman bölgelerinde yaşayan iki türüne bakal denir (bak. ARDIÇKUŞU). Bu iki türün en tanınmışı olan kara bakal (Turdus

Sinekkapan

Sinekkapanlar tünedikleri gözetleme yerlerinden birden fırlayarak yakından geçen sinekleri ve öbür uçucu böcekleri havada avlayan ötücükuşlardır. İki

Pelikan

Anadolu’da yaygın biçimde kutan adıyla tanınan, iri gövdeleri ve ilginç gaga yapılarıyla en dikkat çekici kuşlar arasında yer alan pelikanların yeryüz

Penguen

Penguenler uçamayan deniz kuşlarıdır. Pulsu tüylerle kaplı dar kanatları uçmak yerine yüzmeye uyarlanmıştır ve fokların ya da balinaların yüzgeç ayakl

Pirinç Kuşu

Pirinç Kuşu, Kuzey Amerika’nın kuzey kesimlerinde üreyen ve genellikle Güney Amerika’nın iç kesimlerinde kışlayan bir kuş türüdür. İnekkuşları (Moloth

BÜLBÜL

Armoni zenginliği açısından eşsiz, duru ve güzel ötüşüyle tanınan bülbül (Luscinia megarhynchos) bütün ötücükuşlann simgesi, şairlerin esin kaynağı

Poyraz Kuşu

Deniz kıyısında çalıların ya da kumların üzerinde koşuştururken görebileceğimiz kıyı kuşlarından olan poyraz kuşlarının altı türü vardır ve en iyi bil

Rea

Realar deve kuşu, tepeli deve kuşu ve emuyla akraba, Güney Amerika’da yaşayan iri kuşlardır. Varlığını sürdüren iki türünden bayağı rea (Rhea american

Orman Tavuğu

Sülün, keklik ve bıldırcınların yakın akrabası olan orman tavukları iri yapılı, hızlı ama kısa süre uçabilen av kuşlarıdır. Avrasya ile Kuzey Amerika’

Ötleğen

Ötleğenler Eskidünya’ya özgü, güzel ötüşlü, küçük yapılı kuşlardır. Oldukça soluk renkli tüyleri genellikle koyu boz, kahverengimsi ya da yeşil alacal

Papağan

Papağanlar genellikle gürültücü, parlak renkli, tombul gövdeli, kalın ve kıvrık gagalı, hemen hemen tümüyle tropik bölgelere dağılmış 300’ü aşkın türd

Makasgaga

Martıların ve sumruların akrabası olan makasgagalar alışılmadık biçimde gelişmiş gagalarıyla dikkat çeken su kuşlarıdır. Suyun hemen üstünde uçarken,

Martı

Martılar en bol bulunan ve günümüz koşullarına en iyi uyarlanmış deniz kuşlarıdır. İnsanlar uzak yerlere doğru yelken açtığında onları izleyip coğrafi

Meke

Meke, ayakları yeşilimsi ya da mavimsi boz renkli, ördeğe benzer 10 su kuşu türünün adıdır. Bu kuşların parmaklarını çevreleyen yayvan deri uzantılar,

Cennetkuşu

Yeni Gine, Avustralya’nın kuzeydoğusu ve yakın adalarda yaşayan, çok süslü tüylerle bezenmiş bazı kuşların eskiden cennetteki çiylerle beslendiğine in

Mino

Anayurtları Asya’dan, götürüldükleri çeşitli ülkelere yayılmış olan minolar, konuşma ve taklit yeteneğiyle ünlü birkaç türü de içeren sığırcıklara akr

Moa

Moalar, Yeni Zelanda’nın ormanlarında ve ovalarında 7 milyon yılı aşkın bir süre yaşadıktan sonra soyu tükenmiş olan uçamayan kuşlardır. Tartışmalı ol

Çalıkuşu

Kuzey yarıküredeki iğneyapraklı ormanlarda yaşayan dört tür ötücükuşa çalıkuşu denir. Küçük ve yuvarlak gövdeli, kısa gagalı olan çalıkuşları Regulus

Çaprazgaga

Uçları çapraz olan güçlü gagalarıyla iğneyapraklı ağaçların kozalaklarını açıp tohumlarını yiyen üç tür kuşa çaprazgaga denir. Çaprazgagalar iskete,

Çardak Kuşu

Çardak Kuşu, adım kuru ya da yeşil küçük dallardan yaptığı, otlarla ve çeşitli cisimlerle bezediği güzel çardaktan alır. Erkek kuşun dişisini çiftle

Çaylak

Çaylak atmaca, şahin ve kartalla aynı familya (Accipitridae) içinde sınıflandırılan yırtıcı bir kuştur. Atmacadan daha ince yapılı olan çaylakların uz

Çekirge Kuşu

Bu ötücü kuşların Avrupa, Asya, Afrika ve Kuzey Am erika’ya dağılmış 70 kadar türü vardır. Türlerden çoğunun sırtı boz ya da kahverengi, alt bölümleri

Motmot

Motmot, uzun kuyruğu, mavi ve yeşil renkleriyle dikkat çeken, yalıçapkınma akraba sekiz kuş türünün adıdır. Kuyruklarının ortasında yer alan ve öbürle

Muhabbet Kuşu

Muhabbet Kuşu, papağan adıyla tanınan geniş bir kuş grubunun üyesi olan ve anayurdu Avustralya’dan yeryüzünün dört bir yanına götürülmüş en sevilen ka

Kuş

Kuşlar Aves sınıfını oluşturan sıcakkanlı, omurgalı hayvanlardır. Gövdelerini örten tüyler başka hiçbir hayvan grubunda rastlanmayan özelliktedir ve g

Kuyrukkakan

Kuyrukkakanlar yaklaşık 15 cm uzunluğunda, Avrasya ve Afrika’nın açık, genellikle kurak ve kayalık bölgelerinde yaşayan kuşlardır. Bayağı kuyrukkakan

Çobanaldatan

İlkbahar ve yaz akşam ­ larında çalılıkların arasında dolaşırken karanlığın içinden birden garip bir çığlık sesi duyarsanız, bu büyük olasılıkla çoba

Kuyruksallayan

Kuyruksallayanlar yerde koşuştururken uzun kuyruklarını hızla yukarı aşağı oynatmalarıyla dikkat çeken kuşlardır. Yaklaşık serçe iriliğindeki bu kuşla

Kuzgun

Uzunluğu 66 santimetreyi bulan bayağı kuzgun (Corvus corcuc) yalnız kargagillerin (Corvidae familyası) değil, tüm ötücükuşların (Passeriformes takımı)

Leylek

Leylekler balıkçıl, flamingo ve aynaklara akraba 17 türden oluşan iri yapılı, uzun boyunlu kuşlardır. Çayırlık ve bataklık alanlarda yaşar, kurumlu bi

Lir Kuşu

Lir Kuşu, adını yalnız erkeklerinde bulunan görkemli kuyruk tüylerinden alır. Bu kuştüyleri Eski Yunanlılar’ın kullandığı telli bir çalgı olan lire be

İspinozgiller

İspinozgiller, yeryüzüne dağılmış en geniş kuş familyalarından biridir (Fringillidae) . Sayısı 120’yi aşan türünden biri ya da birkaçı hemen her ülke

Karabatak

Karabataklar uzun gagalı, uzun boyunlu, geniş kanatlı, parlak koyu renkli dalıcı su kuşlarıdır. Ayakları suyunaltında kolay yüzmelerini sağlayacak biç

Karga

Kargalar kaim ve kaba sesleri, koyu boz ya da parlak siyah tüyleriyle tanınan kuşlardır. Corvus cinsini oluşturan bu kuşların 40’a yakın türü vardır.

Kartal

Kartal iriliği, yırtıcılığı, görkemli görünüşü ve kusursuz güzelliğini sergilemek istercesine havada döne döne süzülüşü nedeniyle, eskiden beri kuşlar

Kaşıkçı Kuşu

Kaşıkçı Kuşu adım çok uzun, ucu iyice yassılaşmış yayvan gagasından alır. Bu gagasını kullanarak çamurları karıştırır, küçük balıkları, solucanları ve

Jasana

Jasana çok uzun parmakları ve tırnaklarıyla dikkati çeken bir tropik bölge kuşudur. Su bitkileriyle kaplı kıyılarda ya da bataklıklarda yaşar, böcek

Kâtip Kuşu

Adını, başının arkasından geriye doğru uzanan sert tepelik tüylerinden alan kâtip kuşu ya da sekreterkuşu (Sagittarius serpentarius) iri yapılı ve yır

Kaz

Kazlar akrabaları olan ördeklerden daha iri ve güçlü kuşlardır. Ayrıca boyunları da daha uzundur ve sesleri kornayı andırır. Ördekler kadar suya bağlı

Keklik

Keklikler akrabaları olan bıldırcınlardan daha iri, ama onlar gibi tombul gövdeli ve kısa kuyruklu kuşlardır. Doğal olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Afrik

Kel Aynak

Kel Aynak çok ender rastlanan, günümüzde yalnızca Türkiye’de Şanlıurfa iline bağlı Birecik ilçesinde ve Fas’ın kıyı kesiminde üreyen bir göçmen kuştur

Kamışçın

Kamışçınlar sazlık ve bataklık yerlerde yaşayan böcekçil kuşlardır. Tüyleri soluk renklidir ve genellikle açık kahverenginin tonlarını alır. Erkek ve

Kanarya

Sevilen bir kafes kuşu olan kanarya (Serinus canaria) ispinozgillerdendir. Adını, ilk kez yakalandığı Afrika’nın batı kıyıları açıklarındaki Kanarya A

Çulluk

Nemli ve sık ormanlarda yaşayan çulluklar yaklaşık 30-35 cm uzunluğunda, tıknaz gövdeli, kısa bacaklı, uzun gagalı kuşlardır. Gövdelerinin üst bölümle

Dalıcı Martı

Kuzey yarıkürenin kutba yakın bölgelerinde yaşayan, daha çok siyah ve beyaz renklerle bezenmiş 22 tür deniz kuşu dalıcı martı adıyla bilinir. Oysa Alc

Kervançulluğu

Kervançullukları (Numenius cinsi), çulluk ve su çulluğunu andırmakla birlikte daha iri yapılı, uzun boyunlu ve eğri gagalı olan sekiz kuş türünden olu

Kılıçgaga

Kılıçgagalar (Recurvirostra cinsi) ucu yukarıya doğru kıvrılmış ince ve uzun gagalarıyla dikkat çeken kıyı kuşlarıdır. Genellikle sığ kıyılarda ve bat

Kırlangıç

Kutuplar dışında yeryüzünün hemen her yerine yayılmış olan kırlangıçlar yaklaşık 75 türüyle bir kuş familyasını (Hirundinidae) oluşturur.   

Kıyı Kuşları

Kıyı kuşları, martılar ve dalıcı martılarla aynı takımda (Charadriiformes) yer alan 200 dolayında kuş türünden oluşur. Yuvalarını genellikle açık alan

Kızılgerdan

Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşayan kızılgerdan (Erithacus rubecula) 14 cm uzunluğunda, göğsünden yüzünün yanları ve alnına kadar uzanan bölüm

Kızılkuyruk

Eskidünya’ da yaşayan 11 kuş türüne, gövde tüylerinden belirgin biçimde ayrılan turuncumsu kırmızı renkli kuyruklarından ötürü kızılkuyruk denir. Bu k

Kolibri

Kolibriler çok küçük ve son derece parlak renkli kuşlardır. Küba’da yaşayan arı kolibrisi (Mellisuga helenae) 5 cm uzunluğu ve 2 gramı aşmayan ağırlığ

Deniz Papağanı

Deniz Papağanı adıyla bilinen deniz kuşları aslında papağan değil dalıcımartı türleridir. Ama üreme mevsiminde kırmızı, yeşil ve mavi renklerle bez

Düdükçün

Düdükçünler göl ve akarsuların kıyısında, bataklıkların çevresinde yaşayan uzun bacaklı, oldukça uzun gagalı su kuşlarıdır. Adlarını düdük sesine benz

Dövüşkenkuş

Avrupa ’nın Sibirya’ya kadar olan kuzey kıyılarındaki bataklıklarda ve sulak çayırlarda yaşayan dövüşkenkuş (Philomachus pugnax) aslında dövüşmeyi sev

İbibik

Çavuşkuşu ve hüthüt adıyla da tanınan ibibik (Upupa epops), başındaki gösterişli tepeliği ve siyah-beyaz nakışlı kanatlarıyla çok güzel bir kuştur. Ya

Firkateynkuşu

Çok uzun kanatlarıyla yorulmak bilmeden uçan bu iri deniz kuşlarının adı hızlı bir savaş gemisinden gelir. Bir zamanlar firkateyn tipi yelkenli gemil

Flamingo

Flamingolar çok uzun ve kıvrık boyunları, uzun bacakları, sanki ucu kırıkmış gibi aşağıya doğru bükülen ağır gagalarıyla ilginç görünümlü kuşlardır. P